สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“แก่น” ในการลงทุน “อสังหาฯ ราคาประหยัด”

 

 

คงต้องยอมรับกันนะครับว่าในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประหยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด” ,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัดฯลฯกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่นๆ ที่เคยทำกันมาในอดีต หลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจาก แก่น ซึ่งเป็น สาระสำคัญอันเป็น หลัก ในการลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด ซึ่งในความคิดของผมแล้ว แก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และ กระบวนทัศน์ ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หา แก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในอสังหาฯ ในรูปแบบต่างๆ มักจะมีวิถีคิดแบบ น้ำเต็มแก้วและมีมานะทิฐิ(ซึ่งจะว่าไปแล้วผมก็เคยหลงไปกับระบบระเบียบและวิถีคิดแบบนี้มานานมาก)ก็ยิ่งทำให้หลุด” และหลง ไปจากแก่นในการลงทุนอสังหาฯ ราคาประหยัด มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

จะว่าไปแล้ว แก่นในการลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด ของผมก็คือการหาเหตุ ที่แท้จริงในการลงมือกระทำในกิจการงานนั้นให้ได้เสียก่อน ส่วนผลก็ล้วนแล้วมาจากเหตุที่มาจากแก่นอันเกิดจากกระบวนการศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ที่น่าเป็นห่วงในการลงทุนอสังหาฯส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้เจาะลึกลงตรงไปที่ หัวใจของแก่น จึงเป็นการศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติที่สัมผัสได้เพียงแค่ ผิวเผินหรืออาจจะเรียกว่า เปลือกหรือ กระพี้ ก็ได้ ทำให้ยิ่งคิดว่ารู้มากยิ่งหลงไปมาก จนเกิดเป็น มานะทิฐิเลยกลายเป็นคนประเภทน้ำเต็มแก้วที่ไม่รู้ว่าน้ำที่อยู่เต็มแก้วนั้นจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง นอกจากนั้นพอน้ำเต็มแก้วแล้วก็มักจะปิดกั้นการเรียนรู้อะไรใหม่  ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ไปเสียหมด
images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

        แล้ว แก่นในการลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด คืออะไรกันแน่ นอกจากนั้นการที่จะเข้าถึง แก่น จะสามารถทำได้อย่างไร เมื่อเข้าถึง แก่น แล้วจะเข้าสู่กระบวนการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน กันได้อย่างไร รวมทั้งการปรับประยุกต์ใช้ แก่นด้วย สติ และ ปัญญาอย่างไม่ประมาทและยังก่อให้เกิดประโยชน์ที่ถึงพร้อมให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างไรและสามารถประคองตัวให้อยู่รอดปลอดภัยและคืนทุนไวได้อย่างไร ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาระที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผมจะค่อยๆอธิบายขยายความแบบช้าๆ ชัดๆ ในโอกาสต่อไปครับ

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการอันจะนำไปสู่ แก่นในการลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด สำหรับผมแล้วจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงครับ นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความสุขจากการได้เรียนรู้จากผลที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง เพราะยิ่งเข้าใกล้ แก่นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไร จะว่าไปแล้วผมใช้เวลากว่า 20 ปี(หลังจากที่จบศึกษาในระดับปริญญาเอก) ตั้งเป้าไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะหาแก่นในการลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด ให้พบให้จงได้ ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่บรรลุถึง แก่นที่ตั้งเป้า 100% เอาไว้ แต่ก็รู้ว่าได้เดินมาถูกทางแล้ว หากมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์และไม่กลัวความล้มเหลว พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค หากถึงพร้อมด้วยสติและปัญญาประกอบกับโชคดีมีวาสนาก็น่าจะค้นพบแก่นในการลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด ได้ในที่สุด

        พอได้รับรู้เช่นนี้แล้ว ควรที่จะเริ่มตั้งต้นค้นหาแก่นในการลงทุน อสังหาฯราคาประหยัด กันแบบจริง จัง กันได้หรือยัง  วิธีเริ่มต้นง่าย  ที่ผมค้นพบคือ การ ลองทำดู ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าจะนำไปสู่ แก่นในการลงทุนอสังหาฯ ราคาประหยัด ซึ่งจะว่าไปแล้ว แก่นของใครก็เป็นของคน นั้น คงต้องไปค้นหากันเอาเองครับ   

images/stories/ภาพบ้านไม่บาน 2222.jpg

               

 

                                                               

 

 

 

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่เบิกบานเพื่อ “นักศึกษา” ย่าน “ม.ธุรกิจบัณฑิตย์”

 

 

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

images/stories/uuuuuu11.jpg

        ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจากผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์เห็นถึงความจำเป็นที่นักศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาศึกษาในสถานศึกษาที่ตนเองได้เลือกไว้และก็ต้องหาห้องพักเพื่อความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในช่วงของการศึกษาหาความรู้ในเมืองใหญ่ที่ไกลบ้าน

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานเพื่อนักศึกษาหลังนี้ผมตั้งใจที่จะออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ โดยใช้ศาลาเล็กๆ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ  สำหรับการพักผ่อนและการทบทวนตำรับตำรา มีการนำเอาพืชพรรณไม้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในสวนขนาดเล็กรอบ อาคารเพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีสวนน้ำประเภทสระบัวเล็ก ที่เน้นบรรยากาศสบายๆ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนว่าได้อยู่บ้านของตนเอง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ครบครันให้แก่ผู้พัก เช่น ร้านค้าต่าง ตลอดจน ห้องออกกำลังกายให้นักศึกษาเหล่านี้ได้ใช้ ทำให้อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน  เพื่อ นักศึกษาย่าน.ธุรกิจบัณฑิตย์หลังนี้เป็นอพาร์ทเม้นท์ที่มีบรรยากาศสบาย เป็นกันเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและตอบสนองต่อชีวิตนักศึกษาได้เป็นอย่างดีครับ

images/stories/uuuuuu22.jpg

กว่าจะทำการออกแบบจนกลายเป็นรูปแบบที่ลงตัวของอพาร์ทเม้นท์ไม่บานเพื่อนักศึกษาที่สมบูรณ์ถึงพร้อมนั้นใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินความสามารถ หากมีความเข้าใจ โดยเริ่มจากการเอาใจเขามาใส่ใจเรากันตั้งแต่จุดเล็กๆ ไปจนถึงจุดใหญ่  ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นอพาร์ทเม้นท์ไม่บานเพื่อนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งสุขใจทั้งเจ้าของและบรรดานักศึกษาผู้พักอาศัย  โดยเริ่มต้นจากการออกแบบและวางผังที่ดี  ตลอดจนมีการวิเคราะห์ทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแง่มุมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง เข้ามาช่วยวิเคราะห์ถึงทิศทาง แดด ลม ฝน และการจัดวางกลุ่มอาคารอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่ดี คงทน ถาวร บำรุงรักษาง่าย

images/stories/uuuuu33.jpg

ในการออกแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานเพื่อนักศึกษา หลังนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้สอยอาคารของนักศึกษาที่ต้องการทั้งส่วนที่เงียบสงบและส่วนสังสรรค์ เฮฮาที่มีเสียงเอะอะมะเทิ่งตามประสาวัยรุ่น  ดังนั้นในการออกแบบจึงได้แยกส่วนของอาคารที่เป็นบริเวณพักอาศัยของนักศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการความสงบ ออกจากส่วนบริการอื่น   เพราะส่วนบริการเหล่านี้มักจะมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากผู้คน และจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนื่องจากเป็นส่วนของการพักผ่อน คลายเครียดภายหลังจากการเรียน  การแยกอาคารออกมาเช่นนี้ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุมดูแลให้เป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน  ในส่วนบริการนี้ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของนักศึกษา โดยจัดให้มีทั้ง ร้านค้า  ร้านอินเทอร์เน็ตตลอดจนร้านไอครีมและคอฟฟี่ช็อบ  ฯลฯ ไปจนถึงบริเวณส่วนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลามัยของนักศึกษาผู้มาพักอาศัย 

นอกจากนั้นข้อสุดท้ายของการเป็นอพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงรูปแบบและการเลือกใช้วัสดุตลอดจนการเล่นกับสีสรรที่สดใสของอพาร์ตเม้นท์ไม่บานเพื่อนักศึกษา  ที่จำเป็นต้องสะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาในสมัยปัจจุบัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้อพาร์ทเม้นต์ไม่บานเป็นทั้งที่รักและที่พักอาศัยของนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแท้จริงครับ

สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com   หรือสามารถสอบถามในทุกปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนในอพาร์ทเมนท์ไม่บานหลากหลายรูปแบบได้ที่ 081-4218323  ยินดีตอบทุกข้อสงสัยครับ

images/stories/uuuuuu44.jpg

images/stories/uuuuuu55.jpg

images/stories/uuuuuu66.jpg

images/stories/uuuuuu77.jpg
images/stories/uuuuuu88.jpg

images/stories/uuuuuu99.jpg
images/stories/uuuuuu10.jpg

 

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ “บลูโอเชี่ยน”

 

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ บลูโอเชี่ยน ที่ “สวยที่สุดในซอย”

ย่าน  “รังสิตคลองหก”

 images/stories/wwwww1.jpg

สำหรับรูปแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ต่อไปนี้ผมขอนำเสนอ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่มีแนวคิดในการออกแบบในสไตล์บลูโอเชี่ยนหรือทะเลสีฟ้า ที่ “สวยที่สุดในซอย”ในย่าน“รังสิตคลองหก ธัญบุรี”

            เดิมย่านนี้ถือได้ว่าเป็น “แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ”ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่เมื่อกาลเวลาได้ผ่านไปย่าน“คลองรังสิต”ก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมก็กลายเป็นอาคารบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไปหลายแสนหน่วยเป็นย่านที่รองรับการขยายตัวของ“กรุงเทพฯ”ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนนับล้านคนในรูปแบบบ้านจัดสรรชานเมืองที่สำคัญอีกย่านหนึ่งยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการคมนาคมทั้งรถไฟฟ้า(ในอนาคต)ทางด่วน,ทางยกระดับ รวมไปถึงถนนวงแหวนทำให้ “ทุ่งรังสิต” จากเดิมที่เป็น “ทุ่งรวงทอง” กลายเป็น “ทุ่งทำเลทอง” ที่ที่ดินมีราคาแพงลิบลิ่วดังเช่นปัจจุบัน

images/stories/wwwww2.jpg

ด้วยเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผมได้รับการร้องขอให้ไปเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนและทำการออกแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”สำหรับประชาชนทั่วไปและนักศึกษาในย่าน“รังสิตคลองหกธัญบุรี” หลังจากที่ผมได้ไปดูสถานที่ก็อึ้งทึ่งไปชั่วขณะเพราะจากทุ่ง“รวงทอง”ในอดีตกลายเป็น“ทุ่งทำเลทอง” ในปัจจุบัน ที่นักศึกษาหลายหมื่นชีวิต จำเป็นต้องมีที่พักในย่านนี้ ยังไม่นับรวมบุคลากร คณาจารย์ รวมทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ต่างก็มาทำธุรกิจ ทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปคึกครื้นคึกคักกันพอสมควรครับ

images/stories/wwww3.jpg

ผมลองประเมินประชากรในย่าน “รังสิตคลองหก” แบบคร่าวๆ ก็เกือบแสนคน แต่รูปแบบอพาร์ทเม้นท์ในย่านนี้โดยรวมที่ผมได้เข้าไปสำรวจก็ยังไม่เข้าตากรรมการ เพราะยังไม่ได้มาตรฐาน“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ของผมสักเท่าไร ผมขอย้ำนะครับว่าหากท่านคิดที่จะลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” แล้ว ผมอยากให้ท่านคิดเสมอว่า“ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้พ่ายแพ้” ในการลงทุนของท่านเพราะท่านต้องแข่งขันกับอพาร์ทเม้นท์ที่อยู่รอบด้านที่ให้บริการคล้ายคลึงกันและมีราคาค่าเช่าต่อเดือนใกล้เคียงกัน แนวคิดนี้แหละครับ คือความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้ถึงพร้อมทั้ง “ความแตกต่าง” และต้อง “ดีกว่า” เพื่อที่จะสามารถคัดสรรกลุ่มผู้พักอาศัยเอา แต่คนดีมีศีลธรรม เคารพกฎระเบียบและข้อสำคัญต้องจ่ายค่าเช่าตรงเวลา ในการลงทุนทำ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ของผมจำเป็นต้องใช้แนวคิดแบบ “ชิงนำชัย” โดยอาศัย “จุดเด่น”ที่ผมมักจะเรียกว่า การออกแบบให้สวยที่สุดในซอยและการบริการที่ดีที่สุดในซอย รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ที่สุดในซอยซึ่งบรรดาเพื่อนผมที่ร่ำเรียนมาจากต่างประเทศ(ประเภทเกิดเป็นคนไทยแต่ดันพูดภาษาไทยไม่ชัด)เรียกแนวคิดนี้ว่าบลูโอเชี่ยนหรือทะเลสีฟ้าแปลตรงๆ แบบคนบ้านนอกคอกนาที่ชอบดูลิเกอย่างผม หมายถึงการทิ้งความจำเจ จากการแหวกว่ายในแม่น้ำลำคลอง หนองบึง ไปสู่ปากอ่าวโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทะเลสีฟ้าอันกว้างใหญ่ที่น้ำใสสะอาดเต็มไปด้วยปะการังและปลาน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นกระบวนการหลีกลี้หนีรูปแบบซ้ำๆแบบเดิมๆโดยสร้างความแตกต่างทั้งในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ของอาคารและการให้บริการที่ดีกว่านั่นเอง(แต่ย้ำนะครับว่าราคาค่าเช่าไม่ควรแตกต่างจากรอบๆ ข้างมากนัก)

images/stories/wwww4.jpg

นอกจากนั้นในการลงทุน“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”นั้นก็ยังต้องทำ“การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน”ที่มักจะเรียกการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ว่าการทำฟิสซิบิลิตี้(FEASIBILITY STUDY)หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนว่าคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่และระยะเวลาในการคุ้มทุนยาวนานเท่าไหร่มีปัจจัยเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งในส่วนตัวของผมมักจะแนะนำให้เริ่มต้นจากการลงทุนในแต่ละโครงการแบบ“พอเพียง” ไม่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปครับ

images/stories/wwww5.jpg

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นดังที่ท่านผู้อ่านกำลังชื่นชมอยู่ในขณะนี้เป็น“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ในสไตล์ “บลูโอเชี่ยน” ที่สวยสด งดงาม ทันสมัย มีรูป แบบที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และที่สำคัญคือเป็น“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ที่“สวยที่สุดในซอย”ในย่าน“รังสิตคลองหก”สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ที่www.homelover thai.com  หรือหากมีข้อสงสัยประการใดในการลงทุน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”,“คอนโดมิเนียมไม่บาน”,“โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน” ฯลฯ  ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  081-4218323  ยินดีตอบคำถามในทุกข้อที่ท่านสงสัยครับ

 images/stories/wwww6.jpg

images/stories/wwww7.jpg

images/stories/wwww8.jpg

images/stories/wwww9.jpg

images/stories/wwww10.jpg

images/stories/wwww11.jpg
images/stories/wwww12.jpg

images/stories/wwww13.jpg

 

 

 

 

 

แนวคิด “ภูมิไทย” ในการออกแบบ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”

 

แนวคิด ภูมิไทย  ในการออกแบบ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”

images/stories/ooo1.jpg

 การใช้แนวคิดแบบ ภูมิไทย ในการออกแบบบ้านของคนเมืองที่เรามักเรียกว่า  อพาร์ตเม้นท์”    ซึ่ง   “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”  หลังนี้ผมได้ใช้กรอบแนวคิดแบบ  ภูมิไทย โดยการนำเอา ของดีมีอยู่  อันเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นผลให้ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”   แบบ  ภูมิไทย  หลังนี้มีลักษณะโดดเด่น และมีเสน่ห์ขึ้นมาอย่างประหลาด     อีกทั้งยังเชิญชวนให้ผู้คนอยากเข้ามาพำนักพักอาศัย   ผมจึงอยากให้ท่านผู้อ่านทั่วประเทศที่สนใจจะลงทุนทำ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ได้โปรดพิจารณาอาคารหลังนี้ให้ดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก  มีความสูงเพียง 4 ชั้น  สร้างบนพื้นที่ดินเพียง  200  กว่าตารางวา  แต่พอเพิ่มเสริมเติมแต่งนำเอาเอกลักษณ์ความ ภูมิไทย  ใส่ลงไปก็ทำให้อาคารนี้มีเสน่ห์อย่างประหลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซุ้มทางเข้า รวมถึงการเล่นเชิงชั้นของหลังคา  นอกจากจะเป็นการใส่หมวกให้อาคารหลังนี้ทำให้ไม่ร้อนแล้ว ก็ยังเพิ่มเสน่ห์ของความเป็นไทย เป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาประสบพบเห็นเป็นอย่างยิ่งครับ  
images/stories/ooo2.jpg

นอกจากนั้นในอนาคตยังสามารถปรับปรุงดัดแปลงให้เป็น “โรงแรมขนาดเล็ก” ประเภท  “บูทิคโฮเทล”  เพื่อให้สามารถรองรับบรรดานักเดินทางชาวต่างชาติที่นิยมการท่องเที่ยวแบบประหยัด หรือ ที่มักเรียกกันว่า  “แบคเพ็คเกอร์” ได้ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด    เห็นไหมครับว่าแนวคิดแบบ  ภูมิไทย นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารบ้านเรือนได้หลากหลาย   ยิ่งศึกษาแนวคิดแบบ “ภูมิไทย” ลึกลงไปเท่าไรก็ยิ่งค้นพบ “มรดกทางวัฒนธรรม + ภูมิปัญญา” อันเป็น ของดีมีอยู่ มากขึ้นเท่านั้น   ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็น  “หน้าที่ทางจริยธรรม”  ของพวกเราทุกคนที่จะต้อง “อนุรักษ์  สืบสานและพัฒนา”  เพื่อ  “ต่อยอด”  มิให้สูญหาย ทะนุบำรุงรักษาเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน  จะเอา “หูไปนา  เอาตาไปไร่”  หลงลืม ภูมิไทย ไปไม่ได้เป็นอันขาดครับ    มิฉะนั้นในอนาคตคงจะหมดสิ้น สกุลไทย เป็นแน่ครับ
images/stories/ooo3.jpg

สำหรับสาระน่ารู้ในฉบับนี้ก็คงมีเท่านี้  เอาไว้พบกับสาระน่ารู้ของ  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  กันได้ใหม่ในฉบับหน้า   ส่วนท่านที่สนใจที่จะลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”, “เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”, “โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน” หรือ “คอนโดมิเนียมไม่บาน”  ฯลฯ   ท่านก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่   081-4218323   ยินดีตอบทุกข้อข้องใจที่เกี่ยวกับการลงทุน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ครับ  
images/stories/ooo4.jpg

images/stories/ooo5.jpg

images/stories/oooo6.jpg

           

 

 

อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย

 

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย” (Contemporary  Thai)

 images/stories/a5.jpg

รูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย ที่ท่านผู้อ่านกำลังชื่นชมความงดงามอยู่นี้ ได้ถูกผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของคนเมืองสำหรับทีมงานสถาปนิกและวิศวกร“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ของผมเองก็ได้ทำการศึกษาและพัฒนารูปแบบอพาร์เม้นท์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี โดยรูปแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งอพาร์ทเม้นท์เพื่อคนทำงานอพาร์ทเม้นท์เพื่อนักศึกษาอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักเดินทาง เซอร์วิส – อพาร์ทเม้นท์จนไปถึง บูติคอพาร์ทเม้นท์อพาร์ทเม้นท์กึ่งรีสอร์ทไปจนถึงคอนโด+อพาร์ตเม้นท์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น images/stories/a2.jpg

ในการออกแบบ“อพาร์ทเม้นไม่บาน”นั้นนอกจากการวิเคราะห์ถึงทำเลที่ตั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม,กลุ่มผู้พักอาศัย,ราคาค่าก่อสร้างแล้วรูปร่างหน้าตาหรือ “อัตลักษณ์” ของอพาร์ทเม้นท์เอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้  อพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือไม่ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย”หลังนี้ได้สะท้อนถึงอพาร์ทเม้นท์ที่ให้ความรู้สึกถึงคำว่า“บ้าน”ให้คนที่พักอาศัยเกิดความอบอุ่นเมื่อเข้ามาพัก  images/stories/a6.jpg

ตลอดจนเป็นการออกแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ที่ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาของบรรพชน โดยนำเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของอาคารในอดีตมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ซึ่งจัดว่าเป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีการประยุกต์ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของอาคารตลอดจนสัดส่วนต่าง ๆ และการใช้ลวดลายมาประดับตกแต่งเป็นผลให้อาคารอพาร์ทเม้นท์ที่มักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั้นดูสวยงามน่าอยู่ขึ้น มีการนำเอาซุ้มทางเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับอาคารเพื่อให้เป็นส่วนโถงต้อนรับ   การใช้หลังคาที่ช่วยคุ้มแดดคุ้มฝน จากภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในบ้านเรา  ตลอดจนรายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ   อย่างค้ำยันและระแนงไม้รวมไปถึงช่องระบายอากาศ   ก็ได้ถูกนำมาใช้ จนเกิดเป็น “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในรูปแบบ “ไทยร่วมสมัย”   ที่สวยงามลงตัว น่าอยู่เป็นอย่างยิ่ง   และน่าภาคภูมิใจทั้งเจ้าของอพาร์ทเม้นท์และบรรดาผู้พักอาศัยครับ

images/stories/a4.jpg

อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ที่งามอย่าง“ไทยร่วมสมัย”หลังนี้ เน้นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและภูมิปัญญาในอดีตอันเป็น“ของดี มีอยู่  แต่ในกระบวนการทำงานนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่มีความงามอย่างไทยซึ่งต้องพิจารณาควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยที่ประสานสอดคล้องกับวิถีของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันไปพร้อมกันอย่างกลมกล่อมและลงตัว ตลอดจนในการบวนการออกแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” หลังนี้ยังได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการจำลองภาพเสมือนจริง 3 มิติ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากภาพที่แสดงขั้นตอนสำคัญในการพัฒนารูปแบบของอาคาร ตั้งแต่ ภาพแบบร่าง จนถึง ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ ส่วนหนึ่งก็เพื่อศึกษาถึงข้อดี ข้อด้อยต่างๆ    นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงความยากง่ายในกระบวนการก่อสร้าง    images/stories/a1.jpg
ตลอดจนคำนึงถึงวิธีการทนุบำรุงดูแลรักษาอาคารในอนาคตอย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นทั้ง “ที่รักและที่พักอาศัย” ได้ยาวนานที่สุด  โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังในเรื่องปัญหาต่างๆ  ที่จะตามมาตลอดอายุการใช้งาน ที่สำคัญเพื่อให้เป็น “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”ในสไตล์ “อกาลิโก  ไฮโซ  โลว์คอส”  ที่ “อยู่เย็นเป็นสุข   และมีความงามอย่าง “ไทยร่วมสมัย”  ที่มีความสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน    เพราะของเก่ากับของใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม   ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยอยู่ด้วยกันทั้งนั้น  หากรู้จักนำมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับกาลเทศะ   มีความพอเพียง   ไม่มากไปจนเกินความจำเป็น หรือไม่น้อยไปจนขาดความพอดี   ก็จะทำให้ได้รูปแบบของ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ที่  งดงามอย่างไทย” ที่มี “ความร่วมสมัย” ไปพร้อมกันครับ  สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่  www.homeloverthai.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่   081-4218323   ยินดีตอบทุกข้อสงสัยครับ

           images/stories/a3.jpg

 

 

 

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 1856
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่เบิกบานเพื่อนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์

images/stories/uuuuuu10.jpg

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

อ่ า น ต่ อ . . .

แก่น ใน  การลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด” 


images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

คงต้องยอมรับกันนะครับว่า ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประ หยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัด ฯลฯ กำลังเป็น เทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่น ที่เคยทำกันมาในอดีตหลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจากแก่นซึ่งเป็นสาระสำคัญอันเป็นหลักในการลงทุนอสังหาฯราคาประ หยัดซึ่งในความคิดของผมแล้วแก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หาแก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400