สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“BRIC” กับการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน”

            จะว่าไปแล้วคำย่อของ "BRIC" ของผมคือ "Budget Real Estate Investor Club" ซึ่งเป็นคำนิยามที่ผมได้ตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่สนใจที่จะลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" หรือ"Budget Real Estate" ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 ท่าน แล้วครับ ส่วนคำว่า "อสังหาฯไม่บาน" ของ "BRIC" นั้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับผมครับ คือ ต้องเป็น "อสังหาฯที่คุ้มค่า" และ "มีราคาประหยัด" เป็น "อสังหาฯ ไม่บาน" ที่ "งามง่าย พอเพียง" อีกทั้งยัง "ไม่เบียดเบียน" ทั้งตัวเองและผู้อื่น เป็นแนวคิดแบบ "บูรณาการ" ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับประเภท "มือใหม่หัดขับ" ที่อยากลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" แบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นจากการอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามีความรู้น้อยแต่ลงมือทำมากให้ความจริงจากผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จครับ

“BRIC” กับการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน”

            ผลประโยชน์ที่จะได้รับของบรรดาสมาชิก "BRIC" มีดังนี้ คือ ข้อที่ 1. คือ การลดความเสี่ยง สำหรับผู้ที่จะเริ่มลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ข้อที่ 2 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการเริ่มทำธุรกิจลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" จากนักลงทุนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ข้อที่ 3 คือ การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มความเป็นไปได้และการเพิ่มความเชื่อมั่น ข้อที่ 4 คือ การสร้าง "Network" รวมทั้งการสร้าง "Connection" เกี่ยวกับการลงทุนใน "Budget Real Estate" ข้อที่ 5 คือ การเพิ่มความสามารถทางด้านการตลาดทั้ง "ออนไลน์" และ "ออฟไลน์" ซึ่งในปัจจุบันการทำตลาด "E-Marketing" โดยผ่านโครงข่ายในระบบ "Internet" มีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้อที่ 6 คือ การสร้างโครงข่ายของการมีส่วนร่วม ซึ่งในการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" นั้นทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการลงทุน ขั้นตอนการออกแบบ ทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันระบบ "Pre-Fabrication" หรือระบบ "โครงสร้างสำเร็จรูป" กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้วัดว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว รวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการที่ถูกต้อง โดยผู้รู้จริงและมีประสบการณ์จริง รวมไปถึงการเปิดทาง "ถอย" เมื่อตกอยู่ในสภาวะคับขันครับ

            โดยเนื้อหาสาระจริง ๆ แล้ว "แก่น" แท้ของ "BRIC" อันเป็นการรวมตัวกันของบรรดา "สมาชิกนักลงทุนใน อสังหาฯ ไม่บาน" ที่ผมฝันไว้คือ การร่วมมือร่วมใจกันสร้าง "เครือข่าย" ของบรรดา "SMEs" ที่คิดจะลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" เป็นการแสวงหา "พันธมิตร" ที่เป็น "มิตรแท้" มีความจริงใจต่อกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันกัน มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการสร้างสายสัมพันธภาพอันดีต่อกัน รวมทั้งทำงานร่วมกันในทุก "มิติ" จึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อลดทอนจุดอ่อน จุดด้อยของกันและกัน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและสร้างเสริมศักยภาพให้กันและกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายและความสำเร็จที่มั่นคง มั่งคั่ง แบบยั่งยืนร่วมกันครับ

            ผมมักจะพูดเสมอครับว่า "ความฝันความหวังเป็นของฟรี" ครับ และ "BRIC" ก็เป็นหนึ่งใน "ความฝันความหวัง" ของผม ที่คิดมานานจนมาตกผลึกเพราะผมรู้ดีว่าในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิด "AEC" เสรีอาเซียน เต็มรูปแบบแล้วหากอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ก็น่าจะอยู่ยากและเติบโตได้อย่างลำบาก ดังนั้น "BRIC" จึงเป็นเหมือนอีก "ทางเลือก" หนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ "ทางรอด" ในอนาคตของธุรกิจการลงทุน "อสังหาริมทรัพย์" ที่ในปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่ "ระบบการผูกขาด" จากบริษัทมหาชนรายใหญ่ที่ไม่ถึง 10 บริษัท ที่กำลังกำหนดทิศทางของการลงทุน "อสังหาฯ" ว่าจะต้องเป็นแบบนั้น,แบบนี้, ราคาเท่านั้น, ฯลฯ เป็นกระบวนการ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" ในระบบ "ทุนนิยม" ที่ครอบงำไปทั่วภูมิภาค "อาเซียน" และทั่วโลก ไม่ต่างอะไรกับในกรณีการขยายตัวของ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ไปทั่วประเทศกว่า 8,000 สาขา ที่พอมาเปิดสาขาที่ไหนก็ตามบรรดา "โชห่วย" ที่อยู่รอบ ๆ ก็จะค่อย ๆ ทยอยล้มหายตายจากไป ถึงแม้ว่าบรรดา "โชห่วย" จะมีความรู้ความสามารถ มีความอดทนทุ่มเท มีความเป็นนักสู้ แต่ก็ไม่เพียงพอหรอกครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยในโครงสร้างระบบ "ทุนนิยม" ที่ "ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้อ่อนแอที่พ่ายแพ้" ใครที่เข้มแข็งกว่าหรือมีทุนมากกว่าหรือมีโอกาสเข้าถึง "แหล่งเงินทุน" มากกว่าก็จะได้เปรียบ และบรรดาผู้ประกอบการรายเล็ก ก็จะเป็นผู้เสียเปรียบอยู่ร่ำไป

            ดังนั้นการรวมตัวกันของนักลงทุนกว่า 30 ท่านจนเกิดเป็น "BRIC" จึงเป็นเสมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะนำพาบรรดา "SMEs" ที่อยู่ในธุรกิจการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" ได้ก้าวเดินต่อไป เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดครับเอาไว้ผมจะมาเล่ารายละเอียดของ "BRIC" ให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ

“โฮมส์ออฟฟิศ + อาคารพาณิชย์+มินิอพาร์ทเม้นท์” แบบ 3 in 1 ที่ “ระยอง”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ก็เป็นผลมาจากมีลูกศิษย์ลูกหาของผมคนหนึ่งเป็นชาว "ระยอง" ได้มาร้องขอให้ผมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ "อสังหาริมทรัพย์ไม่บาน" ประเภท "โฮมส์ออฟฟิศ" + "อาคารพาณิชย์" + "มินิอพาร์ทเม้นท์" ซึ่งทำให้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกศิษย์คนนี้ พอได้มีโอกาสไปดูสถานที่จริงก็ตกใจมากครับ เพราะ "ระยอง" ในอดีตที่ผมเคยรู้จักกับ "ระยอง" ในปัจจุบันที่ผมได้เห็นนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ เพราะ "ระยอง" ในปัจจุบันได้เจริญเติบโตขึ้นมากแบบก้าวกระโดด อาจเป็นเพราะการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อันเป็นผลมาจากความได้เปรียบของทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบกับมีท่าเรือน้ำลึก และแหล่งพลังงานจึงทำให้อุตสาหกรรมต่างก็กระจุกตัวอยู่ในบริเวณนี้ครับ ประกอบกับโครงข่าย "โลจิสติกส์" รวมทั้งโครงข่ายการคมนาคมการสื่อสาร ทำให้ "ระยอง" ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกและผู้คนจากทั่วสารทิศ ไปดูเถอะครับว่าในปัจจุบันคนที่พักอาศัยอยู่ใน "ระยอง" เป็นคน "พื้นเพ" ดั้งเดิมสักกี่คนกันเชียวครับ

“โฮมส์ออฟฟิศ + อาคารพาณิชย์+มินิอพาร์ทเม้นท์” แบบ 3 in 1 ที่ “ระยอง”

          นอกจากนั้นโครงการ "รถไฟความเร็วสูง" สาย "กรุงเทพฯ-ระยอง" ที่อีกไม่นานก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในอนาคตที่จะดึงดูดบรรดาผู้คนให้เข้ามา "ระยอง" นี่ยังไม่นับรวมกับการพัฒนาสนามบิน "อู่ตะเภา" ให้เป็น "สนามบินนานาชาติ" อย่างเต็มรูปแบบ คู่ขนานไปกับสนามบิน "สุวรรณภูมิ" และสนามบิน "ดอนเมือง" ก็ยิ่งเพิ่ม "โหงวเฮ้ง" ให้กับ "ระยอง" มากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อม ผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นแหละครับ ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น "เซ็นทรัล" , "บิ๊กซี", "เทสโก้โลตัส" , ฯลฯ ตลอดจนบรรดานักลงทุนจากบริษัทใหญ่ ๆ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เข้าคิวกันมาเปิดกิจการกันที่ "ระยอง" กันเป็นแถวครับ

          เมื่อมีผลดีก็ย่อมมีผลเสียครับ การพัฒนาแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ ทำให้ราคาที่ดินใน "ระยอง" ก็ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ผมไป "ระยอง" ครั้งนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากครั้งแรกที่ผมไป "ระยอง" เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ที่ผมมักจะไปพักผ่อนตากอากาศที่ หาด "สวนสน", ไป "บ้านเพ" ข้ามไป "เกาะเสม็ด" ในตอนนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังสมบูรณ์มากครับ น้อยคนนักนะครับจะรู้ว่าผมเป็น "แฟนคลับ" ตัวจริงของ "ระยอง" ถึงขนาดครั้งหนึ่งเคยคิดถึงขนาดที่จะลงหลักปักฐานที่ "ระยอง" โดยตัดสินใจไปทำสวนทุเรียนในย่านถนน "หาดใหญ่จันดี" ก็เป็นความทรงจำดี ๆ ที่หวานชื่นมากครับ

          การไป "ระยอง" ของผมในครั้งนี้ก็ไปในฐานะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังจะลงทุนใน "อสังหาฯ ไม่บาน" โดยผมได้มีโอกาสไปดูสถานที่แล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีทำเลหนึ่งครับ เพราะอยู่ใจกลางแหล่งชุมชน ทั้งยังไม่ไกลจากแยก "บ้านดอน" และไม่ไกลจากห้าง "เซ็นทรัล" ที่เพิ่งเปิดใหม่ ก็ถือว่าเป็นทำเลถึงพร้อมครับ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดูเหมือนว่าจะชะลอตัว แต่เศรษฐกิจ "ระยอง" กลับสวนทางครับ ก็ยังคงคึกคักครึกครื้นครับ ผมจึงวิเคราะห์ว่าบริเวณด้านหน้าของโครงการให้ทำเป็น "โฮมส์ออฟฟิศกึ่งอาคารพาณิชย์" และ "กึ่งมินิอพาร์ทเม้นท์" แบบ 3 in 1 ที่มีความสูง 4 ชั้น ชั้นล่างสามารถทำกิจการการค้าได้หลากหลาย ส่วนชั้น 2,3,4 ผมออกแบบให้เป็นห้องพักทั้งหมดสามารถทำเป็น "มินิอพาร์ทเม้นท์" ให้เช่ารายเดือนโดยแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวสามารถให้เช่าได้ถึง 6 ห้อง ก็เพื่อรองรับผู้คนที่เดินทางเข้ามาทำงานใน "ระยอง" ที่ต้องการที่พักประเภท "อพาร์ทเม้นท์" ให้เช่า ส่วนด้านในก็ออกแบบให้เป็น "โฮมส์ออฟฟิศ" ความสูง 3 ชั้น และบริเวณในสุดก็ออกแบบให้เป็น "บูทิคอพาร์ทเม้นท์" หรือ "บูทิคโฮเทล" ประเภท "Budget" ราคาประหยัดที่มีราคาไม่สูงเกินเอื้อมคืนละ 550-750 บาท หรือให้เช่าเดือนละ 3,500-4,500 บาท ครับ

          แต่ผมมักจะย้ำเสมอครับว่าการทำกิจการงานใด จะต้องไม่ลืมน้อมนำเอา "วิถีแห่งความพอเพียง" คือ จะต้องมีความ "พอประมาณ", "มีเหตุผล", และมี "ภูมิคุ้มกัน" ทั้งยังต้องมี "สติ" และกำกับด้วย "ปัญญา" อยู่ตลอดเวลาว่ากำลังจะทำอะไร จะทำเพื่อใคร และจะทำอย่างไร แท้จริงแล้วใน "ความพอเพียง" นั้น คือ การลงมือทำแบบมีหลักมีเกณฑ์ "เป็นขั้นเป็นตอน" ไม่ข้ามขั้นข้ามตอนโดยเด็ดขาด เป็นการ "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละเรื่อง" เมื่อเสร็จเรื่องหนึ่งก็จะนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง เป็นสภาวะทางธรรมชาติ เหมือนกับที่ "สตีฟ จอบส์" ผู้ก่อตั้งบริษัท "แอปเปิล" อันยิ่งใหญ่ ก็ได้บอกกับชาวโลกสั้น ๆ ไว้ว่าให้ใช้วิถีคิดแบบ "ลากเส้นต่อจุด" เพราะ "มีจุดนั้น จึงมีจุดนี้"

          ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ผมเรียกว่าเป็น "โลกธรรม" หรือเป็นธรรมชาติแท้ ๆ ของการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" โครงการ "แกรนด์คอมเพล็กซ์" ที่ "ระยอง" แห่งนี้ผมให้เริ่มต้น "เฟสแรก" เป็น "โฮมส์ออฟฟิศ" + "อาคารพาณิชย์" + "มินิอพาร์ทเม้นท์" แบบ 3 in 1 ความสูง 4 ชั้น ขนาด 7 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ, 1 ร้านค้า มีเพียง 6 ยูนิต ด้านติดถนนสาธารณะให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จให้ได้ก่อน แล้วจึงเข้าสู่ "เฟสที่ 2" คือ "โฮมส์ออฟฟิศ" + "ทาวโฮมส์" ความสูง 3 ชั้นและหลังจากนั้นค่อยเข้าสู่ "เฟสที่ 3" คือ "บูทิคอพาร์ทเม้นท์" หรือ "บูทิคโฮเทล" ซึ่งถ้านับรวมมูลค่าทั้งโครงการทั้ง 3 เฟส ก็จะมีมูลค่ารวมเกือบ 100 ล้านบาท จะเห็นว่ามูลค่าโดยรวมไม่น้อยเลยครับ แต่นั่นคือเป้าหมายในอนาคต ปัจจุบันต้องก่อสร้าง 6 ยูนิตให้แล้วเสร็จก่อนเป็นการเดินทีละขั้นอย่างมั่นคงครับ

          สำหรับสัปดาห์นี้ก็มาชื่นชมความงามของ "โฮมส์ออฟฟิศ" + "อาคารพาณิชย์" และ "มินิอพาร์ทเม้นท์" แบบ 3 in 1 ของโครงการ "แกรนด์คอมเพล็กซ์" ที่ "ระยอง" ว่าจะสวยสดงดงามสักเพียงใด แต่ในใจลึก ๆ ผมเชื่อมั่นว่า ยังไงก็คงไม่มีเหลือหรอกครับ เพราะมีจำนวนยูนิตไม่มาก อีกทั้งยังไม่ได้ขายในราคาแพงจนเกินเอื้อม และอยู่ในทำเลที่ใช่ สามารถประกอบกิจการค้าได้ รวมทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากใจกลางเมือง สำหรับท่านที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือสอบถามในรายละเอียดก็สามารถติดต่อได้ที่โทร 081-3396007 ย้ำอีกทีครับว่าโอกาสดี ๆ แบบนี้มีไม่มาก โดยเฉพาะบนทำเลติดถนนสาธารณะด้านหน้ามีเพียง 6 ยูนิตเท่านั้น แฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันดูครับ

“บ้านเพื่อแม่” ของ “ชาวบางสตางค์มาก” ย่าน “อนุสาวรีย์ฯ”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" สำหรับในสัปดาห์นี้ผมขอขั้นบรรยากาศที่แต่เดิม "บ้านไม่บาน" ได้รับการยกย่องว่า เป็นบ้านที่ "งามง่าย พอเพียง" เป็นทั้ง "ที่พักและที่รัก" และเป็นขวัญใจ "ชาวบางสตางค์น้อย" แต่แท้จริงแล้วก็มีบางครั้งในบางอารมณ์ ผมก็มีโอกาสได้ทำงานออกแบบ "บ้านไม่บาน" ที่เป็นขวัญใจ "ชาวบางสตางค์มาก" หรือ บรรดาเศรษฐีมีเงินถุงเงินถัง สำหรับคนที่ไม่มีฐานะร่ำรวยก็อย่าไปอิจฉากันเลยครับ เพราะหากบรรดา "ชาวบางสตางค์น้อย" ตั้งอกตั้งใจประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความมุ่งมั่นไม่กลัวความยากลำบาก ไม่ช้าหรือเร็วก็จะกลายเป็น "ชาวบางสตางค์มาก" ในที่สุดครับ ลองหลับตานึกถึงภาพของบรรดาอภิมหาเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวย มีเงินนับหมื่นนับแสนล้านส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เคยเป็น "ชาวบางสตางค์น้อย" มาแล้วทั้งนั้น มีจำนวนไม่น้อยครับที่เดินทางอพยพจากแผ่นดินใหญ่ด้วย "สำเภาจีน" มีเพียงสื่อผืนหมอนใบ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตอนช่วงแรก ๆ ก็รับจ้างขายแรงงานไปวันต่อวัน ใช้ "ความเพียรอันบริสุทธิ์" และ "สติปัญญาที่เฉลียวฉลาด" รวมทั้ง ขยัน,ประหยัด,มัธยัสถ์และอดออม ก็สามารถก่อร่างสร้างชีวิตจากหาเช้ากินค่ำ จนมั่งคั่ง ร่ำรวยล้นฟ้ากันมาหลายคนแล้วครับ

“บ้านเพื่อแม่” ของ “ชาวบางสตางค์มาก” ย่าน “อนุสาวรีย์ฯ”

          สำหรับ "บ้านไม่บาน" ในสัปดาห์นี้เป็น "บ้านเพื่อแม่" ของเศรษฐี "ชาวบางสตางค์มาก" มีที่ดินตั้งอยู่บน "ทำเลทอง" ย่าน "อนุสาวรีย์ฯ" ก็เข้ามาปรึกษากับผมว่าจะทำอย่างไรดีกับที่ดินผืนงามนี้ หลังจากแลกเปลี่ยนทัศนคติกันพอสมควรก็มาตกผลึกที่จะสร้าง "บ้านเพื่อแม่" ให้กับ "แม่" ที่เริ่มชราภาพแล้ว จะได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ อย่างอบอุ่น รวมทั้งบริวารที่ห้อมล้อม ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับ ผมก็เชียร์อย่างสุดกำลัง สำหรับคนที่อยากทำอะไรให้ "บุพการี" จงเร่งทำอย่างสุดฝีมือตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้ ชาตินี้ ไม่ใช่รอทำวันหน้า ชาติหน้า และมักจะมีข้อแก้ตัวง่าย ๆ ว่า ยังไม่พร้อมๆๆ ซึ่งถ้าหากท่านยังผัดวันประกันพรุ่งแบบนี้ อย่างไรเสียชาตินี้ก็จะไม่เคยพร้อมหรอกครับ และก็จะไม่มีวันพร้อมอีกด้วย เพราะ "พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว" ครับ จึงเป็นที่มา "บ้านเพื่อแม่" หลังมหึมาขนาดความสูง 6 ชั้น สามารถจอดรถได้กว่า 12 คัน มีห้องพนักงานและคนใช้ถึง 6 ห้อง จัดได้ว่าเป็นบ้านที่มีสมาชิกมากพอสมควรครับ

          ซึ่งการออกแบบของผมสำหรับ "บ้านเพื่อแม่" ของ "ชาวบางสตางค์มาก" หลังนี้เป็นการ "ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่" อย่างแท้จริง คือ อยากได้อะไรก็ขอให้บอก เดี๋ยว "อาจารย์ ดร. เชี่ยว ชอบช่วย" จัดให้ตามความประสงค์ ยิ่งเป็นบ้านที่สร้างให้แม่อยู่แล้ว ก็โดนใจผมไปตรง ๆ เต็ม ๆ แบบ สุด ๆ ครับ เพราะในปัจจุบันนี้ผมไม่ได้โชคดีอย่าง "ชาวบางสตางค์มาก" ท่านนี้ เพราะ "บุพการี" ผมได้ละสังขารไปนานแล้ว สมมุติว่าท่านยังอยู่ผมก็คงทำอย่างแฟน ๆ ท่านนี้ หรืออาจจะทำมากว่านี้ หากผมมีกำลังพอ เพราะเราทุกคนก็มีแม่กันเพียงคนเดียวครับ ดังนั้นจะให้แม่น้อยกว่านี้ได้อย่างไร มีแต่ต้องให้แม่มากกว่านี้ เพราะกว่าจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ก็เพราะแม่ที่คอยฟูมฟักเลี้ยงดู แลเอาใจใส่มาตั้งแต่เล็กจนโตครับ

“บ้านเพื่อแม่” ของ “ชาวบางสตางค์มาก” ย่าน “อนุสาวรีย์ฯ”

          ผลจากการได้ทำการออกแบบ "บ้านเพื่อแม่" หลังนี้ ผมจึงเกิดความปีติขึ้นในใจลึก ๆ เมื่อได้เห็นความยินดีของเจ้าของและบอกว่าจะรีบเอาแบบ "บ้านเพื่อแม่" กลับไปให้แม่ได้ดู แม่คงดีใจที่กำลังจะมีบ้านใหม่ที่บรรดาลูก ๆ หลานจะได้อยู่อาศัยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

          จะว่าไปแล้วรายละเอียดของ "บ้านเพื่อแม่" หลังนี้มีมากเหลือเกินครับ ในแต่ละชั้นก็สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของเจ้าของบ้านและคนในบ้าน เช่น ชั้นที่ 1 เป็นบริเวณที่จอดรถ โดยมีการยกพื้นสูงขึ้นจากระดับถนนประมาณ + 1.80 เมตร โดยทำเป็นทางลาด เพื่อหนีน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตและสามารถจอดรถได้กว่า 12 - 15 คัน และในชั้นนี้ยังมีห้องพักสำหรับพนักงาน 4 ห้อง ส่วนชั้นที่ 2 ก็เป็นบริเวณรับแขกและครัวทำอาหาร และในชั้นนี้มีห้องพักของคนรับใช้อีก 4 ห้อง รวมทั้งพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการเตรียมอาหารและซักล้าง ส่วนชั้นที่ 3 เป็นบริเวณส่วนรับแขกและพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับบรรดาสมาชิกในครอบครัวที่จะประกอบกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในชั้นนี้จะมีระเบียงกว้างเชื่อมต่อกับบริเวณลานเอนกประสงค์ของสระว่ายน้ำ สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือจัดปาร์ตี้ ส่วนชั้นที่ 4 ก็จะเป็นห้องนอนของแม่ มีพื้นที่นั่งเล่น รวมทั้งมีห้องทำขนมและเบอร์เกอรี่ รวมทั้งมีพื้นที่ระเบียงกว้าง ส่วนชั้นที่ 5 แบ่งออกเป็นห้องนอน 4 ห้อง มีสวนลอยฟ้า, มีห้องพระ, ห้องสมุด ที่โอ่โถงและกว้างขวางและมีห้องเล่นดนตรี สามารถตั้งแกรนด์เปียโนได้ ส่วนชั้น 6 ก็เป็นส่วน "เพนท์เฮ้าส์" มีห้องนอนใหญ่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถเดินออกไปใน "สวนลอยฟ้า" หรือ "Roof Garden" ก็กว่าผมและสถาปนิกผู้ช่วยอีก 3 คนจะร่วมแรงกันจัดลงตัวได้ทั้ง 6 ชั้น ก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับ เนื่องจากมีความต้องการที่หลากหลายในแต่ละชั้นทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบ ไป ๆ มา ๆ ถึง 6 ครั้ง จนตกผลึกในที่สุดครับ นอกจากนั้น "บ้านเพื่อแม่" หลังนี้นอกจากจะมีบันไดขึ้นลงตามปรกติแล้ว ผมยังออกแบบให้มีลิฟท์โดยสารเอาไว้ให้แม่ที่มีอายุมากแล้ว (รวมทั้งบรรดาสมาชิกในครอบครัว) จะได้ขึ้น ลงไปชั้นต่าง ๆ ได้สะดวกสบายครับ

          พื้นที่มีจำกัดจริง ๆ ครับ เอาไว้ต่ออีกสองสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าเมื่อรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามดีแล้วภายในจะสวยสดงดงามปานใด แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมเชื่อว่าแม่ของเจ้าของบ้านที่อายุมากแล้วคงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม รวมทั้งเฝ้ารอคอย "บ้านเพื่อแม่" หลังใหม่ที่อาจจะดูใหญ่โตสักหน่อย ก็ไม่สำคัญหรอกครับ แต่ที่สำคัญคือ เป็นบ้านที่ลูกชายตั้งใจจะสร้างให้กับแม่ และที่สำคัญมากกว่านั้นคือ เป็นบ้านที่ลูก ๆ หลาน ๆ ของแม่ จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ภายใต้ชายคาเดียวกัน แค่นี้ก็คุ้มสุดคุ้มแล้วครับ สำหรับ "บ้านเพื่อแม่" ของ "ชาวบางสตางค์มาก" ย่าน "อนุสาวรีย์ฯ" แล้วพบกับสาระน่ารู้ของ "บ้านไม่บาน" กันได้ใหม่ในอีกสองสัปดาห์หน้าครับ

          สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ยอดฮิตของชาว "คนรักบ้าน" www.homeloverthai.com นอกจากนั้นท่านผู้อ่านยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผมได้ที่ Fan Page https ://www.facebook.com/อ-เชี่ยว-ชอบช่วย ครับ

“JT FOXX” กับการลงทุนที่เน้น “ผลลัพธ์”

            เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมโชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยน,เรียนรู้และแบ่งปันกันกับ "โค้ช" (Coach)ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "อันดับหนึ่งของโลก" ในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยจากการลงทุนโดยวัดจาก "ผลลัพธ์" คือ "JT Foxx" ซึ่งเป็นชาว "แคนนาดา" ที่ได้เดินทางเข้ามาบรรยายให้กับนักลงทุนผู้สนใจใฝ่รู้ใน "กรุงเทพ ฯ" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ครับ

            สำหรับผมแล้วเคยได้ยินคนกล่าวขานถึง "JT Foxx" ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "โค้ช" ในการสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นคนที่ยังหนุ่มแน่นมากครับ (อายุเพิ่ง 30 ต้น ๆ) เริ่มสร้างธุรกิจกระจายออกไปเป็น "Network" (เครือข่าย)ทั่วโลก โดยเริ่มจากมือเปล่า ทำให้ได้ค้นพบสูตรสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงแบบยั่งยืน ซึ่ง "JT Foxx" บอกกับผมว่าความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของ "โอกาส" หรือ "โชคชะตา" แต่เป็นเรื่องของ "การตัดสินใจลงมือทำ" อย่างจริงจังมากกว่าครับ นอกจากนั้นยังบอกอีกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเองล้วน ๆ ที่คุณต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวคุณเองและไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรลึกซึ้งมากมายนักครับ แต่จำเป็นต้อง "โฟกัส" จาก "การลงมือทำ" และติดตาม "ผลลัพธ์" แบบ "กัดไม่ปล่อย" เพราะความรู้ที่เคยร่ำเรียนกันมามากมายหลายสิบปีนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากเราไม่สามารถเอาความรู้หรือเศษเสี้ยวของความรู้อันมากมายมหาศาลนั้น นำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญคือต้องตัดสินใจ "ลงมือทำ" ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เราเองมักจะมองข้ามเสมอ ๆ ครับ เพราะในปัจจุบันยิ่งถ้าเรารู้มากเท่าไรอาจเป็นเพราะเหตุเกิดจากการเรียนมามาก ผลคือก็จะไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยสักอย่าง อย่างดีก็ทำได้แค่ทำงานประจำมีตำแหน่งใหญ่โตและแค่กินเงินเดือนไปเดือนต่อเดือน รอวันเกษียณอายุหรือรอวันที่บริษัทจะปลดพนักงานออก เมื่อตกอยู่ในสภาวะวิกฤติทางการเงินหรือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

“JT FOXX” กับการลงทุนที่เน้น “ผลลัพธ์”

            "JT Foxx" ได้สร้างกลุ่มนักลงทุนที่เรียกว่า "Millionaire Underdog" ที่อาจจะเรียกว่าเป็นบรรดาเศรษฐีเงินล้านที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากศูนย์หรือติดลบ แล้ว "JT Foxx" ยังกล่าวว่าหากเดินตามแนวทางของเขาที่ได้วางเอาไว้ ก็จะประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ภายในระยะเวลาเพียง 2 อาทิตย์ และชีวิตของคนเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากสองอาทิตย์เช่นกัน "JT Foxx" ได้ย้ำ ถึงเรื่องราวแห่งความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดขึ้นจาก "การลงมือทำ" ที่เรียกว่า "Take Action" และยังกล่าวอ้างว่า เขาเป็น "เบอร์หนึ่ง" ที่ดีที่สุดในโลกของการเป็น "โค้ช" โดยวัดจาก "ผลลัพธ์"ที่ออกมา

            "JT Foxx" ให้ "หลักสำคัญ 10 ประการ" ใน "การลงมือทำ" ดังต่อไปนี้ครับ ประการที่ 1 คือ "ความกลัว" ถ้ากลัว ก็จะไม่ "Take Action" และไม่กล้าลงมือทำอะไร ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประการที่ 2 คือ "โฟกัส" จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ประการที่ 3 คือ "ต้องหาคำอธิบาย" ในการ "Take Action" ซึ่ง "JT Foxx" ได้เน้นย้ำ คำว่า "Why" หรือ "ทำไม" ซึ่งเป็นคำที่มีพลังมากครับ จะต้องตอบให้ได้เสมอว่า "ทำไม", "ทำไม" แล้วก็ "ทำไม" ประการที่ 4 คือ การจัดการ "ทรัพยากรเวลา" ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ประการที่ 5 คือ "แหล่งเงินทุน" ที่จะมารองรับ ประการที่ 6 ต้องมี "ระบบระเบียบ" ขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติ ประการที่ 7 คือต้องมี "โค้ช" เป็นที่ปรึกษา โดยยกตัวอย่างว่าในบรรดานักกีฬาระดับโลกทุกคนที่แข่งกีฬาในระดับโอลิมปิกหรือระดับอาชีพ ทุกคนจำเป็นต้องมี "โค้ช" ที่คอยปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง และคอยเพิ่มจุดแข็งแกร่ง เพราะพอถึงจุดหนึ่งเรามักจะมองไม่เห็นตัวเอง ทั้งจุดด้อยและจุดเด่นที่แท้จริงครับ ประการที่ 8 คือ เลิกคิดเสียทีว่าจะสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง จงหา "ทีมเวิร์ค" ประการที่ 9 คือ "การหาต้นแบบ" และเดินตามต้นแบบผู้คนที่ประสบความสำเร็จที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยรวมทั้งมีคุณธรรม ประการที่ 10 คือ ต้องมี "แผนงาน" ที่รัดกุมและมีระบบที่ถูกต้อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ก็เป็น "หลักสำคัญ 10 ประการ" ที่ผมก็ฟังแล้วพอจับใจความได้เป็นประเด็นเด่น ๆ ได้จากการบรรยาย(โดยใช้ภาษาอังกฤษ) เกือบ 3 ชั่วโมงครับ

            นอกจากนั้น "JT Foxx" ยังให้คนที่อยากประสบความสำเร็จกล่าวคำว่า "Yes"และ "Yes" ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อตอกย้ำและยอมรับ รวมทั้งทำให้เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้และความเชื่อนี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครเอาจากตัวท่านไปได้และยังได้ส่งท้ายอีกว่า "หัวใจสำคัญที่สุดอีก 3 ประการ" คือ 1) ต้องหา "เงื่อนไข" ที่ดีที่สุด 2) ต้องหา "หุ้นส่วน" ที่ดีที่สุด รวมทั้ง 3) ต้องหา "Network" หรือ "เครือข่าย" ที่ดีที่สุด ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การสร้าง "แบรนดิ้ง" ในที่สุด หลังจากการบรรยายผมก็ได้มีโอกาสเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันกันกับ " โค้ช" ระดับ "World's Number 1" คนนี้ ก็เลยได้รับรู้ว่าเขาคือตัวจริงเสียงจริงครับ เพราะจาก "ผลลัพธ์" ที่เขาได้ร่วมลงทุนกับบริษัทน้อยใหญ่หลายร้อยบริษัททั่วโลก

            ผมขอสารภาพตามตรงครับว่าผมมีความรู้สึกดี ๆ กับ "โค้ช" ระดับโลกชาว "แคนเนเดียน" คนนี้มาก และผมก็เชื่อว่าเขามีความรู้สึกดี ๆ กับผมเช่นกัน โดยวัดจากการที่ได้เชิญผมเข้าร่วมการบรรยายของเขาในครั้งหน้า โดยให้ผมให้เป็นแขก "VIP" ไปขึ้นเวทีในงานที่เขากำลังจะจัดขึ้นที่เมือง "ออร์แลนโด" รัฐ "ฟลอริดา" ที่ประเทศ "สหรัฐอเมริกา" ผมก็แบ่งรับแบ่งสู้ไปตามมารยาทเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจครับ

            แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณ "JT Foxx" เป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณในความรู้ที่นำมาแบ่งปันให้กับผมและเปิดโลกทัศน์ของผม ก็สมราคาครับสำหรับ "โค้ช" ในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับครับว่าเป็น "World's Number 1" และผมก็โชคดีอีกครั้งที่ "จักรวาลจัดสรร" ได้รู้จักและกลายมาเป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งครับ

“ควันหลง” จากงานมหกรรม “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" งานมหกรรม "สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ" ที่จัดขึ้นที่ "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ก็เพิ่งผ่านพ้นไปหมาด ๆ ครับ สำหรับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งความสุข และเป็นปีที่พิเศษเป็นอย่างยิ่ง คือ ผมได้จัดการบรรยายขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมาในหัวข้อ "รวยซะให้เข็ด" กับ "ยันต์ 8 ทิศ" พิชิต "ปัญหา" และ "อุปสรรค" ในการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" ประเภท บ้านไม่บาน,อาคารพาณิชย์+โฮมส์ออฟฟิศไม่บาน,อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน,บูทิคโฮเทลไม่บาน ฯลฯ ที่ "คุ้มค่า" + "ราคาประหยัด" ที่ห้อง "มิตติ้งรูม 3" และต่อมาก็มีการเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มล่าสุดของผม "อัศวินอสังหาฯ พารวยกับ อ.เชี่ยว ชอบช่วย" คือ ในวันที่อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศในปีนี้จึงเป็นที่คึกคักและครึกครื้นกันเป็นพิเศษครับ

“ควันหลง” จากงานมหกรรม “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ”

          ในสัปดาห์นี้เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด ผมขอนำเสนอภาพบรรยากาศการเปิดตัว พ็อกเก็ตบุ๊ค "อัศวินอสังหาฯพารวย" ของผมให้แฟน ๆ ทั่วประเทศได้ชมกันก่อนครับ สำหรับรายละเอียดที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยสาระประโยชน์ของการบรรยายของผมแบบ "มาราธอน" กว่า 5 ชั่วโมงในครั้งนี้ผมจะสรุปที่เป็นสาระสำคัญให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้รับทราบกันต่อไปในครั้งหน้าครับ

          ซึ่งในงานมหกรรม "สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ" ในวันอาทิตย์ที่พึ่งผ่านมาผมได้เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มใหม่ในชื่อ "อัศวินอสังหาฯ พารวย กับอาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย" ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนและภูมิใจนำเสนออีกเล่มหนึ่งครับ ซึ่งผมเชื่อว่าใครอ่านหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา "SMEs" ประเภท "เบี้ยน้อย หอยน้อย" ที่คิดจะลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์ไม่บาน" ในประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวเฮ้าส์,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์,โฮมส์ออฟฟิศ ,อพาร์ทเม้นท์,โรงแรม,บูทิคโฮเทล,คอนโดมิเนียม ฯลฯ ที่จัดว่าเป็นชาว "บางสตางค์น้อย" มีเงินหมุนเวียนไม่มากนัก โดยเฉพาะบรรดาท่านผู้อ่านที่เป็น "SMEs" กำลังคิดจะลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" จะได้รับประโยชน์ตรง ๆ เต็ม ๆ จากพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้เป็นอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะการปรับทั้ง "Myth" และ "Mindset" คือการปรับทั้ง "วิถีคิด" และ "วิถีความเชื่อ" ซึ่งจะนำไปสู่ "วิถีปฏิบัติ" ซึ่งบรรยากาศในการเปิดตัวก็คึกคักครึกครื้นเป็นอย่างมากครับ เนื่องจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ต้องการมา "เซอร์ไพรส์" ผม อาจเป็น เพราะพ็อกเก็ตบุ๊คของผมเล่มนี้มีชื่อว่า "อัศวินอสังหา ฯ" บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็พร้อมใจกันแต่งตัวเป็น "อัศวินนักรบ" แบบย้อนยุคในสมัย "โรมัน" ก็เป็นที่ฮือฮากันแบบสุด ๆ ก็มีคนสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดที่บริเวณลาน "เอเทรียม" ที่ตั้งอยู่ใจกลาง "ศูนย์ประชุมฯ" อย่างแน่นขนัด ผลคือ พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้ขายหมดเกลี้ยงในชั่วพริบตาและมียอดสั่งจองกว่า 400 เล่มครับ สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับ ว่ากันว่าถ้าใครได้อ่าน "อัศวินอสังหาฯ พารวยกับอาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย" พออ่านจบแล้ว ได้ทำความเข้าใจดีแล้ว หากใครยังลงทุนทำ "อสังหาฯ ไม่บาน" แล้วเจ๊ง ถือว่าท่านโคตรเก่งเลยครับ!!! สำหรับท่านใดที่สนใจพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มนี้แต่หาซื้อไม่ได้ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านครับ

“ควันหลง” จากงานมหกรรม “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ”

          จะว่าไปแล้วสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ ที่น่าประทับใจมากมายที่เกิดขึ้นกับผมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรยายของผมและการเปิดตัว พ๊อกเก็ตบุ๊คเล่มใหม่ "อัศวินอสังหาฯ พารวย" ของผม พอเสร็จภารกิจแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งนิ่ง ๆ เงียบ ๆ เพื่อทบทวน แล้วมองย้อนกลับไป ก็เกิดความปิติสุขรวมทั้งเกิดความรู้สึกดี ๆ และมีกำลังใจขึ้นมาอีกมากมายครับ ผลจากการทำงานหนักได้เตือนสติทำให้ผมรู้สึกว่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ได้ทำอะไรบ้างให้กับสังคมที่ผมอยู่ ลึก ๆ ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้ทำ "หน้าที่ทางจริยธรรม" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็น "สุนัขเฝ้าบ้าน" ให้ความรู้และเตือนสติบรรดาผู้คนอย่างเต็มกำลังความรู้และความสามารถ และก็หวังว่าความรู้ที่ท่านได้รับจากผมไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง ฟื้นฟู "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน" ของท่าน รวมทั้งก่อให้เกิดทั้ง "สติ" และ "ปัญญา" การลงทุนใน "อสังหาฯ ไม่บาน" ของท่าน

“ควันหลง” จากงานมหกรรม “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ”

          ก่อนจากกันในสัปดาห์นี้ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบรรดาแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ทั่วประเทศที่ให้เกียรติกับผม ที่ทุกครั้ง ไม่ว่าผมจะจัดกิจการงานใดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต่างพร้อมใจกันมาให้กำลังใจกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทุกครั้ง ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ นอกจากนั้นท่านผู้อ่านยังสามารถติดตามผมได้ที่ Fan Page https ://www.facebook.com/อ-เชี่ยว-ชอบช่วย ครับ

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 1709
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

หนังสือ “อัศวินอสังหาฯ พารวยกับ อ.เชี่ยว ชอบช่วย” ....ใครลงทุนทา “อสังหาฯไม่บาน” แล้วขาดทุนหรือเจ๊ง... โคตรเก่งเลย!
สามารถอ่าน บทความแนะนำหนังสือ จาก เว็บไซต์ชี้ช่องรวยได้ที่นี่

เปิดตัวแล้วสำหรับ หนังสือรวม 52 รูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” กับอาจารย์ “เชี่ยว ชอบช่วย”

“HOTAP + CONDO” แดงแรงฤทธิ์ @ บ้านฉาง”

บริการงานออกแบบตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

บ้านไม่บานอัพเดต

"บ้านเพื่อแม่" ของ "ชาวบางสตางค์มาก" ย่าน "อนุสาวรีย์ฯ"

“บ้านเพื่อแม่” ของ “ชาวบางสตางค์มาก” ย่าน “อนุสาวรีย์ฯ”

              สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" สำหรับในสัปดาห์นี้ผมขอขั้นบรรยากาศที่แต่เดิม "บ้านไม่บาน" ได้รับการยกย่องว่า เป็นบ้านที่ "งามง่าย พอเพียง" เป็นทั้ง "ที่พักและที่รัก" และเป็นขวัญใจ "ชาวบางสตางค์น้อย" แต่แท้จริงแล้วก็มีบางครั้งในบางอารมณ์ ผมก็มีโอกาสได้ทำงานออกแบบ "บ้านไม่บาน" ที่เป็นขวัญใจ "ชาวบางสตางค์มาก" หรือ บรรดาเศรษฐีมีเงินถุงเงินถัง สำหรับคนที่ไม่มีฐานะร่ำรวยก็อย่าไปอิจฉากันเลยครับ เพราะหากบรรดา "ชาวบางสตางค์น้อย" ตั้งอกตั้งใจประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความมุ่งมั่นไม่กลัวความยากลำบาก ไม่ช้าหรือเร็วก็จะกลายเป็น "ชาวบางสตางค์มาก" ในที่สุดครับ . . .

อ่ า น ต่ อ . . .

"โฮมส์ออฟฟิศ + อาคารพาณิชย์+มินิอพาร์ทเม้นท์"
แบบ 3 in 1 ที่ "ระยอง"


“โฮมส์ออฟฟิศ + อาคารพาณิชย์+มินิอพาร์ทเม้นท์” แบบ 3 in 1 ที่ “ระยอง”          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ก็เป็นผลมาจากมีลูกศิษย์ลูกหาของผมคนหนึ่งเป็นชาว "ระยอง" ได้มาร้องขอให้ผมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ "อสังหาริมทรัพย์ไม่บาน" ประเภท "โฮมส์ออฟฟิศ" + "อาคารพาณิชย์" + "มินิอพาร์ทเม้นท์" ซึ่งทำให้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกศิษย์คนนี้ พอได้มีโอกาสไปดูสถานที่จริงก็ตกใจมากครับ เพราะ "ระยอง" ในอดีตที่ผมเคยรู้จักกับ "ระยอง" ในปัจจุบันที่ผมได้เห็นนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ เพราะ "ระยอง" ในปัจจุบันได้เจริญเติบโตขึ้นมากแบบก้าวกระโดด อาจเป็นเพราะการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อันเป็นผลมาจากความได้เปรียบของทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ . . .

อ่ า น ต่ อ . . .
คลินิกคนรักบ้าน

"BRIC"
กับการลงทุน "อสังหาฯ ไม่บาน"


“BRIC” กับการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน”               จะว่าไปแล้วคำย่อของ "BRIC" ของผมคือ "Budget Real Estate Investor Club" ซึ่งเป็นคำนิยามที่ผมได้ตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่สนใจที่จะลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" หรือ"Budget Real Estate" ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 ท่าน แล้วครับ ส่วนคำว่า "อสังหาฯไม่บาน" ของ "BRIC" นั้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับผมครับ คือ ต้องเป็น "อสังหาฯที่คุ้มค่า" และ "มีราคาประหยัด" เป็น "อสังหาฯ ไม่บาน" ที่ "งามง่าย พอเพียง" อีกทั้งยัง "ไม่เบียดเบียน" ทั้งตัวเองและผู้อื่น เป็นแนวคิดแบบ "บูรณาการ" ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับประเภท "มือใหม่หัดขับ" ที่อยากลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" แบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นจากการอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามีความรู้น้อยแต่ลงมือทำมากให้ความจริงจาก ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จครับ . . .

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400