สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“ทฤษฎีใหม่”(New Theory & New Approach)กับการลงทุนใน “อสังหาฯบูรณาการ”ที่อยู่รอดปลอดภัยและคืนทุนไว(I)

            ในภาพรวมของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันที่บางอารมณ์ผมก็รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพ และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผมใช้เวลานานหลายเดือนครับที่จะพยายาม "เหลียวหลัง" เพื่อ "แลไปหน้า" เพื่อที่จะทำความเข้าใจอย่างจริง ๆ จัง ๆ กับในธุรกิจการลงทุน "อสังหาริมทรัพย์" ที่ผมเชื่อว่ากำลังอยู่ในช่วง "ขาลง" และพยายามหา "ทางออก" และ "คำตอบ" กับอนาคตที่ผมเชื่อว่ามีทั้งปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความยากลำบากกำลังรอ "ทดสอบ" เราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ มีคำกล่าวว่าหากเรายังติดอยู่กับ "วิธีคิด" หรือ "วิสัยทัศน์" เดิม ๆ และลงมือ "ปฏิบัติ" หรือ "กระบวนทัศน์" แบบเดิม ๆ โดยคาดหวังแบบลม ๆ แล้ง ๆ ว่าจะได้ "ผลลัพธ์ใหม่" ที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในการลงทุนใน "อสังหาฯ บูรณาการ" นั้นก็คงเป็นไปได้ยาก

          ผมพบว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวเฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,โฮมส์ออฟฟิศ,คอนโดมิเนียม เป็นการลงทุนที่ส่วนใหญ่จะไร้ซึ่งทิศทาง ทำให้ขาดเสถียรภาพและขาดซึ่งดุลยภาพมากขึ้นทุกที หากยังคงเป็นไปในลักษณะนี้ จะนำมาซึ่งการล่มสลายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ เหมือนดังเช่นที่เคยผ่านมาใน "วิกฤติการณ์ "ฟองสบู่" อสังหาริมทรัพย์แตก" ในปี พ.ศ. 2540 ที่นำพาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต้องประสบกับปัญหาที่หนักหนาแสนสาหัสแทบจะเอาตัวไม่รอด ดังนั้นเมื่อผมเห็นว่าแนวทางการพัฒนาอสังหาฯ ในรูปแบบเดิม ๆ ในปัจจุบันเริ่มมีอาการส่อเค้าให้เห็นถึงปลายทางที่ตีบตัน จำเป็นต้องหาทางแนวทางในการพัฒนา "อสังหาริมทรัพย์" ขึ้นใหม่แบบ "บูรณาการ" ซึ่งจำเป็นต้อง "ปรับวิธีคิด" จากเดิมไปสู่ "การพัฒนาวิธีปฏิบัติ" และจำเป็นต้อง "ปฏิรูป" ทั้งระบบ เพื่อนำไปสู่แนวทาง "ทฤษฎีใหม่" (New Theory & New Approach) กับ "การลงทุนในอสังหา ฯ บูรณาการ" ให้อยู่รอดปลอดภัยและสามารถคืนทุนไวครับ

            แนวคิด "ทฤษฎีใหม่" ที่ผมนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการลงทุนใน "อสังหาฯ บูรณาการ" นั้นจะว่าไปแล้วเป็น "ศาสตร์ของแผ่นดิน" ที่ "พระเจ้าอยู่หัว" ทรงเคยมีพระราชดำรัสมาแล้วทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เมื่อ 41 ปี ล่วงมาแล้ว ดังความตอนหนึ่งว่า

 "...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย
ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราพออยู่ พอมี พอกิน
และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน
มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน
ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบ พออยู่ พอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความ พออยู่ พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ ..."

          สำหรับผมแล้วถือว่า "ศาสตร์ของพระราชา" ที่ทรงพระราชทานให้นี้เป็น "ทางรอดใหม่" ของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ที่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ยังคงมีฐานะปานกลางไปจนถึงยากจน ในกระบวนการพัฒนาที่สุดท้ายได้นำเราไปสู่การพัฒนา "อสังหาฯ" แบบ "บูรณาการ" มีทางออกทางเดียวคือต้อง "พึ่งตนเอง" (Self-Sufficiency) และพยายามกู้หนี้ยืมสินให้น้อยที่สุดแบบ "พอเพียง" ที่สุด เพื่อให้หลุดพ้นจาก "วังวน" ของ "หนี้สิน" อันเป็นผลจากแนวคิด "บริโภคนิยม" + "วัตถุนิยม" ของธุรกิจ "อสังหาริมทรัพย์" ในปัจจุบัน ซึ่งสำหรับผมแล้ว "ทฤษฎีใหม่" ถือได้ว่าเป็น "ทางเลือกใหม่" นั้นเป็น "วิทยาการขั้นสูงสุด" เป็น "ศาสตร์พระราชา" เป็น "มรดกล้ำค่าทางความคิด" ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ผู้ที่นำไปปรับประยุกต์ใช้สามารถอยู่รอดปลอดภัยจริง ซึ่งตัวผมเองก็ได้ทดลองปรับประยุกต์ใช้ "ทฤษฎีใหม่" มานานกว่า 10 ปี แล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีจริง เป็นการเดินทางไปสู่ "ความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งประโยชน์และความสุขแบบยั่งยืน" ได้จริงครับ

             ซึ่งสาระน่ารู้นับต่อแต่นี้เป็นเรื่อง "ฉกรรจ์" ที่สำคัญมาก ผมจึงขอขยายความในตอนต่อไป ดังนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับ

เสาร์นี้เชิญฟังการบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวยด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ “ศูนย์ฯสิริกิติ์"

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" เผลอแพล็บเดียวก็วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม นี้แล้วครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับผม เพราะทุก ๆ ปีใน "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ""ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ผมจัดการบรรยายขึ้นโดยร่วมกับทาง "เนชั่นทีวี" ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้วครับ (จากการรวบรวมสถิติย้อนหลังแล้วมีผู้คนเข้าฟังการบรรยายของผมรวมกันกว่า 5,000 คน) ทั้งยังเป็นการทำ "หน้าที่ทางจริยธรรม" ของผม ในฐานะ "สุนัขเฝ้าบ้าน" ที่มุ่งให้ "ความรู้" และ "เตือนสติ" แก่บรรดาผู้คนในแวดวงการออกแบบและก่อสร้าง "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน" ในทุก "มิติ" ตลอดจนบรรดาผู้คนที่สนใจ ลงทุน "อสังหาริมทรัพย์ไม่บาน" น้อยใหญ่ในทุก "มิติ" เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท SMEs (ที่มีงบประมาณไม่มากนัก)ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บ้านดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวเฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,โฮมส์ออฟฟิศ,มินิอพาร์ทเม้นท์,อพาร์ทเม้นท์,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์,บูทิคอพาร์ทเม้นท์ ,บูทิคโฮเทล ,โรงแรม,รีสอร์ท และอื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ที่มีทั้งผู้ลงทุน,ผู้ซื้อและผู้ขาย เปลี่ยนบทบาทและหน้าที่กันไปตามกาลเทศะ สำหรับผมแล้วการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะซื้อบ้านสักหลัง ซื้อทาวเฮ้าส์ หรือ อาคารพาณิชย์สักห้อง หรือ คอนโดสักยูนิต ก็จัดได้ว่าเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะบางท่านอาจซื้อมาเพื่อขายเปลี่ยนมือไป หรือบางท่านซื้อแล้วเก็บเอาไว้อยู่อาศัยก่อน พอสักพักใหญ่ ๆ หากได้ราคาดีก็อาจจะขาย เพื่อเก็งกำไรหรือขายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ตามสถานภาพทางสังคมและขนาดของครอบครัวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกหลายประเภทที่ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ในการลงทุนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การลงทุนสร้างอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่มักจะมีระยะเวลาคืนทุน 6-8 ปีโดยประมาณ หรือจะลงทุนในโรงแรมที่มีระยะเวลาคืนทุน 3-4 ปี โดยประมาณหรือลงทุนในคอนโดมิเนียมที่มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 2-3 ปี โดยประมาณก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น และงบประมาณ ตลอดจนกำลังบุคลากรและทรัพยากร ตลอดจนจังหวะและโอกาสของท่านครับ

เสาร์นี้เชิญฟังการบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวยด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ. “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          ดังนั้นจะเห็นว่าการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยมิใช่น้อยครับ โดยเฉพาะการลงทุนของบรรดา SMEs หรือกลุ่ม "ผู้ประกอบการรายย่อย" ประเภท "เบี้ยน้อย หอยน้อย" กับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันที่สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองยังไม่ใคร่จะนิ่ง ทั้งยังมีความอ่อนไหว ไร้เสถียรภาพเนื่องจากมีหลายปัจจัยซึ่งควบคุมไม่ได้ เป็นผลให้อะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบกับหนี้สินในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของคนในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น พูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ในภาพรวมคนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้น เป็นผลให้คนส่วนใหญ่ยากจนลง มีกำลังซื้อลดลง ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเกิดการหดตัว ในขณะที่การเติบโตของ "จีดีพี" หรือ "ผลผลิตมวลรวมของประเทศ" มีแนวโน้มว่าจะไม่เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศยังถูกกระหน่ำซ้ำเติมด้วยปัญหาการตกต่ำของราคาผลผลิตในภาคเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ฯลฯ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่ดำรงชีพในภาคเกษตรกรรมที่ในปัจจุบันก็ตกอยู่ในสภาวะยากจนแบบซ้ำซากกันอยู่แล้ว กลับต้องยากจนหนักลงไปอีก นี่ยังไม่นับปัญหาวิกฤติภัยแล้ง รวมทั้งผลกระทบจากการเปิด "AEC" หรือ "เสรีอาเซียน" ที่คนไทยเรายังไม่พร้อมดีนัก เป็นผลให้จาก "โอกาส" จะกลายเป็น "วิกฤติ" ไปทันทีครับ เพราะเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถแข่งขันกับบรรดาประเทศต่าง ๆ ในสมาชิก "อาเซียน" ด้วยกันได้ อาทิเช่น "สิงคโปร์", "มาเลเซีย", "เวียดนาม" ฯลฯ ที่มีความพร้อมกว่า ขืนดันทุรังไปก็มีแต่เสียเปรียบลูกเดียว ในสถานการณ์เช่นนี้เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียแน่ จำเป็นที่จะต้องทำการ "ยกเครื่อง" กันยกใหญ่ปรับทั้ง "วิสัยทัศน์" และ "กระบวนทัศน์" กันใหม่ครับ

เสาร์นี้เชิญฟังการบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวยด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ. “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          จากทั้งหลายทั้งปวงที่เกริ่นมานี้ จึงเป็นที่มาของการบรรยายในวันเสาร์ที่ 28 นี้ครับ โดยผมจะบรรยายในหัวข้อ "อัศวินอสังหาฯ" พารวยด้วยอาวุธลับ 10 ประการ " ที่จะช่วยให้ท่านอยู่ "รอดปลอดภัย" และ "คืนทุนได้ไว" ในการลงทุนแบบ "บูรณาการ" ของ "อสังหาฯไม่บาน" ของท่าน สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า อาวุธลับของ "อัศวินอสังหาฯ" ทั้ง 10 ประการของผมนี้คงจะสามารถนำพาให้ท่านพบกับ "แสงสว่าง" ในการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" น้อยใหญ่ในหลากหลายรูปแบบของท่าน อาทิเช่น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน,บูทิคอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน,โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน,คอนโดมิเนียมไม่บาน, อาคารพาณิชย์ไม่บาน,โฮมออฟฟิศไม่บานและอีกหลากหลายรูปแบบของ "บ้านไม่บาน" สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2451399 และ 081-4218323 ย้ำนะครับสำหรับท่านที่สนใจคงต้องติดต่อสำรองจองที่นั่งโดยด่วน เพราะไม่รู้ว่าจะเต็มจนล้นแล้วหรือยังครับ

เสาร์นี้เชิญฟังการบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวยด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ. “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          แล้วพบกับผมตัวเป็น ๆ ได้ที่ห้อง "โลตัส" ณ "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ สำหรับใครมีปัญหาอะไรหรือมีข้อข้องใจหรือสงสัยประการใดในประเด็นที่เกี่ยวกับการลงทุนใน "อสังหาฯ ไม่บาน" ก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกับผมได้ในช่วงหลังการบรรยายของผมในครั้งนี้ แล้วผมจะรอพบกับทุกท่านครับ

“บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน” แบบ 2 in 1 (1)

          สวัสดีครับ แฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ ผมขอเอาอกเอาใจบรรดาแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" ทั่วประเทศที่ต้องการรูปแบบ "บ้านไม่บาน" ประเภท "ไฮบริดจ์" ที่สามารถใช้เป็นทั้งที่ "พักอาศัย" และที่ "ทำมาหากิน" ในยุค "เศรษฐกิจตกสะเก็ด" ไปพร้อม ๆ กัน ก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการ "บ้าน+คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 ที่มาที่ไปของโครงการ "บ้านไม่บาน" นำร่องสะท้านวงการนี้ เป็นผลมาจากการที่ผมได้ศึกษา "บ้านสำเร็จรูป" ในระบบ"Pre-Fabrication" หรือ ที่มักเรียกกันว่า "บ้านน็อคดาวน์" ที่ยกประกอบเป็นหลัง ๆ สามารถก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง 10-15 วัน สามารถยกเคลื่อนย้ายได้เพื่อไปปลูกสร้างในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้สะดวกรวดเร็ว ขอเพียงแค่มีถนนสามารถขนส่งไปถึงได้เท่านั้น เป็นลักษณะบ้านประกอบเสร็จแล้วยกไปติดตั้งเป็นหลัง ๆ ซึ่งแต่ละ "ยูนิต" (Modular) จะมีขนาดเหมาะสมโดยเริ่มต้นที่ 4 x 6 เมตร ก็มีขนาดเท่ากับคอนโดมิเนียมขนาด Studio ที่มีพื้นที่ประมาณ 24 ตารางเมตร น่าจะลงตัวที่สุด หรือถ้าต้องการพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็เพิ่มขนาดเป็น 4 x 9 เมตร หรือ 36 ตารางเมตร เท่ากับคอนโดฯ ขนาด One Bed Room ก็กำลังมีขนาดที่ "พอเหมาะ พอดี พอเพียง" เป็นอย่างยิ่งครับ

“บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน” แบบ 2 in 1 (1)

          แนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นภายหลังที่ผมได้ค้นพบ "นวัตกรรม" ในการก่อสร้าง "บ้านไม่บาน" ในระบบการก่อสร้างแบบ "สำเร็จรูป" ที่รวดเร็วและมีราคาประหยัด ในระบบ "อินฟินิตี้สมาร์ทบิลท์" ทั้งยังเป็นบ้านที่ผมออกแบบให้ระบบการก่อสร้างที่ไม่ต้องตอกเสาเข็ม โดยใช้ระบบ "ฐานแผ่" แทน ทำให้สามารถประหยัดการดำเนินการก่อสร้างลงไปได้มากทั้งในแง่ระยะเวลาและงบประมาณ และที่สำคัญคือสามารถยกเคลื่อนย้ายได้และสามารถไปประกอบเพื่อติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ ได้ ในกรณีมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามเช่น สภาพเศรษฐกิจในสภาวะขาลงทำให้กิจการการค้าซบเซา เป็นผลให้ตกอยู่ในสภาวะขาดทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นที่คุ้มค่ากว่า หรือหมดอายุสัญญาเช่า ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบที่แต่ละ "ยูนิต" ของ "บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 สามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวกสบายและง่ายดายเป็นอย่างยิ่งครับ

“บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน” แบบ 2 in 1 (1)

          ซึ่งรูปแบบ "บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 นี้ ผมได้ทดลองออกแบบรูปร่างหน้าตา (ภายใต้แปลนอันเดียวกัน) ให้มีรูปลักษณ์แบบ "ทันสมัย" ในสไตล์ "โมเดิร์น" และรูปลักษณ์แบบ "ไทยประยุกต์ร่วมสมัย" ในสไตล์ "คลาสสิค" ซึ่งในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอรูปลักษณ์แบบ "ทันสมัย" ในสไตล์ "โมเดิร์น" ให้ได้ชื่นชมกันไปพลาง ๆ ก่อน ซึ่งดูจากรูปทรงของหลังคาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นทรง "ทันสมัย" ในรูปแบบ "ลีนทู" ( Lean To) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดา "SMEs" ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการรายเล็ก โดยเฉพาะบรรดาผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า "โอท๊อป" ประเภท 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล หรือ 1 หมู่บ้าน เป็นเสมือน "บ้าน+คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 ของคนในชุมชน สามารถใช้ได้ทั้งที่ "พักอาศัย" และยังสามารถใช้เป็นสถานที่ "ประกอบกิจกรรมการค้า" ไปพร้อมกันหรือถ้าคิดไปไกลกว่านั้นก็สามารถดัดแปลงเป็น "สวนอาหาร" หรือร้าน "คาราโอเกะ" หรือทำเป็น "รีสอร์ท" ที่พักนักเดินทาง เช่น ริมทางหลวงประเภท "ไฮด์เวย์" หรือ "ชายทะเล" หรือ บริเวณ "เชิงเขา" ที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่แสนจะประทับใจ ก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด จัดได้ว่า "บ้าน+คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 เป็นหนึ่งใน "บ้านไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส" ในฝันของผมอย่างแท้จริง ที่ "สวยประหยัด", "สวยดูดี", "สวยมีชาติตระกูล" ทั้งยัง "สวยทน สวยทาน สวยนาน" และที่สำคัญ "สวยแบบเคลื่อนย้ายได้" หากมีคุณสมบัติครบถ้วนถึงพร้อมเช่นนี้ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วครับ

          เอาไว้ต่อกันใหม่ในสัปดาห์หน้า มาดูรูปแบบ "บ้าน+ คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 ในรูปลักษณ์แบบ "ไทยประยุกต์ร่วมสมัย" ในสไตล์ "คลาสสิค" ซึ่งผมเชื่อว่ามีความสวยงามไม่น้อยหน้ารูปลักษณ์แบบ "ทันสมัย" ในสไตล์ "โมเดิร์น" ที่ผมได้นำเสนอในสัปดาห์นี้ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมใน "เว็ปไซต์" ยอดฮิตของชาว "บ้านไม่บาน" www.homeloverthai.com สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้มีเพียง แค่นี้ พบกันใหม่ในอีกสองสัปดาห์หน้าครับ

“อกาลิโก” + “ไฮโซ” + “โลว์คอส”

            จะว่าไปแล้วคำกล่าวที่ว่า "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" นั้นเป็นคำศัพท์ที่ผมบัญญัติขึ้นมาเองครับ เพื่อใช้เรียก "สไตล์" หรือ "รูปแบบ" อันเป็น "แนวทาง" ในการพัฒนาของ "อสังหาริมทรัพย์ไม่บาน" ประเภทต่าง ๆ ของผม ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์ , อาคารพาณิชย์, โฮมส์ออฟฟิศ, มินิอพาร์ทเม้นท์, บูทิคอพาร์ทเม้นท์, บูทิคโฮเทล, โรงแรม, รีสอร์ท ตลอดจนคอนโดมิเนียม ฯลฯ น้อยใหญ่ในหลากหลายรูปแบบ สำหรับ "คำจำกัดความ" ของคำว่า "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" นั้นเป็นการ "ตกผลึก" ทาง "ความคิด" อันเป็นผลมาจากการที่ผมได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานเกือบ 30 ปี ที่ผมได้คลุกคลีกับการพัฒนา "อสังหาริมทรัพย์" ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย (รวมแล้วเกินกว่าสี่ร้อยโครงการ) โดยเริ่มจากโครงการพัฒนา "อสังหา ฯไม่บาน" ที่มีมูลค่าเพียงไม่กี่แสนบาท จนเป็นหลักล้าน หลักสิบล้าน หลักร้อย เป็นหลักพันล้าน ซึ่งภายใต้ความแตกต่างทั้งในด้านรูปแบบและขนาดของการลงทุนของ "อสังหาฯ ไม่บาน" นั้น ผมได้พบ "ความเหมือน" บน "ความต่าง" ครับ ซึ่งผมสรุปสั้น ๆ ว่า "ความเหมือน" บน "ความต่าง" นั้น คือ "รูปแบบ" อันเป็น "แนวทาง" ใน "สไตล์" ที่เรียกว่า "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ซึ่งหากใครใช้แนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการคิดและการลงมือปฏิบัติแล้วผมก็เชื่อว่าจะช่วยให้การลงทุนของ "อสังหาฯไม่บาน" ของท่านไปสู่การพัฒนาแบบ "บูรณาการ" อย่างแท้จริงและ จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งยังคืนทุนได้ไว จากการลงทุนใน "อสังหาฯ ไม่บาน" ของท่านอีกด้วยครับ

“อกาลิโก” + “ไฮโซ” + “โลว์คอส”

            ซึ่งคำว่า "อกาลิโก"+ "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ของผมนั้นได้ให้ "คำจำกัดความ" สั้น ๆ แบบเข้าใจง่าย ๆ ว่า นอกจากจะต้อง "ประหยัด ดูดี มีชาติตระกูล" แล้วก็ยังต้อง "สวยทน สวยทาน สวยนาน สวยไม่สร่าง สวยดูดีไปซะทุกอย่าง" ซึ่งฟังแล้วดูง่าย ๆ ครับ แต่พอลงมือปฏิบัติจริงแล้วทำได้ยากมากครับ ในการรังสรรค์ "อสังหาฯไม่บาน" แบบ "บูรณาการ" ที่สามารถยืนยงคงกระพันแบบ "อกาลิโก" คือ "อยู่เหนือกาลเวลา" ที่ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจ,สังคมและการเมืองจะเป็นเช่นไรแปรเปลี่ยนไปสักเพียงไหน ไม่ว่ากาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเช่นไร ก็ยังคงดูทันสมัย ใหม่เสมอ เป็นความงามแบบเหนือกาลเวลาที่จัดได้ว่าเป็นรูปแบบที่ "คลาสสิค" ลงตัว เป็นความ "พอเหมาะ พอดี" ที่ "กลมกล่อม กลมกลืน" ไม่เดินตามแฟชั่นจนเกินไป ส่วน "ไฮโซ+โลว์คอส" นอกจากจะ "สวยงามแบบยั่งยืน" แล้ว ก็ยังต้อง "สวยอย่างประหยัด" ที่ใช้งบประมาณอย่าง "รู้คุณค่า" และ "ไม่บานปลาย" และจะต้องออกแบบให้ "สวยงามอย่างดูดี" และ "สวยงามอย่างมีชาติตระกูล" ก็จะกลายเป็นความงามถึงพร้อม แบบ "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ครับ

            แต่ผมย้ำนะครับว่าการที่จะทำการออกแบบและพัฒนา "อสังหา ฯไม่บาน" แบบ "บูรณาการ" ให้ "ตกผลึก" ทั้งในด้านความคิดและการปฏิบัติตามใน "แนวทาง" ที่เรียกว่า "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลคอส" นั้น ทำได้ยากมาก แต่ถ้าหากทุ่มเททั้งกำลังสติปัญญา ความรู้และความสามารถ ก็ไม่น่าเหนือบ่ากว่าแรงครับ ลองหลับตานึกภาพดูซิครับว่าหากท่านเป็นเจ้าของ "อสังหาฯ ไม่บาน" แบบ "บูรณาการ" ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์ , อาคารพาณิชย์, โฮมส์ออฟฟิศ, มินิอพาร์ทเม้นท์, บูทิคอพาร์ทเม้นท์, บูทิคโฮเทล, โรงแรม, รีสอร์ท ตลอดจนคอนโดมิเนียม สามารถยืนยงอยู่ได้มีอายุใช้งานได้ที่ยืนยาวอย่างน้อย 50-100 ปี ก็จะเป็นเรื่องดีวิเศษแค่ไหน เพราะแท้จริงแล้วในทัศนะคติมุมมองของผม "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน" หลังหนึ่ง หากได้รับการออกแบบและทำการก่อสร้างอย่างถูกต้องทั้งทางหลัก "สถาปัตยกรรม" และทางหลัก "วิศวกรรม" ที่ถูกต้องครบถ้วนในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสุขาภิบาล, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แล้วก็จะทำให้ "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน" แต่ละหลังมีอายุการใช้งานยาวนานนับ 10 นับ 100 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออกแบบและเตรียมการที่ดีให้ถึงพร้อมแบบ "บูรณาการ" ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง และผมเรียกทั้ง "วิสัยทัศน์" และ "กระบวนทัศน์" เหล่านี้ เรียกว่า "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ครับ

            ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจงเร่งพัฒนาหารูปแบบ "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน" ใน "แนวทาง" ที่เรียกว่า "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ของผมกันเถอะครับ รับรองว่าท่านจะอยู่รอดปลอดภัยและมีกำไรจากการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" ของท่านอย่างแน่นอนครับ

การบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวย ด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" ก็ถือว่าเป็น "หน้าที่ทางจริยธรรม" ของผมที่จะต้องจัดการบรรยายขึ้นอย่างน้อยปีละครั้งใน "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ" ณ "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" สำหรับปีนี้ก็เช่นกันครับที่ผมจะได้ทำหน้าที่ "สุนัขเฝ้าบ้าน" เพื่อให้ความรู้และเตือนสติแก่บรรดาแฟน ๆ ที่คิดจะลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่บาน" ในยุคปัจจุบันที่มีทั้ง "วิกฤติ" และ "โอกาส" คละเคล้ากันไป หากรู้ไม่เท่าทัน หรือหากประคองกันไม่ดีหรือประมาทพลาดพลั้งไป จาก "โอกาส" ก็อาจกลายเป็น "วิกฤติ" ได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะไร้เสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจ, สังคมและการเมืองของบ้านเรา ในบางอารมณ์ก็ดูอึมครึมกับอนาคต อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกทางการเมืองที่เป็นผลให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นยังคงเปราะบาง รอเพียงเวลาที่แต่ละกลุ่มที่คิดไม่เหมือนกันอาจมีโอกาสลุกฮือขึ้นมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งเหมือนดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต

การบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวย ด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          นอกจากนั้นการคืบคลานเข้ามาของ "AEC" เสรีอาเซียน ที่มองกันว่าเมื่อภูมิภาคนี้ไร้พรมแดนแล้วจะนำมาซึ่ง "โอกาส" ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเราวาดฝันไว้ "โอกาส" อาจจะพลิกกลับกลายเป็น "วิกฤติ" ภายในชั่วพริบตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุน "อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่บาน" ของบรรดา "SMEs" ที่มีเงินทุนไม่มาก เป็นประเภท "เบี้ยน้อยหอยน้อย" สายป่านไม่ยาวพอ ทั้งยังไม่มี "เงินถุง เงินถัง" เหมือนกับบริษัทใหญ่ ๆ ใน "ตลาดหลักทรัพย์" ที่สามารถระดมทุนโดยเอาเงินชาวบ้านมาใช้เป็นพันเป็นหมื่นล้าน อีกปัจจัยหนึ่งที่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด คือ การรุกเข้ามาของ "กลุ่มทุนข้ามชาติ" ที่จะไหลล้นทะลักเข้ามาในประเทศอันเป็นผลมาจากการเปิด "AEC" เสรีอาเซียน ดังนั้นสำหรับผู้ที่คิดจะลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่บาน" ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์, ทาวโฮมส์, อาคารพาณิชย์ ตลอดไปจนถึง อพาร์ทเม้นท์, บูทิคอพาร์ทเม้นท์, บูทิคโฮเทล, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ไปจนถึง บ้านจัดสรร ที่มีงบในการลงทุนไม่มากนัก จัดได้ว่าเป็นประเภท "SMEs" ที่ "เบี้ยน้อย หอยน้อย" มีสายป่านไม่ยาวนัก ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลงทุนที่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดครับ

การบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวย ด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          ก็เลยเป็นที่มาของการบรรยาย "อัศวินอสังหาฯ" พารวย ที่นำพาท่านไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย แบบยั่งยืน และสามารถประคองตัวให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งในสภาวะ "ปรกติ" และสภาวะ "วิกฤติ" ทั้งยังสามารถคืนทุนและทำกำไรได้ไว โดยใช้ "อาวุธลับ 10 ประการ" ส่วนจะเลือกใช้อาวุธลับประเภทไหนหรือเลือกใช้กระบวนท่าใด จะมีแม่ไม้อย่างไรที่จะพลิกแพลงมุ่งสู่ชัยชนะ ก็มีให้เลือกหลายทาง ที่ผมเรียกว่า "อาวุธลับ 10 ประการ" นั่นแหละครับ เหมือนกับเวลาที่ "อัศวินอสังหาฯ" จะออกทำศึกในสงครามการลงทุน "อสังหาฯ ไม่บาน" จึงจำเป็นต้องมี "อาวุธลับ" ประจำกาย และจำเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูก "กาลเทศะ" ด้วยนะครับ หากมี "อาวุธลับ" ที่ดี มีการฝึกฝนการใช้อย่างชำนาญดีแล้ว บวกกับการมี "กลยุทธ์"หรือ "วรยุทธ์" ที่เยี่ยมยอดแล้ว เมื่อปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ผสมผสานกัน คือ "อาวุธลับ" ผสมกับ "สติปัญญา" และ "ท่วงท่าวรยุทธ์" ในการพลิกแพลงนำออกมาประยุกต์ใช้ ก็จะทำให้มีโอกาสได้รับชัยชนะในทุกครั้งครับ ซึ่งจะว่าไปแล้ว "อาวุธลับ" ของ "อัศวินอสังหาฯ" ทั้ง 10 ประการนั้นก็มีทั้ง "อาวุธสั้น" ที่ใช้ในระยะประชิดตัวและ "อาวุธยาว" ที่นำมาใช้ในระยะไกลตัว ก็ไปฟังเฉลยกันว่า "อาวุธลับ" ทั้ง 10 ประการ ของ "อัศวินอสังหาฯ" ที่จะพาท่านไปสู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย อย่างยั่งยืน มีอะไรบ้างในการบรรยายครั้งสำคัญของผมในครั้งนี้ครับ

          ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนท่านผู้อ่านที่สนใจที่จะลงทุน "อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่บาน" ทั้งน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักลงทุนประเภท "SMEs" ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายของผมในครั้งนี้จะได้รับแจก "DVD" ชุดใหม่ล่าสุด ที่จะเปิดตัวใน "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ" ครั้งนี้ ในชื่อชุด "บูทิคอพาร์ทเม้นท์" + "บูทิคโฮเทลไม่บาน" กับ "อาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย" มูลค่า 249 บาท ฟรี ! แก่ทุกท่าน ท่านที่สนใจสำรองจองที่นั่งได้โดยด่วนที่ 02-2451399 และ 02-6441478 และ 081-4218323 หรือเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com ครับ

การบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวย ด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

          ย้ำกันอีกทีนะครับกับการบรรยายของผมในหัวข้อ "อัศวินอสังหาฯ" พารวยด้วยอาวุธลับ 10 ประการ " ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ใน "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ" ที่ "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ณ.ห้อง "โลตัส" เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านที่สนใจในการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" ประเภทต่าง ๆ จึงห้ามพลาดโดยเด็ดขาด มาหาความรู้กันแบบ "น้ำไม่เต็มแก้ว" ให้ "รู้เขารู้เรา" เพื่อที่จะได้ "รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" ในการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" กันครับ นอกจากนั้นท่านจะได้มีโอกาสพบกับผมตัวเป็น ๆ เพื่อถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบ และในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาประการใดเกี่ยวกับการลงทุนใน "อสังหาฯ ไม่บาน" ของท่าน ก็สามารถพบกับผมและสอบถามได้โดยตรงครับ

          พบกันให้ได้นะครับ ในการบรรยายของผมในหัวข้อ "อัศวินอสังหาฯ" พารวย ด้วย "อาวุธลับ 10 ประการ" วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ที่ "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ที่จะถึงนี้ แล้วผมจะรอพบกับทุกท่านครับ

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 1656
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

เปิดตัวแล้วสำหรับ หนังสือรวม 52 รูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” กับอาจารย์ “เชี่ยว ชอบช่วย”

“HOTAP + CONDO” แดงแรงฤทธิ์ @ บ้านฉาง”

บริการงานออกแบบตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

บ้านไม่บานอัพเดต

"บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 (1)

“บ้าน + คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน” แบบ 2 in 1 (1)

              สวัสดีครับ แฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ ผมขอเอาอกเอาใจบรรดาแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" ทั่วประเทศที่ต้องการรูปแบบ "บ้านไม่บาน" ประเภท "ไฮบริดจ์" ที่สามารถใช้เป็นทั้งที่ "พักอาศัย" และที่ "ทำมาหากิน" ในยุค "เศรษฐกิจตกสะเก็ด" ไปพร้อม ๆ กัน ก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการ "บ้าน+คอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ไม่บาน" แบบ 2 in 1 ที่มาที่ไปของโครงการ "บ้านไม่บาน" นำร่องสะท้านวงการนี้ เป็นผลมาจากการที่ผมได้ศึกษา "บ้านสำเร็จรูป" ในระบบ"Pre-Fabrication" หรือ ที่มักเรียกกันว่า "บ้านน็อคดาวน์" ที่ยกประกอบเป็นหลัง ๆ สามารถก่อสร้างได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง 10-15 วัน สามารถยกเคลื่อนย้ายได้เพื่อไปปลูกสร้างในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้สะดวกรวดเร็ว . . .

อ่ า น ต่ อ . . .

เสาร์นี้เชิญฟังการบรรยาย "อัศวินอสังหาฯ" พารวยด้วย "อาวุธลับ 10 ประการ" ณ. "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

เสาร์นี้เชิญฟังการบรรยาย “อัศวินอสังหาฯ” พารวยด้วย “อาวุธลับ 10 ประการ” ณ. “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" เผลอแพล็บเดียวก็วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม นี้แล้วครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับผม เพราะทุก ๆ ปีใน "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ""ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ผมจัดการบรรยายขึ้นโดยร่วมกับทาง "เนชั่นทีวี" ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้วครับ (จากการรวบรวมสถิติย้อนหลังแล้วมีผู้คนเข้าฟังการบรรยายของผมรวมกันกว่า 5,000 คน) ทั้งยังเป็นการทำ "หน้าที่ทางจริยธรรม" ของผม ในฐานะ "สุนัขเฝ้าบ้าน" ที่มุ่งให้ "ความรู้" และ "เตือนสติ" แก่บรรดาผู้คนในแวดวงการออกแบบและก่อสร้าง "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน" ในทุก "มิติ" ตลอดจนบรรดาผู้คนที่สนใจ ลงทุน "อสังหาริมทรัพย์ไม่บาน" น้อยใหญ่ในทุก "มิติ" เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท SMEs (ที่มีงบประมาณไม่มากนัก)ในรูปแบบที่หลากหลาย . . .

อ่ า น ต่ อ . . .
คลินิกคนรักบ้าน
"ทฤษฎีใหม่" (New Theory & New Approach) กับการลงทุนใน "อสังหาฯ บูรณาการ" ที่อยู่รอดปลอดภัยและคืนทุนไว (I)


               ในภาพรวมของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันที่บางอารมณ์ผมก็รู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพ และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผมใช้เวลานานหลายเดือนครับที่จะพยายาม "เหลียวหลัง" เพื่อ "แลไปหน้า" เพื่อที่จะทำความเข้าใจอย่างจริง ๆ จัง ๆ กับในธุรกิจการลงทุน "อสังหาริมทรัพย์" ที่ผมเชื่อว่ากำลังอยู่ในช่วง "ขาลง" และพยายามหา "ทางออก" และ "คำตอบ" กับอนาคตที่ผมเชื่อว่ามีทั้งปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความยากลำบากกำลังรอ "ทดสอบ" เราอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ มีคำกล่าวว่าหากเรายังติดอยู่กับ "วิธีคิด" หรือ "วิสัยทัศน์" เดิม ๆ และลงมือ "ปฏิบัติ" หรือ "กระบวนทัศน์" แบบเดิม ๆ โดยคาดหวังแบบลม ๆ แล้ง ๆ ว่าจะได้ "ผลลัพธ์ใหม่" ที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในการลงทุนใน "อสังหาฯ บูรณาการ" นั้นก็คงเป็นไปได้ยาก . . .

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400