สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ “บลูโอเชี่ยน”

 

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ บลูโอเชี่ยน ที่ “สวยที่สุดในซอย”

ย่าน  “รังสิตคลองหก”

 images/stories/wwwww1.jpg

สำหรับรูปแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ต่อไปนี้ผมขอนำเสนอ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่มีแนวคิดในการออกแบบในสไตล์บลูโอเชี่ยนหรือทะเลสีฟ้า ที่ “สวยที่สุดในซอย”ในย่าน“รังสิตคลองหก ธัญบุรี”

            เดิมย่านนี้ถือได้ว่าเป็น “แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ”ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่เมื่อกาลเวลาได้ผ่านไปย่าน“คลองรังสิต”ก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมก็กลายเป็นอาคารบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไปหลายแสนหน่วยเป็นย่านที่รองรับการขยายตัวของ“กรุงเทพฯ”ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนนับล้านคนในรูปแบบบ้านจัดสรรชานเมืองที่สำคัญอีกย่านหนึ่งยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายการคมนาคมทั้งรถไฟฟ้า(ในอนาคต)ทางด่วน,ทางยกระดับ รวมไปถึงถนนวงแหวนทำให้ “ทุ่งรังสิต” จากเดิมที่เป็น “ทุ่งรวงทอง” กลายเป็น “ทุ่งทำเลทอง” ที่ที่ดินมีราคาแพงลิบลิ่วดังเช่นปัจจุบัน

images/stories/wwwww2.jpg

ด้วยเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผมได้รับการร้องขอให้ไปเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนและทำการออกแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”สำหรับประชาชนทั่วไปและนักศึกษาในย่าน“รังสิตคลองหกธัญบุรี” หลังจากที่ผมได้ไปดูสถานที่ก็อึ้งทึ่งไปชั่วขณะเพราะจากทุ่ง“รวงทอง”ในอดีตกลายเป็น“ทุ่งทำเลทอง” ในปัจจุบัน ที่นักศึกษาหลายหมื่นชีวิต จำเป็นต้องมีที่พักในย่านนี้ ยังไม่นับรวมบุคลากร คณาจารย์ รวมทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ต่างก็มาทำธุรกิจ ทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปคึกครื้นคึกคักกันพอสมควรครับ

images/stories/wwww3.jpg

ผมลองประเมินประชากรในย่าน “รังสิตคลองหก” แบบคร่าวๆ ก็เกือบแสนคน แต่รูปแบบอพาร์ทเม้นท์ในย่านนี้โดยรวมที่ผมได้เข้าไปสำรวจก็ยังไม่เข้าตากรรมการ เพราะยังไม่ได้มาตรฐาน“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ของผมสักเท่าไร ผมขอย้ำนะครับว่าหากท่านคิดที่จะลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” แล้ว ผมอยากให้ท่านคิดเสมอว่า“ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้พ่ายแพ้” ในการลงทุนของท่านเพราะท่านต้องแข่งขันกับอพาร์ทเม้นท์ที่อยู่รอบด้านที่ให้บริการคล้ายคลึงกันและมีราคาค่าเช่าต่อเดือนใกล้เคียงกัน แนวคิดนี้แหละครับ คือความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้ถึงพร้อมทั้ง “ความแตกต่าง” และต้อง “ดีกว่า” เพื่อที่จะสามารถคัดสรรกลุ่มผู้พักอาศัยเอา แต่คนดีมีศีลธรรม เคารพกฎระเบียบและข้อสำคัญต้องจ่ายค่าเช่าตรงเวลา ในการลงทุนทำ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ของผมจำเป็นต้องใช้แนวคิดแบบ “ชิงนำชัย” โดยอาศัย “จุดเด่น”ที่ผมมักจะเรียกว่า การออกแบบให้สวยที่สุดในซอยและการบริการที่ดีที่สุดในซอย รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ที่สุดในซอยซึ่งบรรดาเพื่อนผมที่ร่ำเรียนมาจากต่างประเทศ(ประเภทเกิดเป็นคนไทยแต่ดันพูดภาษาไทยไม่ชัด)เรียกแนวคิดนี้ว่าบลูโอเชี่ยนหรือทะเลสีฟ้าแปลตรงๆ แบบคนบ้านนอกคอกนาที่ชอบดูลิเกอย่างผม หมายถึงการทิ้งความจำเจ จากการแหวกว่ายในแม่น้ำลำคลอง หนองบึง ไปสู่ปากอ่าวโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทะเลสีฟ้าอันกว้างใหญ่ที่น้ำใสสะอาดเต็มไปด้วยปะการังและปลาน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นกระบวนการหลีกลี้หนีรูปแบบซ้ำๆแบบเดิมๆโดยสร้างความแตกต่างทั้งในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ของอาคารและการให้บริการที่ดีกว่านั่นเอง(แต่ย้ำนะครับว่าราคาค่าเช่าไม่ควรแตกต่างจากรอบๆ ข้างมากนัก)

images/stories/wwww4.jpg

นอกจากนั้นในการลงทุน“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”นั้นก็ยังต้องทำ“การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน”ที่มักจะเรียกการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ว่าการทำฟิสซิบิลิตี้(FEASIBILITY STUDY)หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนว่าคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่และระยะเวลาในการคุ้มทุนยาวนานเท่าไหร่มีปัจจัยเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งในส่วนตัวของผมมักจะแนะนำให้เริ่มต้นจากการลงทุนในแต่ละโครงการแบบ“พอเพียง” ไม่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปครับ

images/stories/wwww5.jpg

ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นดังที่ท่านผู้อ่านกำลังชื่นชมอยู่ในขณะนี้เป็น“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ในสไตล์ “บลูโอเชี่ยน” ที่สวยสด งดงาม ทันสมัย มีรูป แบบที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และที่สำคัญคือเป็น“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ที่“สวยที่สุดในซอย”ในย่าน“รังสิตคลองหก”สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ที่www.homelover thai.com  หรือหากมีข้อสงสัยประการใดในการลงทุน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”,“คอนโดมิเนียมไม่บาน”,“โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน” ฯลฯ  ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  081-4218323  ยินดีตอบคำถามในทุกข้อที่ท่านสงสัยครับ

 images/stories/wwww6.jpg

images/stories/wwww7.jpg

images/stories/wwww8.jpg

images/stories/wwww9.jpg

images/stories/wwww10.jpg

images/stories/wwww11.jpg
images/stories/wwww12.jpg

images/stories/wwww13.jpg

 

 

 

 

 

แนวคิด “ภูมิไทย” ในการออกแบบ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”

 

แนวคิด ภูมิไทย  ในการออกแบบ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”

images/stories/ooo1.jpg

 การใช้แนวคิดแบบ ภูมิไทย ในการออกแบบบ้านของคนเมืองที่เรามักเรียกว่า  อพาร์ตเม้นท์”    ซึ่ง   “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”  หลังนี้ผมได้ใช้กรอบแนวคิดแบบ  ภูมิไทย โดยการนำเอา ของดีมีอยู่  อันเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นผลให้ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”   แบบ  ภูมิไทย  หลังนี้มีลักษณะโดดเด่น และมีเสน่ห์ขึ้นมาอย่างประหลาด     อีกทั้งยังเชิญชวนให้ผู้คนอยากเข้ามาพำนักพักอาศัย   ผมจึงอยากให้ท่านผู้อ่านทั่วประเทศที่สนใจจะลงทุนทำ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ได้โปรดพิจารณาอาคารหลังนี้ให้ดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก  มีความสูงเพียง 4 ชั้น  สร้างบนพื้นที่ดินเพียง  200  กว่าตารางวา  แต่พอเพิ่มเสริมเติมแต่งนำเอาเอกลักษณ์ความ ภูมิไทย  ใส่ลงไปก็ทำให้อาคารนี้มีเสน่ห์อย่างประหลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซุ้มทางเข้า รวมถึงการเล่นเชิงชั้นของหลังคา  นอกจากจะเป็นการใส่หมวกให้อาคารหลังนี้ทำให้ไม่ร้อนแล้ว ก็ยังเพิ่มเสน่ห์ของความเป็นไทย เป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาประสบพบเห็นเป็นอย่างยิ่งครับ  
images/stories/ooo2.jpg

นอกจากนั้นในอนาคตยังสามารถปรับปรุงดัดแปลงให้เป็น “โรงแรมขนาดเล็ก” ประเภท  “บูทิคโฮเทล”  เพื่อให้สามารถรองรับบรรดานักเดินทางชาวต่างชาติที่นิยมการท่องเที่ยวแบบประหยัด หรือ ที่มักเรียกกันว่า  “แบคเพ็คเกอร์” ได้ไม่ผิดกติกาแต่ประการใด    เห็นไหมครับว่าแนวคิดแบบ  ภูมิไทย นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารบ้านเรือนได้หลากหลาย   ยิ่งศึกษาแนวคิดแบบ “ภูมิไทย” ลึกลงไปเท่าไรก็ยิ่งค้นพบ “มรดกทางวัฒนธรรม + ภูมิปัญญา” อันเป็น ของดีมีอยู่ มากขึ้นเท่านั้น   ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็น  “หน้าที่ทางจริยธรรม”  ของพวกเราทุกคนที่จะต้อง “อนุรักษ์  สืบสานและพัฒนา”  เพื่อ  “ต่อยอด”  มิให้สูญหาย ทะนุบำรุงรักษาเอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน  จะเอา “หูไปนา  เอาตาไปไร่”  หลงลืม ภูมิไทย ไปไม่ได้เป็นอันขาดครับ    มิฉะนั้นในอนาคตคงจะหมดสิ้น สกุลไทย เป็นแน่ครับ
images/stories/ooo3.jpg

สำหรับสาระน่ารู้ในฉบับนี้ก็คงมีเท่านี้  เอาไว้พบกับสาระน่ารู้ของ  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  กันได้ใหม่ในฉบับหน้า   ส่วนท่านที่สนใจที่จะลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”, “เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”, “โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน” หรือ “คอนโดมิเนียมไม่บาน”  ฯลฯ   ท่านก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่   081-4218323   ยินดีตอบทุกข้อข้องใจที่เกี่ยวกับการลงทุน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ครับ  
images/stories/ooo4.jpg

images/stories/ooo5.jpg

images/stories/oooo6.jpg

           

 

 

อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย

 

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย” (Contemporary  Thai)

 images/stories/a5.jpg

รูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย ที่ท่านผู้อ่านกำลังชื่นชมความงดงามอยู่นี้ ได้ถูกผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของคนเมืองสำหรับทีมงานสถาปนิกและวิศวกร“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ของผมเองก็ได้ทำการศึกษาและพัฒนารูปแบบอพาร์เม้นท์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี โดยรูปแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งอพาร์ทเม้นท์เพื่อคนทำงานอพาร์ทเม้นท์เพื่อนักศึกษาอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักเดินทาง เซอร์วิส – อพาร์ทเม้นท์จนไปถึง บูติคอพาร์ทเม้นท์อพาร์ทเม้นท์กึ่งรีสอร์ทไปจนถึงคอนโด+อพาร์ตเม้นท์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น images/stories/a2.jpg

ในการออกแบบ“อพาร์ทเม้นไม่บาน”นั้นนอกจากการวิเคราะห์ถึงทำเลที่ตั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม,กลุ่มผู้พักอาศัย,ราคาค่าก่อสร้างแล้วรูปร่างหน้าตาหรือ “อัตลักษณ์” ของอพาร์ทเม้นท์เอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้  อพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือไม่ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย”หลังนี้ได้สะท้อนถึงอพาร์ทเม้นท์ที่ให้ความรู้สึกถึงคำว่า“บ้าน”ให้คนที่พักอาศัยเกิดความอบอุ่นเมื่อเข้ามาพัก  images/stories/a6.jpg

ตลอดจนเป็นการออกแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ที่ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาของบรรพชน โดยนำเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของอาคารในอดีตมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ซึ่งจัดว่าเป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีการประยุกต์ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของอาคารตลอดจนสัดส่วนต่าง ๆ และการใช้ลวดลายมาประดับตกแต่งเป็นผลให้อาคารอพาร์ทเม้นท์ที่มักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั้นดูสวยงามน่าอยู่ขึ้น มีการนำเอาซุ้มทางเข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับอาคารเพื่อให้เป็นส่วนโถงต้อนรับ   การใช้หลังคาที่ช่วยคุ้มแดดคุ้มฝน จากภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในบ้านเรา  ตลอดจนรายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ   อย่างค้ำยันและระแนงไม้รวมไปถึงช่องระบายอากาศ   ก็ได้ถูกนำมาใช้ จนเกิดเป็น “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในรูปแบบ “ไทยร่วมสมัย”   ที่สวยงามลงตัว น่าอยู่เป็นอย่างยิ่ง   และน่าภาคภูมิใจทั้งเจ้าของอพาร์ทเม้นท์และบรรดาผู้พักอาศัยครับ

images/stories/a4.jpg

อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ที่งามอย่าง“ไทยร่วมสมัย”หลังนี้ เน้นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและภูมิปัญญาในอดีตอันเป็น“ของดี มีอยู่  แต่ในกระบวนการทำงานนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่มีความงามอย่างไทยซึ่งต้องพิจารณาควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยที่ประสานสอดคล้องกับวิถีของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันไปพร้อมกันอย่างกลมกล่อมและลงตัว ตลอดจนในการบวนการออกแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” หลังนี้ยังได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการจำลองภาพเสมือนจริง 3 มิติ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากภาพที่แสดงขั้นตอนสำคัญในการพัฒนารูปแบบของอาคาร ตั้งแต่ ภาพแบบร่าง จนถึง ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ ส่วนหนึ่งก็เพื่อศึกษาถึงข้อดี ข้อด้อยต่างๆ    นอกจากนี้ยังต้องศึกษาถึงความยากง่ายในกระบวนการก่อสร้าง    images/stories/a1.jpg
ตลอดจนคำนึงถึงวิธีการทนุบำรุงดูแลรักษาอาคารในอนาคตอย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นทั้ง “ที่รักและที่พักอาศัย” ได้ยาวนานที่สุด  โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังในเรื่องปัญหาต่างๆ  ที่จะตามมาตลอดอายุการใช้งาน ที่สำคัญเพื่อให้เป็น “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”ในสไตล์ “อกาลิโก  ไฮโซ  โลว์คอส”  ที่ “อยู่เย็นเป็นสุข   และมีความงามอย่าง “ไทยร่วมสมัย”  ที่มีความสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน    เพราะของเก่ากับของใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม   ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยอยู่ด้วยกันทั้งนั้น  หากรู้จักนำมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับกาลเทศะ   มีความพอเพียง   ไม่มากไปจนเกินความจำเป็น หรือไม่น้อยไปจนขาดความพอดี   ก็จะทำให้ได้รูปแบบของ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ที่  งดงามอย่างไทย” ที่มี “ความร่วมสมัย” ไปพร้อมกันครับ  สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่  www.homeloverthai.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่   081-4218323   ยินดีตอบทุกข้อสงสัยครับ

           images/stories/a3.jpg

 

 

 

รอยัลนาคารา

 

 “รอยัลนาคารา 

โครงการ “บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน”  เบิกบานที่ “หนองคาย”

 

images/stories/r1.jpg


ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมได้นำเสนอแนวคิดในการลงทุนทำ “อพาร์ตเม้นท์กึ่งโรงแรมไม่บาน” แบบ “บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน” (
HOTAP) หรือ  “โฮเทล+อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ซึ่งผมหมายถึงการออกแบบ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน” ที่สามารถปรับตัวเองให้เป็น “บูทิคโฮเทล” ได้ในอนาคตเมื่อทุกอย่างถึงพร้อม
จะว่าไปแล้วหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันที่ปรมาจารย์ “ซุนหวู่” ได้กล่าวไว้กว่าพันปีล่วงมาแล้วว่า ในการทำสงครามนั้นสุดยอดของการรบคือการเอาชนะได้โดยไม่ต้องรบ   แต่ถ้าหากตัดสินใจรบแล้ว  สุดยอดวิทยายุทธ์ของการรบ คือ การเปิดทางถอย  ดังนั้น “บูทิคฮอตแท็ป ไม่บาน” ก็คือ การ เปิดทางรุกรบ” เมื่อกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบและในขณะเดียวกันก็ควรที่จะต้องทำการศึกอย่างไม่ประมาท คือ เปิดทางถอย” เผื่อเอาไว้ยามสถานการณ์คับขันครับimages/stories/r6.jpg

มีแฟน ๆ อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ที่นิยมชมชอบแนวคิดแบบ “บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน ท่านหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการค้าอยู่ที่ “หนองคาย ติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น “ลาว” และ “เวียดนาม” จนมีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่น ประกอบกับการเปิดสะพานเดินรถไฟข้าม “แม่น้ำโขง” นอกเหนือจากสะพานข้ามทางรถยนต์  นอกจากนั้นอีกไม่นานก็จะมี  เมกกะโปรเจค  คือ  โครงการ  รถไฟความเร็วสูง” เชื่อมต่อจาก  จีน” ผ่าน “ลาว  แล้วเข้า “ไทย  ก็ยิ่งจะ ทำให้ “หนองคาย” กลายเป็น “จุดยุทธศาสตร์” สำคัญ ที่จะทวีความคึกคักคึกครื้นขึ้นอีกหลายเท่า เพราะเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งติดต่อทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น “ลาว” และ “เวียดนาม” ถือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ลาว” นั้น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก images/stories/r7.jpg

ที่ประทับใจผมไม่รู้ลืมคือเจ้าของโครงการท่านนี้ก็เป็นคนที่สนใจใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา อุตส่าห์เดินทางมาไกลจาก “หนองคาย” มาฟังการบรรยายแบบ  มาราธอน”  4  วันเต็มของผมที่ อาคาร “เนชั่นทาวเวอร์”  ที่ “บางนา เกี่ยวกับการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ “บูทิค อพาร์ตเม้นท์ ไม่บาน” , “บูทิคโฮเทลไม่บาน” , “บูทิคคอนโดฯไม่บาน” หรือ “บูทิคอพาร์ตเม้นท์กึ่งรีสอร์ทไม่บาน   ฯลฯ  ด้วยสติและปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมเป็นทุนเดิม    หลังจากที่ได้ฟังการบรรยายแล้วก็ถึงบางอ้อ  “ดวงตาเห็นธรรม  เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า “บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน  ในความหมายของผมแท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่     จึงคิดจะลงทุนในโครงการ  รอยัลนาคารา” ที่ถือได้ว่าเป็น  บูทิคฮ็อตแท็ปไม่บาน” แห่งแรกที่  หนองคาย”ครับ images/stories/r8.jpg

ผมมักจะย้ำเสมอครับว่าในการประกอบกิจการงานใดนั้น นอกจากจะต้องถึงพร้อมทั้งสติและปัญญาแล้ว    ยังต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว คือต้องนั่งนิ่งๆ ใช้สติและปัญญา พิจารณาร่วมกันแบบช้าๆ  ชัด ๆ  เหมือนเวลาที่เราจะต้องก้าวขึ้นบันได ทุกย่างก้าวย่างต้องเหยียบให้เต็มเท้า  เดินขึ้นทีละก้าว กินข้าวทีละคำ  มิฉะนั้นก็อาจจะล้มหัวคะมำหรือเกิดอาการสำลักเอาง่ายๆ

“รอยัลนาคารา  จึงเป็นโครงการ “บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน  ที่กำลังเบิกบานเปิดให้บริการแก่ผู้มาเยือนที่  “หนองคาย  ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวของความสำเร็จอันเป็นผลมาจากการใฝ่เรียนรู้ของเจ้าของและผมเชื่อว่าจากพื้นฐานที่มั่นคงเช่นนี้  อะไรก็ฉุดไม่อยู่หรอกครับ   มีแต่จะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นหลายเท่าทวีคูณ   และสำหรับผมเองก็อดที่จะชื่นชมในความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้เพราะในปัจจุบันได้กลายเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ  หนองคาย” ไปแล้ว  และมีโครงการที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปอีกในไม่ช้า   เพื่อเตรียมรับมือกับ  รถไฟความเร็วสูง  ที่มาพร้อมกับการเปิด  AEC  เสรีอาเซียน” ครับ
images/stories/r2.jpg

images/stories/r3.jpg

images/stories/r4.jpg

images/stories/r5.jpg

การลงทุนใน “อสังหาฯ+บูรณาการ”ที่มีความเสี่ยงต่ำประเภท “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”

 

การลงทุนใน “อสังหาฯ+บูรณาการ”  ที่มีความเสี่ยงต่ำประเภท  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”

ในสไตล์ “อกาลิโก” + “ไฮโซ” + “โลว์คอส”

โชคดีครับที่ผมได้มีโอกาส “เรียนรู้” และ “รับรู้” ทั้ง   คุณค่า”  + มูลค่า  ทั้งจากการที่ได้ช่วยผู้อื่นให้ได้เป็นเจ้าของและจากการที่ผมได้เป็นเจ้าของ  อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน  ที่ “งามง่าย   พอเพียง   อันเป็นทั้งที่รักและที่พักอาศัย”  หลายแห่งกระจายในสถานที่ต่าง ๆ  กันไปทั่วประเทศ        เพราะในความเป็นจริงแล้ว  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ในรูปแบบของการลงทุนต่าง ๆ  ที่ผมจะนำเสนอเป็นตอนต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาระสำคัญในการดำรงชีวิตครับ   เพราะเป็น  1  ในปัจจัย  4   ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในระดับพื้นฐานทั้งสิ้น  สำหรับผมแล้ว “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ก็คือ  บ้านไม่บาน ของ “คนเมือง” อีกรูปแบบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของ “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ” ที่สะท้อนถึง “วัฒนธรรมการกินอยู่ใหม่”    ไปจนถึง  “รูปแบบที่ทันสมัยและร่วมสมัยใหม่”   (MODERN +  CONTEMPORARY ARCHITECTURE )  ซึ่งสำหรับผมแล้วความหลากหลายใน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยใหม่ ๆ นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย  หากไม่มีกระบวนการ “อนุรักษ์” +  “สืบสาน”  + “พัฒนา”   จนตกผลึกเกิดเป็น “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์  “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส”  ที่สามารถให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น สวยงามยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น  เพราะสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น  ที่สำคัญ  คือมี “ภูมิต้านทาน” มากขึ้นต่อ “วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ + สังคม + การเมือง”    ในปัจจุบันที่ขาดซึ่งเสถียรภาพมากขึ้นและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปของกระแส  โลกาภิวัตน์ มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเปิด  “AEC”  เสรีอาเซียน”  ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ครับ  
images/stories/ภาพ 1.jpg

 ตลอดระยะเวลา  25   ปีที่ผ่านมา  ผมมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอที่จะทำการพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและทำการพัฒนาระบบการก่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ  ของการพักอาศัย    รวมไปถึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ    โดยผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่พัฒนารูปแบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” เพื่อของตัวผมเองเพียงคนเดียว  แต่จะขยาย “องค์ความรู้” ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูกกว่าสองทศวรรษนำไปถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้  เพื่อให้นำไป “ต่อยอด” ทางความคิด  เพื่อให้ “เป็นศักดิ์ เป็นศรี  เป็นคุณงามความดี”  อันจะนำไปสู่กระบวนการ “บ้านสวย  เมืองงาม” อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงในการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ของผู้ที่เป็นเจ้าของ  

ในความคิดเห็นของผมผู้ที่ลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  นั้นถือได้ว่าเป็น  “SMEs  หรือ “ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก” อีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเป็นการลงทุนที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยและมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ    หากมีการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบแบบ “รู้เขารู้เรา” และ “ไม่เล็งผลเลิศ” จนเกินไป  รวมทั้งการ  “เปิดทางถอย” เมื่อตกอยู่ใน “สภาวะคับขัน”   จึงควรที่จะเป็นการลงทุนแบบ “งามง่ายและพอเพียง”    ทั้งยังเป็นการแสวงหา  “ดุลยภาพ” ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหา “ประโยชน์” จากการลงทุน    กับการแสวงหา “ความสุข” ที่ลงตัวพอเหมาะพอดีกัน   ในความเห็นของผมการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ยังเป็นการให้เกียรติกับเงินรายได้ที่ค่อยทะยอยมาทีละน้อยละน้อย  และยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ  ให้รู้จัก “ประหยัด  มัธยัสถ์ และอดออม” แบบไม่ต้องรีบร่ำรวย   ค่อยเดินทีละก้าว   กินข้าวทีละคำเป็นการเติบโตแบบมั่นคง  มั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับ 

สำหรับผมจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ได้มีโอกาสทั้งช่วยผู้อื่นและในบางครั้งก็เป็นการลงทุนทำ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ของผมเอง   ได้มีโอกาส “ลองผิด  ลองถูก”  มายาวนานตลอดระยะเวลากว่า  25  ปี   ที่ผมถือว่าเป็นอาชีพที่ “สมถะ” และ “อิสระ”  อีกทั้งยังได้รับ “ประโยชน์” และ “ความสุข” ควบคู่กันไป  อันนำไปสู่การ “เรียนรู้” และ “การค้นพบตัวตนที่แท้”ของผมโดยผ่านการลงทุนใน  “อสังหาริมทรัพย์” แบบ “บูรณาการ”  ที่มี  “ความเสี่ยงต่ำ”  ประเภท  “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์  “อกาลิโก”+ “ไฮโซ” + “โลว์คอส”  ครับ   สำหรับการโหมโรงของสาระน่ารู้ของการลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”   สำหรับเดือนนี้คงมีสาระน่ารู้เพียงแค่นี้    ท่านที่สนใจที่จะลงทุนใน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ก็สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com  หรือ สอบถามทางอีเมลล์ได้ที่    ผมยินดีตอบทุกข้อข้องใจในทุกปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทุน “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”  ครับ 
images/stories/ภาพ 2.jpg

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 1854
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 

คลินิกคนรักบ้าน

“นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์”

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์โครงการน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็น "บ้านเดี่ยว", "บ้านแฝด", "ทาวเฮ้าส์", "อาคารพาณิชย์",  "โฮมส์ออฟฟิศ",  "มินิอพาร์ทเม้นท์",  "อพาร์ทเม้นท์",  "บูทิคอพาร์ทเม้นท์",  "เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์",  "บูทิคโฮเทล",  "โรงแรม",  "รีสอร์ท",  "คอนโดมิเนียม",   "บ้านจัดสรร"  ฯลฯ   ไม่ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมากหรือน้อยเพียงใดสำหรับผมแล้วทุกโครงการจะต้องเป็น "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" หรือ  "Real Estate Innovation"

 

อ่ า น ต่ อ . . .


“อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัย”
(
Contemporary  Thai)


images/stories/a5.jpg

รูปแบบ อพาร์ทเม้นท์ไม่บานแบบไทยร่วมสมัยที่ท่านผู้นอ่านกำลังชื่นชมความงดงามอยู่นี้ได้ถูกผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของคนเมืองสำหรับทีมงานสถาปนิกและวิศวกร  อพาร์ทเม้นท์ไม่บานของผมเองก็ได้ทำการศึกษาและพัฒนารูปแบบอพาร์ทเม้นท์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี โดยรูปแบบ อพาร์ทเม้นท์ไม่บานนั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งอพาร์ทเม้นท์เพื่อคนทำงานอพาร์ทเม้นท์เพื่อนักศึกษาอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักเดินทาง เซอร์วิส - อพาร์ทเม้นท์จนไปถึง บูติคอพาร์ทเม้นท์กึ่งรีสอร์ทไปจนถึงคอนโด+อพาร์ทเม้นท์ต่างๆเหล่านี้ เป็นต้น 

อ่ า น ต่ อ . . .

รอยัลนาคารา 

โครงการ “บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน”  เบิกบานที่ “หนองคาย”


images/stories/r1.jpg

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมได้นำเสนอแนวคิดในการลงทุนทำ "อพาร์ตเม้นท์กึ่งโรงแรมไม่บาน" แบบ "บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน" (HOTAP) หรือ "โฮเทล+อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" ซึ่งผมหมายถึงการออกแบบ "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" ที่สามารถปรับตัวเองให้เป็น "บูทิคโฮเทล" ได้ในอนาคตเมื่อทุกอย่างถึงพร้อม จะว่าไปแล้วหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันที่ปรมาจารย์ "ชุนหวู่" ได้กล่าวไว้กว่าพันปีล่วงมาแล้วว่า "ในการทำสงครามนั้นสุดยอดของการรบคือการเอาชนะได้โดยไม่ต้องรบ แต่ถ้าหากตัดสินใจรบแล้ว สุดยอดวิทยายุทธ์ของการรบ คือ การเปิดทางถอย" ดังนั้น "บูทิคฮอตแท็ปไม่บาน" ก็คือ การ "เปิดทางรุกรบ" 

อ่ า น ต่ อ . . .

“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ บลูโอเชี่ยน ที่ “สวยที่สุดในซอย”

ย่าน  “รังสิตคลองหก”


images/stories/wwww3.jpg

สำหรับรูปแบบ“อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ต่อไปนี้ผมขอนำเสนอ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน”ที่มีแนวคิดในการออกแบบในสไตล์บลูโอเชี่ยนหรือทะเลสีฟ้า ที่ “สวยที่สุดในซอย”ในย่าน“รังสิตคลองหก ธัญบุรี”

            เดิมย่านนี้ถือได้ว่าเป็น “แหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ”ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแต่เมื่อกาลเวลาได้ผ่านไปย่าน“คลองรังสิต”ก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมก็กลายเป็นอาคารบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไปหลายแสน หน่วยเป็นย่านที่รองรับการขยายตัวของ“กรุงเทพฯ”ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนนับล้าน

อ่ า น ต่ อ . . .

แนวคิด “ภูมิไทย”  ในการออกแบบ “อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน”


images/stories/oooo6.jpg

การใช้แนวคิดแบบ "ภูมิไทย" ในการออกแบบบ้านของคนเมืองที่เรามักเรียกว่า "อพาร์ตเม้นท์" ซึ่ง "อพาร์ตเม้นไม่บาน" หลังนี้ผมได้ใช้กรอบแนวคิดแบบ "ภูมิไทย" โดยการนำเอา "ของดีที่มีอยู่" อันเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบไทยมาประยุกต์ใช้ เป็นผลให้ "อพาร์ตเม้นไม่บาน" แบบ "ภูมิไทย" หลังนี้มีลักษณะโดดเด่น และมีเสน่ห์ขึ้นมาอย่างประหลาด อีกทั้งยังเชิญชวนให้ผู้คนอยากเข้ามาพำนักพักอาศัยผมจึงอยากให้ท่านผู้อ่านทั่วประเทศที่สนใจจะลงทุนทำ "อพาร์ตเม้นไม่บาน" ได้โปรดพิจารณาอาคารหลังนี้ให้ดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง "อพาร์ตเม่นไม่บาน " ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก มีความสูงเพียง 4 ชั่น สร้างบนพื้นที่ดินเพียง 200 กว่าตารางวา 

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400