สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“ชีวาโคซี่” ความ “พอเพียง” แบบ “5 in 1”


จะว่าไปแล้วปรัชญาแนวคิดที่ว่าด้วย “ความพอเพียง” ที่ “พ่อหลวงรัชกาลที่ 9”ได้ทรงพระราชทานแด่ปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นระยะกว่า 40ปีมาแล้วนั้นได้ถูกนำมาปรับประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมิใช่เฉพาะแค่ในภาค “เกษตรกรรม”เท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการลงทุน “อสังหาริมทรัพย์”สร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ซึ่ง “ชีวาโคซี่” แบบ “5 in 1”ก็เป็นหนึ่งในการปรับประยุกต์ใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ “พอเพียง”ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท “อาคารพาณิชย์” + “โฮมส์ออฟฟิศ”โดยมีหลักการสำคัญ อันประกอบไปด้วย “3 ห่วง”, “2 เงื่อน” อันจะนำมาซึ่ง “4ผลลัพธ์” ที่จะสรุปสั้น ๆ แบบสังเขป ได้ดังต่อไปนี้สำหรับ “3 ห่วง” นั้นประกอบไปด้วย“ห่วงที่ 1” คือ “พอประมาณ”“ห่วงที่ 2” คือ “ มีเหตุผล”“ห่วงที่ 3” คือ “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี”ส่วน “2 เงื่อน” นั้นประกอบไปด้วย“เงื่อนไขที่ 1” คือ “เงื่อนไขความรู้” ที่ต้องรอบรู้,รอบคอบและต้องระมัดระวัง“เงื่อนไขที่ 2” คือ “เงื่อนไขคุณธรรม” ที่นอกจากจะต้องซื่อสัตย์,สุจริตแล้วยังต้องมีสติปัญญา,ขยัน,อดทน นอกจากนั้นยังต้องแบ่งปัน และต้องประหยัดสำหรับ “4 ผล” อันเกิดจากความ “สมดุลย์” ของการลงมือปฏิบัติภายใต้“กรอบ” (Configuration) ของ “3 ห่วง”, “2 เงื่อน” จะนำมาซึ่ง “ผลลัพธ์” ทั้ง 4มีซึ่งมีดังต่อไปนี้ คือ “ผลลัพธ์ที่ 1” คือ “ชีวิต” ที่ดีขึ้น, “ผลลัพธ์ที่ 2” คือ“เศรษฐกิจ” ที่ดีขึ้น “ผลลัพธ์ที่ 3” คือ “สังคม” ที่ดีขึ้น และ “ผลลัพธ์ที่ 4” คือ“สิ่งแวดล้อม” ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดเป็น “ความสมดุล” ที่มั่นคง , มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งแนวคิดดังกล่าว “น้องพูนจิตต์ภัทร์” หรือ “น้องพูน”ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้รุ่นเยาว์ของชาว “คนรักบ้าน”ก็ได้น้อมนำเอาหลักคิดดังกล่าวนี้นำมาปรับประยุกต์ใช้ ในการดำเนินการปรับปรุง“อาคารพาณิชย์” + “โฮมส์ออฟฟิศ” ย่าน “หอการค้า”โดยเริ่มจากการทำร้านขายขนมและร้านกาแฟเล็ก ๆ เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว(ตอนที่เริ่มต้นนั้นยังเรียนอยู่ชั้น ม.2 จะขึ้น ม.3)ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์และสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพร้อมกับสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง (อยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในบทพระราชนิพนธ์ “มหาชนก”) พร้อมจะ“เผชิญกับปัญหา” และ “ฝ่าฟันอุปสรรค” ด้วย “Mind Set”แบบ“ไม่ยอมแพ้ก็ไม่พ่ายแพ้” และ “ไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลว” จนกระทั่งมา “ตกผลึก”ค้นพบ “จุดสมดุล” ที่ลงตัวเกิดเป็น “ชีวาโคซี่” แบบ “5 in 1”ที่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเป็น “นวัตกรรมอสังหา ฯ” ที่ “น้องพูน”ให้คำจำกัดความว่า “Multi - Functional Real Estate” ซึ่งเป็นการพัฒนาอสังหาฯประเภท “อาคารพาณิชย์” + “โฮมส์ออฟฟิศ” ที่จะต้องมีความ “เข้าใจ”+ “เข้าถึง” จน“ตกผลึก” แล้วจึงค่อยคิด “พัฒนา” เป็น “อสังหาฯ แบบบูรณาการ” ที่มี “ภูมิคุ้มกัน”ในรูปแบบผสมผสานของกิจกรรมต่าง ๆ ถึง 5กิจกรรมในอาคารคูหาเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวครับตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ของการเรียนรู้ จากเด็ก “นักเรียนมัธยม” ชั้น ม.2 ขึ้นม.3 “โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” เติบโตขึ้นจนเป็น “นิสิตคณะทัตแพทย์” ชั้นปีที่ 2ขึ้นปีที่ 3 ของ “มหาวิทยาลัยรังสิต” จากการที่ได้น้อมนำเอาวิถีคิดเศรษฐกิจ“พอเพียง” ที่นำมาปรับประยุกต์ใช้ เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการลงทุน“อสังหาฯ แบบบูรณาการ” ที่มีค่ามากอย่างยิ่งครับ เป็นการ“ผสมผสานอย่างสมดุล” ของกิจกรรมทั้ง 5 ประเภทโดยเริ่มจาก “กิจกรรมที่ 1” เป็น“Coffee Shop” ให้บริการน้ำชา กาแฟ ไม่ว่าจะเป็น “อเมริกาโน่”, “เอสเปรสโซ่”,“ลาเต้” ฯลฯ รวมถึงไอครีมโฮมเมท, เบเกอรี่, เค้ก ฯลฯ รสเลิศที่หลากหลาย ส่วน“กิจกรรมที่ 2” คือ “ร้านอาหาร” ที่ให้บริการอาหารทั้งไทยและเทศไม่ว่าจะเป็นเมนูยอดฮิตอย่าง “กระเพราไก่กรอบ”, “สปาเก็ตตี้ขี้เมา”, “พิซซ่า” ฯลฯ“กิจกรรมที่ 3” เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เรียกว่า “Co-Living Space” ที่ถูกออกแบบให้รองรับกิจกรรมที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่งครับ“กิจกรรมประเภทที่ 4” คือ “Art Gallery” เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการพื้นที่แสดงผลงานและกิจการประเภทสุดท้าย เป็น “กิจกรรมประเภทที่ 5” เกี่ยวกับที่ “พักอาศัย”โดยออกแบบให้เป็น “มินิอพาร์ทเม้นท์” รวมทั้งเป็น “โฮสเทล”ให้เป็นห้องเช่าทั้งรายวันและรายเดือนก็ถือได้ว่า ครบถ้วนทุกกระบวนความ แบบ“5 in 1” ตามแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวยแบบยั่งยืน หากพิจารณาแบบผิวเผินก็อาจจะดูเหมือนเป็นก้าวเล็ก ๆ ของ “น้องพูน”ครับ แต่แท้จริงแล้วเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเกือบ 5 ปี “ลองผิดลองถูก” จน “ตกผลึก” เกิดเป็น “ชีวาโคซี่” ย่าน“หอการค้า” เป็น “นวัตกรรมอสังหาฯ” ที่มีความลงตัว และมี “ภูมิคุ้มกัน”เป็นอย่างยิ่งครับ ซึ่งในอนาคต “น้องพูน” ก็มีเป้าหมายที่จะขยายสาขา “ชีวาโคซี่”ออกไปเป็น “เชน” (Chain) ในลักษณะ “เครือข่าย” หรือ “เน็ตเวิร์ค” (Network)ของ “อสังหาฯ บูรณาการ” ประเภท “โฮมส์ออฟฟิศ” + “อาคารพาณิชย์” แบบ “5 in1” นี้ให้กระจายออกไปทั้งประเทศตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี การเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงของ “ชีวาโคซี่”ผมได้ทำหน้าที่ “สถาปนิก” และ “พี่เลี้ยง”ที่ติดตามเฝ้าดูและเอาใจใส่รวมทั้งให้คำปรึกษาหารืออันเป็นกระบวนการเติบโตขึ้นภายใต้พื้นฐานแห่ง “ความพอเพียง”อย่างแท้จริงที่จัดได้ว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของ“อาคารพาณิชย์” หรือ “โฮมส์ออฟฟิศ” ที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์081-4218323 หรือ เข้าร่วมฟังการบรรยายของผมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 - 26พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ก็สามารถโทรมาสำรองจองที่นั่งได้ด้วยเช่นกันโครงการพัฒนา “ชีวาโคซี่” ย่าน “หอการค้า” แบบ “5 in 1”ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนา “อสังหาฯ บูรณาการ” แบบ “พอเพียง”ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดครับสำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้คงมีเพียงแค่นี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารย้อนหลังได้จาก “เว็ปไซต์” ยอดฮิตคนรักบ้านwww.homeloverthai.com ครับ

ตึกแถว+อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน 156

1:59PM
สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว “คนรักบ้าน” ตามคำเรียกร้องของบรรดาแฟน ๆอยากให้ผมจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน “อสังหาฯ”อย่างไรที่จะอยู่รอดปลอดภัยและคืนทุนไวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ทรงตัวดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสัมมนาอย่างเข้มข้นส่งท้ายปี 2560 ในหัวข้อ“ยันต์แปดทิศพิชิตอสังหาฯ” นอกจากนั้นเป็นการเปิดเผย “กลเม็ดเคล็ดลับ”ในการลงทุนอสังหาฯ อย่างไรที่สามารถทำกำไรได้อย่างมืออาชีพซึ่งครอบคลุมแทบทุก “มิติ” ในการลงทุนอสังหาฯ “แบบ 360 องศา”ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าในทางปฏิบัติแล้วที่ดินแปลงหนึ่งผมเคยทำการวิเคราะห์เจาะลึกก็ค้นพบผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะสามารถทำธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ถึง 36 ประเภทซึ่งในเบื้องต้นผมได้จัดกลุ่มแนวทางพัฒนาอสังหาฯที่มีความเป็นไปได้และมีความสลับซับซ้อนไม่มากนัก ออกเป็น “8 มิติ”ที่จะบรรยายกันในงานสัมมนาในครั้งนี้อันประกอบไปด้วย “มิติที่ 1” คือที่ดินเปล่าและอสังหาฯ มือสอง “มิติที่ 2” คือ ทาวน์เฮ้าส์,ทาวโฮมส์,ตึกแถว “มิติที่3” คือ โฮมส์ออฟฟิศ, โฮสเทล, มินิอพาร์ทเม้นท์ “มิติที่ 4” คือ อพาร์ทเม้นท์,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ “มิติที่ 5” คือ คอนโดมิเนียม “มิติที่ 6” คือโรงแรม,รีสอร์ท“มิติที่ 7” คือ บ้านจัดสรรขนาดเล็ก ไม่เกิน 8 แปลงและขนาดกลาง “มิติที่ 8” คือการลงทุนอสังหาฯที่มีความหลากหลายแบบผสมผสานบนที่ดินแปลงเดียวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สาเหตุที่ผมต้องบรรยายครอบคลุมถึง “8 มิติ”ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้แบบเข้มข้น โดยจะใช้ระยะเวลา 2 วันเต็ม คือวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เช้า 9.30 น.ไปเสร็จสิ้นเอาบ่ายแก่ ๆ ประมาณ 18.00 น. ณ.โรงแรมThe Palazzo ห้อง Milano-Roma ถ.รัชดาภิเษก เพราะผมต้องการให้ “นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์”ได้เห็นภาพที่แท้จริงทั้งในวงกว้างและวงลึกของ “อสังหาฯ 8 มิติ”ซึ่งผมตั้งชื่อให้จำง่าย ๆ ว่า “ยันต์แปดทิศพิชิตอสังหาฯ”

 

ท่านที่สนใจก็สามารถจองสำรองที่นั่งได้โดยด่วนครับที่เบอร์ 098-9456568 ,064-6913746 และ 02-0533918 หรือสมัครได้ที่ Fan Page https://www.facebook.com/อ-เชี่ยว- ชอบช่วยถือได้ว่าเป็นการบรรยายครั้งสำคัญส่งท้ายปี 2560 ของผมครับมีหลายท่านถามผมว่าเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือน ไม่มีความรู้ ไม่มีที่ดินไม่มีเงินเก็บ จะได้อะไรจากการเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้แต่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศก็เริ่มจากการขายหอยทอดและก็ไม่น่าเชื่ออีกนะครับว่ามหาเศรษฐีอีกคนที่รวยที่สุดในประเทศอีกท่านก็เติบโตมาจากการขายเมล็ดพันธุ์ผัก ทำให้ผมเชื่อว่าหากได้เริ่มอย่างถูกต้องเลือกที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์เม็ดแรกให้ถูกต้องกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องก็ไม่แน่นะครับ ท่านก็สามารถเป็น “เศรษฐีอสังหาฯ”ได้ไม่เกินความรู้ความสามารถเช่นกันนอกจากนั้นผมยังอยากจะเปรียบอีกว่าอย่างนี้นะครับว่าการเริ่มต้นวิชาชีพของการลงทุนในโครงการอสังหาฯ น้อยใหญ่ของผมก็เหมือนกับการที่ไปเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์หนึ่งต้องมีการเพาะเมล็ดให้เจริญเติบโต (หมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับ)ไม่ใช่เรียนลัดจากการทาบกิ่ง หลังจากเมล็ดพันธุ์นี้สามารถลงหลักปักฐานจนกระทั่ง“รากแก้ว” หยั่งลึกลงใต้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ ในช่วงแรก ๆ อาจจะดูว่าเติบโตช้าแต่เมื่อถ้าตั้งต้นเติบโตได้แล้วก็จะเติบโตเรื่อย ๆ ไป อย่างยั่งยืนในช่วงปีแรกที่เพิ่งเริ่มปลูกลำต้นก็อาจจะมีขนาดโตเท่านิ้วก้อยใช่ไหมครับ พอปีที่ 2ขึ้นปีที่ลำต้น 3 อาจจะเจริญเติบโตเท่าหัวแม่โป้งเรา พอปีที่ 5- 6 ก็มีขนาดเท่าแขนเราพอปีที่ 50 ลำต้นก็มีขนาดเท่ากับหลายคนโอบจะว่าไปแล้วทุกสิ่งอย่างก็เริ่มต้นจากเม็ดพันธุ์เล็กๆนี่แหละครับจากเมล็ดพันธุ์ความคิดและการลงมือปฏิบัติที่ถูกต้องในการลงทุนอสังหาฯนี่ก็คล้ายคลึงกันครับ ถ้าเราสามารถวางรากฐานได้อย่างมั่นคงและชัดเจนผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเติบโตเป็น “เศรษฐีอสังหาฯ” ได้ครับดังนั้น “การรู้เท่าทัน” การลงทุน “อสังหาฯ แบบบูรณาการ”จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผมนึกถึงคำสอนปรมาจารย์ “ซุนหวู่” ได้เตือนสติว่า

 

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”ผมจึงเชื่อมั่นว่าการสัมมนาของผมในครั้งนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับคือท่านจะรู้จักตัวท่านเองมากขึ้น ว่าท่านได้รู้จักการลงทุนอสังหาฯ ประเภทต่าง ๆ ทั้ง “8 มิติ”อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด แค่ไหนและอสังหาฯประเภทไหนที่เหมาะกับตัวของท่านนอกจากนั้นท่านพบว่าคำแก้ตัวหรือข้ออ้างที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆ คือ “ยังไม่พร้อม”ซึ่งจะว่าไปแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างแบบนี้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าเราไม่เคยมีความพร้อมไม่มีเงินก็ไม่พร้อม ต่อให้มีเงิน ก็ไม่พร้อม จริงไหมครับ ถ้าอย่างนั้นที่มักจะพูดกันว่ารอพรุ่งนี้ก่อนนะ ถึงจะพร้อม ผมว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันที่จะมาถึงหรอกครับ เพราะ“พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” (อมตะวาจาของ “ศ.ศิลป์ พีระศรี”)ผมจึงมักบอกกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนร่วมงานของผมเสมอว่า“จงลงมือทำอสังหาฯ ในชาตินี้ อย่ารอให้ถึงชาติหน้าจึงค่อยคิดจะลงมือทำอสังหาฯเลย” เพราะไม่มีใครรู้อนาคตหรอกครับว่า “ชาติหน้า” จะมีหรือไม่ หรือจะเป็นอย่างไร ดังนั้นการไม่ “ผัดวันประกันพรุ่ง” ลงมือทำเดี๋ยวนี้ ทำทันที ด้วย“สติ” + “ปัญญา” ที่ “เข้าใจ” + “เข้าถึง” + แล้วจึง “พัฒนา” อสังหาฯแล้วท่านจะประสบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการลงทุนอสังหาฯ ของท่านครับย้ำนะครับสำหรับท่านที่สนใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลาย “มิติ”ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด การสัมมนาครั้งสำคัญของผมส่งท้ายปี 2560 ในหัวข้อ“ยันต์แปดทิศพิชิตอสังหาฯ” ก็น่าจะเปิดมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาฯในทิศทางที่ถูกที่ควร เป็นการเริ่มต้นอย่างถูกต้องในการ “เข้าใจ” + “เข้าถึง”แล้วจึง “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์” แบบ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งมีชัยร้อยครั้ง”ในโอกาสพิเศษสุดเช่นนี้นานทีปีหนสำหรับท่านที่สนใจก็ต้องรีบสำรองจองที่นั่งโดยด่วนแล้วผมจะรอพบกับทุกท่านครับในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 - 26 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ที่เรามีนัดกันมาเรียนรู้เกี่ยวกับ “ยันต์แปดทิศพิชิตอสังหาฯ” กับผมครับ

“โฮสเทลไม่บาน” ที่ “ช้างคลาน”

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" สาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ก็สืบเนื่องจากแฟน ๆ ชาว  "คนรักบ้าน"  ท่านหนึ่งมีอาคารพาณิชย์อยู่ทำเลที่ดีเยี่ยมย่าน "ช้างคลาน" ใจกลางเมือง "เชียงใหม่"    ซึ่งปัจจุบันก็ปิดทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์อันใด  เพราะจะทำกิจการการค้าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดดังเช่นในปัจจุบันก็ดูเหมือนจะไม่เข้าท่าเข้าทีเลยมีดำริว่าน่าจะปรับปรุงให้เป็น "โฮสเทลไม่บาน" ก็น่าจะเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากกว่า   เพราะโดยปกติแล้วการเปิดกิจการค้าขายในอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มักจะใช้พื้นที่เฉพาะชั้นหนึ่งเท่านั้น      แต่สำหรับชั้น  2   ขึ้นไปก็มักจะใช้พื้นที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไรนัก  ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมักใช้เป็นพื้นที่เก็บของ เก็บสินค้า   หรือเป็นที่พักของพนักงานหรือปิดทิ้งไว้เฉย ๆ ให้ฝุ่นจับ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเปล่าประโยชน์ครับ  และในขณะที่สภาพเศรษฐกิจการค้าการขายโดยรวมตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกสะเก็ด 

แต่ในทางกลับกันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยวดูจะสวนกระแส มีนักท่องเที่ยวนับล้านครับที่เดินทางมาเที่ยว  "เชียงใหม่" ในแต่ละปีเป็นผลให้  กิจการ "โฮสเทล" เฟื่องฟูขึ้น   จะว่าไปแล้ว "โฮสเทล"  ก็คือ  "SMEs"  ตัวจริงเสียงจริงเป็นรากฐานที่สำคัญของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน  สังเกตง่าย ๆ ครับว่า    หากที่ไหนมีธุรกิจและธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างคึกคักคึกครื้นดัชนีชี้วัดอันดับแรกคือ การเกิดขึ้นของ "โฮสเทล"  หรืออาจจะเรียกว่า  "เกสเฮ้าส์" หรือ "B&B" ("Bed And Breakfast") ที่กลายเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  โดยผ่าน "เน็ตเวิร์ค" หรือโครงข่ายทาง "อินเตอร์เน็ต"  ทำให้กระแสการพักในโรงแรมซึ่งเคยเป็นที่นิยมกันในอดีตกลายเป็นเรื่องล้าสมัยและมีราคาแพงจนเกินไป   รวมทั้งนักเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการสัมผัสบรรยากาศความงดงามของวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมการกิน อยู่ และเป็นที่พบปะสังสรรค์กันในกลุ่มนักเดินทางที่มาจากทั่วทุกสารทิศ  ที่พักนักเดินทางท่องเที่ยวประเภท "โฮสเทล" จึงเกิดขึ้น กระจายตัวตามที่ต่าง ๆ   และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  โดยการกระตุ้นจากเว็ปไซต์  เช่น   "Agoda", "Booking.com",  "Airbnb" ฯลฯ

ก็เลยเป็นที่มาของ "โฮสเทลไม่บาน" ที่กำลังจะเบิกบานย่าน "ช้างคลาน"  ที่ผมตั้งใจแน่วแน่จะเปลี่ยนแปลงโฉม  อาคารพาณิชย์ในสไตล์ "โมเดิร์น" (ที่ล้าสมัยไปแล้ว) ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ  20 กว่าปีแล้ว  ให้กลับฟื้นคืนชีวิตใหม่    โดยให้กิจกรรมใหม่ ๆ เป็นที่พักนักเดินทาง,  เป็นร้านกาแฟ,  เป็นร้านอาหาร,  เป็นร้านนวดแผนไทย  ร้านขายสินค้าที่ระลึก,  เป็นที่พบปะสังสรรค์กันของนักเดินทางทั่วทุกสารทิศจากทั่วทุกมุมโลก  โดยผมจะอวดความงามของไทย "ล้านนา" ให้สมศักดิ์ศรีกับ "เวียงเชียงใหม่" ที่มีอายุกว่า  700  ปี   เป็นความงามแบบ "ล้านนา" ที่ร่วมสมัย  ไม่ใช่เป็น "ล้านนา" แบบเก่า ๆ เดิม ๆ นะครับ แต่เป็นล้านนาที่ร่วมสมัย ออกเผยแพร่ผ่านทาง "อินเตอร์เน็ต" ให้ทั่วโลกได้รับรู้ "ของดีมีอยู่"    ซึ่งในส่วนตัวผมแล้วผมเชื่อว่าการเดินก้าวไปข้างหน้าโดยลืม "ราก" ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งครับ   เหมือนต้นไม้หากขาดเสียซึ่ง "รากแก้ว" แล้ว  ก็จะกลายเป็นไม้ล้มลุกและก็ไม่สามารถผลิดอกออกผลอย่างยั่งยืนได้ครับ

สำหรับโครงการฟื้นชีวิตให้กับอาคารพาณิชย์ย่าน "ช้างคลาน" เพื่อให้เป็น "โฮสเทลไม่บาน" รองรับบรรดานักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลจากทั่วทุกมุมโลก  ใฝ่ฝันที่จะเห็นความดีงาม  ความงดงามของวิถีชีวิตตลอดไปจนถึงการออกแบบตกแต่งในสไตล์  "ล้านนา" เมื่อนักเดินทางท่องเที่ยวอยากเห็นอยากสัมผัสก็เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะออกมาต้อนรับ โดยการเอา "ของดีมีอยู่"  ของ "ล้านนา" นำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ   "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น" ครับ  แฟน ๆ ชาว  "คนรักบ้าน" กำลังชื่นชมสิ่งที่ผมได้กล่าวถึง  คือ  การแปลงโฉมอาคารพาณิชย์สไตล์  "โมเดิร์น" ที่เคยทันสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อน  แต่ปัจจุบันนั้นเชยแล้ว  กลายมาเป็น "โฮสเทล" สไตล์ " Lanna Contemporary"  หรือ   "ล้านนาร่วมสมัย" ที่ไม่เป็นสองรองใครในโลกครับ   และผมก็หวังว่าท่านผู้อ่านก็น่าจะลองนำเอาความคิดและผลงานของผมนำไปปรับประยุกต์ใช้และต่อยอดดูก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับ  เพราะมีอาคารพาณิชย์อีกนับร้อยนับพันนับหมื่นคูหาที่ผมเชื่อว่าจะสามารถเดินตามแนวทางของผมได้    สัปดาห์นี้คงมีสาระน่ารู้เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ใน www.homeloverthai.com  หรือต้องการสอบถามโดยตรงได้ทุกปัญหาที่ท่านสงสัยได้ที่  081-4218323   แล้วพบกันใหม่อีกสองสัปดาห์หน้าครับ

การบรรยาย 9 ประเภทของ “อสังหาฯ พารวย”

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ผมมักจะถูกตั้งคำถามว่าหากคิดจะลงทุนทำอสังหาฯ จะเริ่มต้นทำอย่างไรดี หรือมีที่ดินหรือมีสิ่งปลูกสร้างอยากจะลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้จะทำอย่างไรดี   ผมก็มาคิดพิจารณาใคร่ครวญดู  อาศัยประสบการณ์ที่ได้ลงทุนทำโครงการ "อสังหาฯ" น้อยใหญ่มากว่า  500 โครงการ  ตลอด  30  กว่าปีที่ผ่านมา   ก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว  ผ่านความสำเร็จและล้มเหลว  ผ่านวิกฤติทางเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสมาหลายครั้ง    ที่สามารถประคองตัวให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้นั้นก็ไม่ใช่เก่งหรอกครับ  แต่ถือว่าเฮงมากกว่า  เพราะมีคนที่เก่งกว่าผมมากมายหลายคน  ที่ฉลาดกว่าผมหลายเท่า  ฐานะร่ำรวยกว่าผมก็หลายคน  คนเหล่านี้มีอันขาดทุนบ้าง เลิกทำบ้าง  หลังจากที่ได้นั่งพินิจพิจารณาไตร่ตรองแบบ "เหลียวหลังเพื่อแลหน้า" ก็พบว่า  ที่ดินแปลงหนึ่งนั้นสามารถลงทุนทำ  "อสังหาฯ"  และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "อสังหาฯ"  ได้หลากหลายถึง  36  ประเภท !!!  ก็ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับ   เพราะผมลองดูแล้วก็สามารถทำได้จริง ๆ  ครับ

สำหรับในสัปดาห์นี้ผมขอยกมาแค่  9  ประเภท ที่ดูไม่ไกลเกินเอื้อม   สำหรับการลงทุนอสังหาฯ  เริ่มต้นที่สามารถทำได้ไม่ยากเกินความสามารถ   ประเภทแรก  คือ  การพัฒนาเป็น "อสังหาฯ"  ประเภท  บ้านในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น   บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด ฯลฯ   ประเภทที่สอง  คือ  การบูรณะปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง "อสังหาฯ"  มือสองให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่  โดยการเสริมเพิ่มกิจกรรมใหม่   ประเภทที่สาม  "อสังหาฯ" ประเภท  ตึกแถว,อาคารพาณิชย์ ,ทาวเฮ้าส์ ฯลฯ  ที่มีลักษณะเป็นแถวยาวติดต่อกัน   ประเภทที่สี่  คือ  โฮมออฟฟิศ,โฮสเทล,เกสเฮ้าส์ ฯลฯ    ที่ผมมักเรียกอสังหาฯ ประเภทนี้ว่า  "มินิอพาร์ทเม้นท์" ที่มีจำนวนห้องพักไม่มากจนเกินไปนัก  ประเภทที่ห้า  เป็น  "อสังหาฯ"  ประเภท  อพาร์ทเม้นท์,บูทิคอพาร์ทเม้นท์และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ  ก็เป็นหนึ่งใน  "อสังหาฯ" ที่ผมชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง   ประเภทที่หก  เป็น "อสังหาฯ"  ประเภท โรงแรม,รีสอร์ท,สำหรับเป็นที่พักนักเดินทางท่องเที่ยว  อาจจะเป็นบูทิคโฮเทลหรือเฮลท์รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ   ที่กำลังเป็นเทรนมาแรงแซงโค้ง  เมื่อเทียบกับการลงทุนใน "อสังหาฯ"  ประเภท อื่น ๆ    ประเภทที่เจ็ด  "อสังหาฯ" ประเภทคอนโดมิเนียม  อาจจะเป็นประเภท "Luxury Condominium" หรือ  "Economy Condominium" รวมถึงคอนโดมิเนียมที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นชายทะเลหรือเชิงเขา   ประเภทที่แปด  คือ  "อสังหาฯ"  ประเภท   "บ้านจัดสรร"  ซึ่งเป็นการลงทุนอสังหาฯ ที่ก็มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น     และต้องการที่ปรึกษาที่เป็น "มืออาชีพ" ในหลากหลาย "มิติ"  และประเภทสุดท้าย   คือ  ประเภทที่ 9  คือ  "อสังหาฯ"  แบบผสมผสานที่ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  เช่น  ในที่ดินแปลงหนึ่งอาจจะพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์,ทาวเฮ้าส์,  โฮมออฟฟิศ,อพาร์ทเม้นท์,โรงแรม,คอนโดมิเนียมฯลฯ  และบ้านจัดสรรอยู่รวมในโครงการเดียวกัน   จึงมักจะเป็นการพัฒนาบนที่ดินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่

ทั้ง  9  ประเภทที่ผมกล่าวมานี้ เป็นส่วนหนึ่งของ  36  ประเภท  ในการลงทุนที่หลากหลายของ "อสังหาริมทรัพย์" ที่ผมได้ทำการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเอาไว้ก็ค่อย ๆ  เรียน ค่อย ๆ  รู้กันไปครับ  ผมนึกถึงคำพูดของ  "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล"  ครั้งสมัยผมทำงานร่วมกับ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ท่านมักจะเน้นย้ำเสมอถึงวิถีคิดที่ว่า  "เข้าใจ  เข้าถึง จึงพัฒนา"  ที่ในหลวง "รัชกาลที่  9"  ได้ทรงพระราชทานมาให้เพื่อเป็นแนวทางการลงมือปฏิบัติงาน   ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ยกตัวอย่างเช่น  ผมคิดที่จะลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" แต่ผมกลับไม่มีความ  "เข้าใจ" ในการลงทุนอย่างถูกต้องและถ่องแท้ว่า "อสังหาริมทรัพย์" นั้นแท้จริงคืออะไร  มีกี่ประเภทที่น่าลงทุน  มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจนถึงระดับวิกฤติอย่างไร ("Worst-Case  Scenario  analysis")  และต้องเตรียมการที่จะเปิด  "ทางถอย" อย่างไร  

แต่ในความเป็นจริงเมื่อนักลงทุนอสังหาฯ ไม่  "เข้าใจ"  ก็จะไม่สามารถ  "เข้าถึง"  ว่ามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่และทรัพยากรที่มีนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทำเลที่ตั้ง  สภาพคล่องของเงินทุนที่มี (Cash  Flow)   ตลอดไปจนถึงบุคลกรที่จะเข้ามาบริหารจัดการไม่ใช่เพียงแค่  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแต่จะครอบคลุมไปถึง  การออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม    การบริหารการจัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน  การทำการตลาดและการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ซื้อหรือผู้ที่เช่า   ไปจนถึงการบริหารจัดการหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จะเห็นได้ว่ากระบวนการ  "เข้าใจ  เข้าถึง  จึงพัฒนา"  นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ

มีคำพูดว่า "กระดุมเม็ดแรกกลัดผิด  กระดุมเม็ดต่อไป  ถึงจะตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทกลัดสักเพียงใดก็จะผิดหมด"   

ผมจึงตัดสินใจบรรยายให้ความรู้เป็นวิทยาทานให้กับบรรดาแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน "อสังหาฯ" ทั้ง  9  ประเภท ในวันเสาร์ที่ 23   เดือนกันยายนนี้ครับ  ซึ่งจะรับจำนวนจำกัดจริง ๆ เพียง  30  ท่าน  เพราะห้องบรรยายจุได้เพียงแค่นี้ครับ  ท่านที่สนใจก็สำรองจองที่นั่งเพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ " 9  อสังหาฯ พารวย"  กับ "อาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย"  ได้โดยด่วนที่เบอร์  099-9790151  และ  02-2451399   ครับ    ย้ำนะครับการบรรยายฟรีแบบนี้นานทีปีหนจึงห้ามพลาดโดยเด็ดขาด  มา "เข้าใจ  เข้าถึง  จึงพัฒนา"  เพื่อให้การลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" ของท่านจะได้เป็นการลงทุนที่ "อยู่รอดปลอดภัย"  และ  "คืนทุนไว"  แล้วผมจะรอพบทุกท่านครับ

“ชีวาโคซี่” (Chiva Cozy) ที่ลงตัว แบบ “5 in 1”

สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว  "คนรักบ้าน"  สาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้  ผมภูมิใจนำเสนอ  "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศไม่บานสายพันธุ์ใหม่" แบบ   "5 in 1"  ซึ่งเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายถึง  5  ประเภท เข้าด้วยกันอย่างลงตัว    โดยใช้ชื่อว่า  "ชีวาโคซี่" (Chiva Cozy)  ที่ตั้งอยู่ย่าน  "มหาวิทยาลัยหอการค้า" แค่วิธีคิดแบบ "5 in 1" ผมก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ครับ    ยิ่งได้เห็นเมื่อ  "ชีวาโคซี่" แล้วเสร็จก็ต้องอึ้งทึ่ง ครับว่า เป็น  "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศไม่บาน"  สายพันธุ์ใหม่ แบบ  "5 in 1" โดยแท้จริง

            การใช้สอยพื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิด "ประโยชน์สูงและประหยัดสุด" แบบ  "5 in 1" ในความหมายของผมนั้นคือ     การรวมกิจกรรมที่หลากหลาย  5  ประเภทเข้าด้วยกัน  ยอมรับครับว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวและกลมกลืนอย่างไม่มีที่ติ  กิจกรรมแรก  คือ  กิจกรรม"Co-Living  Space" +  "Art Space"  ซึ่งหมายถึงพื้นที่ทำกิจกรรมที่มีลักษณะคล้าย  " Co-Working Space" ที่กำลังเป็นที่นิยมกันครับ  เป็นที่นั่งเล่นเย็นสบาย ๆ   ชื่นชมงานศิลปะและ   "สิ่งละอันพันละน้อย"  ที่นำมาตกแต่งแบบ  "Mix and Match"  รวมถึงงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย  ที่มีบรรดาศิลปินน้อยใหญ่ต่างก็มีโปรแกรมนำงานศิลปะออกมาแสดง  ในรูปแบบ  "Art-Exhibition"  ก็เหมือนการนั่งชิลล์ ๆ อยู่ใน  "Art  Gallery"  อย่างใดอย่างนั้นครับ    กิจกรรมที่  2  คือ  บริเวณคอฟฟี่ช๊อปที่ให้บริการน้ำชา  กาแฟไม่ว่าจะเป็น "เอสเปรสโซ",  "คาปูชิโน",  "ลาเต้",  "อเมริกาโน่"  ฯลฯ    และเครื่องดื่มต่าง ๆ  รวมถึงเบเกอรี่ หลากหลายประเภทและไอครีมรสเลิศที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด     กิจกรรมที่  3   คือ   ร้านอาหารตามสั่ง    ที่เมนูเต็มไปด้วยอาหารเลิศรสหลากหลายชนิดทั้งอาหารยอดนิยมของบ้านเราเช่น  ข้าวผัดกระเพราไก่กรอบซึ่งเป็นสูตรเด็ดของร้าน   รวมไปถึงอาหารต่างประเทศที่หลากหลาย  เช่น  พิซซ่า,เสต็ก,สปาเก็ตตี้  ฯลฯ ในราคาย่อมเยา   กิจกรรมที่  4    คือ มินิอพาร์ทเม้นท์  โดยชั้นที่  2  ถึงชั้นที่  5  จัดให้เป็นอพาร์ทเม้นท์รายเดือนก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยวัดจากการติดป้ายมีห้องว่างให้เช่าในเวลาเพียงไม่กี่วันก็มีคนมาจองเต็มทุกห้อง   กิจกรรมที่  5  ก็เป็นกิจการประเภท "โฮสเทล"  ซึ่งเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท "สตาร์ทอัพ"  เพื่อรองรับนักเดินทางแบบ  "Backpacker"  ดังนั้นจะได้เห็นได้ว่า "ชีวาโคซี่" เป็น "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศไม่บานสายพันธุ์ใหม่  ประเภท  "5  in  1"  อย่างแท้จริง   ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นเช่นไร  อย่างไรเสีย  "ชีวาโคซี่"  ก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยและสามารถคืนทุนได้ไว  สำหรับมือใหม่หัดขับประเภท "Start Up" ที่สนใจลงทุนใน "อสังหา ฯ ไม่บาน"   ประเภท  "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศ"  ก็น่าจะลองเอาแนวคิดที่ผมกำลังนำเสนออยู่นี้นำไปปรับประยุกต์ใช้  รับรองว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งครับ

            สำหรับแนวคิด "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศ"  แบบ  "5 in  1"  ของ "ชีวาโคซี่" ก็เกิดมาจากการทำงานร่วมกันของผมกับชาว  "คนรักบ้าน"  รุ่นเยาว์  คือ "น้องพูน"  ที่ได้ค่อย ๆ คิดค่อยพัฒนา "Concept"  ดังกล่าวมาตั้งแต่อายุ  17  ปี  และใช้เวลา "ลองผิดลองถูก" ลองลงมือทำมา  3  ปี  จน  "ชีวาโคซี่" ได้ "ตกผลึก"กลายเป็น  "อาคารพาณิชย์" +  "โฮมส์ออฟฟิศสายพันธุ์ใหม่ แบบ  "5  in  1"  ดังที่แฟน ๆ  ชาว  "คนรักบ้าน"  กำลังได้ชื่นชมกันอยู่     ผมมีคติในการทำงานตามแนวทางที่ "บุพการี" ได้สอนไว้ว่า  "ถ้าไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลว"  และ "ไม่ยอมแพ้ก็ไม่พ่ายแพ้"  ทั้งยังต้องเป็นกระบวนการทำงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน  เป็นกระบวนการทำงานแบบไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  จะว่าไปแล้ว   "ชีวาโคซี่" ของ  "น้องพูน"  ก็เป็นหนึ่งในคำตอบนี้ครับ     จากการที่ได้ลองผิดลองถูกกันมานาน   พอเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาแบบ "5 in 1"  ก็หายเหนื่อยครับ  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาจากการลงมือปฏิบัติจริง  เผชิญกับปัญหาอุปสรรคจริง  จนหาจุดร่วมที่ลงตัวของกิจกรรมทั้ง  5  ประเภทได้สำเร็จงดงามจริง  และข้อสำคัญก็ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัว "น้องพูน" เอง  จากรายรับรวมเดือนละกว่า  350,000  บาท++  อันเป็นรายได้เกิดจากกิจกรรมทั้ง  5  ประเภทที่กล่าวมา  สำหรับบางท่านคิดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลขของรายรับต่อเดือนที่มากมายนัก   แต่สำหรับวัยรุ่นที่อายุ  19  ย่าง  20  ปี  ยังเรียนอยู่ในคณะทันตแพทย์ ปี 2  ย่างปี 3 ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และผมเชื่อว่าหากยังมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าพัฒนา "ชีวาโคซี่" แบบ  " 5 in 1" ให้ดียิ่งๆ  ขึ้น  "น้องพูน" ก็น่าจะเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่  "อายุน้อยร้อยล้าน" อย่างแน่นอนครับ   

นอกจากนั้นผมก็เชื่อว่าอีกไม่นาน คงเห็นการขยายตัวไปอีกหลายสาขาของ  "ชีวาโคซี่" ซึ่งเป็น "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศไม่บาน" สายพันธุ์ใหม่ แบบ  "in  1"  กระจายออกไปตามที่ต่าง  ๆ   ครับ  

สำหรับท่านที่สนใจแนวทางการพัฒนาอสังหาฯ ในรูปแบบนี้    ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  081-4218323  ก็ยินดีตอบทุกคำถามจากท่านที่สนใจ   จะว่าไปแล้วก็อยากให้แฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ไปชมของจริงให้เห็นกันกับตากันจะ ๆ ครับ   ผมเชื่อว่าท่านก็จะ อึ้ง  ทึ่ง  แบบผม  ว่าทำได้อย่างไรแบบ  "5  in 1" ลักษณะนี้   และเป็นอีกหนึ่ง  "ทางเลือกอันเป็นทางรอด" ของการพัฒนา "อสังหาริมทรัพย์" ประเภท "อาคารพาณิชย์" + "โฮมส์ออฟฟิศไม่บาน" สายพันธุ์ใหม่  เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ    

สาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้คงมีเพียงแค่นี้   แล้วพบกับสาระน่ารู้กันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับ

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 11 - 20 of 1856
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่เบิกบานเพื่อนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์

images/stories/uuuuuu10.jpg

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

อ่ า น ต่ อ . . .

แก่น ใน  การลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด” 


images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

คงต้องยอมรับกันนะครับว่า ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประ หยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัด ฯลฯ กำลังเป็น เทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่น ที่เคยทำกันมาในอดีตหลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจากแก่นซึ่งเป็นสาระสำคัญอันเป็นหลักในการลงทุนอสังหาฯราคาประ หยัดซึ่งในความคิดของผมแล้วแก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หาแก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400