สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

อพาร์ตเม้นท์ AP 909

อพาร์ตเม้นท์ AP 909  

-ข้อมูลพื้นฐาน-

ลักษณะของอาคาร อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น
ส่วนประกอบของอาคาร ผังพื้นชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ส่วนสำนักงานต้อนรับ , 1 ส่วนร้านค้า มินิมาร์ท กับ 1 ส่วนห้องเก็บของ และ 2 ส่วนห้องพักอาศัย พร้อมที่จอดรถ 18 คัน

ผังพื้นชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 1 ส่วนห้องพักใหญ่ (ประกอบด้วย ส่วนรับแขก และ 1 ส่วนห้องนอน) กับ 11 ส่วนห้องพักอาศัยปกติ

ผังพื้นชั้นที่ 3 ประกอบด้วย 1 ส่วนห้องพักใหญ่ (ประกอบด้วยส่วนรับแขก และ 1 ส่วนห้องนอน) กับ 11 ส่วนห้องพักอาศัยปกติ

ผังพื้นชั้นที่ 4 ประกอบด้วย 1 ส่วนห้องพักใหญ่ (ประกอบด้วยส่วนรับแขก และ 1 ส่วนห้องนอน) กับ 11 ส่วนห้องพักอาศัยปกติ

ผังพื้นชั้นที่5  ประกอบด้วย 1 ส่วนห้องพักใหญ่ (ประกอบด้วยส่วนรับแขก และ 1 ส่วนห้องนอน) กับ 11 ส่วนห้องพักอาศัยปกติ

ผังพื้นชั้นที่ 6 ประกอบด้วย พื้นที่พักอาศัยส่วนบุคคล มีส่วนรับแขกเชื่อมด้วยเฉลียงกว้างส่วนเตรียมอาหาร พร้อมห้องน้ำ, 2 ส่วนห้องนอน กับ 1 ห้องน้ำ และ ส่วนรับประทานอาหาร กับส่วนห้องครัว

ผังพื้นชั้นที่ 7 ประกอบด้วย พื้นที่พักอาศัยส่วนบุคคล 2 ส่วนห้องนอน กับ 1 ห้องน้ำ และ ส่วนห้องพระ พร้อมโถงทางเดินและระเบียงกว้าง

จำนวนห้องรวม 54 ห้องให้เช่า กับ 54 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 2,904 ตารางเมตร (ความกว้าง 16 .50 เมตร × ความยาว 27. 00 เมตร)
ขนาดของที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง ไม่ต่ำกว่า 200.00 ตร.วา (ความกว้าง 25.00 เมตร × ความยาว 32.00
เมตร) หรือ (ความกว้าง 26.00 เมตร × ความยาว 33.00 เมตร)
(ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างและยาวของที่ดิน)

อพาร์ตเม้นท์ AP 909
อพาร์ตเม้นท์ AP 905

อพาร์ตเม้นท์ AP 905  

-ข้อมูลพื้นฐาน-

ลักษณะของอาคาร อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ส่วนประกอบของอาคาร ผังพื้นชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ส่วนโถงต้อนรับ , 2 ส่วนห้องพัก
ใหญ่ (ที่ประกอบด้วยส่วนรับแขก และ 1 ส่วนห้องนอน) กับ 1
ส่วนห้องพักอาศัยปกติ

ผังพื้นชั้นที่ 2 - 5 ประกอบด้วย 2 ส่วนห้องพักใหญ่ (ที่
ประกอบด้วยส่วนรับแขก และ1 ส่วนห้องนอน) กับ 4 ส่วน
ห้องพักอาศัยปกติที่จอดรถ 5-6 คัน
จำนวนห้องรวม 37 ห้อง กับ 37 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 1,159 ตารางเมตร (ความกว้าง 12.30 เมตร × ความยาว 21.20
เมตร )
ขนาดของที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง ไม่ต่ำกว่า 90.00 ตร.วา (ความกว้าง 15.00 เมตร × ความยาว 24.00 เมตร) หรือ
(ความกว้าง 19.00 เมตร × ความยาว 28.00 เมตร) (ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างและยาวของที่ดิน)

อพาร์ตเม้นท์ AP 905
อพาร์ตเม้นท์ AP 904

อพาร์ตเม้นท์ AP 904  

-ข้อมูลพื้นฐาน-

ลักษณะของอาคาร อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น
ส่วนประกอบของอาคาร 8 ห้องพักอาศัย ต่อ 1 ชั้น
จำนวนห้องรวม 32 ห้อง กับ 32 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 1,017 ตารางเมตร (ความกว้าง 9.60 เมตร × ความยาว 28.40 เมตร)
ขนาดของที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง ไม่ต่ำกว่า 88.16 ตร.วา ( ความกว้าง 11.60 เมตร × ความยาว 30.40 เมตร)
ในกรณีที่ ระยะร่นด้านข้าง 1 เมตร และด้านกว้างเป็นด้านหน้าอาคารร่น 3
เมตร หรือ ไม่ต่ำกว่า 88.16 ตร. วา (ความกว้าง 15.60 เมตร × ความยาว
34.40 เมตร)
ในกรณีที่ ด้านข้างเป็นด้านหน้าอาคารร่น 3 เมตร และด้าน
กว้างเป็นด้านข้างร่น 3 เมตร (ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างและยาวของที่ดิน)

อพาร์ตเม้นท์ AP 903

อพาร์ตเม้นท์ AP 903  

-ข้อมูลพื้นฐาน-

ลักษณะของอาคาร อาคารพักอาศัยรวม 3 ชั้น
ส่วนประกอบของอาคาร 11 ห้องพักอาศัย ต่อ 1 ชั้น
จำนวนห้องรวม 33 ห้อง กับ 33 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 1,184 ตารางเมตร (ความกว้าง 12.30 เมตร × ความยาว 14.20 เมตร)
ขนาดของที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง ไม่ต่ำกว่า 173.25 ตร.วา (ความกว้าง 21.00 เมตร × ความยาว 33.00 เมตร)
(ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างและยาวของที่ดิน)

อพาร์ตเม้นท์ AP 903
อพาร์ตเม้นท์ AP 902

อพาร์ตเม้นท์ AP 902  

-ข้อมูลพื้นฐาน-

ลักษณะของอาคาร อาคาร 3 ชั้น อาคารพาณิชย์ 3 คูหา
ส่วนประกอบของอาคาร ผังพื้นชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ส่วนต้อนรับ , 1 ส่วนห้องน้ำ
และ 1 ส่วนรับประทานอาหาร

ผังพื้นชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 1 ส่วนพักผ่อน , 1 ส่วนห้องนอน
และ 2 ส่วนห้องน้ำ

ผังพื้นชั้นที่ 3 ประกอบด้วย 2 ส่วนห้องนอน และ 2 ส่วนห้องน้ำ
จำนวนห้องรวม 18 ห้อง กับ 18 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 528 ตารางเมตร (ความกว้าง 12.30 เมตร × ความยาว 14.20 เมตร)
ขนาดของที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง

ไม่ต่ำกว่า 68.64 ตร.วา (ความกว้าง 14.30 เมตร × ความยาว 19.20 เมตร)
(ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างและความยาวของที่ดิน)

 

อพาร์ตเม้นท์ AP 902
<< Start < Previous 181 182 183 184 185 186 Next > End >>

Results 1801 - 1810 of 1856
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่เบิกบานเพื่อนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์

images/stories/uuuuuu10.jpg

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

อ่ า น ต่ อ . . .

แก่น ใน  การลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด” 


images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

คงต้องยอมรับกันนะครับว่า ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประ หยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัด ฯลฯ กำลังเป็น เทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่น ที่เคยทำกันมาในอดีตหลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจากแก่นซึ่งเป็นสาระสำคัญอันเป็นหลักในการลงทุนอสังหาฯราคาประ หยัดซึ่งในความคิดของผมแล้วแก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หาแก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400