สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

บ้านขนมปังขิง
บ้านขนมปังขิง

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านขนมปังขิงประยุกต์  (บ้านชั้นเดียว)  
ประกอบด้วย ๒ ห้องนอน, ๒ ห้องน้ำ พร้อมโถงเชื่อมกับห้องรับแขก
ส่วนประกอบอาหารพร้อมรับประทานอาหาร
พื้นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๑๐๒ ตารางวา
(ความกว้าง ๑๙.๙๐ เมตร × ความยาว ๒๐.๕๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔๔ ตารางเมตร   หรือ  ๓๖  ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
๑,๐๐๘,๐๐๐ – ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท

Plan
                  
บ้านขนมปังขิง
                 
บ้านขนมปังขิง
                
บ้านขนมปังขิง
             
บ้านขนมปังขิง
              
บ้านขนมปังขิง
               
บ้านขนมปังขิง

Download แบบแปลนบ้านขนมปังขิงได้ที่นี่Download ใบสั่งซื้อได้ที่นี่

บ้านแรงอธิษฐาน

  บ้านแรงอธิษฐาน

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านแรงอธิฐานของพี่น้องมุสลิม  (บ้าน  ๑  ชั้น)  
ประกอบด้วย ๓ ห้องนอน, ๒  ห้องน้ำ, ๑ ส่วนครัว, ๑ ส่วนอเนกประสงค์,  
ห้องสมุด, ห้องละมาดและรวมลานพักผ่อน
พื้นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๙ ตารางวา
(ความกว้าง  ๑๘.๐๐ เมตร  × ความยาว ๒๒.๐๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗๑ ตารางเมตร   หรือ ๔๒.๗๕  ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
 ๑,๑๙๗,๐๐๐ – ๑,๕๓๙,๐๐๐ บาท

Plan
บ้านแรงอธิษฐาน
                  
บ้านแรงอธิษฐาน
           
บ้านแรงอธิษฐาน     บ้านแรงอธิษฐาน
              
บ้านแรงอธิษฐาน     บ้านแรงอธิษฐาน
               
บ้านแรงอธิษฐาน     บ้านแรงอธิษฐาน

Download แบบแปลนบ้านแรงอธิษฐานได้ที่นี่Download ใบสั่งซื้อได้ที่นี่

บ้านระเบียงจันทน์

บ้านระเบียงจันทน์

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านระเบียงจันทร์  (บ้าน  ๒  ชั้น)  
ประกอบด้วย ๓ ห้องนอน, ๓  ห้องน้ำ, ๑ ส่วนรับแขก, ๑ ส่วนเตรียมอาหาร, ๑ ส่วนครัวไทยและส่วนจอดรถ
พื้นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า  ๕๘.๕๐ ตารางวา
(ความกว้าง  ๑๘.๓๐ เมตร  × ความยาว  ๑๒.๘๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร   หรือ   ๔๐ ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
๑,๑๒๐,๐๐๐ – ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท

  Plan

Plan
                         
บ้านระเบียงจันทน์ 

Download แบบแปลนบ้านระเบียงจันทน์ได้ที่นี่Download ใบสั่งซื้อได้ที่นี่

บ้านลูกสาวสวย
บ้านลูกสาวสวย

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านลูกสาวสวย    (บ้าน ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง-ตาม พ.ร.บ. ในกรุงเทพตีความว่าเป็นอาคาร ๓ ชั้น)
ประกอบด้วย ๓ ห้องนอน , ๒ ห้องน้ำ , ๑ ส่วนรับแขก, ๑ ส่วนครัว
๑ ส่วนรับประทานอาหาร และ ๑ ห้องทำงาน
พื้นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๓๓.๐๘ ตารางวา
(ความกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร × ความยาว ๑๒.๖๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๒๕  ตารางเมตร หรือ ๓๑.๒๕ ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
๘๗๕,๐๐๐  – ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท

Plan

Plan

Download แบบแปลนบ้านลูกสาวสวยได้ที่นี่Download ใบสั่งซื้อได้ที่นี่

บ้านโซ่ทองคล้องใจอิฐ
บ้านโซ่ทองคล้องใจอิฐ

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านโซ่ทองคล้องใจอิฐ  (บ้านเรือนไทยประยุกต์ ๒ ชั้น)  
ประกอบด้วย ๑ ห้องนอน,  ๑ ห้องทำงาน, ๒ ห้องน้ำ, ๑ ส่วนรับแขก, ๑ ส่วนครัว,
๑ ส่วนอเนกประสงค์, ๑ ส่วนซักล้างและที่จอดรถ  ๒ คัน
พื้นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๕๒ ตารางวา
(ความกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร × ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร หรือ ๔๑.๒๕  ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
 ๑,๑๕๕,๐๐๐– ๑,๔๘๕,๐๐๐บาท

Download แบบแปลนบ้านโซ่ทองคล้องใจอิฐได้ที่นี่Download ใบสั่งซื้อได้ที่นี่

<< Start < Previous 181 182 183 184 185 186 Next > End >>

Results 1841 - 1850 of 1856
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่เบิกบานเพื่อนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์

images/stories/uuuuuu10.jpg

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

อ่ า น ต่ อ . . .

แก่น ใน  การลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด” 


images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

คงต้องยอมรับกันนะครับว่า ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประ หยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัด ฯลฯ กำลังเป็น เทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่น ที่เคยทำกันมาในอดีตหลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจากแก่นซึ่งเป็นสาระสำคัญอันเป็นหลักในการลงทุนอสังหาฯราคาประ หยัดซึ่งในความคิดของผมแล้วแก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หาแก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400