สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คม ชัด ลึก arrow คลินิคคนรักบ้าน arrow การป้องกันความร้อน จากการติดตั้งกระจก
การป้องกันความร้อน จากการติดตั้งกระจก

การป้องกันความร้อน จากการติดตั้งกระจก

          สวัสดีครับแฟน ๆ คนรักบ้าน ในการออกแบบอาคารต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นมักเน้นรูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการตกแต่งให้มีความแตกต่างกันออกไป เช่น การนำกระจกมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างความโดดเด่นและสร้างความพิเศษเพื่อให้เกิดความสวยงามที่ง่ายแก่การจดจำหรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อการประกอบธุรกิจหรือเพื่อบริการให้เช่าในการประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ

          แต่การก่อสร้างอาคารที่นำกระจกมาเป็นส่วนประกอบนั้นก็ต้องเข้าใจถึงลักษณะหรือคุณสมบัติที่เกิดจากการออกแบบโดยใช้วัสดุเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ โดยเฉพาะการนำความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารที่มาพร้อมกับกระจก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กระจกสามารถนำความร้อนเข้าสู่อาคารได้ 2 วิธี ครับ

วิธีแรก เป็นการนำความร้อนโดยตรง ซึ่งปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารในส่วนนี้ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการนำความร้อนของกระจก และค่าของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างบรรยากาศภายในกับบรรรยากาศภายนอกตัวอาคาร

วิธีที่สอง เป็นวิธีการส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร โดยปริมาณความร้อนในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ในการบังแดดของกระจก และอุปกรณ์บังแดดที่ใช้ภายนอกอาคาร รวมทั้งค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ในแต่ละทิศทางที่ตกกระทบมายังกระจกโดยตรง ดังนั้นกระจกที่ใช้กันทั่วไปในบ้านเรา จึงมีระดับของพลังงานความร้อนจากภายนอกผ่านเข้า

          มาในอาคารที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกระจกแต่ละประเภทที่แฟน ๆ คนรักบ้านเลือกใช้ รวมทั้งทิศทางการตกกระทบของแสงอาทิตย์จากการติดตั้ง และอัตราส่วนของพื้นที่ระหว่างกระจกที่ติดตั้งกับพื้นที่ของผนังด้วย ซึ่งในการออกแบบอาคารต่าง ๆ นั้น หากมีการติดตั้งกระจกหรือผนังที่มีช่องเปิดมาก ๆ ในบางกรณีก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้ความร้อนสามารถถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคารได้มาก เช่นกัน เนื่องจากกระจกนั้นเป็นตัวนำความร้อนและยอมให้ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดีกว่าผนังทึบ

          ดังนั้นหากแฟน ๆ คนรักบ้านต้องการออกแบบ อาคารบ้านเรือนที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ ก็ควรคำนึงถึงลักษณะของกระจกแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับอาคารนั้น ๆ ด้วยทั้งนี้ก็ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดที่จะถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร ที่สำคัญไม่ควรมีการเจาะช่องเปิดระหว่างพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังมากนัก หรือหากจำเป็นจริง ๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงการเจาะในทิศทางที่มีพลังงานความร้อนเข้ามามาก ๆ เช่น ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความร้อนที่ผ่านเข้าสู่ตัวอาคารจากการติดตั้งกระจกนั่นเองครับ

<Previous   Next>