สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “บรรยายอพาร์ตเม้นท์ไม่บานฟรีรับปีใหม่” รีบสำรองจองที่นั่งด่วน !!
“บรรยายอพาร์ตเม้นท์ไม่บานฟรีรับปีใหม่” รีบสำรองจองที่นั่งด่วน !!

                สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานก็คงอีกไม่นานกันแล้วนะครับที่กำลังจะเข้าสู่ศักราชใหม่ ปีหน้าฟ้าใหม่ วิถีชีวิตแบบใหม่ที่หวังไว้ในใจลึก ๆ ว่าจะดีกว่าเดิมและร่มเย็นเป็นสุขกว่าเดิม หลังจากที่เราได้มีรัฐบาลใหม่ ก็ขอส่งกำลังใจไปช่วยท่านโอบามาร์ค ให้สามารถประคองรัฐนาวาลำนี้อยู่รอดปลอดภัย ขอให้ทุ่มเทสรรพกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม มิใช่แก่ตัวเองและพรรคพวกเพื่อนพ้อง ให้เป็นเกียรติประวัติ เป็นศักดิ์เป็นศรี เป็นคุณงามความดีฝากไว้แก่แผ่นดิน ผมเคยพูดเสมอครับว่า คนทุกคนก็ต่างล้วนมีหน้าที่ทางจริยธรรมที่ต้องตอบแทนคุณแก่แม่พระธรณี ที่ได้ให้ที่เกิด ให้ที่อยู่อาศัย ให้ที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพ ให้ชีวิต ดังนั้นใครมีหน้าที่ใดก็ทำหน้าที่นั้นไป ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทีมงานสถาปนิกและวิศวกรของชาวบ้านไม่บานก็ได้ทำหน้าที่ทางจริยธรรมอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น โดยการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ ของอาคารบ้านเรือนที่หลากหลายอันเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกอันอาจจะเป็นทางรอดให้กับสังคมไทย

“บรรยายอพาร์ตเม้นท์ไม่บานฟรีรับปีใหม่” รีบสำรองจองที่นั่งด่วน !!

                ซึ่งอาคารบ้านเรือนนั้นหากพิจารณากันไปอย่างให้ถึงแก่นแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตไม่น้อยไปกว่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม (รวมทั้งบรรดาเครื่องใช้ไม้สอย) และยารักษาโรค หากคนส่วนใหญ่ต่างก็มีปัจจัยทั้ง 4 ถึงพร้อมแล้ว ผมเชื่อว่าปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยถอยลง เพราะผู้คนต่างก็อยู่ดี กินดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี ในการพัฒนาใด ๆ ก็ตามหากมีปัจจัย 4 ถึงพร้อมแล้วก็จะทำการสำเร็จได้โดยง่ายครับ

                ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมานั้น ผมได้เผยแพร่ให้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับ บ้านและอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน คอนโดมิเนียมไม่บาน รวมทั้งบูทิคโฮเทลไม่บาน ซึ่งผมได้จัดการสัมมนาและการบรรยายให้ความรู้แก่สาธารณะชนในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือที่อาคารเนชั่นทาวเวอร์บางนา รวมไปถึงการบรรยายในต่างจังหวัดหลายจังหวัด อย่างเช่น ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและชมรมผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก อพาร์ตเม้นท์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหากนับวันที่ผมได้เดินสายบรรยายให้ความรู้แก่สาธารณชนแล้วก็ร่วม 20 วัน นับจำนวนคนที่เข้าร่วมฟัง การบรรยายในแต่ละปีรวมแล้วหลายพันคน

“บรรยายอพาร์ตเม้นท์ไม่บานฟรีรับปีใหม่” รีบสำรองจองที่นั่งด่วน !!

                ในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอรูปแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน,คอนโดมิเนียมไม่บาน,บูทิคอพาร์ตเม้นท์ไม่บานและบูทิคโฮเทลไม่บานที่ถือได้ว่าเป็นประเภท "All Time Hit" หรือเป็นรูปแบบที่ยอดนิยมตลอดกาลของผม รวมทั้งเป็นที่นิยมของท่านผู้อ่านอีกหลายต่อหลายท่าน ซึ่งในสัปดาห์นี้ผมคัดเลือกมา 4 รูปแบบครับ โดยวัดได้จากทั้งจดหมาย แฟกซ์ อีเมลล์ จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมและดาวน์โหลดรูปแบบในเว็ปไซต์ www.homeloverthai.com จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 แบบ ถึงแม้จะมีขนาดที่แตกต่างกัน อีกทั้งใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่มากน้อยไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความงดงามยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ

                สำหรับปีหน้าฟ้าใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ผมมีข่าวดีสำหรับแฟน ๆ ชาว อพาร์ตเม้นท์ไม่บานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่บรรดาแฟน ๆ ทุก ๆ ท่าน ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม ที่จะถึงนี้ ผมจะจัดการบรรยายครั้งพิเศษในหัวข้อ "การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานแบบพอเพียง ที่ประโยชน์สูงประหยัดสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในยุคเศรษฐกิจขาขึ้นก่ายหน้าผาก" ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้จะครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ตั้งแต่การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์อย่างไรจึงมีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด, การออกแบบที่ถูกต้องและสวยที่สุดในซอยต้องทำอย่างไร รวมไปถึงการวิเคราะห์เจาะลึกถึงทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและหลักฮวงจุ้ยของ อพาร์ตเม้นท์ บูทิคอพาร์ตเม้นท์ และบูทิคโฮเทลว่าจะทำอย่างไรให้มั่งคั่งร่ำรวยและมีโชคลาภ นอกจากนั้นผมจะพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการในแง่มุมต่าง ๆ เมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จว่าจะทำอย่างไรที่จะอยู่รอดปลอดภัย คืนทุนไว มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ

“บรรยายอพาร์ตเม้นท์ไม่บานฟรีรับปีใหม่” รีบสำรองจองที่นั่งด่วน !!

                ดังที่ผมได้กล่าวนำมาแล้วว่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบรรดาแฟน ๆ การบรรยายครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ครับ ซึ่งท่านที่สนใจก็ต้องรีบสำรองจองที่นั่งกันโดยด่วนได้ที่ 02-2451399 หรือ 02-6441478 หรือจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรยายครั้งสำคัญครั้งนี้ได้ที่ www.homeloverthai.com หรือในระหว่างนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีหรือจะทำอย่างไรถึงจะดี ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 081-4218323 ก็คงต้องรีบ ๆ กันหน่อยนะครับ เพระในการจัดสัมมนา อพาร์ตเม้นท์ไม่บานในแต่ละครั้งนั้นขนาดเก็บสตางค์ที่นั่งยังเต็มเร็วมาก โดยเฉพาะในรายการนี้ฟังกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นห้ามชักช้าเป็นอันขาดครับ

“บรรยายอพาร์ตเม้นท์ไม่บานฟรีรับปีใหม่” รีบสำรองจองที่นั่งด่วน !!

<Previous   Next>