สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

บ้านไทยไกวชิงช้า

                สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานทั่วประเทศนะครับกับ "บ้านสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009" ที่ผมรับประกันว่าหากแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานนำเอาแนวคิดบ้านสุขภาพดีของผมไปใช้ในการปรับปรุง ปลูกสร้าง บ้านเรือนของท่านรับรองว่าบรรดาสมาชิกในบ้านของท่านต่างก็จะมีสุขภาพดีกันทั่วถ้วนหน้าแน่ครับ สำหรับในสัปดาห์นี้ตามคำเรียกร้องของบรรดาแฟน ๆ ที่ชื่นชมและชื่นชอบบ้านไม่บานในรูปแบบที่ผมได้คลี่คลายมาจากบ้านเรือนของคนไทยในอดีต จากการที่ผมได้ทำการศึกษาก็ทำให้ผมยิ่งค้นพบครับ แท้จริงแล้วก็เหมือนเส้นผมบังภูเขา ที่บรรดามรดกทางวัฒนธรรมนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ "เรือนไทยพื้นถิ่น" ในภาคต่าง ๆ ของเรานั่นแหละครับ ล้วนแต่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สั่งสม ทับถมกันมานานหลายร้อยปี ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกมาจากการใช้ชีวิตจริง จึงเป็นอาคารบ้านเรือนที่ให้เกียรติกับสภาพ "ภูมิบ้าน ภูมิเมือง ภูมิสังคม" จัดได้ว่าเป็นศิลปะของการใช้ชีวิต ไม่ว่าใครเห็นบ้านเรือนรูปแบบนี้ต่างก็ให้เกียรติถือว่าเป็นหนึ่งในสกุลช่างชาวไทยที่ไม่อายใครในโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับ ในฐานะอาจารย์สอนวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี โท ไปจนถึงเอก กลับเห็นได้ชัดว่า บางครั้งเราก็หลงใหลได้ปลื้มกับศิลปวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยเฉพาะตะวันตก ที่เข้ามาแบบ "แดกด่วน" ตื่นตาตื่นใจ เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใหม่ทุก ๆ วัน มีสีสันและความแปลกแหวกแนว ทำให้คนที่อ่อนไหวหลงไปได้ง่าย ถ้ารู้ไม่เท่าทัน เปรียบเหมือนกับเพลงบ๊อป เพลงร็อคที่เล่นได้ง่าย จดจำได้ง่าย เข้าใจง่าย หลงไปได้ง่าย หากนำมาเปรียบกับเพลงไทยเดิมที่เล่นได้ยาก จดจำยาก เข้าใจยาก ฟังได้ยาก อีกทั้งดูไม่ทันสมัย แต่แท้จริงแล้วเหมาะกับวัฒนธรรมแบบไทย จึงเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมของบรรดานักออกแบบ โดยเฉพาะบรรดาสถาปนิกที่จะต้องพัฒนารูปแบบ "บ้านเรือนไทย" ให้สอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนไทยที่ร่วมสมัยให้ได้ อีกทั้งยังต้องไม่หลงลืมและหลงใหลได้ปลื้มกับอารยะธรรมตะวันตกมากจนเกินไป ก็จะทำให้วัฒนธรรมในการกิน การอยู่แบบไทย ใน "บ้านดี เมืองดี" ของไทยเราต้องล่มสลายลง

บ้านไทยไกวชิงช้า

                ในโลกปัจจุบันที่ทั้งโลกถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มาพร้อมกับทุนนิยมและวัตถุนิยมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะแสวงหาความสมดุลทั้งทางด้านวัตถุกับทางด้านจิตใจของความเป็นไทยไปพร้อมกัน บ้านไม่บานในรูปแบบ "บ้านไทยไกวชิงช้า" หลังนี้ ดูจะเป็นจุดร่วมแห่งความสมดุลโดยแท้จริง ถึงแม้จะดูผิวเผินเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ แต่สำหรับผมแล้วช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน นอกจากนั้นยังเป็นบ้านหลังที่เรียบง่ายแต่ช่างงดงาม เป็นบ้านที่ให้เกียรติกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ยกพื้นสูงเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเท บ้านหลังนี้จุดเด่นที่สำคัญ คือ ระบบการระบายอากาศทั้งในระดับพื้นดิน อีกทั้งระบบการระบายอากาศที่หมุนเวียนภายในบ้าน รวมไปถึงการออกแบบทรงหลังคาซ้อนทับกัน 2 ชั้น เพื่อช่วยในการระบายอากาศที่ร้อนอบอ้าวในบริเวณใต้หลังคา จึงจัดได้ว่าบ้านไม่บานหลังนี้เป็นบ้านเย็น เป็นบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ซึ่ง คำว่า "ฮวง หมายถึง ลม" ส่วน "จุ้ย หมายถึง น้ำ" จึงเป็นบ้านที่ไม่ร้อนและไม่ชื้น นอกจากนั้นยังมีระเบียงหรือชานบ้านในบริเวณทางขึ้น พอพิจารณาบ้านหลังนี้ได้เห็นบริเวณทางขึ้นครั้งใด ก็อดจะนึกถึงพ่อไม่ได้ เพราะที่บ้านผมในต่างจังหวัด ระเบียงบ้านหรือชานบ้านในลักษณะบริเวณทางขึ้นนี้  "พ่อ" มักจะต่อทำเป็นระแนงไม้ ปลูกบรรดาไม้เลื้อย เช่น กระดังงาหรือการะเวก ที่ให้ทั้งล่ม กันแดด และให้ดอกที่หอมเย็น ในช่วงที่พ่อยังแข็งแรง ยังเป็นนักเลงนกเขาชวา พ่อมักจะเอากรงนกเขาชวาตัวโปรดมาแขวนไว้ในบริเวณระแนงไม้นี้แหละครับ

บ้านไทยไกวชิงช้า

                ในสังคมทุนนิยมและวัตถุนิยมเต็มรูป บางครั้งเราก็มองข้ามศิลปะในการใช้ชีวิตอันเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การเลี้ยงนกเขาชวา การเลี้ยงกล้วยไม้ การทำสวนกระถาง ประเภทบอนไช ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น ที่ทำให้คนอยากกลับบ้าน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบงามง่ายและพอเพียงในบ้าน "อันเป็นทั้งที่รักและที่พัก" นอกจากนั้นที่เป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของบ้านไม่บานหลังนี้ คือ บริเวณหน้าบ้านที่จัดเอาไว้เป็นพื้นที่สำหรับแขวนชิงช้าไว้นั่งเล่น นอนเอกเขนกเล่น ในวันที่อากาศดี ๆ แดดล่มลมตก ก็คงจะเพลิดเพลินเจริญทั้งกายและใจไม่ใช่น้อย ในช่วงชีวิตเยาว์วัยอันแสนสุขของผม ชิงช้าก็เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของบ้านที่ผมชื่นชอบพอ ๆ กับศาลานั่งเล่นหลังเล็ก ๆ และชานบ้าน หากพิจารณาดูบ้านไม่บานหลังนี้จะเห็นได้ว่าเป็นบ้านที่ "เล็กแต่ใหญ่ ง่ายแต่งาม" โดยแท้จริงครับ ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นถึงศิลปะในการใช้ชีวิต ทั้งในการกินและอยู่แบบไทยร่วมสมัยโดยแท้จริง ซึ่งวิถีไทยนั้นแท้จริงแล้วเป็นวิถีที่เหมาะที่สุดกับคนไทย เพราะเป็นวิถีชีวิตที่ประหยัด มัธยัสถ์และพอเพียง กินง่าย อยู่ง่าย

                กลับมาเถอะครับ เลิกหลงใหลได้ปลื้มในวิถีแบบฝรั่ง กลับมาฟื้นฟูวิถีชีวิตในการกิน การอยู่แบบไทยใน "บ้านเรือนไทย" กันเถอะครับ บ้านไม่บานในรูปแบบ "บ้านไทยไกวชิงช้า" หลังนี้ ก็จัดได้ว่าเป็นบ้านไม่บานในฝันอีกหลังหนึ่งของผม ต้องขอขอบคุณนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้ทำหุ่นจำลองของบ้านหลังนี้ให้พวกเราชาวบ้านไม่บานได้ชื่นชมความงามกัน แฟน ๆ ที่สนใจ ก็สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านไม่บานหลังนี้กันได้ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ www.homeloverthai.com และยิ่งใกล้วันแม่ บ้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่แฟน ๆ ชาวบ้านไม่บานบางท่านคิดจะปลูกให้แม่ก็คงจะไม่ผิดกติกาอะไร

บ้านไทยไกวชิงช้า

                สำหรับบรรดาแฟน ๆ ชาวอพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาแบบมาราธอนของผม 4 วันเต็ม ในหัวข้อ"การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ แบบรู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อย(หนึ่ง) ครั้ง " ที่ผมได้จัดขึ้นร่วมกับสถานีโทรทัศน์เนชั่นแชลแนล ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22, 23 และ 29, 30 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ก็ไม่ต้องโทรมาสำรองจองที่นั่งกันแล้วครับ เพราะเต็มจนล้นทะลัก เสริมแล้วเสริมอีกจนไม่มีที่จะนั่งแล้ว สำหรับท่านที่ผิดหวัง พลาดโอกาสที่จะได้ฟังการสัมมนาของผมในครั้งนี้ ท่านก็สามารถลงชื่อเพื่อสำรองจองที่นั่งของการสัมมนาในครั้งหน้า ก็น่าจะอีกประมาณ 5-6 เดือนข้างหน้าครับ ในระหว่างนี้หากแฟน ๆ ชาวอพาร์ตเม้นท์ไม่บานท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ ทุกปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานกันได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เบอร์ 081-4218323 ในสัปดาห์นี้ก็คงมีสาระน่ารู้กันเพียงแค่นี้ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ

<Previous   Next>