สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow อาคารบ้านเรือนที่ทำเพื่อ “พ่อ”
อาคารบ้านเรือนที่ทำเพื่อ “พ่อ”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยทั่วทั้งประเทศ โดยดูได้จากผลการสำรวจโพลทุกสำนัก ก็มีผลออกมาคล้ายคลึงกัน เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวัน "พ่อ" บรรดาลูก ๆ ต่างก็แจ่มใส เบิกบาน สราญใจ สิ่งที่ขัดข้องหมองใจ ก็พักกันเอาไว้ชั่วคราวครับ มาร่วมกันเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวัน "พ่อ" ผมได้มีโอกาสนั่งทบทวนช้า ๆ เกี่ยวกับคำสอนของ "พ่อ" ยิ่งศึกษาก็ยิ่งค้นพบครับ อยากให้คนไทยได้เดินตามรอยพระบาทของ "พ่อ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของ "พ่อ" 2 ประการ ในประการที่ 1 เป็นเรื่องของ "ความพอเพียง" และ ประการที่ 2 คือ "การรู้รักษ์สามัคคี" ถ้าบรรดาลูก ๆ ของ "พ่อ" ได้ร่วมแรงร่วมใจกันลงมือกระทำได้ทั้ง 2 ประการนี้ บ้านของ "พ่อ" คงสุขสงบ สันติ ร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ครับ และผมเชื่อว่า "พ่อ" คงจะมีความสุขที่เห็นลูก ๆ อยู่กันอย่าง "พอเพียงแบบเดินสายกลาง" มีทั้งความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้ว่าสิ่งใดควร ไม่ควร อีกทั้งยังดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของคุณธรรม และแสวงหาความรู้

          ที่กล่าวมานี้เป็นหัวใจของ "ความพอเพียง" ที่พ่อได้พร่ำสอนลูก ๆ มานานหลายสิบปี ผมก็อยากให้บรรดาลูก ๆ ของพ่อสนใจ ใส่ใจ ในคำสอน รวมทั้งคำสอนของ "พ่อ" ที่ให้ลูก ๆ "รู้รักษ์สามัคคี" ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ในการดำเนินชีวิตของบรรดาลูก ๆ ในสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวายดังเช่นในปัจจุบัน

อาคารบ้านเรือนที่ทำเพื่อ “พ่อ”

                สำหรับสาระน่ารู้ในช่วงวัน "พ่อ" นี้ ผมขอนำเสนอการออกแบบที่ผมถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ในการทำงานของผมที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยไป แต่ความภาคภูมิใจก็ยังคงอยู่

          โครงการแรกที่จะกล่าวถึงเป็นโครงการ "บ้านนักดนตรีเพื่อพ่อ" โครงการนี้ผมได้รับการร้องขอจากท่านนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ได้ให้ออกแบบอาคารที่ทำการสมาคม ฯ ย่านสามเสน ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว "พ่อ" ได้พระราชทานให้สมาคมฯ เมื่อทำการออกแบบแล้วเสร็จ ทางสมาคมฯ ได้นำรูปแบบดังกล่าวทูลเกล้าถวายให้ "พ่อ" ทรงมีพระราชวินิจฉัย ก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตแล้วครับที่ได้มีโอกาสทำงานถวาย "พ่อ" เป็นเสมือนการทำคุณบูชา "พ่อ" ผมถือว่าเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมที่ลูกต้องทำจนสุดความรู้ความสามารถ นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับปูชนียบุคคลทางดนตรีและกรรมการสมาคมดนตรีฯ อีกหลายท่าน เช่น อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ที่ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายประเด็น

อาคารบ้านเรือนที่ทำเพื่อ “พ่อ”

                โครงการที่สอง "บ้านมวลชน แบบพอเพียงเพื่อพ่อ" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ขอทำถวายเป็นพระราชกุศลให้กับ "พ่อ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ "พ่อ" ทรงพระประชวร ที่มาของโครงการนี้เป็นงานศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาร่วม 3 ปี ซึ่งผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการมูลนิธิ และยังมีบุญได้ถวายงานแด่สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงกำกับดูแลมูลนิธิชัยพัฒนา ทำให้ผมมีโอกาสได้ต่อยอดทางความคิด ว่าคงจะเป็นการดีไม่ใช่น้อยถ้าเราสามารถหาวิธีการก่อสร้างบ้านที่รวดเร็ว แข็งแรง และมีราคาประหยัดสามารถสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ , สตอร์มเซิร์จ , พายุโซนร้อน , น้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการปิดทองหลังพระ ทำงานแบบงามง่าย เงียบ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของบรรดาลูก ๆ ของ "พ่อ" ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากให้ "อยู่ดีกินดี" อยู่อย่าง "ร่มเย็นเป็นสุข" จากจุดเล็ก ๆ เพียงแค่นี้แหละครับก็แตกหน่อออกผลมาเป็น "บ้านมวลชนแบบพอเพียงเพื่อพ่อ" ในราคาค่าก่อสร้างแสนบวกบวกที่ "ประโยชน์สูงประหยัดสุด" เป็น "บ้านมวลชน"เพื่อลูก ๆ ของ "พ่อ"อย่างแท้จริง

อาคารบ้านเรือนที่ทำเพื่อ “พ่อ”

                ตลอดระยะเวลาการทำงานเกือบ 30 ปี ของผม ทั้ง 2 โครงการที่ได้กล่าวมานี้ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมกำลังได้ทำหน้าที่ทางจริยธรรมของผม ในฐานะลูกคนหนึ่งของ "พ่อ" อาจจะเป็นหน้าที่ที่ไม่ยิ่งใหญ่ อาจจะเป็นเพียง "บ้านมวลชนพอเพียง" หลังเล็ก ๆ แต่สำหรับผมแล้วก็ได้ลงมือกระทำอย่างสุดความสามารถ อย่างน้อยผมรู้สึกดีอยู่ในใจลึก ๆ ว่าได้มีโอกาสเกิดเป็นคนไทย ได้เติบโต ใช้ชีวิตอย่าง "ร่มเย็น เป็นสุข" ในบ้านหลังใหญ่ของ "พ่อ" ภายใต้ "ร่มบรมโพธิสมภาร" ที่ผมรู้สึก "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ภายใต้ "ร่มพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม" ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกของ "พ่อ"

                ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราช ก็อยากให้บรรดาคนไทยที่ได้เกิดมาเป็นลูกของ "พ่อ" พร้อมใจกันทำความดี 2 ประการ คือ การน้อมนำเอา "เศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็น "หลักชัย" ในการดำเนินชีวิตและน้อมนำเอาคำสอนของ "พ่อ" ในการที่ลูก ๆ จะต้อง "รู้รักษ์สามัคคี" ผมเชื่อว่าหากลูก ๆ ร่วมใจกันทำได้เช่นนี้ "พ่อ" จะมีความสุข

                ขอพระองค์ที่ทรงเปรียบประดุจพ่อของคนทั้งแผ่นดิน "ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"

อาคารบ้านเรือนที่ทำเพื่อ “พ่อ”

<Previous   Next>