สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “เวิร์คช๊อป” อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ ปรากฎการณ์ “ตู้ตั๋วแตก” อีกครั้งที่วังท่าพระ
“เวิร์คช๊อป” อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ ปรากฎการณ์ “ตู้ตั๋วแตก” อีกครั้งที่วังท่าพระ

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟน ๆ ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายของผมในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "บ้านแม่ - เมืองพ่อ ที่พอเพียง" จนเกิดปรากฎการณ์ "ตู้ตั๋วแตก" ขึ้นอีกครั้ง ทำให้ท้องพระโรงที่มีขนาดกว้างใหญ่ของวังท่าพระอัดแน่นไปด้วยแฟน ๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ แม้จะต้องเสริมเก้าอี้แล้วเสริมอีกก็ยังไม่พอ ถึงขนาดต้องตั้งเก้าอี้กลางแปลงเสริมกันกลางแจ้งในสวนที่อยู่ติดกับท้องพระโรง (มีชื่อว่า "สวนแก้ว" ) พร้อมกับต่อโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายและนำความรู้ที่ได้ เอาไปใช้ในการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนของท่านครับ

“เวิร์คช๊อป” อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ ปรากฎการณ์ “ตู้ตั๋วแตก” อีกครั้งที่วังท่าพระ

          ในการบรรยายครั้งนี้ผมได้เริ่มจากแนวคิด ที่ผมมักจะเรียกว่า "ชัยมงคลคาถา" ที่สำคัญ 3 บท อันเป็นกรอบในทางความคิดและทางปฏิบัติที่ผมได้เคยลองใช้แล้วและได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วครับ ชัยมงคลคาถาบทที่ 1 คือ "เยธัมมา" คือ คาถาที่ว่าด้วย "ธรรม (ชาติ) เหล่าใดเกิดแก่เหตุ ตถาคตทรงสอนให้ดับเหตุแห่งธรรม(ชาติ)นั้น" ซึ่งหัวใจของชัยมงคลคาถาบทแรกนี้ ได้สอนให้มุ่งศึกษาเรียนรู้ลึกถึง "แก่นแท้" อันเป็นที่มาของ "เหตุ"อันก่อให้เกิด "ผล" ที่ตามมาตามสภาพแห่งธรรม (ชาติ) นั้น ดังนั้นทางที่จะแก้ปัญหา ขอให้มุ่งไปที่ "เหตุ" เป็นสำคัญ อย่าไปหลงกับ "ผล" เป็นอันขาดครับ สำหรับชัยมงคลคาถาบทที่ 2 คือ "กาลามาสูตร" เป็น คาถาที่เตือนสติชาวบ้านไม่บานว่า "อย่าด่วนเชื่อ" เป็นอันขาด แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ไปใช้ชีวิตในอังกฤษร่วม 10 ปีและยังโชคดีมีโอกาสร่ำเรียนจนจบระดับปริญญาเอกอย่างผม ก็ "อย่าด่วนเชื่อ" จนกว่าจะเห็น ได้เรียนรู้ รับรู้ อีกทั้งได้สัมผัสของจริงด้วยตัวเองจากการลงมือกระทำครับ และชัยมงคลคาถาบทที่ 3 อันเป็นบทสุดท้าย คือ "มัชฌิมาปฏิปทา" ซึ่งหมายถึง "การเดินสายกลาง" อันเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเหมาะ พอดี พอควร ไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไป ซึ่งตรงกับแนวคิดในเรื่อง "ความพอเพียง" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางรากฐานทางความคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" เอาไว้ให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่านนำไปประยุกต์ใช้ ชัยมงคลคาถาทั้ง 3 บท ที่จะนำมาซึ่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคลนี้ แหละครับ ล้วนแล้วแต่เป็น "ของดีมีอยู่" ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 2,500 ปี ที่ห้ามมองข้ามเป็นอันขาดครับ สำหรับสาระน่ารู้ในการบรรยายของผมในหัวข้อ "บ้านแม่- เมืองพ่อที่พอเพียง" ยังมีอีกมาก เอาไว้มาต่อกันในสัปดาห์หน้าครับ

“เวิร์คช๊อป” อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ ปรากฎการณ์ “ตู้ตั๋วแตก” อีกครั้งที่วังท่าพระ

          นอกจากนั้น ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ตามคำเรียกร้องของบรรดาแฟน ๆ ที่สนใจในการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานในปีเสือดุนี้ ผมจะจัดการสัมมนากลุ่มย่อย ไม่เกิน 20 ท่าน ในลักษณะ "เวิร์คช๊อป" เป็นครั้งแรก ในหัวข้อ " FUTURE TREND" ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน ที่สามารถควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย อีกทั้งยังอยู่รอดปลอดภัย ในยุคที่เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีความผันผวนและยากที่จะคาดเดาได้ในอนาคต อันเป็นกระบวนการรู้เขา รู้เรา กับแนวทางในการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน ว่าจะทำอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยและสามารถคืนทุนอย่างเร็วไว

“เวิร์คช๊อป” อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ ปรากฎการณ์ “ตู้ตั๋วแตก” อีกครั้งที่วังท่าพระ

“เวิร์คช๊อป” อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ ปรากฎการณ์ “ตู้ตั๋วแตก” อีกครั้งที่วังท่าพระ

          ซึ่งในการสัมมนากลุ่มย่อยในลักษณะ "เวิร์คช๊อป" ในครั้งนี้ผมจะนำเอาทฤษฎีเก้าอี้ 4 ขา มาตีแผ่ให้ผู้ร่วมสัมมนาให้เข้าใจ เข้าถึงแล้วจึงคิดการใหญ่ในการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานกันครับ ซึ่งแนวคิดของทฤษฎีเก้าอี้ 4 ขา ก็เหมือนขาทั้ง 4 ของเก้าอี้ที่เวลานั่งจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ขาใดขาหนึ่งจะเปราะบางไปไม่ได้ ซึ่งขาทั้ง 4 ของเก้าอี้ของผม จะประกอบไปด้วย ขาที่ 1 คือการวิเคราะห์เจาะลึกศึกษาความเป็นไปได้ในลักษณะมุมมองของนักลงทุนที่จะต้องมุ่งไปที่การคุ้มทุนและจะต้องมีปริมาณห้องให้มากที่สุด คุ่มค่ากับการลงทุนเป็นหลัก ขาที่ 2 คือการมองแบบนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรโดยมีหลักสำคัญ คือ จะต้อง "สวยที่สุดในซอย" ให้ได้ ส่วนขาที่ 3 คือการมองในลักษณะผู้ที่จะทำการก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคารว่าจะทำอย่างไรให้สร้างง่าย ซ่อมง่าย สร้างไวเสร็จไว งบประมาณไม่บานปลาย สามารถเปิดทำการได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนด และขาที่ 4 ซึ่งเป็นขาสุดท้าย คือ การบริหารจัดการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบภาษี บัญชี การทำการตลาด หาลูกค้า การทำสัญญา ฯลฯ ซึ่งทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา นี่แหละครับที่ผมได้ค้นพบจากการลงมือปฏิบัติจริง ลงทุนจริง ออกแบบจริง ได้เข้าไปควบคุมการก่อสร้างจริงและบริหารจัดการจริง ซึ่งหลักการที่สำคัญทั้ง 4 นี้ที่ผมมักจะเปรียญเสมือนขาทั้ง 4 ของเก้าอี้ ก็จะมีการนำขาแต่ละขามาตีแผ่ในการบรรยายลักษณะ "เวิร์คช๊อป" ในครั้งนี้ โดยผมจะเริ่มปูพื้นฐานให้ความรู้กันตั้งแต่ การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน การออกแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บานอย่างไรที่ได้เตรียมการรองรับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ไปจนถึงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดการก่อสร้างที่ "ประโยชน์สูงและประหยัดสุด" ตลอดไปจนถึงการบริหารจัดการและการทำการตลาดในเชิงรุกอย่างไรเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนั้น "เวิร์คช๊อป" ในการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานครั้งนี้ผมจะเอาตัวอย่างโครงการจริงนับ 10 โครงการที่เป็นการลงทุนจริง ก่อสร้างจริง ฝ่าฟันอุปสรรคจริงและประสบความสำเร็จจริงนำมาเป็นกรณีศึกษาถึงแม้จะมีกลยุทธ์ในการดำเนินการที่มีความแตกต่างกัน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ "ต้องสวยที่สุดในซอย" และจะ "ต้องอยู่รอดปลอดภัย" อีกทั้งยังต้องคืนทุนไวที่สุด นอกจากนั้นยังต้อง "มีภูมิคุ้มกัน"กับความผันผวนและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปีเสือดุนี้ ซึ่งการสัมมนากลุ่มย่อยในลักษณะ "เวิร์คช๊อป" ในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้าพระลาน ท่าช้าง ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. แฟน ๆ ชาวอพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่สนใจก็สามารถสำรองที่นั่งได้โดยด่วนที่ 02-2451399 , 02-6441478 หรือเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.homeloverthai.com ก็คงต้องรีบกันหน่อยนะครับ เพราะการสัมมนาในลักษณะ "เวิร์คช๊อป" ในครั้งนี้รับจำนวนจำกัดจริง ๆ ครับ

<Previous   Next>