สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “ประโยชน์+ ความสุข” จากการเป็นเจ้าของกิจการอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน
“ประโยชน์+ ความสุข” จากการเป็นเจ้าของกิจการอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน

"ประโยชน์+ ความสุข" จากการเป็นเจ้าของกิจการอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน
ที่ "งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พัก"

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน จะว่าไปแล้วผมเป็นคนที่โชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสเห็นทั้ง "มูลค่า+ คุณค่า" หรือ ทั้ง "ประโยชน์ + ความสุข"จากการที่ผมได้เป็นเจ้าของ อพาร์ตเม้นท์ไม่บานหลายแห่งในหลายพื้นที่ เพราะในความเป็นจริงแล้วอพาร์ตเม้นท์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในความมั่นคงของปัจจัย 4 อันจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย เพราะอพาร์ตเม้นท์ไม่บานก็คือ "บ้าน" ของคนเมืองอีกรูปแบบหนึ่งครับ ความหลากหลายของ อพาร์ตเม้นท์ไม่บานในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งรูปแบบที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น (VERNECULAR + TRADITIONAL) ไปจนถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนแบบร่วมสมัย (MODERN + TROPICAL CONTEMPORARY) ซึ่งความหลากหลายในรูปแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย หากไม่มีกระบวนการที่จะอนุรักษ์ + สืบสาน + พัฒนา จนเกิดเป็นอพาร์ตเม้นท์ไม่บานรูปแบบใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น,สวยงามขึ้น สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีภูมิต้านทานต่อวิกฤติการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจ + สังคม + การเมืองรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัฒน์หรือกระแสโลกาวิบัติมากขึ้น

“ประโยชน์+ ความสุข” จากการเป็นเจ้าของกิจการอพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่ “งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พัก”

          ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาผมมีความฝันและความหวังอยู่เสมอครับที่จะทำการพัฒนารูปแบบและทำการพัฒนาระบบการก่อสร้างอพาร์ตเม้นท์ไม่บานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ ๆ ของสังคมเมือง รวมไปถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ โดยตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่พัฒนารูปแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่ลอกเลียนแบบใคร หรือจะไม่พัฒนารูปแบบอพาร์ตเม้นท์ไม่บานเพื่อของตัวเองเพียงคนเดียว แต่จะขยายองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากการลองผิดลองถูก (มานานนับสิบปี) นำไปถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นเป็นวิทยาทาน เพื่อให้นำไปต่อยอดทางความคิด เพื่อให้เป็นศักดิ์ เป็นศรี เป็นคุณความดี อันจะนำไปสู่กระบวนการ "บ้านสวย เมืองงาม" ที่ผมฝันไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงของชีวิต

          ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผมได้เริ่มต้นลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานหลังแรกของผม จึงเป็นกระบวนการทำงานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ให้มีที่อยู่อาศัย เกิดเป็นความสุขจากการแบ่งปัน ดังนั้นผมจึงมักจะพูดอยู่เสมอครับว่าหากท่านจะลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานสักหลัง ท่านจะต้องให้เกียรติความเป็น "มนุษย์" ของผู้ที่พักอาศัยในอาคารของท่าน ซึ่งหมายความว่าท่านต้องสามารถพักในทุกห้องของอพาร์ตเม้นท์ไม่บานของท่านได้ หากตัวท่านเองยังไม่สามารถพักในห้องทุกห้องของอพาร์ตเม้นท์ไม่บานของท่านได้ ก็อย่าคิดที่จะลงทุนทำเลยครับ เพราะเป็นการทำบาปต่อเพื่อน "มนุษย์" เปล่า ๆ

“ประโยชน์+ ความสุข” จากการเป็นเจ้าของกิจการอพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่ “งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พัก”

          การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานนั้นจัดได้ว่าเป็น SMEs หรือผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่น และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่น หากมีการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบ จึงเป็นการลงทุนแบบ "พอเพียง" ทั้งยังเป็นการทำงานหนักและต่อเนื่องไม่มีวันหยุดตลอดปี แต่เป็นการทำงานหนักที่มีอิสระ ทั้งยังเป็นการแสวงหาความสมดุล หรือ ดุลยภาพ ในการดำรงชีพกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานยังเป็นการให้เกียรติกับเงินน้อย (เพราะมีรายได้ที่จำกัดจากการเก็บค่าเช่ารายเดือน) แต่สำหรับผมเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ให้รู้จักประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ไม่ต้องรีบร่ำรวย "ค่อยเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" ในสภาพสังคมทุนนิยมที่ทุกอย่างต้องแข่งขันและดำเนินไปอย่าง "แดกด่วน" ต้องอย่า "ด่วนแดก" เป็นอันขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการสำลัก หรือท้องแตกได้โดยง่าย

          เมื่อได้พัฒนากรอบแนวคิดเช่นนี้ผมจึงได้จัดการบรรยายแบบเข้มข้นมาราธอน 4 วันเต็ม ในหัวข้อ "การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน, บูทิคอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน, เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน, โรงแรม+ รีสอร์ทไม่บาน รวมไปถึงคอนโดมิเนียมไม่บาน อย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยและคืนทุนไว ในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจ,สังคมและการเมืองในปัจจุบัน" โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 12-13 มิถุนายน และ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ณ ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา โดยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าฟังการบรรยายคงต้องรอกันปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับ เพราะการสัมมนาแบบมาราธอน 4 วันเต็มในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจจองที่นั่งกันเต็มจนล้นไปหลายอาทิตย์แล้วครับ ในระหว่างนี้แฟน ๆ ชาวอพาร์ตเม้นท์ไม่บานทั่วประเทศที่สนใจที่จะลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถซื้อวีซีดีชุด "อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว" ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชุด โดยท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานสถานีโทรทัศน์เนชั่นแชลแนล โทร. 02-3383000 ต่อ 3 หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.homeloverthai.com หรือหากสนใจจริง ๆ ก็สามารถติดต่อได้ที่คุณเพลินผกา โทร. 081-4218323 ทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน,บูทิคอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน,เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน,โรงแรม + รีสอร์ทไม่บาน รวมไปถึงคอนโดมิเนียมไม่บานมีคำตอบแบบ งามง่าย พอเพียงครับ

“ประโยชน์+ ความสุข” จากการเป็นเจ้าของกิจการอพาร์ตเม้นท์ไม่บานที่ “งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พัก”

          ก่อนจากกันในสัปดาห์นี้ก็อยากให้คนไทย "รู้รักษ์สามัคคี" ร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พ่อหลวง" โดยการช่วยกันคนละไม้คนละมือฟื้นฟูบ้านเมืองที่กำลังบอบช้ำให้คืนกลับมาเป็น "บ้านดี เมืองดี คนดี" เหมือนเดิม สัปดาห์นี้คงมีสาระน่ารู้เพียงแค่นี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ

<Previous   Next>