สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow พบกันวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้ กับการสัมมนา “ฮอตแท็ป” ไม่บาน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
พบกันวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้ กับการสัมมนา “ฮอตแท็ป” ไม่บาน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

                สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวคนรักบ้าน ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหากท่านได้ติดตามบทความ , ข้อเขียน รวมทั้งการบรรยายของผมในสถานที่ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าผมพยายามทำหน้าที่ "สุนัขเฝ้าบ้าน" เพื่อเตือนสติบรรดาชาวคนรักบ้านให้รับรู้รับทราบถึงภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ "สยามประเทศ" อันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่รักยิ่งของเรา ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งหากพิจารณากันให้ถึงแก่นแล้วจะพบว่ามีความไม่แน่นอนเป็นอย่างยิ่งครับ จะว่าไปแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมได้พยายามเตือนสติแก่สาธารณชนมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น บทความของผมที่เกี่ยวกับ "ทุนนิยมตัวพ่อ" ซึ่งผมหมายถึง "สหรัฐอเมริกา" และ "สังคมนิยมตัวพ่อ" ซึ่งผมหมายถึง "จีน" ตีพิมพ์เผยแพร่ในหน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ "คมชัดลึก" ฉบับทุกวันศุกร์ ในคอลัมน์ "เรือนชานบ้านเมือง" ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ผมแสดงทัศนคติเปิดมุมมองในเชิงวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับการลงทุนและเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economy) ทำให้หลายท่านสงสัยว่าทำไมผมจึงมีความรู้ในด้านนี้ เหตุผลก็เพราะในช่วงที่ผมทำปริญญาโท - เอก ที่ King's College, Aberdeen (เป็นมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1495 มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี) ที่สก๊อตแลนด์ ประเทศอังกฤษ ผมได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ทำให้พอที่จะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างครับ

พบกันวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้ กับการสัมมนา “ฮอตแท็ป” ไม่บาน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

                ดังนั้นผมจึงได้พยายามเตือนสติให้สังคมไทยรับรู้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา มีธนาคารน้อยใหญ่ใน "สหรัฐอเมริกา" ซึ่งผมถือว่าเป็นประเทศ "ทุนนิยมตัวพ่อ" ได้ล่มสลายลงไปแล้วกว่า 109 แห่ง อีกทั้งผมยังเชื่อว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ บรรดาธนาคารในสหรัฐฯ จะมีการล้มละลายมากที่สุดอีกปีหนึ่ง สอดคล้องกับผล การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress-Test) ของธนาคารสหรัฐฯ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าระบบการเงินของ สหรัฐฯ ในภาพรวมยังอยู่ในภาวะผันผวนและเปราะบาง นอกจากนั้น ไอเอ็มเอฟ ก็ยังระบุว่า ธนาคารขนาดเล็กและธนาคารระดับภูมิภาค รวมทั้งสาขาของธนาคารต่างชาติใน สหรัฐฯ จำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบการเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Tier 1 Capital ) ที่ระดับ 6% ในระหว่างปี 2010-2014

                นอกจากนั้นหากพิจารณาไปที่ประเทศ "สังคมนิยมตัวพ่อ" ซึ่งผมหมายถึง "จีน" ก็กำลังเผชิญปัญหากับ "ฟองสบู่" ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกปั่นให้พุ่งสูงขึ้นโดยมาจากการเก็งกำไรระยะสั้นในปัจจุบัน มีราคาตกลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ทำให้ภาระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคประชาชนสูงขึ้นตามไปด้วย เพียงแค่สองไตรมาสที่ผ่านมา ยอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่บรรดาธนาคารน้อยใหญ่ใน "จีน" ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ มีตัวเลขวงเงินกู้รวมกันสูงถึง 8.71 ล้านล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18% ของยอดสินเชื่อรวมทั้งหมดทุกประเภท ทำให้เกิดความกังวลในสินเชื่อยอดนี้ว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ "จีน" และเศรษฐกิจของโลกโดยรวม นอกจากนั้นตัวเลขของราคาอสังหาริมทรัพย์ใน "จีน" ที่เริ่มตกลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา จากราคาที่เคยพุ่งไปสูงสุดในช่วงปี 2009 จนถึงต้นปี 2010 (ราคาอสังหาริมทรัพย์ของ "จีน" เคยเพิ่มขึ้นสูงถึง 13% ในช่วงไตรมาสแรก) รอเพียงแค่วันเวลาที่ "ฟองสบู่" แตกซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกหัวทิ่มดิ่งลง ตามมาด้วยการผิดนัดชำระหนี้ กลายสภาพเป็น "หนี้เน่า" หรือ NPL ส่งผลให้เกิดการล่มสลายลงเป็น "โดมิโน" ของบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินจำนวนมากที่ไม่สามารถประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยดำเนินธุรกิจธุรกรรมต่อไปในสภาวะปกติได้

                เมื่อเห็นภาพรวมเช่นนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ผมต้องแสวงหา "ทางเลือกอันเป็นทางรอด" ในยามที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ผันผวนและยากจะคาดเดาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วิธีการเดียวที่จะทดสอบแนวคิดที่ผมเชื่อว่าจะเป็น "ทางเลือกอันเป็นทางรอด" คือ "การได้ลงมือปฏิบัติจริง" ทดลอง "ลงทุนจริง" และ ทดสอบโดย "การก่อสร้างจริง" รวมทั้ง "การประเมินผลจริง" ที่ออกมาจาก "สภาพความเป็นจริง" แบบไม่หลอกตัวเอง ทำให้ผมสามารถสรุปได้จริงว่า "ทางเลือก" อีกแนวทางหนึ่งที่น่าจะปลอดภัยที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดของการลงทุนในปัจจุบันนี้ คือ แนวคิด "ฮอตแท็ป" ไม่บาน ของผม

                จะว่าไปแล้ว คำว่า "ฮอตแท็ป" หรือ " HOTAP" ของผมนั้น เป็น "คำนิยาม" ที่ผมคิดขึ้นมาเองครับ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ คือ "H" หมายถึง Home คือ "บ้าน" หรือ "ที่พักอาศัย" ส่วน "O" หมายถึง Office ซึ่งหมายถึง "สำนักงาน ที่ทำงาน ที่ประกอบกิจการทำธุรกิจธุรกรรมรวมไปถึงกิจการค้าขาย" ต่าง ๆ "T" หมายถึง hoTel คือ "สถานที่ให้บริการที่พัก" อาจจะเป็นโรงแรมประเภทบูทิคโฮเทลที่สวยเก๋เท่ห์มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร และ "AP" หมายถึง APartment ซึ่ง "อพาร์ตเม้นท์" ในความหมายของผมไม่ใช่ อพาร์ตเม้นท์ประเภทที่เห็นกันอยู่เกลื่อนกลาดนะครับ แต่เป็นอพาร์ตเม้นท์ที่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จากอพาร์ตเม้นท์ปกติให้เป็น "เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์" หรือเป็น "บูทิคอพาร์ตเม้นท์" ดังนั้นจะเห็นได้ว่า "ฮอตแท็ป" หรือ "HOTAP" ไม่บาน ของผมนั้น เป็นอาคารประเภทเอนกประสงค์ (HYBRID) มีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ, สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนไปได้อย่างแท้จริง

พบกันวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้ กับการสัมมนา “ฮอตแท็ป” ไม่บาน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

                ดังนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับใน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมิตติ้งรูม 4 ผมจะจัดการสัมมนาในหัวข้อ "ฮอตแท็ป" (HOTAP) ไม่บานที่เบิกบาน ซึ่งผมจะนำเสนออาคารบ้านเรือนประเภท "ฮอตแท็ป" ไม่บาน ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รูปแบบบ้านพักอาศัย ในราคา 2 แสนบาท ++ ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าการลงทุนหลักสิบล้านบาทไปจนกระทั่งมีมูลค่าการลงทุนหลักร้อยล้านบาท (ที่มีความหลากหลายกว่า 50 โครงการ) มานำเสนอกับบรรดาแฟน ๆ ชาวคนรักบ้านในงานสัมมนาครั้งสำคัญของผมในครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดทางความคิดให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ท่านที่สนใจก็สามารถ ติดต่อสำรองจองที่นั่งได้โดยด่วนที่เบอร์ 02-2451399 และ 02-6441478 ครับ นอกจากนั้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับแจก วีซีดี อพาร์ตเม้นท์ไม่บานชุดใหม่ล่าสุด ชุดที่ 11 ที่จะเปิดตัวแก่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้ที่มีชื่อว่า "รวมฮิต "ฮอตแท็ป" (HOTAP) ไม่บาน" มูลค่า 249 บาท ฟรีให้กับทุกท่านครับ

                แล้วพบกันให้ได้นะครับใน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้ แล้วผมจะรอพบกับทุกท่านครับ

<Previous   Next>