สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที” (2)
“อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที” (2)

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ก็เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบกันไปทั่วประเทศกับการนำเสนอแนวคิด "อารามโม" ไม่บาน เมื่อสัปดาห์ก่อนที่จะทำการสร้างขึ้นที่บริเวณริมคลองตำบล "กระดังงา" อำเภอ "บางคนที" จังหวัด "สมุทรสงคราม" เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและฟื้นฟูศีลธรรมจริยธรรมที่กำลังเสื่อมโทรมลงให้กลับคืนดีดังเดิม จะว่าไปแล้วศาสนาทุกศาสนาไม่ได้เสื่อมและไม่มีวันเสื่อมหรอกครับ แต่บรรดาผู้คนที่นับถือศาสนานั่นแหละครับที่เสื่อม ในฐานะ "หัวขบวน" ของชาว "คนรักบ้าน" สิ่งไหนที่ผมสามารถช่วยได้ก็จะช่วยทะนุบำรุงศาสนาอย่างเต็มกำลังความรู้และความสามารถโดยไม่เบียดเบียนทั้งตัวผมเองและผู้อื่นครับ

“อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที” (2)

            พอแนวคิด "อารามโม" ไม่บาน ได้เผยแพร่ออกไปก็มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั่วทุกสารทิศ หลายท่านก็คงสงสัยถึงคำว่า "อารามโม" นั้นหมายความว่าอะไร ซึ่งหากแปลตามรากศัพท์แล้ว "อารามโม" นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษา "บาลี"โบราณตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 2,500 ปีล่วงแล้ว ซึ่งสามารถแปลได้ว่า "สถานที่รื่นรมย์ของผู้ที่เป็นบัณฑิต" ซึ่งหมายถึง ว่าเป็น "สถานที่ของผู้มีปัญญาที่จะอยู่รวมกัน อย่างสุข สงบ สันติ" โดย "รู้รักษ์สามัคคี" ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ก็มีผู้รู้ได้บอกกับผมว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีคำว่า "วัด" หรอกครับ มีแต่คำว่า "อาราม" , "อาราโม" หรือ "อารามโม" จากการวิเคราะห์ของผมเชื่อว่า "คนไทย" แต่โบร่ำโบราณนั้นเป็นคนที่มีนิสัย "เจ้าบทเจ้ากลอน" พอจะไป "อาราม" ก็เลยเติมคำว่าไป "วัดวา" เข้าไปเพื่อให้เป็นคำคล้องกันก็เลยเป็น "วัดวาอาราม" ดังเช่นในปัจจุบัน พอนาน ๆ เข้า ก็เลยพูดสั้น ๆ เหลือคำว่า "วัด" คำเดียว ก็ว่ากันว่าคำว่า "วัด" มีเฉพาะในดินแดน "สุวรรณภูมิ" นี้เท่านั้นชาติอื่นไม่ได้ใช้คำว่า "วัด" กันครับ

            สำหรับ "อารามโม" ไม่บาน ที่ "บางคนที" นี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ หากดำเนินการก่อสร้างจนเต็มรูปแบบจะประกอบไปด้วย พื้นที่ทั้งหมด 5 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จัดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพระสงฆ์ อันประกอบไปด้วย "กุฏิ" พร้อมห้องน้ำในตัว ส่วนที่ 2 จัดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย อันประกอบไปด้วย " เรือนพักรวม" พร้อมห้องน้ำในตัว ,เรือนพักแยกเป็นหลัง( 2 คน/หลัง) พร้อมห้องน้ำในตัวและพื้นที่เดินจงกรม ส่วนที่ 3 จัดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง อันประกอบไปด้วย "เรือนพักรวม" พร้อมห้องน้ำในตัว "เรือนพักแยก" เป็นหลัง ( 2คน/หลัง) พร้อมห้องน้ำในตัว และพื้นที่เดินจงกรม ส่วนที่ 4 จัดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนเจ้าหน้าที่ อันประกอบไปด้วย "เรือนพัก" 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำในตัว (8 คน/ หลัง) ส่วนที่ 5 จะจัดให้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง อันประกอบไปด้วย ลานจอดรถ,ส่วนสำนักงาน,พื้นที่ปฏิบัติธรรมส่วนกลาง,พื้นที่รับประทานอาหาร,โรงครัว,ห้องน้ำแยก ชาย-หญิง และพื้นที่จัดการขยะ(เพื่อทำการคัดแยกขยะ,พักคอยนำไปกำจัด,บำบัด อันเป็นกระบวนการ "รีไซเคิล") ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าโครงการ "อารามโม" ไม่บาน นั้นจัดได้ว่าเป็นศูนย์เผยแผ่ธรรมมะที่มีขนาด "พอเพียง" กำลัง "พอเหมาะ พอดี" ไม่เล็กจนเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินไป จะเห็นได้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรแก่อัตถภาพที่ครบถ้วนถึงพร้อมและจะเป็นหลักยึดให้กับสังคมในย่านตำบล "กระดังงา" ที่ผู้คนโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่เริ่มไม่สนใจศาสนา หลงมัวเมาในอบายมุขและบรรดาสิ่งเสพติดทั้งหลาย ซึ่งพระครูปลัดประสาร ไศยชรรยากร กุฏิขำสายทอง วัดสร้อยทอง ผู้ริเริ่มโครงการนี้ก็ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น "ศูนย์เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม" ในแนวทาง "พุทธศาสนา" ให้ยืนยงธำรงอยู่สืบไป

“อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที” (2)

            เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอ "กุฏิ" แบบ 2 ชั้น ที่ออกแบบไว้เพื่อสร้างใน "อารามโม" ไม่บาน หลังนี้ สำหรับในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอ "กุฏิ" และ "เรือนพักอาศัยอเนกประสงค์" แบบชั้นเดียวที่มีแผนว่าจะสร้างใน "อารามโม" ไม่บาน แห่งนี้ไปพร้อม ๆ กัน ก็น่าชื่นใจนะครับที่แฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" หลายท่านก็มีความประสงค์ที่จะนำแบบ "อารามโม" ไม่บาน ของผมนำไปต่อยอดทางความคิด บ้างก็นำไปเป็นแนวทางในการสร้างเป็น "รีสอร์ท", บ้างก็นำไปสร้างเป็น "บ้านเรือนพักอาศัย" ในสไตล์ "ไทยประยุกต์" , บ้างก็นำไปสร้างเป็น "เรือนอาหาร" ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรครับที่จะนำแบบของ "อารามโม" ไม่บาน ของผมนี้ไปต่อยอดทางความคิด โดยไม่ต้องมาเสียเวลานับหนึ่งใหม่ ขอเพียงแค่แฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" เอาแบบ "อารามโม" ไม่บาน ของผมนำไปใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตัวท่านเองหรือแก่ส่วนรวม เพียงแค่นี้ผมก็ดีใจแย่แล้วครับ

“อารามโม” ไม่บานที่ “บางคนที” (2)

            หลายท่านก็ถามผมว่าทำไมจึงได้อุทิศกำลังสติปัญญาอีกทั้งเวลาและทุนทรัพย์มานานหลายปีสร้าง "ถาวรวัตถุ" หรือบรรดาสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ศาสนาดำรงคงอยู่ก็เพราะเหตุผลที่ผมเชื่อมั่นมาตลอดเวลาว่า "ศาสนาไม่เสื่อม" หรอกครับมีแต่ "คนเสื่อม" เพราะไม่ทะนุบำรุงศาสนาที่ตนเองนับถือ และผมก็เชื่อว่าทุกศาสนาล้วนเป็น "ของดีวิเศษ" ที่จะสามารถจรรโลง "สังคมไทย" ให้ สุข สงบ สันติ และเอื้ออาทรให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียน เพราะโดย "แก่น" แล้วทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีมีเมตตากันทั้งนั้น ดังนั้นตลอดระยะเวลาหลายปีพอได้รับการร้องขอจากแฟน ๆ "ชาวบ้านไม่บาน" ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดหรือจะนับถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็น พุทธ , คริสต์ , อิสลาม, ฮินดู ,ซิกข์ ฯลฯ ผมยินดีช่วยเต็มกำลังความสามารถครับ

                สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ "อารามโม" ไม่บาน ของพระครูปลัดประสาร ไศยชรรยากร หรือ มีความประสงค์จะร่วมด้วยช่วยกันลงขันลงแขกตามแต่กำลังศรัทธาที่มีโดยไม่เบียดเบียน ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ 089-8222421 หรือท่านที่สนใจวีซีดีของ "บ้านมวลชนไม่บาน" ในชุด " เรือนขวัญจิตต์" ที่กำลังแจกให้แฟน ๆ ฟรี ก็สามารถเขียนจดหมายติดต่อมาได้ที่ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้าพระลาน 10200 นอกจากนั้นท่านใดที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังหรือดาวน์โหลดแบบบ้าน+อพาร์ตเม้นท์+โรงแรม+รีสอร์ท ไม่บานในหลากหลายรูปแบบ ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดแบบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็ปไซต์ยอดฮิตของ "ชาวคนรักบ้าน" www.homeloverthai.com แล้วพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนที่ไม่บานกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ

<Previous   Next>