สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow เรือนชานบ้านเมือง arrow “ประโยชน์+สุข” กับ “สถาบัน”ใกล้ตัว
“ประโยชน์+สุข” กับ “สถาบัน”ใกล้ตัว

            เมื่อวันหยุด "ตรุษสงกรานต์" ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสกลับ "บ้าน"ที่ต่างจังหวัดเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่ง "บ้าน" ก็ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาครับ แต่ถ้าสามารถมองข้าม "มิติ" ของเวลาผ่านความไม่สมบูรณ์ มองผ่านความเก่าและรูปแบบที่อาจจะไม่ทันสมัยของ "บ้าน" ที่เคยใช้ชีวิตในช่วงเยาว์วัยอันแสนสุขก็จะรับรู้ในทันทีว่า ถึงแม้ชีวิตภายนอก "บ้าน" จะเผชิญกับ "วิกฤติ" มานับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งในบางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะหนักหนาสาหัสจนแทบจะประคองตัวไม่รอด แต่พอได้กลับมาถึง "บ้าน" ปัญหาทุกอย่างที่เคยแบกไว้เต็มบ่าก็จะถูกถอดกองทิ้งไว้ที่หน้าประตู "บ้าน" ทำให้ผมเชื่อว่า "บ้าน" เป็นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์รุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็น "สถาบัน" ที่ใกล้ตัวเล็ก ๆ ที่เปรียบเสมือนฐานรากของปิรามิด ที่สังคมไทยในปัจจุบันได้มองข้ามความสำคัญไปครับ ผมมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าสังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างยืนยงมั่นคงได้ก็ต้องอาศัย "สถาบัน" นี้ "ค้ำคูน"ไว้เท่านั้นครับ ผมเคยสังเกตมาหลายครั้งก็พบว่าถ้าอยากรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไร มีทัศนคติในการมองโลกอย่างไร ก็ให้กลับไปดูที่ "บ้าน" เพื่อดูว่าถูกบ่มเพาะเลี้ยงดูมาอย่างไร เพราะ "บ้าน" ถ้าเปรียบกับ "สถาบัน" ก็เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญตั้งแต่แรกเกิด กระบวนการส่งถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่นก็เกิดขึ้นที่ "บ้าน" นี้แหละครับ จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การกินอยู่ เกิดเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้าน, เฉพาะหมู่บ้าน, เฉพาะท้องถิ่น เมื่อนำมาหลอมรวมกันแล้วก็กลายเป็นโครงข่ายทางวัฒนธรรม (CULTURAL MATRIX) ที่เกี่ยวร้อยผู้คนเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังขยายวงกว้างออกไปเป็นชุมชน, เป็นตำบล, เป็นอำเภอ, เป็นจังหวัด ขยายเป็นภาค รวมร้อยกันเป็นประเทศในที่สุดครับ

            ดังนั้นเมื่อ "สถาบัน" ใกล้ตัวที่เรียกว่า "บ้าน" เข้มแข็งอุดมไปด้วย "ประโยชน์+สุข" วิถีการดำเนินชีวิตก็จะสะท้อนออกมาเห็นชัดในรูปแบบของ การกิน การอยู่ การแต่งตัว ตลอดจนภาษาที่ใช้ เกิดเป็น "มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา" ที่มีค่าที่สุด เป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมครับว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดนี้มีอยู่จริงแต่แท้จริงแล้วจับต้องไม่ได้ (INTANGIBLE HERITAGE) ซึ่งบางครั้งผมมักจะเรียกว่า "ของดี มีอยู่" ดังนั้นก็อย่าเผลอหลงเห่อไปกับวัฒนธรรม "แดกด่วน" ที่มาพร้อมกับลัทธิ "บริโภคนิยม" ซึ่งบรรดาแสง สี เสียงและเทคโนโลยีที่เย้ายวนยั่วใจเหล่านี้ มาพร้อมกับความ "ทันสมัย" แบบฉาบฉวยจอมปลอมที่กำลังกัดกร่อนบ่อนทำลาย "สถาบัน" ที่ใกล้ตัวนี้ให้ล่มสลายลงครับ

            การที่ผมได้กลับไป "สถาบัน" อันเป็น "บ้านเกิด" ได้มีโอกาสเดินทอดน่องสำรวจตรวจตราสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปของ "บ้าน" อย่างช้า ๆ ได้มีโอกาสนั่งอยู่นิ่ง ๆ เงียบ ๆ พร้อมหนังสือคู่ใจตรงบริเวณชานบ้านที่เคยวิ่งเล่นในวัยเด็ก ได้กลิ่นหอมเย็นรวยระรินของดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนที่ "แม่"ปลูกไว้ ทำให้ผมได้ฉุกคิดว่าการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดของสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น กำลังทำลาย "สถาบัน" อันเป็น "ของดี มีอยู่" ที่สำคัญที่สุดและมีคุณค่าที่สุด จะว่าไปแล้ว "บ้าน" คือ "สถาบันครอบครัว" คำว่า "ครอบครัว" นี้นั้นช่างไพเราะและกินใจผมมากครับ เพราะหมายถึงการ "ครอบลงบนครัว" ซึ่ง "ครัว" ก็เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของ "บ้าน" เมื่อ "บ้าน" ถูกทำลายหรือทำให้ด้อยค่า "ครัว" ก็ถูกทำลายหรือทำให้ด้อยค่าลงไปเช่นกัน จะเห็นได้ว่าในสังคม "แดกด่วน" สูตรตำน้ำพริกปลาย่างของคุณย่าก็พลอยสูญหายไป, สูตรทำแกงหน่อไม้ใบย่านางของคุณยายก็หายไป ก็เหลือเพียงแต่ "อาหารจานด่วน" ที่จืดชืดไร้รสชาติเก็บไว้ในตู้เย็นขนาดใหญ่ภายใต้ระบบอุตสาหกรรมในการผลิต ที่ปรุงแต่งขึ้นโดยขาดซึ่งความรัก ความเอาใจใส่ ไม่เหมือนกับที่อาหารจานเด็ดที่ย่าหรือยายอุตส่าห์นั่งหลังขดหลังแข็งเตรียมสำรับกับข้าวไว้รอลูก - หลาน หรือเตรียมไว้ตักบาตรยามเช้าหรือเตรียมไว้ถวายพระในยามเพลที่วัด

            พอได้คิดเช่นนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยจะประคองตัวให้อยู่รอดปลอดภัยจาก "วิกฤติ" ต่าง ๆ ที่รุมเร้าได้ก็ต้องหันกลับไปอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนา "สถาบัน" ใกล้ตัวนี้ให้คืนกลับมาดีเช่นเคยเป็น เพราะในยามนี้ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยได้ละทิ้ง "บ้าน" ละทิ้ง "ประโยชน์+ความสุข" ที่เคยได้รับจาก "บ้าน" กันไปมากจนเกินพอดีไปเสียแล้ว ดังนั้นเมื่อ "สถาบัน" ที่ใกล้ตัวซึ่งเป็น "รากฐาน" ที่สำคัญของ "สังคม" ขาดความ "สมดุล" บรรดาผู้คนก็เลยตกอยู่ในสภาวะสับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก เพราะไม่รู้จักทั้งอดีต, ปัจจุบัน ไปจนอนาคตว่าจะมุ่งพัฒนาก้าวเดินไปข้างหน้าในทิศทางไหนหรือจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเมื่อตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจครับว่าสังคมไทยจึงทำได้แค่เพียงแค่ประคองให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยไปวัน ๆ หนึ่ง ดังเช่นในปัจจุบันนี้ครับ

<Previous   Next>