สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “คาราวาน” บ้านไม่บานที่ไม่กลัว “น้ำท่วม”
“คาราวาน” บ้านไม่บานที่ไม่กลัว “น้ำท่วม”

          ผมขอสารภาพตามตรงครับว่ายิ่งได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ "น้ำท่วม" มากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งหดหู่มากขึ้นเท่านั้น   อีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปยังหลายพื้นที่ที่กำลังประสบกับภัย "น้ำท่วม" ในบริเวณต่าง ๆ  ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศจริงโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  รวมทั้งการให้ความรู้ผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  สถานีโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง  11   ตลอดจน  สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชลแนล รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ครีเอทีฟลิฟวิ่ง  ช่อง  109  กรมประชาสัมพันธ์   พิษณุโลก พอได้เผชิญกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนล้าในทางอารมณ์  จนกระทั่งได้ทบทวน "ศาสตร์ของพระราชา"  ที่ว่าด้วย  "วิถีแห่งความพอเพียง"  และพอได้อ่านบทพระราชนิพนธ์  "พระมหาชนก"  ก็ยิ่งทำให้มีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นอีกครั้ง  ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับจากคำสอนของ  "พ่อหลวง"  ทำให้ผมรู้สึกว่าใน  "วิกฤติ"  ก็ย่อมมี  "โอกาส"  เสมอ   ซึ่งวิกฤติ   "น้ำท่วม"  ครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สังคมไทยได้เรียนรู้ว่า  เราได้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมมาผิดทาง ก็เลยเป็นผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมนั้นเปราะบางเป็นอย่างยิ่ง  อาจถึงเวลาแล้วที่จะ  "แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด"  ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไป  จะขอไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตครับ

“คาราวาน” บ้านไม่บานที่ไม่กลัว “น้ำท่วม”

          นับตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน   ผมได้ตั้ง "คณะอาสาฯ" ของทีมงาน  "บ้านไม่บาน"  อันประกอบไปด้วย  บรรดาสถาปนิก,  วิศวกร,นักวางผัง  ฯลฯ   เพื่อทำการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ "น้ำท่วม"  อย่างเป็นระบบ   โดยตั้งสมมุติฐานว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปรับปรุง  ดัดแปลงอาคารบ้านเรือนที่กำลังจมน้ำอยู่ให้สามารถประคองตัว  "ให้อยู่รอดปลอดภัย"  ตลอดจนศึกษาหาวิธีในการซ่อม+สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็น  "อาคารบ้านเรือนที่ไม่บาน"  ในรูปแบบใหม่ที่ไม่กลัวน้ำทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกับ   "น้ำท่วม"  ได้อย่างทระนงองอาจ   ก็เลยตั้งโจทย์ว่าหากเกิด "น้ำท่วม" อีกในปีหน้าเราจะแสวงหาแนวทางและวิธีที่จะอยู่ร่วมกับ "น้ำที่หลากท่วม"  อย่างมีความสุขตามอรรถภาพไปอย่างน้อย  2-3  เดือนได้อย่างไร แต่จะว่าไปตอนเริ่มแรกก็นับว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากครับแต่พอหลังจากได้ศึกษาลึกลงไปก็พบว่าพอที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุง  ดัดแปลงและซ่อม สร้าง   รวมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบ  "พอเพียง"  อยู่ในช่วง  "น้ำท่วม"  อย่างมี  "เกียรติ"  และมี  "ศักดิ์ศรี"  ไม่ต้องรอคอย "ถุงยังชีพ"  จากใคร 

          ซึ่งโจทย์ของผมที่ตั้งไว้มีอยู่  4  ข้อใหญ่  ดังนี้ครับ

ข้อที่ 1  ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะป้องกันน้ำที่ท่วมหลากเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนน้อยที่สุด  

ข้อที่  2   ศึกษาแนวทางในการปรับตัวเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วม

ข้อที่  3  ศึกษาแนวทางการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ประยุกต์  ดัดแปลง  อาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม 

ข้อที่  4   ศึกษาแนวทางในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นมาใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  ภายหลังน้ำลด   ซึ่งผมจะนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสม   เรียบง่าย งามง่าย  สร้างง่าย  อีกทั้งสวยงามและมีราคาประหยัด   ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  ฯลฯ  ตลอดไปจนแนวทางในการวางผังที่ถูกต้อง โดยหวังไว้ว่าในปีหน้าเมื่อเกิด  "น้ำท่วม"  หลากอีกก็คงจะไม่หนักหนาสาหัสดังเช่นในปัจจุบันนี้   รวมทั้งเป็นการสอนให้สังคมไทยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ "น้ำท่วม"  อย่างน้อย  2-3  เดือน   โดยจะขอใช้ชีวิตแบบ  "พอเพียง"  ยืนบนขาตนเองโดยจะขอความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด   และในทางกลับกันจะขอปวารณาตัวให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นให้มากที่สุด

“คาราวาน” บ้านไม่บานที่ไม่กลัว “น้ำท่วม”

          ก็เป็นข่าวดีครับสำหรับแฟน ๆ  ชาว "คนรักบ้าน"  ที่กำลังประสบภัยจาก "น้ำท่วม"  ทั่วประเทศโดยผมจะร่วมมือกับ "หนังสือพิมพ์คมชัดลึก" และ  "สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชลแนล"   และ  "สถานีโทรทัศน์ช่อง  11   ครีเอทีฟลีฟวิ่ง"  ที่ "พิษณุโลก"   โดยร่วมมือกับ "กันตนากรุ๊ป"  และอีกหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะ  "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"  และ  "คณะวิศวกรรมศาสตร์"  ของหลายสถาบันจัดทำเป็น "คณะอาสาฯ"  ทำการเดินสายบรรยายแบบกอง  "คาราวาน"  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันตลอดจนการซ่อม  สร้าง  บ้านในสภาวะวิกฤติ "น้ำท่วม"  โดยจะเริ่มเดินสายบรรยายแต่ต้นเดือน  "พฤศจิกายน"   เป็นต้นไป   โดยผมจะเดินทางไปเยี่ยมตาม  "ศูนย์อพยพ"  ผู้ประสบภัย  "น้ำท่วม"  ในที่ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เป็น  "วิทยาทาน"  พอหลังน้ำลดกลับบ้านคราวนี้มาซ่อม สร้างบ้านกันใหม่อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยตั้งเป้าไว้ว่าหากน้ำท่วมอีกในปีหน้าก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะ  "บ้านแตกสาแหรกขาด"  ต้องหลบหนีภัยทิ้งบ้านกันไปอยู่ใน "ศูนย์อพยพ" ให้ยากลำบากอีก   โดยมีโปรแกรมจัดเดินสายบรรยาย   โดยเริ่มจาก  "พิษณุโลก"  เรื่อยลงมาตามกระแสน้ำ   ที่  "นครสวรรค์"  เรื่อยลงมา  "ชัยนาท",  "อยุธยา",  "อ่างทอง",  "นครปฐม",  "ปทุมธานี"  , "กรุงเทพ" ฯลฯ  โดยผมเชื่อว่าความรู้ที่ท่านได้รับจากการบรรยายของผมในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับ  

          ดังนั้นหากหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนใดที่ต้องการให้กอง  "คาราวาน"  ของผมไปบรรยายก็สามารถติดต่อมาได้ที่  ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  กรุงเทพฯ  10200  ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้วยังจะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากครับ  ซึ่งรวมไปถึงการแสดงนิทรรศการ  "บ้านไม่บาน"  ต้านภัยธรรมชาติ รวมทั้งมีการแจก  "วีซีดี"  ในการสร้างบ้านเพื่อต้านภัย "น้ำท่วม"   อีกทั้งยังมีการแจกแบบ "บ้านไม่บาน" ที่ไม่กลัว  "น้ำท่วม"   ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด   นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม สร้างบ้านหลัง "น้ำท่วม"  ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับ

“คาราวาน” บ้านไม่บานที่ไม่กลัว “น้ำท่วม”

          เสียดายครับพื้นที่มีจำนวนจำกัดเอาไว้อีกสองสัปดาห์มาชมแบบ  "บ้านไม่บาน"ที่ต้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผมเตรียมไว้หลายรูปแบบ  ที่เชื่อว่าสามารถสู้กับภัย "น้ำท่วม"  ในครั้งหน้าได้โดยไม่ลำบากยากเย็นแต่ประการใด  สำหรับในสัปดาห์นี้ก็ชมรูปแบบ  "บ้านไม่บาน"  ที่ไม่กลัว  "น้ำท่วม" ในรูปแบบแรก ซึ่งเริ่มจากบ้านที่ "น้ำท่วม" น้อย  ยกใต้ถุนสูง  90 -150  เซนติเมตร   และบ้าน "น้ำท่วม" มากที่ผ่านกระบวนการยกเสาชั้นล่างสูง  2.80 -3.50   เมตร ซึ่งในทางวิศวกรรมสามารถที่จะ "ดีดบ้าน"ให้สูงหนีน้ำได้แต่ต้องทำโดยอาศัย "ความรู้" ไม่ใช่ "ความรู้สึก" อย่างเด็ดขาดครับ   และรูปแบบ "บ้านไม่บาน" เมื่อยามน้ำท่วมหลาก  เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจไปพลาง ๆ ก่อน  สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถดูข้อมูลย้อนหลังรวมทั้งแบบ "บ้านไม่บาน"ที่สามารถต้านภัย "น้ำท่วม" ได้ที่  "เว็ปไซต์" ยอดฮิตของชาว "คนรักบ้าน" www.homeloverthai.com  แล้วพบกันครับ

<Previous   Next>