สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์บ้านไม่บาน arrow “โรงแรมสไตล์รีสอร์ทไม่บาน” หรือ “อินฟินิตี้ อินท์”

เปิดบริการแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการ “โรงแรมสไตล์รีสอร์ทไม่บาน” หรือ “อินฟินิตี้ อินท์”

เปิดบริการแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการ "โรงแรมสไตล์รีสอร์ทไม่บาน" หรือ "อินฟินิตี้ อินท์" ที่ประกอบด้วยกลุ่มเรือนพักอาศัยเป็นหลัง ๆ และเชื่อมต่อกันด้วยสวน แบบงามง่าย พอเพียง จำนวน 8 หลัง ภายใต้งบประมาณที่แสนจะจำกัดเพียง 3 ล้านบาท++ และใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 3 อาทิตย์

เปิดบริการแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการ “โรงแรมสไตล์รีสอร์ทไม่บาน” หรือ “อินฟินิตี้ อินท์”

ท่านใดที่สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งส่งรายละเอียดสถานที่ที่จะก่อสร้าง รวมทั้งโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งจะได้รับคำปรึกษาจาก ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ (อ.เชี่ยว ชอบช่วย) ซึ่งเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในเรื่องการออกแบบและทดสอบโดยการดำเนินการก่อสร้างจริงมายาวนานเกือบ 4 ปี

Download แบบฟอร์มได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2451399, 02-6441478 หรือ

คุณเพลินผกา 081-4218323 FAX : 02-6441479

E-MAIL:

       หรือ

       หรือ

<Previous   Next>