สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “อินฟินิตี้อินท์ II” โรงแรม + อพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ท
“อินฟินิตี้อินท์ II” โรงแรม + อพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ท

“อินฟินิตี้อินท์ II” โรงแรม + อพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ท

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาวบ้านไม่บาน เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดถึงกรอบทางความคิดที่สำคัญ 8 ประการ อันประกอบไปด้วย ประการที่ 1 การ "ก่อสร้างที่รวดเร็ว"ภายในระยะเวลา 3-4 วันก็แล้วเสร็จ ประการที่ 2 ต้องมี "ความแข็งแรง" ทนทานมีอายุใช้งานยาวนานและสามารถต้านทานภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็น "สึนามิ", "น้ำท่วมฉับพลัน", หรือเกิด "พายุโซนร้อน" ฯลฯ ประการที่ 3 ต้องมี "ราคาประหยัด" มีราคาตั้งแต่ 3-4 แสนบาท++ ต่อหลัง ประการที่ 4 ต้อง "เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม" อีกทั้งยังต้องเป็นอาคารที่ "ใช้พลังงานต่ำ" ประการที่ 5 ต้องเป็น "อาคารที่สวยงาม" ทั้งภายนอกและภายใน ประการที่ 6 ต้องเป็นอาคารที่ "สามารถปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ได้ง่าย" นอกจากนั้นจะต้อง "ซ่อมบำรุงได้ง่าย" ประการที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ "บ้านไม่บาน" ในตระกูล "อินฟินิตี้" คือ " สามารถยกเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้" และประการสุดท้ายอันเป็นกรอบทางความคิดที่สำคัญประการที่ 8 คือ จะต้องเป็นทั้ง "ที่รักและที่พักอาศัย" ซึ่งหมายถึง เป็นที่ที่คนอยากกลับ "บ้าน" เพราะ "บ้าน" เป็นที่ที่ "ความรัก" รออยู่ ซึ่งกรอบความคิดที่สำคัญทั้ง 8 ประการนี่แหละครับ ผมและคณะทำงานอันประกอบไปด้วยบรรดาสถาปนิกและวิศวกรนับ 10 ชีวิตใช้เวลาร่วม 6 ปี นับตั้งแต่ครั้งเกิด "สึนามิ" ได้ศึกษาค้นคว้าทำการวิจัยและพัฒนาจนตกผลึกทางความคิด เป็นอีกหนึ่ง "ทางเลือกอันเป็นทางรอด" ของการก่อสร้างบ้านเรือนในอนาคต ซึ่งกรอบทางความคิด 8 ประการได้นำไปสู่การพัฒนา "ฐานรากแบบลอยน้ำ" ("Floating Foundation") ที่เสมือนว่าบ้านทั้งหลังถ่ายน้ำหนักไปบนฐานราก ที่ถ่ายน้ำหนักลงบนดินอีกชั้นหนึ่ง (ถือเสมือนว่าผืนดินเป็นเสมือนผืนน้ำ) ซึ่งจะว่าไปแล้วในอดีตนับพัน ๆ ปี อาคารที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากอย่างเช่น "พระปฐมเจดีย์" ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 300 มีน้ำหนักกว่า 500,000 ตัน ก็ยังยืนยงคงอยู่มากกว่า 2200 ปีโดยไม่ได้ใช้เข็มแต่ประการใด ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ "เจดีย์ภูเขาทอง" ที่มีความสูงจากพื้นถึงยอดถึง 59.78 เมตร มีน้ำหนักว่า 1.5 แสนตัน "ครูช่าง"โบราณก็ได้ใช้ฐานรากแบบ "Floating Foundation" ในลักษณะเดียวกัน แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผมจะนำเอาฐานรากระบบ "Floating Foundation" มาเปรียบ กับ "ระบบการใช้เข็ม" ดังเช่นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบัน เพราะทั้งสองระบบนั้นมีทั้งข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและความเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ สรุปเพื่อให้ชาวคนรักบ้านเข้าใจง่าย ๆ ว่าทั้ง 2 ระบบของฐานรากนั้นดีทั้งคู่ขึ้นอยู่กับ "กาละ + เทศะ" ที่จะนำมาใช้งานครับ

“อินฟินิตี้อินท์ II” โรงแรม + อพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ท

 

            สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอรูปแบบ "อินฟินิตี้อินท์ II" ที่หลายท่านกำลังฝันว่าจะดัดแปลงให้เป็นโรงแรม + รีสอร์ทริมทะเล บางท่านก็ฝันว่าจะเป็นอพาร์ตเม้นท์ในสไตล์บูทิค หรือจะเป็นที่พักของคนเดินทางก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดอีกทั้งยังมีราคาประหยัดในราคาหลังละ 3-4 แสนบาท++ ครับ สร้างได้ง่ายและเร็วไวเพียง 2-3 วันก็แล้วเสร็จ ทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถยืนหยัดได้นานหลายสิบปี โดยผมก็จะพาท่านมาชื่นชมความงามของ "อินฟินิตี้อินท์ II" ที่กำลังเป็นความฝันของหลาย ๆ ท่าน ที่อยากจะมีกิจการเล็ก ๆ มีโรงแรมในสไตล์รีสอร์ทหรืออพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ทขนาดเล็ก ฝันที่วาดไว้ก็ใกล้จะเป็นความจริงในทุกขณะแล้วครับ เพราะผมเคยพูดเสมอว่า "ความฝันเป็นของฟรี" ดังนั้น "ต้องกล้าที่จะฝัน" จะ "ต้องไม่หยุดที่จะฝัน" และจะ "ต้องมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันทำให้ฝันนั้นเป็นจริง" ให้จงได้ครับ

“อินฟินิตี้อินท์ II” โรงแรม + อพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ท

            สำหรับท่านที่สนใจ "อินฟินิตี้อินท์ II" ซึ่งเป็นโรงแรมในสไตล์รีสอร์ท + อพาร์ตเม้นท์ในสไตล์รีสอร์ท ก็สามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ยอดฮิตของชาว "คนรักบ้าน" www.homeloverthai.com  ที่ในแต่ละปีมีบรรดาแฟน ๆ แวะเข้ามาเยี่ยมเยือนกว่าปีละ 90 ล้านฮิตครับ สัปดาห์นี้คงมีสาระน่ารู้เพียงแค่นี้ แล้วพบกันได้ใหม่นับจากนี้ไปอีก 14 วัน ครับ

 

<Previous   Next>