สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow บ้าน “อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล” สุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++
บ้าน “อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล” สุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" สำหรับในสัปดาห์นี้ผมภูมิใจนำเสนอผลจากการวิจัยศึกษา ค้นคว้าหากระบวนการออกแบบและก่อสร้างบ้าน ซึ่งนับต่อแต่นี้เพื่อให้จำได้ง่ายผมขอเรียกการก่อสร้าง "บ้านมวลชนไม่บาน" ในระบบ "อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล" ซึ่งผมได้ไปค้นคว้าข้อมูลเก่า ๆ ย้อนหลังไปเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว เพื่อเป็นการทบทวนและสรุปผลทั้ง "กระบวนทัศน์" และ "วิสัยทัศน์" ซึ่งช่วงแรกๆ ของการคิดค้นบ้าน "อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล" มีสาเหตุมาจากวิกฤติการณ์ธรรมชาติที่มาจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ที่ทำลายอาคารบ้านเรือนไปหลายหมื่นหลังให้เรียบเป็นหน้ากลองในชั่วพริบตา และมีผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งได้ให้โจทย์กับผม จึงเป็นผลให้ผมต้องค้นคว้าหาวิธีก่อสร้างบ้านที่รวดเร็ว แข็งแรง ประหยัด อีกทั้งสามารถทนทานต่อวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติได้ และยังต้องมีความสวยงาม ซึ่งอีก 6 ปีต่อมาเราก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในทุกข้อที่ตั้งใจไว้ คือ สามารถสร้างได้รวดเร็ว 1-3 วัน นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรง โดยใช้ระบบฐานรากแบบ "Floating Foundation" (ระบบการแผ่น้ำหนักกระจายเต็มพื้นที่) และผมยังได้ออกแบบให้โครงสร้างบ้านเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งพื้น,ผนังและฝ้าเพดาน และออกแบบให้ทุก ๆ ส่วนสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ สามารถดัดแปลง ต่อเติมได้และบำรุงรักษาง่าย อีกทั้งมีราคาประหยัด เพียงหลังละ 3-4 แสนบาท++ ซึ่งภาพ "บ้านมวลชนไม่บาน" ที่ท่านได้เห็นนี้เป็นผลงานที่ผมได้ออกแบบไว้เมื่อ 6 ปีล่วงมาแล้ว เป็นแบบที่ผมได้จากการออกแบบขึ้นในคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการศึกษารายละเอียดภายในตัวอาคาร ในทุกมิติ ทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับการตกแต่งภายใน

บ้าน “อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล” สุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++

            ซึ่งแนวคิดในการพัฒนา "บ้านมวลชนไม่บาน" ในระบบ "อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล" สุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++ ดังกล่าว ผมได้แบ่งโครงสร้างหลัก ๆ ของบ้านมวลชนไม่บานออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งยังถูกออกแบบให้เกิดความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายไปบริเวณต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนแรกคือส่วนฐานราก แบบ "Floating Foundation" มีความหนาประมาณ 60 เซนติเมตร ในทางทฤษฎีสามารถออกแบบให้มีความสูงมากกว่านั้นในกรณีที่ต้องการให้ตัวบ้านลอยน้ำได้ และส่วนที่ 2 คือส่วนตัวบ้าน ออกแบบให้มีลักษณะเป็นกล่องคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสูง 2.70 เมตรและมีความกว้าง 4 เมตร โดยประมาณ สามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศที่มีถนนไปถึง ส่วนที่ 3 คือ ส่วนหลังคา ซึ่งมีรูปทรงและวัสดุมุงหลังคาที่หลากหลายตามแต่ความต้องการของเจ้าของ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องได้รับการออกแบบทั้งทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างสอดคล้องและเหมาะสมจะว่าไปแล้ว "บ้านมวลชนไม่บาน" ในระบบ "อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ว" ของผม ถือได้ว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มักจะเรียกว่าระบบ Prefabrication ที่ใช้แนวคิด Modular Co-ordintion ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การก่อสร้างสำเร็จในเวลา 1-3 วัน มีความแข็งแรงสวยงาม และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมครับ

บ้าน “อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล” สุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++

บ้าน “อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล” สุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++

            ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้พิจารณาดูผลงานออกแบบเก่า ๆ ก็เกิดความปิติในใจอย่างบอกไม่ถูก ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะล่วงเลยมากว่า 6 ปี ก็เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ เพราะถ้าไม่มีแนวคิดในการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย "สึนามิ" เมื่อ 6 ปีที่แล้ว คงไม่มี "บ้านมวลชนไม่บาน" ในระบบ "อินฟินิตี้สมาร์ทบิ้ล" ในราคาสุดประหยัดในราคา 3 -4 แสนบาท ++ อย่างเช่นในปัจจุบัน ผมเชื่อเหลือเกินครับว่า "หลักชัย" อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะถ้าผมสามารถสร้าง "บ้านมวลชนไม่บาน" ในราคา 3-4 แสนบาท++ ก็จะส่งผลให้คนนับหมื่นครอบครัวก็คงจะมีบ้านอยู่กันเสียที และยิ่งถ้าสามารถได้รับการสนับสนุนจากบรรดาธนาคาร,สหกรณ์ หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะผ่อนชำระเพียงเดือน 2,000-3,000 บาท ++ เท่านั้นเอง ถูกกว่าเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเม้นท์เสียอีกครับ แต่จาก "ชัยมงคลคาถา" ที่ว่าด้วย "กาลามสูตร" ที่มีอายุยืนยาวมากว่า 2,500 ปี ได้เตือนสติไว้ว่า "อย่าด่วนเชื่อ" จนกว่าจะได้สัมผัสของจริง ผมจึงอยากให้แฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ลองติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของ "บ้านมวลชนไม่บาน" หลังนี้กันดู อย่างน้อยก็เป็นการเปิดโลกทัศน์สำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนในอนาคต ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอีก "หนึ่งทางเลือกอันเป็นทางรอด" ของท่านก็เป็นไปได้ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com ครับ

<Previous   Next>