สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์บ้านไม่บาน arrow สัมมนา Intensive Workshop อพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว

อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว

สัมมนา Intensive Workshop
งานสัมมนาอพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว

หัวข้องานสัมมนา

 • การลงทุนทำอพาร์ตเม้นต์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ     


จุดประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะลงทุนทำอพาร์ตเม้นต์, บูทิคโฮเทล และคอนโดมิเนียมในยุคที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ   จาก  ผศ. ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์  หรือ  อ.ดร.เชี่ยว  ชอบช่วย แห่งสำนักอพาร์ตเม้นต์ไม่บาน ร่วมกับ  วิทยากรมืออาชีพรับเชิญอีกหลายท่าน  เพื่อร่วมกันบรรยายและทำการวิเคราะห์เจาะลึกในแง่มุมต่าง ๆ  รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนว่าควรจะทำดีหรือไม่ทำดีในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้    พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคสำคัญต่าง ๆ  รวมทั้งกลเม็ดเคล็ดลับต่าง ๆ อีกมากมาย  ที่มาจากประสบการณ์จริง กว่า 15 ปี   ในการดำเนินธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ให้ประสบความสำเร็จ


หัวข้อการลงทุนทำอพาร์ทเม้นต์ไม่บาน

สัมมนา Intensive Workshop อพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว

1. การออกแบบที่ดี

 • แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
 • แบบร่างก่อนเริ่มงานออกแบบ
 • การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นจากหุ่นจำลอง
 • การจำลองทัศนียภาพ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการออกแบบอาคาร
 • การจัดบริเวณรอบ ๆ อพาร์ทเม้นต์
 • กรณีศึกษาในรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบอพาร์ทเม้นต์

2. การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความทนทาน  เหมาะสมและประหยัด

 • การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม  ราคาประหยัด  และคงทนต่อการใช้งานหนักของอพาร์ทเม้นต์
 • การพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในอพาร์ทเม้นต์

3. การก่อสร้างที่รวดเร็วและประหยัด

 • การควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ  (CM)
 • เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ
 • การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป

สัมมนา Intensive Workshop อพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว

4. การตกแต่งอพาร์ทเม้นต์ที่ดี  ดูแลรักษาง่าย  และมีราคาประหยัด

 • การตกแต่งที่สวยงาม  ไม่ล้าสมัย  (อกาลิโก)
 • การตกแต่งที่ดูแลรักษาง่าย
 • การประยุกต์ใช้  GRC  และ  ไฟเบอร์พลาสเตอร์มาใช้ในการตกแต่งอาคาร

5. การดูแลรักษาที่ดีและถูกต้อง

 • การจัดการด้านบุคลากร
 • การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ
 • การกำหนดรูปแบบการให้บริการในอนาคต              
 • งานด้านธุรการ  การเงิน  และบัญชี
 • สรุปปัญหาด้านการจัดการอาคาร  และแนวทางการแก้ไข

6. การทำนุ  บำรุง  ดูแลรักษาอพาร์ทเม้นต์

 • การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของอพาร์ทเม้นต์

7. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการควบคุมอาคาร

8. การทำตลาดเชิงรุกของอพาร์ตเม้นท์ไม่บานและบูทิคโฮเทลไม่บาน  ตลอดจนการทำ  E-Marketing

สัมมนา Intensive Workshop อพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว

กำหนดการสัมมนา

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 255 เวลา 10.00 น. - 17.30 น.
  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา ห้องสัมมนา ชั้น 9
ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. - 17.30 น.
  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา ห้องสัมมนา ชั้น 9
ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. - 17.30 น.
  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา ห้องสัมมนา ชั้น 9
ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น.- 17.30 น.
  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา ห้องสัมมนา ชั้น 9

 หมายเหตุ

ในการสัมมนาแต่ละครั้ง มีเอกสาร , อาหารกลางวัน , เบรค เช้า - บ่าย
สถานที่ วัน และเวลา ในการออกภาคสนามถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สำรองที่นั่งด่วน !  เพียงท่านละ  12,000.-   บาท

ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง   50   ท่านเท่านั้น

โทร. 02-2451399 , 02-6441478 หรือ

แฟ็ก : 02-6441479

Download แบบฟอร์มได้ที่นี่

<Previous   Next>