สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “ชีวาปุรี” ไม่บาน กำลังเบิกบานที่ “ตราด”
“ชีวาปุรี” ไม่บาน กำลังเบิกบานที่ “ตราด”

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" สำหรับสัปดาห์นี้ผมจะพาแฟน ๆ ไปเที่ยวที่ "ตราด" ซึ่งเป็นจังหวัดเล็ก ๆ มีประชากรเพียง 220,921 คน(พ.ศ. 2553) แต่ก็เป็นที่เลื่องลือกันให้แซดไปทั้งบางว่าคนจังหวัดนี้เป็นคนมีฐานะครับ อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีที่ใช้เงินและคน "ตราด" ปกติเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ และอดออมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าในจังหวัดเล็ก ๆ นี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถึง 52 เกาะ ที่รู้จักกันดีไปทั่วโลก เช่น "เกาะช้าง", "เกาะกูด", "เกาะหมาก" ฯลฯ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรา ตั้งแต่ยุค "กรุงศรีอยุธยา" เป็นราชธานีเป็นต้นมาจนถึงยุคสมัย "พระเจ้าตาก (สิน)" ที่ทรงกอบกู้เอกราชภายหลังเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ให้กับพม่าเมื่อ พ.ศ.2310 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัย "ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5" ที่ "สยาม" ประเทศเผชิญกับการรุกรานจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ฝรั่งเศส" ที่ถืออำนาจบาตรใหญ่เข้ามายึดครอง "ตราด" อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดินแดน "เขมร" อาทิเช่น "เสียมราษฎร์", "พระตะบอง", "ศรีโสภณ" ฯลฯ และดินแดน "ลาว" ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง

“ชีวาปุรี” ไม่บาน กำลังเบิกบานที่ “ตราด”

            ในอดีตเราเคยมีบ้านพี่เมืองน้องคู่กับเมือง "ประจวบคีรีขันธ์" คือ เมือง "ประจันต์คีรีเขต" อยู่คนละฝั่งของอ่าวไทยที่ในปัจจุบัน คือ พื้นที่บริเวณ "เกาะกง" ซึ่งอยู่ใน "กัมพูชา" แต่คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยยังพูดภาษาไทยกันอยู่ และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ยังลุกลามบานปลายมาถึง "ยุทธนาวีเกาะช้าง" ที่ "ราชนาวีไทย" ซึ่งแสนยานุภาพแห่งทะเลด้อยกว่าในทุกด้านเมื่อเทียบกับ "ราชนาวีฝรั่งเศส" แต่ลูกผู้ชายชาติทหารเรือไทยก็ฝากฝีไม้ลายมือสั่งสอน "ฝรั่งเศส" จนเรือ "ลามอปิเกร์" ซึ่งเป็นเรือธงต้องบอบช้ำซมซานหนีกลับไปฐานทัพเรือใน "เวียดนาม" (ซึ่งในยุคนั้นเป็นอาณานิคมตกอยู่ภายใต้การปกครองของ "ฝรั่งเศส" ) บรรดานักประวัติศาสตร์และนักการทหารหลายท่านเชื่อว่าหากไม่เกิด "ยุทธนาวี" ครั้งประวัติศาสตร์ที่ "เกาะช้าง" กองเรือรบ "ฝรั่งเศส" ก็คงเข้ามาปิดล้อมปากแม่น้ำเจ้าพระยาดังเช่นที่เคยทำมาก่อนในรัชสมัย "ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5" ก็ขอคาราวะดวงวิญญาณของวีรชน "ดอกประดู่" ที่พลีชีพเพื่อปกป้องราชอาณาจักรไทยให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขและคงความเป็นเอกราชมาจวบจนปัจจุบันนี้

            สำหรับสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอรูปแบบโครงการ "ชีวาปุรี" ซึ่งเป็น โครงการที่ประกอบไปด้วย "อาคารพาณิชย์ไม่บาน" + "โฮมออฟฟิศไม่บาน" + " เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" + "บูทิคโฮเทลไม่บาน" ที่กำลังเกิดขึ้นใจกลางเมือง "ตราด" ก็มีข่าวที่น่ายินดีครับว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเกินคาด แต่ผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับถึงปรากฎการณ์ "ตู้ตั๋วแตก" ที่เกิดขึ้น เพราะดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าคน "ตราด" ส่วนใหญ่เป็นคนมีทรัพย์อีกทั้งยังรู้คุณค่าของทรัพย์ที่มี จึงรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรที่จะใช้จ่าย นอกจากนั้นหากมองไกลออกไปก็จะรู้ทันทีว่า "ตราด" เป็นเมืองที่มีอนาคตสดใสเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ "เปิดเสรีทางการค้าอาเซียน" ที่กำลังจะมาถึงอีก 3 ปีข้างหน้า "ตราด" ก็จะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญที่จะเข้าสู่ "กัมพูชา" ซึ่งในปัจจุบันการค้าก็คึกคักครึกครื้นมิใช่น้อย (นี่ขนาดยังไม่เปิดพรมแดนเสรี ) พอมองไปในอนาคตก็มีแต่ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ครับ

“ชีวาปุรี” ไม่บาน กำลังเบิกบานที่ “ตราด”

            นอกจากนั้นโครงการ "ชีวาปุรี" ที่ "ตราด" ก็ยังสอบผ่านหลักการสำคัญทั้ง 4 ประการของผมที่เคยฝากไว้ ประการที่ 1 คือ ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีโครงข่ายการคมนาคมที่ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงได้สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ประการที่ 2 คือ ราคาต่อหน่วยที่ไม่สูงเกินไปทำให้คนทั่วไปสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้หรือจะเข้าธนาคารก็ทำได้ง่าย ประการที่ 3 คือ การออกแบบและการวางผังที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงการที่เมื่อแล้วเสร็จก็จะคึกคักและคึกครื้นเป็นอย่างยิ่ง ประการที่ 4 คือ ความเชื่อถือเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่คนในจังหวัดให้เครดิต เพราะเจ้าของโครงการเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นตระกูลเก่าแก่มีต้นทุนทางสังคมที่ดีและนอกจากนั้นยังมีความเชื่อมั่นในอนาคตว่าการลงทุนซื้อโครงการนี้ในอนาคตมีกำไรแน่ ก็ครบถ้วนหลักการสำคัญทั้ง 4 ประการ ยังหาข้อผิดพลาดหรือจุดด้อยของโครงการไม่เจอครับ ก็เลยเป็นผลให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ก้2าวแรก (ยังไม่ทันขึ้นป้าย) เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในการก่อสร้างต้องควบคุมให้มีคุณภาพและสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลา สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดของโครงการ "ชีวาปุรี" ไม่บานที่กำลังเบิกบานที่ "ตราด" ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-3772809 ครับ

            สัปดาห์นี้ก็มีสาระน่ารู้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่อีกสองสัปดาห์หน้าครับ สวัสดีครับ

<Previous   Next>