สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

ศิษย์ อ.ศิลป์

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปีพุทธศักราช 2541 ซึ่งผมได้เชิญท่านมาร่วมเสวนาในรายการโทรทัศน์ "คนรักบ้านกับอาจารย์เชี่ยว" ที่เผยแพร่ออกอากาศทาง "เนชั่นแชลแนล" มาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่เป็นปูชนียบุคคลระดับประเทศที่รู้จักกันดีในหมู่คนรักศิลปะ คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากที่ผมได้ศึกษาผลงานของท่านและได้มีโอกาสเสวนากับศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ซึ่งเป็นศิษย์เอกคนหนึ่งของท่าน ทำให้ผมมีความกังวลในใจลึก ๆ ว่าในปัจจุบันดูเหมือนว่า "ศิลปกรรม" ของบ้านเราในแขนงต่าง ๆ กำลังหลงไปกับ แสง สี เสียง ที่มาพร้อมความ "โมเดิร์นที่ไร้ราก" อีกทั้งในปัจจุบันสังคมไทยกำลังขาดแคลน "ครูศิลปะ" ที่ "รู้ลึก" และ "รู้จริง" อย่างมากใน "ศิลปศาสตร์" แขนงต่าง ๆ อาทิ เช่น จิตกรรม, ปฏิมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม ฯลฯ ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นั้น ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำได้กล่าวยกย่องว่าท่านเป็น "ครูศิลป์" ที่มีความสามารถทางด้าน "ศิลปกรรม" ครบถ้วนทุกแขนง นอกจากนั้นท่านยังได้นำเอาของดีที่สุดอันเป็น "รากเหง้า" ของ "ตะวันตก" คือศิลปกรรมในยุค "เรอเนซองส์" ถ้าแปลตรงตัว คือ การ "รีบอร์น" หรือ "การเกิดใหม่" หมายถึง การนำเอาศิลปกรรมกรีกโรมันกลับมาฟื้นฟูขึ้นใหม่ ให้เป็น "ศิลปกรรมร่วมสมัย" ที่มีความศิวิไลซ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งท่านยังได้สอนให้คนไทยเราต้องรู้จัก "ของดีมีอยู่" อันเป็น "รากเหง้า" ของ "ศิลปกรรมไทย" ให้ดีเสียก่อนที่จะไปรู้จักอย่างอื่น เปรียบเสมือนการไม่รู้จักตัวเองซึ่งจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มั่นคงและยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านได้ปั้นม้าของ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ซึ่งท่านกลับเลือกที่จะปั้นม้า "พันธุ์ไทย" แทนที่จะไปปั้นม้า "พันธุ์อาราเบียน" ที่มีลักษณะสูงใหญ่เป็นพันธุ์ต่างชาติ ทำให้สามารถดึงเอาจิตวิญญาณของมหาราชผู้ที่กู้เอกราชชาติไทยมาจินตนาการปั้นรูปให้เสมือนจริงได้

ศิษย์ อ.ศิลป์

            นอกจากนั้นศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ได้เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรักและมีความผูกพันธ์กับเมืองไทยมาก (ต่อมาท่านได้โอนสัญชาติจาก "อิตาลี" มาเป็น "ไทย") นอกจากนั้นท่านยังได้ทุ่มเทเวลาตลอดชีวิตของท่านให้กับการรังสรรค์งาน "ศิลปกรรม" ในแขนงต่าง ๆ มากมายซึ่งทำให้ "สยามประเทศ" ของเราเป็น "บ้านดี เมืองดี" มีความ "ศิวิไลซ์" สามารถดึงเอา "ศิลปกรรม" ของไทยเราออกมาเผยแผ่ในเชิง "ร่วมสมัย" ได้อย่างกลมกลืน ทั้งยังประกาศ "เอกราชทางความคิด" เป็นตัวของตัวเองไม่น้อยหน้าชนชาติใดในโลก

            นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ได้เล่าให้ผมฟังว่า ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ฝากอมตะวาจาแก่บรรดาศิษย์ไว้ว่า "นายรักเรา นายทำงาน" และ "วันใดฉันไม่อยู่แล้ว ถ้านายคิดถึงฉันขอให้นายทำงาน"

<Previous   Next>