สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“HOTAP” ไม่บาน อาคารประเภท 5 in 1

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" อีกไม่กี่วันแล้วครับก็จะถึงการสัมมนาครั้งสำคัญ ซึ่งผมจะบรรยายในหัวข้อ "HOTAP" ไม่บาน อาคารประเภท 5 in 1 สไตล์ "อกาลิโก" + "ไฮโซ-โลว์คอสต์" ที่สู้กับ "วิกฤติ" โดยจะจัดขึ้น ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ห้องมิตติ้งรูม 1. เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรมาสำรองจองที่นั่งได้โดยด่วนที่ 02-2451399 และ 02-6441478 ย้ำนะครับว่าต้องรีบกันหน่อยเพราะในการสัมมนาของผมในแต่ละครั้งก็จะเกิดปรากฎการณ์ "ตู้ตั๋วแตก" เพราะที่นั่งเต็มเร็วเหลือเกินจนต้องเสริมกันแล้วเสริมกันอีกจนล้นห้องต้อง "ตีตั๋วยืน" กันครับ

“HOTAP” ไม่บาน อาคารประเภท 5 in 1

          สำหรับแนวคิด "HOTAP" ไม่บาน อาคารประเภท 5 in 1 ของผมนั้นไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มคิดนะครับ เป็นกระบวนการทับถมทางความคิดของผมที่ต่อเนื่องกันมายาวนานหลายปี เพื่อหาคำตอบกับหลากหลายคำถามที่ค้างคาใจผมอยู่ตลอดเวลาว่า จะหารูปแบบของการลงทุนอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยและสามารถปรับตัวได้อย่างไรที่ฉับไวให้เข้ากับสภาวะ "วิกฤติ" ทั้งทาง เศรษฐกิจ, สังคม และการเมือง ในปัจจุบันที่มีความผันผวนไม่แน่นอน อะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ที่ผมได้จัดหมวดหมู่รวมกลุ่มของ "วิกฤติ" ต่าง ๆ เหล่านี้เป็น "วิกฤติ" 4 ประการ ซึ่งประการแรก คือ "วิกฤติทางเศรษฐกิจ" (ที่ผมเชื่อว่าเป็นปฏิกริยาลูกโซ่สืบเนื่องมาจาก วิกฤติ "ซัพไพร์ม" ใน "อเมริกา" และลุกลามบานปลายไปวิกฤติ "หนี้สาธารณะ" ใน "ยุโรป" รวมไปถึงผลกระทบอันจะเกิดจากการเปิดเสรี "AEC" ที่หากบริหารจัดการกันไม่ดี จาก "โอกาส" ก็จะกลายเป็น "วิกฤติ" ได้ทันทีครับ ) ประการที่ 2 "วิกฤติทางสังคม" (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "วิกฤติ" อันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำให้มีแรงงานต่างชาติกว่า 5 ล้านคนทั้งถูกและผิดกฎหมายหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันอยู่ในระบบ) ประการที่ 3 "วิกฤติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ" (โดยเฉพาะ "วิกฤติน้ำท่วม" หรือ "ธาราลิมปิก" ที่ปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ) ตลอดจนการเผชิญหน้ากับวิกฤติประการที่ 4 คือ "วิกฤติการทางการเมือง" (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติ "กีฬาสี" ที่คนไทยไม่ "รู้รักษ์สามัคคี" ทั้งยัง "เห็นประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวม" ) เป็นผลให้เกิดกระบวนการหลอมรวมทางความคิดในการแสวงหาทางออกเมื่อเผชิญกับ "วิกฤติ" ต่าง ๆ เหล่านี้มาตกผลึกเป็น "HOTAP" ไม่บาน ประเภท 5 in 1 ของผมในสไตล์ "อกาลิโก" + "ไฮโซ-โลว์คอสต์" เพราะผมเชื่อว่าอาคารประเภท"HOTAP" นี้แหละครับจะสามารถต่อกรกับ "วิกฤติ" ทั้ง 4 ประการได้

“HOTAP” ไม่บาน อาคารประเภท 5 in 1

          หากวิเคราะห์เจาะลึกไปในรายละเอียดของ "HOTAP" ไม่บาน ของผมจะเห็นว่า อาคารประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นอาคารเอนกประสงค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นอาคารประเภท 5 in 1 ซึ่งหมายถึง สามารถปรับใช้งานได้ 5 ประเภทในอาคารเดียวขึ้นอยู่กับกาละเทศะและความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ โดยสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบดังนี้ ประเภทที่ 1 คือ สามารถใช้เป็นที่พักอาศัย ประเภทที่ 2 คือ สามารถใช้เป็นสำนักงาน ประเภทที่ 3 คือ สามารถใช้เป็นที่ประกอบกิจการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ร้านเบอร์เกอรี่,ร้านกาแฟ,ร้านขายของที่ระลึก,ร้านขายหนังสือและเครื่องเขียน ฯลฯ ประเภทที่ 4 คือ สามารถใช้เป็น "อพาร์ตเม้นท์" หรือ "ห้องพักให้เช่า" ประการสุดท้าย ประเภทที่ 5 คือ การพัฒนามาสู่ "เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์" หรือ โรงแรมประเภท "บูทิคโฮเทล" ซึ่งจากการที่ "HOTAP" ไม่บาน ของผมสามารถปรับการใช้งานได้ถึง 5 รูปแบบ ทำให้เป็นอาคารที่มีความ "พลิ้วไหว" สูงและยังเป็นอาคารที่มี "ภูมิคุ้มกัน" สูง ต่อสภาวะ "วิกฤติ" ทั้ง 4 ประการดังที่กล่าวข้างต้น

          ส่วนรายละเอียดยังมีอีกมากสำหรับ "HOTAP" ไม่บาน อาคารประเภท 5 in 1 สไตล์ "อกาลิโก" + "ไฮโซ-โลว์คอสต์" สำหรับท่านที่ไฝ่รู้ก็สามารถเข้าไปหาความรู้ได้จากการบรรยายของผม ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.homeloverthai.com แล้วพบกันให้ได้ครับ

<Previous   Next>