สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”

            ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”ในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งเรียกกันติดปากว่า "วันศิลป์ พีระศรี"ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เปรียบเสมือน "บิดาแห่งวงการศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย" และเป็นผู้วางรากฐาน "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 120 ปี ครับ ซึ่งประวัติโดยสังเขปของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีนามเดิมว่า คอราโด เฟโรชี (Corrado Feroci ) เป็นชาว "ฟลอเรนซ์" ประเทศ "อิตาลี" ซึ่งเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากในศตวรรษที่ 14 และยังถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของยุค "เรอเนซองส์" เต็มไปด้วยศิลปกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและสกุลช่าง "ฟลอเรนซ์" ได้ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกมาตราบจนทุกวันนี้ เมื่อเยาว์วัยท่านชื่นชมผลงานศิลปกรรมของ "ไมเคิล แองเจโล" ประติมากรเอกของโลกซึ่งเป็นชาว "ฟลอเรนซ์" เช่นเดียวกับท่าน เมื่อโตขึ้นจึงได้เข้าศึกษาที่ ราชวิทยาลัยศิลปะนคร "ฟลอเรนซ์" ( The Royal Academy of Art of Florence) จบการศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยเพียง 23 ปี เท่านั้น และเข้าสอบชิงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ผลงานที่ชื่อเสียงโด่งดัง คือ การได้รับรางวัลชนะการประกวดออกแบบอนุสาวรีย์หลายแห่งในอิตาลี

            ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เข้ามามีบทบาททางด้านศิลปกรรมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ท่านได้เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยต้องการช่างศิลป์ที่มีฝีมือ จึงได้ทำการคัด เฟ้น ยอดฝีมือ จากเมือง "ฟลอเรนซ์" กว่า 200 ท่าน และจากการที่ท่านได้ชนะการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยามที่จัดขึ้นในยุโรป ท่านจึงได้รับคัดเลือกเข้ามารับราชการในสยามประเทศ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะอย่างเฉียบคมว่า "ธรรมชาติเป็นครู" ก็หมายความว่า คนที่จะทำงานศิลปะได้ดีนั้นจำเป็นต้องทำให้เสมือนจริงอย่างธรรมชาติให้ได้ก่อน แล้วจึงดัดแปลงหรือปรับปรุงต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแนวคิด "ธรรมชาติเป็นครู" ของท่านเมื่อท่านลงมือปั้นพระพุทธรูปองค์พระประธาน (ที่มีลักษณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางลีลา) ที่ "พุทธมณฑล" ซึ่งท่านมีความคิดว่าพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนมนุษย์ ท่านจึงคิดว่าเอากายภาพของมนุษย์แล้วมาห่อหุ้มด้วยผ้า โดยเริ่มปรับจากศิลปะโบราณมาเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งถือว่าศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ริเริ่มงาน "ศิลปะร่วมสมัยของไทย" โดยนำเอาความเป็น "ตะวันออก"และ "ตะวันตก" ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

            ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นอกจากท่านได้ฝากผลงานทางด้าน "ศิลปกรรม"ต่าง ๆ เอาไว้มากมาย อาทิเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวนลุมพินี, พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่นครราชสีมา, รูปปั้นประดับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่ถนนราชดำเนิน ฯลฯ แล้วท่านยังทิ้งคำสอนให้อนุชนรุ่นหลังในเรื่องของการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง ดีงาม ให้เราได้เรียนรู้ว่า ศิลปกรรมคืออะไร, ศิลปะในการใช้ชีวิตคืออะไร, ศีลธรรมคืออะไร, จริยธรรมคืออะไร ตลอดจนความเสียสละให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ฯลฯ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”

 ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”

           นอกจากนั้นท่านศาสตราจารย์ศิลป์ ยังกล่าวไว้อีกว่า "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" ซึ่งหมายถึง "ศิลปกรรม" ในแขนงต่าง ๆ นั้น จะยืนยงคงอยู่ยาวนานนับร้อยนับพันปีแต่ชีวิตของมนุษย์นี้ช่างแสนจะสั้นนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการยืนยงคงอยู่ของ "ศิลปกรรม" ดังนั้นเราชาว "คนรักบ้าน" ควรมาช่วยกันจรรโลงให้ "ศิลปะนั้นยืนยาว" สมกับที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้วางรากฐานทาง "ศิลปกรรมร่วมสมัย" ให้กับคนไทยไว้ครับ

            ก็ขอเชิญ "คนรักบ้าน" ทุกท่านที่รักในงานศิลป์เข้าร่วมงานวัน "ศิลป์ พีระศรี" ในวันที่ 15 กันยายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หน้าพระลาน เพื่อระลึกถึงปูชนียบุคคนท่านนี้ผู้เปรียบเสมือน "บิดาแห่งวงการศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย" กันครับ