สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “ของขวัญ” ปีใหม่ คือ มูลนิธิ “จิตต์สวัสดิ์”
“ของขวัญ” ปีใหม่ คือ มูลนิธิ “จิตต์สวัสดิ์”

            ในวาระดิถีวันขึ้น "ปีใหม่ " ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่น สมหวังตลอดปี "มะเส็ง" คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนา และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง "ไม่เจ็บ ไม่จน" กันทั่วถ้วนหน้าครับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ละปีชาว "คนรักบ้าน " หลายท่านก็คงได้รับของขวัญจากบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมากมาย แต่ปี "งูเล็ก " ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้ "ของขวัญ " แด่ตัวเองและให้แด่ชาว "คนรักบ้าน " ทั่วประเทศ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นความตั้งใจของผมมานานหลายปีแล้วครับ ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจทำการสำคัญครั้งนี้ก็ได้ทำการปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักหลายท่าน ซึ่งทุกท่านก็ล้วนแต่อนุโมทนาบุญใน "จิตอาสา " ของผมในครานี้ที่ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะจัดตั้งเป็น "มูลนิธิ" เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของ "บุพการี " คือ "ปลัดสวัสดิ์ " ซึ่งเป็น "พ่อ "ของผม และ "แพทย์หญิงขวัญจิตต์ " ซึ่งเป็น "แม่" ของผม โดย "มูลนิธิ" ที่ตั้งขึ้น จะใช้ชื่อว่า "จิตต์สวัสดิ์ " (เพราะผมเอาชื่อ "พ่อ" กับ "แม่ " มารวมกัน) เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการเตือนสติว่าจะต้องทุ่มเทจนสุดกำลังความรู้ความความสามารถเพื่อไม่ให้เสียชื่อถึงท่านได้ ถึงแม้ว่าท่านทั้งสองจะละสังขารไปแล้ว แต่ผมก็เป็นผลผลิตของท่านที่ท่านได้อุตส่าห์ชุบเลี้ยงดูแลฟูมฟักเอาใจใส่จนเติบใหญ่ตลอดจนให้การศึกษา รวมทั้งพร่ำสอนอย่างไม่รู้เหนื่อยให้ผมเป็น "พลเมือง " ดี มีจริยธรรมและมีทัศนคติเชิงบวก ผมจึงอยากทำหน้าที่ของ "ลูก " ที่ดี ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกับที่ท่านทั้งสองได้ทำเป็นตัวอย่างให้ผมได้เห็นมาก่อนหน้านี้ครับ

“ของขวัญ” ปีใหม่ คือ มูลนิธิ “จิตต์สวัสดิ์”

            หน้าที่หลักที่สำคัญของมูลนิธิ "จิตต์สวัสดิ์ " นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับ "อาคารบ้านเรือน " ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแล้ว ยังมุ่งที่จะให้บริการออกแบบอาคารบ้านเรือนแบบให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (หรือหากจะมีค่าใช้จ่ายก็จะพยายามให้เหลือน้อยที่สุด) โดยพยายามไม่เบียดเบียนทั้งกับตัวเองและผู้อื่น โดยมุ่งเน้นการบริการให้กับองค์กรที่ทำสาธารณะประโยชน์ไม่มุ่งแสวงหากำไรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บรรดามูลนิธิต่าง ๆ สถานศึกษา,วัดวาอาราม,พระอุโบสถ,กุฏิพระ ตลอดจนเมรุ ฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น โดยไม่เลือกว่าจะเป็นศาสนาใด,ความเชื่อใด หากก่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์ ทาง "มูลนิธิจิตต์สวัสดิ์" ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกำลังความรู้ความสามารถและความพร้อมของบุคคลากรในช่วงเวลานั้น ๆ จะว่าไปแล้วก่อนที่จะตั้งเป็น "มูลนิธิ" นั้น ผมและคณะทำงานอันประกอบไปด้วย บรรดาสถาปนิกและวิศวกรก็ได้ทำหน้าที่ในลักษณะนี้มาก่อน ก็มีบรรดาวัดวาอาราม ตลอดจนสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ที่เราได้เข้าไปช่วยมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน แต่ปีนี้ถือว่าเป็น "มหาฤกษ์" ในการทำให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งเป็น "มูลนิธิจิตต์สวัสดิ์ " อย่างเป็นทางการและก็ได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และการให้บริการของมูลนิธิฯ กันทั่วหน้าครับ ซึ่งแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน " ทั่วประเทศก็สามารถร้องขอความอนุเคราะห์ได้ครับ ก็ถือว่าเป็น "ของขวัญ " ปีใหม่จากผม ที่ได้มอบให้แก่ตัวเองและแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน " ทั่วประเทศครับ

 “ของขวัญ” ปีใหม่ คือ มูลนิธิ “จิตต์สวัสดิ์”

“ของขวัญ” ปีใหม่ คือ มูลนิธิ “จิตต์สวัสดิ์”

            สำหรับท่านใดมีความประสงค์จะให้ผมและ "มูลนิธิจิตต์สวัสดิ์ " ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการน้อยใหญ่ของท่านก็สามารถติดต่อกับผมได้โดยตรงที่ "อ.เชี่ยว ชอบช่วย" หรือ "ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 10200 ยินดีรับทุกคำร้องขอของทุกท่านครับ

 

<Previous   Next>