สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา”

            "ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา" ของผมนี้เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากการที่ผมได้ลองผิดลองถูกจากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหลายมาแล้วร้อยหลัง ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งก็มาตกผลึกทั้ง "วิสัยทัศน์" และ "กระบวนทัศน์" ออกมาเป็น "ทฤษฎีเก้าอี้ 4 ขา" ที่กำลังจะนำเสนอนี่แหละครับ และเหตุผลสำคัญที่ผมตั้งชื่อว่า "เก้าอี้ 4 ขา" ก็เพราะ "เก้าอี้" เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใกล้ตัวและคุ้นเคยกันมากครับ ผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเก้าอี้และเก้าอี้ที่ดีนั้นควรจะต้องประกอบด้วยขาเก้าอี้ที่มั่นคงแข็งแรงอย่างน้อย 4 ขา จริงอยู่อาจมีเก้าอี้ที่มีขาน้อยกว่า 4 ขา แต่ก็จะไม่มั่นคงเป็นผลให้คนที่นั่งอาจจะล้มลงได้โดยง่ายครับ

“ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา”

            แนวคิด "ทฤษฎีเก้าอี้ 4 ขา" นั้น ทำให้ผมสามารถแยกแยะและทำการจัดระเบียบของกลุ่มข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลดีเป็นอย่างมากในการที่จะ "วิเคราะห์" และ "สังเคราะห์" อันจะเป็นกรอบที่นำไปสู่ "การปฏิบัติ" ซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองใช้แนวคิดนี้ก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจยิ่งครับ ทำให้สามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนได้ โดยตั้งแต่เริ่มการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จได้ ซึ่งผมได้แบ่งขาทั้ง 4 ของเก้าอี้ออกเป็นดังนี้ครับ "เก้าอี้ขาที่ 1" คือ "การศึกษาความเป็นไปได้" ที่ผมเรียกว่า "Feasibility Study"เป็นเสมือนการเตือนสติผมให้รับรู้และตระหนักอยู่ ตลอดเวลาว่า ในการเริ่มต้นกระบวนการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังนั้นโดยแท้แล้วก็คือ "การลงทุน" เพราะต้องใช้ทรัพยากรมากมาย รวมทั้งใช้เงิน ใช้เวลา ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นหากบริหารจัดการไม่ดีพอ งบประมาณใน "การลงทุน" ก็จะบานปลายจะส่งผลให้ไม่ "คุ้มทุน" เผลอๆ จะ "ขาดทุน" เสียด้วยซ้ำ ดังนั้น "เก้าอี้ขาที่ 1" ของผมหลัก ๆ แล้ว คือ การรู้คุณค่าของเงินทุกบาทที่ลงทุนไป และอีก 2 ประการของการลงทุน คือ จะต้อง "ไม่ด่วนเชื่อ" ซึ่งจะนำไปสู่คุณสมบัติอีกประการ คือ จะต้อง "ใฝ่หาความรู้" ไม่ใช่เป็นประเภท "น้ำเต็มแก้ว" และต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าในสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ขับเคลื่อนในระบบ "ทุนนิยม" ดังเช่นในปัจจุบันนั้น กระพริบตาไม่ได้เป็นอันขาดครับ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมาไวไปไว หากไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีก็อาจจะส่งผลให้มีอันเป็นไป ถึงขั้นตกอยู่ในสภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว เป็นหนี้เป็นสิน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังให้จงหนัก สำหรับ "เก้าอี้ขาที่ 2" คือ "วิสัยทัศน์" ในการมองอย่าง "สร้างสรรค์" ภายใต้กรอบของ "การออกแบบ" ซึ่งท่านที่จะเป็นเจ้าของอาคารบ้านเรือนหลังงามจำเป็นที่จะต้องรอบรู้ทั้งใน "เชิงกว้าง" และ "เชิงลึก" ซึ่งหากท่านไม่มีความรู้ที่เพียงพอแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแสวงหาผู้รู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ ซึ่งผมหมายถึง บรรดาสถาปนิก วิศวกร ฯลฯ ซึ่งนักออกแบบเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ทำตามความต้องการและกรอบงบประมาณของ "เก้าอี้ขาที่ 1" ที่ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์เอาไว้ สำหรับ "เก้าอี้ขาที่ 3" คือ "การบริหารจัดการในการก่อสร้าง" อันประกอบไปด้วย ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่จะต้องมีทั้ง "คุณธรรม" และ "จริยธรรม" ในการดำเนินการก่อสร้างทำตามแบบที่ออกมาอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้อาคารมีความงดงาม มั่นคง แข็งแรง และจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถส่งมอบอาคารในสภาพที่พร้อมใช้แก่เจ้าของอาคาร ส่วน "เก้าอี้ขาที่ 4" ซึ่งหลายคนมักจะมองข้ามและไม่ใคร่จะให้ความสำคัญ คือ "การบริหารจัดการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ" ตลอดไปจนถึง "การทนุบำรุง" ดูแลรักษาให้อาคารบ้านเรือนหลังนั้นมีอายุใช้งานได้ตราบนานเท่านาน เพราะจะเปรียบไปแล้วบ้านก็เหมือนกับรถยนต์ครับ เมื่อใช้งานแล้วก็ต้องดูแลบำรุงรักษาเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้นก็จะทรุดโทรมลงไปก่อนเวลาอันสมควร นอกจากนั้น"ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา" นี่แหละครับยังเปรียบเหมือน "คู่มือ" ในการตรวจสอบว่าท่านมีความพร้อมจะเป็นเจ้าของอาคารบ้านเรือนสักหลังแล้วหรือยัง

“ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา”

“ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา”

            "ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา" ของผมอาจจะฟังดูง่าย ๆ พื้น ๆ แต่หากพิจารณาทีละขาให้ลึกลงไปก็จะพบในทันทีว่าเต็มไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยมากมายครับ เอาไว้อีก 2 สัปดาห์หน้าค่อยมาพิจารณาลงในรายละเอียดกันแบบจัดหนักจัดเต็มครับ โดยผมจะมาแจกแจงให้ "รู้แจ้งเห็นจริง" ลึกลงไปถึงแก่นของ "ทฤษฏีเก้าอี้ 4 ขา" ไปเลยครับ

<Previous   Next>