สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“MODERN + LUXURY TUSCANY ” @ “บ้านฉาง”

ก็ขอสารภาพตามตรงนะครับว่าในฐานะสถาปนิกและนักวิชาการในด้านสถาปัตยกรรมที่มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับ “ศิลปสถาปัตยกรรม ” มาจนจบปริญญาเอก ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ที่ผมใช้ชีวิตใน “ยุโรป ” ก็มีความประทับใจในแบบบ้านของคน “ยุโรป” ที่หลากหลายรูปแบบและหนึ่งในนั้นคือ แบบ TUSCANY ก็ยังฝังใจผมอยู่เสมอครับ เพราะสะท้อนถึงความงามง่าย เรียบง่าย และสัจจะของวัสดุ และแบบที่ผมชอบก็จะเป็นบ้าน TUSCANY ที่ปลูกสร้างขึ้นในชนบท จะว่าไปแล้วแต่ละหลังก็มีอายุกันหลายร้อยปี ใช้งานต่อเนื่องกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบบ้าน “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส ” อย่างแท้จริง เพราะถึงเวลาจะเปลี่ยนผ่านนานเท่าไรก็จะไม่มีวันล้าสมัย อีกทั้งยังสร้างง่าย ซ่อมง่าย ดูแลรักษาง่าย มิฉะนั้นแล้วบ้านแบบนี้ก็คงไม่ยืนยงคงกระพันมานานหลายร้อยปีหรอกครับ 

“MODERN + LUXURY TUSCANY ” @ “บ้านฉาง”


           ยิ่งศึกษาก็ยิ่งค้นพบครับ ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าศูนย์กลางของสไตล์ TUSCANY อยู่ที่เมือง “ฟีเรนเซ ” (Firenze) หรือ “ฟลอเร้นซ์ ” ( Florence) ถ้าท่านไม่รู้จักเมือง “ฟลอเร้นซ์ ” ก็ถือว่าท่านสอบตกในวิชา “ศิลปะสถาปัตยกรรม ” เพราะ “ฟลอเร้นซ์ ” เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการที่สำคัญที่สุดของโลกในยุค “เรเนอซองส์ ” ซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกศิลปะและวิทยาการและสกุลช่างแห่ง “ฟลอเร้นซ์ ” ที่ได้รังสรรค์ศิลปะ “เรเนอซองส์ ” ที่ต่อมาก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก บรรดาศิลปินนักคิดนักประดิษฐ์ ประติมากร สถาปนิก วิศวกร นักวางผังเมือง ฯลฯ ก็ล้วนแตกหน่อจากที่ “ฟลอเร้นซ์ ” นี่ เราคงได้ยินชื่อ “ไมเคิล แองเจโล ” , “ลีโอนาร์โด ดาวินชี” ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่ศึกษาจากเมือง “ฟลอเร้นซ์ ” ทั้งสิ้น ดังนั้นมหานคร “ฟลอเร้นซ์ ” เมื่อ 400-500 ปีก่อน จึงเป็นศูนย์กลางของศิลปะวิทยาการของโลกอย่างแท้จริง ซึ่งแนวคิดก็ได้แผ่ขยายมาถึง “สยามประเทศ ” ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจาก “ยุโรป” ถึง “สุวรรณภูมิ ” ยกตัวอย่างเช่น พระที่นั่ง “อนันตสมาคม ” ก็เป็นฝีมือของช่างเมือง “ฟลอเร้นซ์ ” รวมถึงศิลปินเอกอย่างศาสตร์ตราจารย์ “ศิลป์ พีระศรี ” ก็เป็นผลผลิตของเมือง“ฟลอเร้นซ์ ” อีกเช่นกัน ซึ่งชื่อเดิมของท่าน คือ “คอร์ราโด เฟโรชี ” เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านประติมากรรม ของวิทยาลัยศิลปะแห่ง“ฟลอเร้นซ์ ” ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของ “คนไทย ” ครับที่ได้สุดยอดฝีมือจาก “ฟลอเร้นซ์ ” มาวางรากฐานศิลปสมัยใหม่ให้ “ประเทศสยาม ” ให้เป็นดินแดน “ศิวิไลซ์ ” ไม่น้อยหน้าใครในโลกครับ

“MODERN + LUXURY TUSCANY ” @ “บ้านฉาง”

“MODERN + LUXURY TUSCANY ” @ “บ้านฉาง”

           ขอสารภาพตามตรงนะครับว่าผมตกหลุมรักเมือง “ฟลอเร้นซ์ ” และหลงรักศิลปะ “เรเนอซองส์ ” ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ซึ่งศิลปะ “เรเนอซองส์ ” นั้น จัดได้ว่าเป็นสุดยอดของศิลปะแบบ “คลาสสิค ” ในเชิง “อุดมคติ ” ที่หยั่งรากลงลึกไปถึงขั้นสัดส่วนของมนุษย์เลยทีเดียว จึงเป็นการเรียนศิลปะแบบรู้แจ้งอย่างแท้จริง และที่สำคัญ คือ “ฟลอเร้นซ์ ” ก็ได้ให้กำเนิด TUSCANY สไตล์ เป็นเสมือน “ของขวัญ ” ให้กับโลกศิลปสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นรูปแบบบ้านพักอาศัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอย่างลงตัวสุด ๆ ตั้งแต่การออกแบบวางผัง วางแปลนของบ้าน ตลอดไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นสัจจะอันเป็นเนื้อแท้ของวัสดุนั้น ๆ ไม้คือไม้, หินคือหิน, กระเบื้องคือกระเบื้อง ฯลฯ และการออกแบบให้อยู่ร่วมกับสภาพดิน ฟ้า อากาศ อย่างกลมกลืนทำให้บ้านแบบ TUSCANY ไม่อับ ทึบ ระบายอากาศได้ดีและรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่าง “เพียงพอ ” สมแล้วที่เป็นบ้านของผู้มีปัญญาที่อ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติกับธรรมชาติ เป็นบ้านที่งดงาม ไม่ใช่เป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ ทุกส่วนสามารถใช้งานได้จริง “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ” ครับ ผมได้ลองเอาบ้านในสไตล์ TUSCANY ที่คน “ฟลอเร้นซ์ ” รักนักรักหนาและมีความภูมิใจ มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศบ้านเรือนแบบไทย ๆ ก็พบว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเป็นอย่างยิ่งครับ ก็ต้องขอขอบคุณโครงการ MODERN + LUXURY TUSCANY @ “บ้านฉาง” ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลมาในอาทิตย์นี้ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ 086-7925527,086-7925592 หรือสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.homeloverthai.com ซึ่งรายละเอียดของบ้าน TUSCANY ยังมีอีกมาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสไตล์ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบบ้านทั่วโลกและยิ่งมีจุดกำเนิดมาจากศูนย์กลางของศิลปะ “เรเนอซองส์ ” ก็ยิ่งทำให้เชื่อว่า บ้านในสไตล์ TUSCANY นั้นเป็นหนึ่งใน “ของดีมีอยู่ ” ในศิลปะสถาปัตยกรรมของโลก ผมก็เลยนำมาลองประยุกต์ใช้ดูรับรองว่าเป็น “บ้านดี” แน่ครับ

<Previous   Next>