สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

            สวัสดีครับแฟนๆ “คนรักบ้าน ” ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนๆ เกือบ300 ท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยายของผมในหัวข้อ “อสังหาฯ + บูรณาการ” เกี่ยวกับการลงทุน “บ้าน + อาคารพาณิชย์ + โฮมส์ออฟฟิศ + อพาร์ตเม้นท์ + โรงแรมสไตล์บูทิค” ที่จะเตรียมตัว “รุก” หรือ “รับ” แบบ “รู้เขา รู้เรา” อย่างไรดีที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 ที่ผ่านมา ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หลายท่านถึงขนาดตีตั๋วยืนก็ยอม โดยผมเริ่มโหมโรงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนแล้วเสร็จประมาณทุ่มครึ่งก็ถือว่าเป็นการบรรยายแบบ “มาราธอน ” อีกครั้งหนึ่ง และบรรดาผู้ฟังก็เต็มอิ่มไปกับความรู้ที่ได้รับ หลาย ๆ ท่านอุตส่าห์เดินทางกันมาไกลจากทั่วประเทศทั้ง เชียงใหม่ , หาดใหญ่ , ภูเก็ต , สุรินทร์ ฯลฯ บางท่านบินมาไกลจากอเมริกา เพราะตั้งใจแน่วแน่ว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างอพาร์ทเมนต์กึ่งโรงแรมประเภท “บูทิค ” ที่ “หัวหิน ” จะได้มีกิจกรรมและธุรกิจ,ธุรกรรมไว้ทำยามเกษียณอายุและยังมีรายได้อีกด้วย โดยได้นำแบบพิมพ์เขียวที่มีอยู่แล้วมาให้ผมแก้ไข ซึ่งปกติแล้วตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพแล้วจะไม่ทำกันครับ ถ้าทำก็ออกแบบใหม่เลย ซึ่งผมก็ได้อธิบายให้แฟนท่านนี้ก็เข้าใจ

“ตู้ตั๋วแตก”

            สำหรับสาระในการบรรยายครั้งนี้ก็มีเนื้อหาครอบคลุมไปทุก “มิติ” เกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแหละครับ คือเริ่มตั้งแต่ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน ไปจนกระทั่งการออกแบบการทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม,การก่อสร้างไปจนถึงการบริหารจัดการอาคารเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งผมเรียกกรอบของแนวคิดนี้ว่า “บัญญัติ 8 ประการ” ของ “อสังหาฯ + บูรณาการอันได้แก่ บัญญัติข้อที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ,ขนาดของการลงทุน และการประเมินความเสี่ยง ( Feasibility Study) รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับตัว ( Flexibility Study) ตลอดจนการวิเคราะห์ถึง “การถอย ” ไปตั้งหลักใน “สภาวะคับขัน ” ( Worst Case Senario Analysis) บัญญัติข้อที่ 2 การออกแบบ/ปรึกษาในการออกแบบ ( Design Consultancy) ซึ่งประกอบไปด้วย 2.1 Architecture Design 2.2 Engineering Design 2.3 Interior Design 2.4 Landscape Design 2.5 Renovation (ปรับปรุง/ต่อเติม/ตกแต่ง) บัญญัติข้อที่ 3 การควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งหลัก ๆ จะประกอบไปด้วย 3.1 ประมาณราคา ( B.O.Q.) 3.2 การก่อสร้างในระบบสำเร็จรูป ( Pre-fabrication) บัญญัติข้อที่ 4 การควบคุมการก่อสร้าง Construction Management ( C.M.) ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง การควบคุมงบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้าง ( Quality Surveyer) และการวางระบบการก่อสร้าง ( CPM.) บัญญัติข้อที่ 5 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ( Construction Materials) และการจัดหาอุปกรณ์การตกแต่ง ( Furnitures/ Accessories) บัญญัติข้อ 6 การวางแผนการซ่อมบำรุง (Maintenance) และ Upgrade ระบบอุปกรณ์อาคารต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ Elevator,ระบบอุปกรณ์อาคาร,ระบบประปา,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบสื่อสาร ฯลฯ บัญญัติข้อ 7 การให้บริการในด้าน Marketing (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E-Marketing) รวมไปถึงการวางแผนในด้านระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมไปถึงระบบการจอง ( Booking), สัญญา , ภาษี , บัญชี ตลอดจนการขยายเครือข่าย “อสังหาฯ + บูรณาการ ”ไม่บานทั่วภูมิภาค สำหรับข้อสุดท้าย คือ บัญญัติข้อ 8 การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ ( Property Funding) ซึ่งในทางปฏิบัติข้อ “บัญญัติ ทั้ง 8 ประการ” จะต้องดำเนินการแบบ บูรณาการ ครับ

 “ตู้ตั๋วแตก”

“ตู้ตั๋วแตก”

            สรุปว่า “บัญญัติทั้ง 8 ประการ ” เป็นสาระสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะตกหล่นข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ครบถ้วนกระบวนความของ “อสังหาฯ + บูรณาการ ” ในความเห็นของผมครับ ส่วนรายละเอียดของการบรรยายแบบ “มาราธอน ” ในบรรยากาศ “ตู้ตั๋วแตก” ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในครั้งนี้แฟน ๆ ที่สนใจก็สามารถติดตามชมได้ใน รายการ “คนรักบ้านกับอาจารย์เชี่ยวทางสถานีโทรทัศน์ “เนชั่นแชนแนล” ทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.15-11.00 น. หรือ ติดตามรายละเอียดได้ในเว็ปไซต์ยอดฮิตของชาวคนรักบ้าน www.homeloverthai.com ครับ


<Previous   Next>