สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์บ้านไม่บาน arrow สัมมนา + Intensive Work shop “อพาร์ตเม้นต์ไม่บาน” กับอาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย

หัวข้องานสัมมนา

"การลงทุนทำอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน,มินิอพาร์ตเม้นท์ไม่บาน,โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน
และคอนโดมิเนียมไม่บาน ฯลฯ ในยุค "AEC" เปิดเสรี "อาเซียน"

จุดประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศน์และการเตรียมความพร้อมที่จะลงทุน "อสังหาริมทรัพย์" ในยุคที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด "AEC" เสรี "อาเซียน" จาก ผศ. ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ หรือ อ.ดร.เชี่ยว ชอบช่วย แห่งสำนักอพาร์ตเม้นต์ไม่บาน ร่วมกับ วิทยากรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริงอีกหลายท่าน เพื่อร่วมกันบรรยายและทำการวิเคราะห์เจาะลึกในแง่มุมต่าง ๆ รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนว่าควรจะทำดีหรือไม่ทำดีในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งกลเม็ดเคล็ดลับต่าง ๆ อีกมากมาย ที่มาจากประสบการณ์จริง กว่า 20 ปี ในการดำเนินธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ไม่บานให้อยู่รอดปลอดภัย,คืนทุนไวและประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา

ประเด็นที่น่าสนใจในการสัมมนาฯ

การลงทุนทำ "อพาร์ทเม้นต์ไม่บาน" จะประกอบไปด้วย

1. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของ "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" และกระบวนการออกแบบ "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" ที่ สวยงาม ประโยชน์สูง + ประหยัดสุด

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของ "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน"
 • แบบร่างก่อนเริ่มงานออกแบบ
 • แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น
 • การจำลองทัศนียภาพ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการออกแบบอาคาร
 • กรณีศึกษาในรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบ "อพาร์ทเม้นต์ไม่บาน"
 • การจัดบริเวณรอบ ๆ "อพาร์ทเม้นต์ไม่บาน"

2. การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีความทนทาน  เหมาะสมและประหยัด

 • การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม  ราคาประหยัด  และคงทนต่อการใช้งานหนักของ "อพาร์ทเม้นต์"
 • การพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ใน "อพาร์ทเม้นต์ไม่บาน"

3. การก่อสร้างที่แข็งแรง, รวดเร็วและประหยัด

 • การควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ  (CM)
 • เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ
 • การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป (Pre-Fabrication)

4. รูปแบบการตกแต่งภายในของ "อพาร์ทเม้นต์ไม่บาน" ที่ ดูแลรักษาง่าย และมีราคาประหยัด

 • การตกแต่งที่สวยงาม  ไม่ล้าสมัย  (อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส)
 • การตกแต่งที่ดูแลรักษาง่าย

5. การบริหารจัดการภายใน "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การจัดการด้านบุคลากร
 • การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ
 • การกำหนดรูปแบบการให้บริการในอนาคต
  งานด้านธุรการ  การเงิน  และบัญชี, ภาษี
 • สรุปปัญหาด้านการจัดการอาคาร  และแนวทางการแก้ไข

6. การทำนุ  บำรุง  ดูแลรักษาอพาร์ทเม้นต์ให้ทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ใหม่เสมอ

7. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดการยื่นขออนุญาติและ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

8. การทำตลาดเชิงรุกของ "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน" โดยผ่านโครงข่ายของอินเตอร์เน็ตตลอดจนการทำ E-Marketing


สัมมนา Intensive Work shop งานสัมมนาอพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว "การลงทุนทำอพาร์ตเม้นต์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ"

สัมมนา Intensive Work shop งานสัมมนาอพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว "การลงทุนทำอพาร์ตเม้นต์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ"

สัมมนา Intensive Work shop งานสัมมนาอพาร์ตเม้นต์ไม่บานกับอาจารย์เชี่ยว "การลงทุนทำอพาร์ตเม้นต์ไม่บานในรูปแบบต่าง ๆ"

 

<Previous   Next>