สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์บ้านไม่บาน arrow สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

รายละเอียดของงาน
1. ประสานงานกับทุกฝ่าย
2. จัดเรียงเอกสาร
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารคชา เลขที่  1  ซอยประชาสงเคราะห์ 12  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ

อัตรา :  2   อัตรา               เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง  อายุ  23  ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช.- ป.ตรี ทุกสาขา
3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทมีสอนงานให้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง  ใช้โปรแกรม   Microsoft office  ได้
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานละเอียดรอบคอบ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 


2. ตำแหน่ง Draft man

รายละเอียดของงาน
สามารถเขียนแบบและถอดแบบได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารคชา เลขที่  1  ซอยประชาสงเคราะห์ 12  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ

อัตรา :  2   อัตรา               เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ
1. เขียนแบบ  AUTO  CAD (Draft man) 2D,3D ได้เป็นอย่างดี
2. เขียนแบบโครงสร้างงานก่อสร้างได้ดี
3. สามารถเขียน  Shop  Drawing ได้
4. สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้
5. วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป
6. เชี่ยวชาญในงานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
7. มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละ อดทน โปร่งใส รอบคอบ  ฉับไว
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา  มีความสามัคคี  มีน้ำใจ เปิดกว้างรับฟังการวางแผนงาน


3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

รายละเอียดของงาน
สามารถเดินทางไปยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง  ติดตามความคืบหน้าของงานและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารคชา เลขที่  1  ซอยประชาสงเคราะห์ 12  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ

อัตรา :  1   อัตรา               เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ
1. เพศชาย  อายุ  23  ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา  ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถดูแบบ AUTO  CAD  เบื้องต้นได้
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. มีทักษะในการติดต่อประสานงานละเอียดรอบคอบ


สวัสดิการ

1. โบนัสประจำปี
2. ประกันสังคม
3. ท่องเที่ยวประจำปี

 
ติดต่อได้ที่  02-2451399 , 02-6441478  Fax: 02-6441479 

E-mail : ,

<Previous   Next>