สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow เชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “52 รูปแบบของ “บ้าน+อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส”

เชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ
"52 รูปแบบของ "บ้าน+อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส"

และการเปิดตัวหนังสือ "รวม 52 แบบ "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" กับ "อ.เชี่ยว ชอบช่วย"

          โชคดีครับที่ผมได้มีโอกาส "เรียนรู้" และ "รับรู้" ทั้ง "คุณค่า และ มูลค่า" ทั้งจากการที่ได้ช่วยผู้อื่นให้ได้เป็นเจ้าของและจากการที่ผมได้เป็นเจ้าของ "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" ที่ "งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พักอาศัย" หลายแห่งกระจายไปในสถานที่ต่าง ๆ กันทั่วประเทศ       ในความเป็นจริงแล้วในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผมจะนำเสนอใน "การบรรยาย " ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาระสำคัญใน "หนังสือรวม 52 แบบ "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" กับ "อ.เชี่ยว ชอบช่วย"

เชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “52 รูปแบบของ “บ้าน+อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” และการเปิดตัวหนังสือ “รวม 52 แบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” กับ “อ.เชี่ยว ชอบช่วย”           สำหรับผมแล้ว "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " ก็คือ "บ้านไม่บาน" ของ "คนเมือง" ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินอยู่ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งสำหรับผมแล้วความหลากหลายในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย หากไม่มี กระบวนการ "อนุรักษ์ + สืบสาน + พัฒนา" จน "ตกผลึก " เกิดเป็นรูปแบบ "บ้าน +อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " ในสไตล์ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส "ที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น สวยงามยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เพราะสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญ คือมี "ภูมิต้านทาน " มากขึ้นต่อวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ , สังคมและการเมือง ในปัจจุบันที่ขาดซึ่งเสถียรภาพและมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปของกระแส "โลกาภิวัตน์ " มากขึ้น

          ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ผมมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและทำการพัฒนาระบบการก่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ ของการพักอาศัย รวมไปถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ โดยผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่พัฒนารูปแบบ "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" เพื่อของตัวผมเองเพียงคนเดียว แต่จะขยาย "องค์ความรู้ " ที่ได้มาจากการ "ลองผิดลองถูก" กว่าสองทศวรรษนำไปถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ เพื่อให้นำไป "ต่อยอด " ทางความคิดกันครับ

          ในความเห็นส่วนตัวของผมนั้นการลงทุน "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " นั้นเปรียบเสมือนเป็น "การประกอบกิจการงานอันเป็นมงคล " เพราะเป็นการให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ที่ต้องการที่พักอาศัย จึงเป็นเสมือนการทำ "หน้าที่ทางจริยธรรม "ตอบแทนคุณแก่สังคม เพราะแท้จริงแล้วคนเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงคนเดียวในสังคม การที่เราคิดที่จะอยู่รอดแต่เพียงคนเดียว หรือคิดแต่จะมั่งคั่งร่ำรวยแต่เพียงคนเดียว จึงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้ ถึงจะเป็นได้เราก็จะดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีความสุขเพราะปราศจาก "การแลกเปลี่ยน, เรียนรู้ และแบ่งปัน " ดังนั้นจึงเป็น "หน้าที่ทางจริยธรรม " ของผู้ที่เป็นเจ้าของ "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " ทุกคนที่จะต้องยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนที่พักในอาคารของท่านให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ

เชิญร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “52 รูปแบบของ “บ้าน+อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” และการเปิดตัวหนังสือ “รวม 52 แบบ “อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน” กับ “อ.เชี่ยว ชอบช่วย”

           จึงจะเห็นได้ว่าสำหรับผมแล้ว การลงทุนก่อสร้าง "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " สักหลังจึงเป็นการพัฒนา "อสังหาริมทรัพย์ " ที่เป็นกระบวนการทำงานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ให้มีที่อยู่อาศัย เกิดเป็นความสุขจากการได้ให้ ดังนั้นผมจึงมักจะพูดในที่สาธารณะเสมอครับว่า หากท่านคิดที่จะลงทุนทำ "บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " สักหลัง ท่านจะต้องให้เกียรติความเป็น "มนุษย์ " ของบรรดาผู้ที่พักในอาคารของท่าน ซึ่งหมายความว่าตัวท่านเองจำเป็นที่ต้องสามารถพักอาศัยอยู่ในทุกห้องใน " บ้าน + อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน " ของท่านได้ หากตัวท่านเองยังไม่สามารถพักในห้องทุกห้องของท่านได้ ก็อย่าคิดที่จะลงทุนทำเลยครับเป็นการทำบาปต่อตัวท่านเองและทำร้ายเพื่อน "มนุษย์ " เปล่า ๆ ครับ

          สำหรับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน " ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "52 รูปแบบของ "บ้าน+อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก + ไฮโซ + โลว์คอส" และการเปิดตัวหนังสือ "รวม 52 แบบ "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน" กับ "อ.เชี่ยว ชอบช่วย " ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม ตั่งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปท่าน ก็สามารถโทรมาสำรองจองที่นั่งได้โดยด่วนที่ 02-2451399 และ 02-6441478 รับจำนวนจำกัด และทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายจะได้รับแจกฟรีหนังสือเล่มสำคัญ นี้ (มูลค่า 990 บาท) และแจกฟรี ดีวีดี รวมแบบ "อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ชุดที่ 14" (มูลค่า 249 บาท) รวมทั้งสองรายการเป็นมูลค่า 1,239 บาท ฟรีครับ คงต้องรีบหน่อยนะครับเพราะที่นั่งเต็มเร็วเหลือเกินครับ

<Previous   Next>