สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow ตกแต่งภายในสไตล์ “บูทิคไม่บาน”

            สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" จากความเดิมตอนที่แล้วผมได้ให้แนวคิดใน "การปฏิรูปการตกแต่งภายใน" ของ "บ้านไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก"+ "ไฮโซ" + "โลว์คอส" คือ "สวย + ประหยัด + ดูดีมีชาติตระกูล" นั้น ในสัปดาห์นี้ก็เป็นการขยายความต่อจากตอนที่แล้ว ผมอยากเตือนสติชาว "คนรักบ้าน" ว่าไม่ควรจะผูกมัดตัวเองรับแนวคิดทางใดทางหนึ่งหรือสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง เพราะในโลกปัจจุบันนี้ที่การสื่อสาร "ไร้พรมแดน" ประเภท "ดอทคอม" และ "ระบบดิจิตอล" ทุกอย่างล้วนมาเร็วไปเร็ว ล้าสมัยเร็ว การไปยึดติดกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะเพียงแค่กระพริบตาก็ล้าสมัยเสียแล้ว ในยุค 3G, 4G และ 5G ถ้าหากไม่มั่นคงกับ "ของดีที่เคยมีอยู่" ก็อาจจะ "ขาดจุดยืน" และหลงไปกับแสงสีและเทคโนโลยีกันได้ง่าย ๆ ครับ

ตกแต่งภายในสไตล์ “บูทิคไม่บาน”

            ดังนั้นในสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอ "การปฏิรูปการบ้าน" โดยการระเบิดจากภายในออกมา คือ การวางรากฐานทางความคิดของ "การตกแต่งภายใน" ในสไตล์ที่ผมเรียกว่า "บูทิคไม่บาน" สำหรับคำว่า "บูทิค" นั่นเป็นรากศัพท์มาจากภาษา "ฝรั่งเศส" ซึ่งแปลตรง ๆ ตัวว่า "รูปแบบสิ่งของหรืออาคารสถานที่สวย ๆ งาม ๆ ที่แปลกตา" แต่"บูทิคไม่บาน" ของสำนัก "ตักสิลาไม่บาน" โดย "อาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย" นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจและจริงใจ ไปกว่ากว่าคำว่า "บูทิค" ภาษา "ฝรั่งเศส" เพราะ "บูทิค" ของผมเป็นการต่อยอด "ของดีที่เคยมีอยู่" และถูกมองข้าม,ถูกทิ้งขว้าง,ถูกทำให้ด้อยค่า นำกลับมา "ชุบชีวิตใหม่" สร้างชีวิตชีวาใหม่ ผมเรียกกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัตินี้ว่ากระบวนการ "Revitalization" ซึ่งต้องขออนุญาตใช้ทัพศัพท์ เพราะแปลเป็นไทยคงลำบาก เพราะครอบคลุมถึงการ "Retink" แบบ "คิดใหม่ ทำใหม่" ตลอดจน "Recycle" และ "Reuse" คือ "การนำกลับมาใช้ใหม่" เพื่อรับใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ ๆ

ตกแต่งภายในสไตล์ “บูทิคไม่บาน”

          การตกแต่งภายใต้กรอบความคิด "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ของผมนั้นจะต้องไม่ให้ใครจับได้ว่าของตกแต่งชิ้นนี้มีราคาเท่าไร และจะต้องหลุดพ้นจากสภาวะ "ตัวเป็นไทย แต่ใจเป็นทาส (ทางความคิด)" ยอมศิโรราบแบบ "หลงใหล ได้ปลื้ม" กับต่อรูปแบบและสไตล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เปรียบไปก็เหมือนต้นไม้แหละครับ ถ้าผมเลือกได้ก็อยากเป็นต้นไม้ไทยแท้พื้นถิ่นที่สวยงาม สะดุดตาและหายากทั้งยังต้องมี "รากแก้ว" ที่หยั่งลึก จนถึงชั้นของน้ำใต้ดิน เป็นประเภท "ไม้ยืนต้น" ที่อาจจะโตช้าแต่โตแล้วโตเลย สามารถสู้แดดลมฝน ทนร้อน ทนแล้ง ไม่ต้องดูแลประคบประหงมมากจนเกินงาม ไม่เหมือนพืชพันธ์ไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่มีภูมิต้านทานต่ำไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา จึงมักจะเป็นไม้ประเภทล้มลุกเกิดง่าย ตายง่าย ซึ่งความหมายของคำว่า "บูทิคไม่บาน" ของผมก็มีอุปมาอุปมัยเป็นไปในลักษณะนี้ครับ

            การตกแต่งในสไตล์ "บูทิคไม่บาน" นี้ทำให้นึกถึงคำโบราณที่พูดถึงการสร้างบ้าน ซึ่งสมัยโบราณนั้นไม่มี "สถาปนิก" หรอกครับ มีแต่ "ช่าง" ที่ทำการ "ปรุงเรือน" ซึ่งคำว่า "ปรุง" นี้เพราะมากครับ ผมนึกถึง ตอนยาย "ปรุงอาหาร" หยิบเล็กผสมน้อยแบบ "เอาใจเข้าไปใส่" เผลอแพล็บเดียวก็มีอาหารรสเลิศเต็มโต๊ะ ฝีมือยายที่ปรุงด้วยความรู้จริงและชำนาญจริงและใส่ความรักจริงความเอาจริงเอาใจใส่ลงไป อาจเพราะผมเป็นหลานชายคนเดียวของยายก็ถือว่าเป็นไฟว์บังคับครับ ยายไม่มีทางเลือกยังไงเสียจะยากดีมีจนก็ต้องรักผมอยู่วันยังค่ำและข้อสำคัญผมก็รักยายผม เพราะผมมียายคนเดียวเหมือนกัน เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการตกแต่งในสไตล์ "บูทิคไม่บาน" นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด และจะต้องอดทน ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำแบบช้า ๆ แต่ชัด ๆ ใช้ทั้ง "สติ" และ "ปัญญา" ควบคู่กันไม่รีบร้อนแบบ "แดกด่วน" ครับ

ตกแต่งภายในสไตล์ “บูทิคไม่บาน”

            นอกจากนั้นหัวใจสำคัญของการตกแต่งในสไตล์ "บูทิคไม่บาน" นี้ คือ วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งซึ่งผมก็สามารถหาได้รอบตัวนั่นแหละครับ อาทิเช่น เครื่องจักรสานเก่า ๆ, ไม้เก่า ๆ, ผ้าซิ้นไหมเก่า ๆ, นาฬิกาเก่า ๆ (อาจจะหยุดเดินแล้ว), วิทยุเก่า ๆ, ตู้เก่า ๆ, โต๊ะเก่า ๆ ฯลฯ อะไรเก่า ๆ ที่ไม่ใช้แล้วต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าจะนำกลับมาใช้ให้ได้ทำให้ พักหลัง ๆ นี้ผมมักใช้เวลาอยู่กับการเดินตามตลาดนัด หาสินค้าประเภทมือสองของเก่าที่วางอย่างไร้ค่าแบกับดิน เหมือนการออกแสวงหาขุมทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นการนำเอาของเก่าในอดีตนำมาใช้ปัจจุบัน เพราะผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่สำคัญที่สุดในสไตล์ "บูทิคไม่บาน" ครับ

          สำหรับในสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านไปชม "คลังของเก่า" ที่ผมสะสมไว้ บางชิ้นก็มีราคาหลักสิบ หลักร้อยบาท ตั้งใจแน่วแน่ว่าของแพงจะไม่ซื้อ จะไม่ขอเดินตามห้างขายเฟอร์นิเจอร์ติดแอร์ เพราะจะผิดหลักการ "บูทิคไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก"+ "ไฮโซ" + "โลว์คอส" และขอสารภาพครับว่าพอทำไปทำมาก็ติดใจครับ เหมือนกำลังเล่นเกมส์ ประเภทลับสมองประลองเชาว์ เพราะทุกครั้งที่ออกเดินตลาดนัด ก็ยากจะคาดเดาว่าจะเจออะไรและจะนำมาใช้อะไร แต่การทำงานออกแบบลักษณะนี้จะยากกว่าการออกแบบในระบบปรกติถึง 2 เท่า เพราะต้องมีกรอบทางความคิดที่ชัดเจนในจินตนาการว่าต้องการรูปแบบใด และจะต้องรู้ว่าของเก่าชิ้นนั้นจะถูกนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

ตกแต่งภายในสไตล์ “บูทิคไม่บาน”

            "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น" ครับวันนี้ผมจะพาท่านไปเยี่ยมชม "คลังของเก่า" ที่ผมนำไปใช้ในการตกแต่งสไตล์ "บูทิคไม่บาน" ของผมครับ และไปชื่นชมผลงานว่าเมื่อนำมาตกแต่งแล้วสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์เหนือคำบรรยายอย่างไรครับ สำหรับแฟน ๆ ที่สนใจแนวทางนี้ผมก็ขอเชียร์กันแบบออกนอกหน้าครับ เพราะนอกจากจะเป็นแนวทางการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ยังช่วยโลกในการ "รู้รักษ์ทรัพยากร" อีกทางหนึ่งด้วยครับ

<Previous   Next>