สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

ห้องพระ

ห้องพระ

          การกำหนดตำแหน่งที่จะจัดตั้งเป็นห้องพระเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แฟน ๆ คนรักบ้านจะใช้หลักการและเหตุผลอย่างเดียวมาวิเคราะห์ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่อธิบายยาก ตามหลักเคหะศาสตร์มีหลักเกณฑ์อยู่หลายประการ ดังนี้ครับ

          1. ห้องพระต้องอยู่ในทำเลที่สงบ หลีกเหลี่ยงตำแหน่งที่วุ่นวายเช่น ห้องดู ทีวี เครื่องเสียง ติดกับห้องครัวที่มีเสียงทำกับข้าวและมีกลิ่นรบกวนความสงบ ฉะนั้นการเลือกวางห้องพระไว้ชั้นบนจะหามุมสงบได้ง่ายกว่า เพราะการใช้งานในบ้านจะมีแค่ห้องนอนเป็นส่วนใหญ่

          2. ห้องพระชั้นบนดีกว่าชั้นล่าง ควรเลือกวางห้องพระไว้ชั้นบนสุดของบ้าน ไม่ว่าชั้นบนจะมีกี่ชั้นก็ตามเพราะพระเป็นของสูงเป็นที่สักการบูชา การวางห้องพระต่ำกว่าคนในบ้านย่อมดูไม่เป็นมงคล กรณีบ้านที่วางตำแหน่งห้องพระไว้ด้านล่าง ชั้นบนที่ตรงกับห้องพระต้องเป็นห้องที่ไม่มีคนอยู่ถึงจะใช้ได้

          3. ห้องพระติดกับห้องนอน ต้องระวังเรื่องการวางเตียงควรวางในลักษณะที่ขวางกับห้องพระ ห้ามหันปลายเตียงไปหาห้องพระเพราะคนจะหันเท้าไปทางห้องพระ เป็นลักษณะที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

          4. ห้องพระห้ามติดกับห้องน้ำห้องส้วม ถ้าจำเป็นต้องวางติดกันก็ไม่ควรวางองค์พระติดผนังห้องน้ำ เอาตู้มาพิงด้านที่เป็นกำแพงห้องน้ำก็ถือว่าพอจะใช้ได้

          ดังนั้นกฎเกณฑ์การวางตำแหน่งห้องพระนอกจากดูความเหมาะสมแล้วยังมีเรื่องทิศทางและตำแหน่งควรจะให้ห้องพระหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือก็จะดี เพราะถือว่าเป็นทิศที่เป็นมงคลครับ แต่อะไรก็ไม่เท่าเรื่องของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเลือกวางตำแหน่งห้องพระที่ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ในเหตุผลของความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละคนด้วยครับ

"ภูมิภัทร์"

<Previous   Next>