สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

โรงรถ

โรงรถ

          โรงรถนับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่บ้านสมัยใหม่ทุกๆ หลังต้องมีเสียแล้ว ฉะนั้นการออกแบบบ้านสมัยใหม่นั้น การจัดการโรงรถก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาไตร่ตรองกันอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ตำแหน่งโรงรถที่ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธุ์กับตัวบ้าน

          บ้านในปัจจุบันมักออกแบบโรงรถให้ติดกับตัวบ้าน เช่น อยู่ด้านข้างของบ้าน เมื่อจอดรถแล้วลงจากรถก็เดินเข้าบ้านได้สะดวก แต่หากมองในเชิงเคหะศาสตร์ ค่อนข้างเป็นอันตราย ยิ่งเป็นประเภทมือใหม่หัดขับหรือแม้แต่มือเก่าแต่มีอาการมึนเมา เวลาเลี้ยวรถเข้าบ้าน เสมือนรถพุ่งชนเข้าหาตัวบ้าน อาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องมีการซ่อมผนังบ้านที่ติดกับโรงรถได้บ่อยๆ ซึ่งเป็นความยุ่งยากรำคาญใจที่ไม่น่าเกิดขึ้นครับ

          การเอารถมาจอดใกล้กับตัวบ้านมากเท่าไร เวลาติดเครื่องรถก่อนออกจากบ้านก็ดีหรือเวลาเลี้ยวเข้ามาจอดแล้วก็ดี ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับมลภาวะจากควันท่อไอเสียรถเต็มๆ ย่อมเป็นการบั่นทอนสุขภาพร่างกายคนในบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะห้องเหนือโรงรถที่เป็นห้องนอน คนที่นอนอยู่เหนือโรงรถจะได้รับควันพิษโดยตรง ฉะนั้นถ้าบ้านไหนมีบริเวณมากหน่อย ก็ควรพิจารณาเลือกวางตำแหน่งโรงรถแยกออกไปจากตัวบ้านเสียจะเป็นการดี โดยส่วนใหญ่มักวางตำแหน่งโรงรถอยู่ทางด้านขวาของตัวบ้าน และควรพิจารณาดูเรื่องทิศทางลมด้วยว่าจะพัดพาควันพิษเข้าสู่ตัวบ้านหรือไม่ โดยเฉพาะทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะจะเป็นด้านที่มีลมซึ่งจะพัดพาเอาควันพิษเข้าสู่บ้านได้ แต่ถ้าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ใช้วิธีปลูกต้นไม้เป็นแนวบังลมเอาไว้ก็พอช่วยแก้ไขได้บ้างครับ

<Previous   Next>