สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow บ้านไม่บาน Update arrow “พระอุโบสถ” ของ “วัดเทพฯ” ที่สูงที่สุดในประเทศ

          สวัสดีครับ แฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบ "ท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณ" เจ้าอาวาส "วัดยานนาวา" เพื่อถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกแบบ "พระอุโบสถ" ของ "วัดเทพฯ" ที่ จังหวัด "สุรินทร์" ที่ผมได้ลงมือทำไว้ รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ "ท่านพระครูศรีปริยัติสาทร" ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส "วัดเทพฯ"ได้รับพระราชทาน "พัดยศ" ก็ถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่ของจังหวัดครับ เพราะนานทีปีหนที่จะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่มากเดินทางจาก "กรุงเทพฯ" ไปที่จังหวัด "สุรินทร์" จะว่าไปแล้วโครงการออกแบบ "พระอุโบสถ" ของ "วัดเทพฯ" หลังนี้ผมก็ได้ดำเนินการออกแบบอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้ว ก็ค่อย ๆ เติมเสริมแต่ง ค่อย ๆ ปั้น ตั้งใจจะฝากชื่อ ฝากฝีไม้ลายมือไว้ ให้อยู่ถึงรุ่นลูก, หลาน, เหลน, โหลน ให้ได้กล่าวขานทั้งยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานแสนนาน เพราะผมเชื่อลึก ๆ ว่า คำสอนในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นมงคล เป็นสาระดีมีประโยชน์ ทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมละเว้นจากอบายมุขและลด,ละ,เลิก การทำบาป มุ่งแต่ทำความดี เพราะทุกศาสนาล้วนแล้วแต่พร่ำสอนให้คนเป็นคนดี มีเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมทุกข์ ซึ่งผมจึงถือว่าเป็น "หน้าที่ทางจริยธรรม" ที่บรรดาชาว "คนรักบ้าน" ทุกท่าน ต้องทำหน้าที่ทำนุบำรุงทุกศาสนาที่ท่านนับถือครับ

“พระอุโบสถ” ของ “วัดเทพฯ” ที่สูงที่สุดในประเทศ

“พระอุโบสถ” ของ “วัดเทพฯ” ที่สูงที่สุดในประเทศ


          เหตุผลสำคัญสำหรับผมในการมีส่วนร่วมในการออกแบบและก่อสร้าง "พระอุโบสถ" ที่สูงที่สุดในประเทศหลังงามนี้คือการที่มีโอกาสได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ "บุพการี" ของผมที่ได้ล่วงลับไปแล้ว พอคิดได้เช่นนี้ ก็จะเกิดความปีติที่ได้ลงมือกระทำการงานอันเป็นมงคลยิ่งนี้ นอกจากนั้นเหตุผลสำคัญอีกประการของพระอุโบสถหลังนี้ คือ "วัดเทพฯ" เป็นวัดเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแต่ยังไม่มีพระอุโบสถ จึงทำให้ไม่สามารถประกอบกิจของสงฆ์ได้ครบถ้วน กอปรกับในส่วนตัวของผมก็มีความคุ้นเคยกับเจ้าอาวาสที่ท่านเป็นนักพัฒนา มีความคิดหลายอย่างตรงกัน จึงตกปากรับคำว่าจะช่วยงานใหญ่ของท่านให้ลุล่วง ไหน ๆ ก็จะทำงานใหญ่ทั้งทีก็ขอฝากชื่อไว้และตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำการออกแบบและช่วยงานในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในชาตินี้ ไม่ขอทำในชาติหน้า ถึงแม้ว่าตัวพระอุโบสถจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมิใช่น้อย ซึ่งผมออกแบบให้มีความสูงจากฐานถึงปลายยอดพระธาตุที่อยู่บนสุดถึง 219 เมตร เรียกได้ว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จก็น่าจะเป็น "พระอุโบสถ" ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เหตุผลง่าย ๆ คือผมอยากให้ยอดบนสูงสุดที่ในประเทศเพราะในอนาคตจะทำการบรรจุ "พระบรมสาริกธาตุ" จึงต้องเห็นได้ในระยะไกลแบบ 360 องศา เป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรโดยรอบ เรียกว่าพอแหงนหน้าขึ้นไปคราใด ก็จะเห็นเรือนพระธาตุสว่างสุขไสว เป็นที่พึ่งทางจิตใจของบรรดาผู้ตกทุกข์ได้ยาก เนื่องจากพื้นที่ในวัดมีค่อนข้างจำกัด ผมก็เลยให้ออกแบบให้ "พระอุโบสถ" หลังนี้เป็นอาคารประเภทเอนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลาย คือเป็นทั้งโบสถ์, วิหาร, ศาลาการเปรียญ, โรงเรียนปริยัติธรรม เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ฯลฯ ทั้งยังสามารถประกอบกิจอื่น ๆ ของสงฆ์ได้อย่างหลากหลายเป็นอย่างยิ่งครับ

“พระอุโบสถ” ของ “วัดเทพฯ” ที่สูงที่สุดในประเทศ

          ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตที่ได้ไปกราบ "ท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณ" ซึ่งท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาครึ่งค่อนประเทศ ทั้งมีโอกาสเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมฉลอง "พัดยศ" ของ "ท่านพระครูศรีปริยัติสาทร" และก็ยังได้มีโอกาสออกแบบ "พระอุโบสถ" หลังงามนี้ ก็นำบุญมาบอกกล่าวแก่บรรดาแฟน ๆ ใครอยากมีส่วนร่วมก็สามารถติดต่อที่ผมหรือที่ท่านเจ้าอาวาส "วัดเทพ ฯ" เพราะการสร้างโบสถ์นั้นคนโบราณถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่ บุญหนัก จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งยังเป็นการจรรโลงสืบสานต่อศาสนา สำหรับสัปดาห์นี้ก็ให้ท่านผู้อ่านได้ชื่นชมความงามของ "พระอุโบสถ" ของ "วัดเทพฯ" ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นที่จังหวัด "สุรินทร์"ไปพร้อม ๆ กัน ครับ

<Previous   Next>