สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หลังคาบ้าน

          แฟน ๆ คนรักบ้านครับหากพูดถึงประเด็นในเรื่องของหลังคา ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ มักจะโยนความรับผิดชอบในการออกแบบให้กับสถาปนิกผู้ออกแบบ แล้วก็เน้นความสำคัญของการระบายน้ำบริเวณหลังคาเท่านั้น แต่ในความจริงหลังคาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญพอสมควร เพราะเป็นส่วนที่มองเห็นเป็นส่วนแรกของบ้าน เป็นตัวปกป้องบ้านโดยตรง เป็นที่กันแดดกันฝน บ้านที่หลังคาชำรุด แตก ร้าว หรือรั่ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายมาสู่ภายในบ้าน นอกจากนี้หากไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ไม่มีการกำหนดทางขึ้นหรือบันไดขึ้นไปซ่อมหลังคา การซ่อมแซมก็อาจจะทำได้ลำบาก

หลังคาบ้าน


ในเชิงเคหะศาสตร์ ได้พูดเกี่ยวกับรูปทรงหลังคาเอาไว้ดังนี้ครับ

          1. หลังคาจั่วสามเหลี่ยม เป็นแบบที่พบเห็นได้บ่อย ๆ เช่น บ้านทรงไทย ลักษณะเป็นจั่วสามเหลี่ยมหลังคาจะเทออกสองข้าง ซ้ายและขวา ในสมัยโบราณลักษณะจั่วสามเหลี่ยมมีลักษณะเหมือนโบสถ์ ศาลาวัด เป็นสถานที่สำหรับผู้ปฎิบัติธรรม หรือบ้านพักอาศัยผู้มีบารมีเท่านั้น ยิ่งมีหน้าจั่วสูงเท่าไร ก็จะมียศศักดิ์ บารมีมากขึ้นเท่านั้น ในสมัยโบราณมีเพียงเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นที่สามารถสร้างบ้านหลังคาทรงสูง ตามยศถาบรรดาศักดิ์ของตนนับได้ว่าเป็นหลังคาที่เหมาะกับหลักเคหะศาสตร์ ซึ่งก็ยังยึดถือมาจนถึงปัจจุบันครับ

          2. หลังคาทรงปั้นหยา ปัจจุบันนิยมสร้างบ้านหลังคาทรงปั้นหยากันมาก ลักษณะของหลังคาทรงปั้นหยานั้นจะมีด้านเฉียง 4 ด้าน ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ประโยชน์ของหลังคาประเภทนี้คือ เป็นตัวป้องกันแดดและฝนได้ทุกด้านของบ้าน ทำให้ตัวบ้านไม่ปะทะกับสายฝนและแสงแดดมากเกินไป อีกทั้งยังเป็นหลังคาที่มีรูปทรงภูมิฐานมั่นคงสง่างาม นับได้ว่าเป็นรูปทรงหลังคาอีกรูปทรงหนึ่งที่ถูกลักษณะทางเคหะศาสตร์และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของบ้านเรา

          3. หลังคาสี่เหลี่ยมหรือหลังคาโค้ง บ้านที่สร้างหลังคาในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแบบสมัยใหม่หรือโมเดิร์น เช่น บ้านสไตล์ฝรั่ง หลังคาลักษณะนี้เมื่อปะทะกับแสงแดดจัดมาก ๆ บริเวณห้องที่ติดกับหลังคาจะค่อนข้างร้อนมาก และเมื่อโดนฝนบริเวณหลังคามีรอยรั่วน้ำก็จะไหลเข้าบ้านบริเวณรอยต่อของผนังและคานจึงไม่ใคร่เหมาะกับหลักเคหะศาสตร์เท่าใดหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงครับ

          ฉะนั้นการที่จะเลือกประเภทของหลังคา ควรดูหรือพิจารณาถึงเหตุผลหลาย ๆ อย่างประกอบกัน ทั้งในด้านความสวยงาม มีความเหมาะสมกับรูปทรงของบ้าน ประโยชน์ของหลังคาในเรื่องของการป้องกันแสงแดด ฝน และเรื่องของการระบายอากาศใต้หลังคา รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาเพื่อให้ได้บ้านที่ร่มเย็น เป็นสุข มีหลังคาที่มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์คอยคุ้มแดดคุ้มฝนให้ท่านครับ

<Previous   Next>