สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

การวางผังบ้าน

          การวางผังบ้านหรือการกำหนดแปลนบ้านของบรรดาแฟน ๆ คนรักบ้านนั้น ในทางเคหะศาสตร์มีหลักสำคัญในการพิจารณา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการวางผังบ้านไว้ดังนี้ครับ

1. สิ่งแรกที่แฟน ๆ คนรักบ้านควรคำนึงถึงในการพิจารณากำหนดผังบ้านก็คือเรื่องประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ภายในบ้าน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนว่าเจ้าของบ้านต้องการให้บ้านหลังนี้มีห้องกี่ห้องและเป็นห้องอะไรบ้าง

2. การกำหนดห้องต่าง ๆ ภายในบ้านนั้นควรกำหนดให้เป็นห้องที่ต้องใช้งานจริง ๆ ให้ครบทุกห้อง ไม่ปล่อยให้มีห้องว่างเอาไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ใช้ มีผลเสียคือจะทำให้ห้องว่างเปล่านั้นอับชื้น เป็นที่สะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรค ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคนในบ้านได้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและโรคภัยอันเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรมองข้าม

3. กรณีที่จำเป็นต้องปล่อยให้ห้องว่างเช่น ห้องพักรับรองแขก นาน ๆ จะใช้ทีก็ควรจะเป็นแบบที่นอนเก็บพับได้ไม่ควรปูที่นอนเอาไว้จะเป็นที่สะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรค ต้องหมั่นเข้าไปปัดกวาด เช็ดถู เปิดประตู หน้าต่างให้ลมบริสุทธิ์ไหลเวียนเข้ามาบ้าง และควรออกแบบจัดวางผังให้แดดส่องเข้ามาภายในห้องได้

4. ที่ควรจะต้องคำนึงถึงมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของแบบและขนาดของบ้าน การวางผังบ้านยังจะต้องดูที่ความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่มากจะกำหนดให้มีห้องทุกห้องตามความต้องการก็อาจจะทำไม่ได้บางห้องอาจจำเป็นต้องใช้รวมกันเช่น ห้องรับแขกกับห้องดูทีวี อาจจะต้องรวมกันเป็นห้องเดียวกัน ห้องครัวกับห้องทานข้าวก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่มากก็จะสามารถกำหนดให้มีห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องดูทีวี กี่ห้องก็ได้ไม่ผิดกติกาฉะนั้นการกำหนดผังภายในจะกำหนดตายตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

5. สำหรับพื้นที่ใช้ส่อยในส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม หากมีคนในบ้านน้อยก็ควรจะกำหนดพื้นที่ให้พอเหมาะกับจำนวนคนที่อยู่ประจำ แต่ในกรณีที่มักมีแขกมาเยี่ยมเยือนบ่อย ๆ ก็อาจจะกำหนดเพิ่มได้แต่ก็ควรจะมีการใช้งานจริงบ่อย ๆ เพื่อเป็นการไม่ปล่อยห้องทิ้งไว้เฉย ๆ

          สรุปประเด็นสำคัญของหลักเคหะศาสตร์ในการกำหนดการวางผังบ้านที่ถูกต้องนั้น จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอย ความต้องการของเจ้าของบ้าน นอกจากนั้นจะต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงขนาดและพื้นที่ของบ้านด้วย ทุกอย่างจะได้ลงตัวเป็นผลให้สมาชิกที่พักอาศัยอยู่ในบ้านของท่านอยู่กันอย่างมีความสุข แล้วพบกับเคหะศาสตร์ในประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ กันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ

<Previous   Next>