สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

            จะว่าไปแล้วคำย่อของ "BRIC" ของผมคือ "Budget Real Estate Investor Club" ซึ่งเป็นคำนิยามที่ผมได้ตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่สนใจที่จะลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" หรือ"Budget Real Estate" ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30 ท่าน แล้วครับ ส่วนคำว่า "อสังหาฯไม่บาน" ของ "BRIC" นั้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับผมครับ คือ ต้องเป็น "อสังหาฯที่คุ้มค่า" และ "มีราคาประหยัด" เป็น "อสังหาฯ ไม่บาน" ที่ "งามง่าย พอเพียง" อีกทั้งยัง "ไม่เบียดเบียน" ทั้งตัวเองและผู้อื่น เป็นแนวคิดแบบ "บูรณาการ" ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับประเภท "มือใหม่หัดขับ" ที่อยากลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" แบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นจากการอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามีความรู้น้อยแต่ลงมือทำมากให้ความจริงจากผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จครับ

“BRIC” กับการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน”

            ผลประโยชน์ที่จะได้รับของบรรดาสมาชิก "BRIC" มีดังนี้ คือ ข้อที่ 1. คือ การลดความเสี่ยง สำหรับผู้ที่จะเริ่มลงทุนใน "อสังหาริมทรัพย์" จากที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ข้อที่ 2 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการเริ่มทำธุรกิจลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" จากนักลงทุนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ข้อที่ 3 คือ การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มความเป็นไปได้และการเพิ่มความเชื่อมั่น ข้อที่ 4 คือ การสร้าง "Network" รวมทั้งการสร้าง "Connection" เกี่ยวกับการลงทุนใน "Budget Real Estate" ข้อที่ 5 คือ การเพิ่มความสามารถทางด้านการตลาดทั้ง "ออนไลน์" และ "ออฟไลน์" ซึ่งในปัจจุบันการทำตลาด "E-Marketing" โดยผ่านโครงข่ายในระบบ "Internet" มีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้อที่ 6 คือ การสร้างโครงข่ายของการมีส่วนร่วม ซึ่งในการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" นั้นทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการลงทุน ขั้นตอนการออกแบบ ทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งในปัจจุบันระบบ "Pre-Fabrication" หรือระบบ "โครงสร้างสำเร็จรูป" กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้วัดว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว รวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการที่ถูกต้อง โดยผู้รู้จริงและมีประสบการณ์จริง รวมไปถึงการเปิดทาง "ถอย" เมื่อตกอยู่ในสภาวะคับขันครับ

            โดยเนื้อหาสาระจริง ๆ แล้ว "แก่น" แท้ของ "BRIC" อันเป็นการรวมตัวกันของบรรดา "สมาชิกนักลงทุนใน อสังหาฯ ไม่บาน" ที่ผมฝันไว้คือ การร่วมมือร่วมใจกันสร้าง "เครือข่าย" ของบรรดา "SMEs" ที่คิดจะลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" เป็นการแสวงหา "พันธมิตร" ที่เป็น "มิตรแท้" มีความจริงใจต่อกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันกัน มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการสร้างสายสัมพันธภาพอันดีต่อกัน รวมทั้งทำงานร่วมกันในทุก "มิติ" จึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อลดทอนจุดอ่อน จุดด้อยของกันและกัน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและสร้างเสริมศักยภาพให้กันและกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายและความสำเร็จที่มั่นคง มั่งคั่ง แบบยั่งยืนร่วมกันครับ

            ผมมักจะพูดเสมอครับว่า "ความฝันความหวังเป็นของฟรี" ครับ และ "BRIC" ก็เป็นหนึ่งใน "ความฝันความหวัง" ของผม ที่คิดมานานจนมาตกผลึกเพราะผมรู้ดีว่าในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิด "AEC" เสรีอาเซียน เต็มรูปแบบแล้วหากอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ก็น่าจะอยู่ยากและเติบโตได้อย่างลำบาก ดังนั้น "BRIC" จึงเป็นเหมือนอีก "ทางเลือก" หนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ "ทางรอด" ในอนาคตของธุรกิจการลงทุน "อสังหาริมทรัพย์" ที่ในปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่ "ระบบการผูกขาด" จากบริษัทมหาชนรายใหญ่ที่ไม่ถึง 10 บริษัท ที่กำลังกำหนดทิศทางของการลงทุน "อสังหาฯ" ว่าจะต้องเป็นแบบนั้น,แบบนี้, ราคาเท่านั้น, ฯลฯ เป็นกระบวนการ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" ในระบบ "ทุนนิยม" ที่ครอบงำไปทั่วภูมิภาค "อาเซียน" และทั่วโลก ไม่ต่างอะไรกับในกรณีการขยายตัวของ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ไปทั่วประเทศกว่า 8,000 สาขา ที่พอมาเปิดสาขาที่ไหนก็ตามบรรดา "โชห่วย" ที่อยู่รอบ ๆ ก็จะค่อย ๆ ทยอยล้มหายตายจากไป ถึงแม้ว่าบรรดา "โชห่วย" จะมีความรู้ความสามารถ มีความอดทนทุ่มเท มีความเป็นนักสู้ แต่ก็ไม่เพียงพอหรอกครับที่จะอยู่รอดปลอดภัยในโครงสร้างระบบ "ทุนนิยม" ที่ "ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้อ่อนแอที่พ่ายแพ้" ใครที่เข้มแข็งกว่าหรือมีทุนมากกว่าหรือมีโอกาสเข้าถึง "แหล่งเงินทุน" มากกว่าก็จะได้เปรียบ และบรรดาผู้ประกอบการรายเล็ก ก็จะเป็นผู้เสียเปรียบอยู่ร่ำไป

            ดังนั้นการรวมตัวกันของนักลงทุนกว่า 30 ท่านจนเกิดเป็น "BRIC" จึงเป็นเสมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะนำพาบรรดา "SMEs" ที่อยู่ในธุรกิจการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" ได้ก้าวเดินต่อไป เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดครับเอาไว้ผมจะมาเล่ารายละเอียดของ "BRIC" ให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ

<Previous   Next>