สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“บัญญัติ 8 ประการ” ของ “BRIC”

          สวัสดีครับท่านผู้อ่านความเดิมต่อจากตอนที่แล้ว ที่ผมได้พูดถึงการเกิดขึ้นของ "BRIC" หรือ "Budget Real Estate Investor Club" ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่คุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีกว่า 35 ราย เป็นเสมือนการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการประเภท "SMEs" ของการลงทุนใน "อสังหาไม่บาน" ที่ "คุ้มค่า+ราคาประหยัด" หรือ "Budget Real Estate" จะว่าไปแล้วคนเหล่านี้มาจากหลากอาชีพหลาย "Back Ground" ครับ แต่ที่เหมือนกันคือ ส่วนใหญ่ต่างก็ไม่มีประสบการณ์แบบจริง ๆ จัง ๆ ในการลงทุนทำ "อสังหาฯ" มาก่อน หรือที่พอมีก็มีอย่างงู ๆ ปลา ๆ ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลานกันมาก็หลายต่อหลายครั้ง หวุดหวิดจวนเจียนจะเสียหายก็หลายครั้ง ทั้งยังเคยตกอยู่ในสภาวะวิกฤติก็หลายครั้ง จนกระทั่งคนเหล่านี้ได้มาเรียนรู้ "เคล็ดลับ" กับผมว่า หากใครลงทุนทำ "อสังหาฯไม่บาน" ตามแนวทางของผมแล้ว "ขาดทุน" หรือ "เจ๊ง" ก็ถือว่าท่าน "โคตรเก่ง" เลย!!! ครับ

“บัญญัติ 8 ประการ” ของ “BRIC”

          ซึ่งหลักการที่เป็น "หัวใจสำคัญ" ที่ผมได้สอนกับพวกสมาชิก "BRIC" แบบบอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีก แบบว่าให้ท่องจำจนขึ้นใจ ซึ่งผมมักจะเรียกว่า "บัญญัติ 8 ประการ" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ บัญญัติประการที่ 1 จะต้องเป็นการลงทุนใน "อสังหาฯไม่บาน" ที่ต้องแตกต่างกว่า จัดได้ว่าเป็น "นวัตกรรม" หรือ "Innovation" บัญญัติประการที่ 2 จะต้อง "ดีกว่า" เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการ บัญญัติประการที่ 3 จะต้องเป็น "อสังหาฯไม่บาน" ที่ "คุ้มค่ากว่า" และมี "ราคาประหยัดกว่า" ในทุก "มิติ" บัญญัติประการที่ 4 จะต้องเป็นการสร้าง "Network" หรือ "โครงข่าย" ของการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด บัญญัติประการที่ 5 จะต้องเป็นการสร้าง "แบรนดิ้ง"หรือ สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการจดจำในการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" บัญญัติประการที่ 6 จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" นั้น ๆ คือต้อง "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงค่อยคิดที่จะพัฒนาอสังหา ฯ ไม่บาน" จะต้องไม่ด่วนตัดสินใจผลีผลามอย่างขาดสติและความรอบคอบเป็นอันขาด บัญญัติประการที่ 7 จะต้องเป็นการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" ที่สามารถ "ปรับเปลี่ยน" ได้ที่ผมมักเรียกว่า "Adjustable" และ "Flexible" เพราะโลกของ "ทุนนิยม" ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขณะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างยิ่งครับ โดยเฉพาะเมื่อโลกของ "ทุนนิยม" นี้ถูกเรียงร้อยเข้าด้วยกันโดยระบบ "อินเตอร์เน็ต" เป็นผลให้การเคลื่อนตัวของข้อมูลข่าวสาร ใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้น ดังนั้นจะต้อง "ยืดหยุ่น" และต้องสามารถ "ปรับตัว" ให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา หลักการสุดท้ายคือบัญญัติประการที่ 8 คือ ความ "งามง่าย พอเพียง" ที่ผมมักจะเรียกว่า "Simplicity of Beauty" และ "Sufficiency" จะว่าไปแล้วก็เป็นแนวคิดที่ "พระเจ้าอยู่หัว" ได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่านในเรื่อง "ความพอเพียง" ซึ่งประกอบไปด้วยการมี "เหตุผล",การมี "คุณธรรม" และ "จริยธรรม" รวมไปถึงการมี "ภูมิคุ้มกัน" นั่นเองครับ

            ซึ่งบัญญัติทั้ง 8 ประการ ที่กล่าวมานี้เป็นหลักการที่สำคัญที่บรรดาสมาชิก "BRIC" ของผมทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจและต้องนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น "บ้านเดี่ยว" , "บ้านแฝด" , "ทาวเฮ้าส์" , "โฮมส์ออฟฟิศ", "อาคารพาณิชย์", "อพาร์ทเม้นท์" , "บูทิคอพาร์ทเม้นท์" , "บูทิคโฮเทล", "คอนโดมิเนียม" ฯลฯ หรือแม้กระทั่งโครงการ "บ้านจัดสรร" ซึ่งรายละเอียดก็ยังมีอีกมากครับ

          การที่ผมได้สอนบรรดาสมาชิก "BRIC" เหล่านี้มาตลอดระยะเวลา 8 เดือน ทำให้ได้มีโอกาสทำการวิเคราะห์ที่ดินรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้อยใหญ่นับร้อยโครงการ ผมยอมรับตามตรงครับว่าผมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานร่วมกับบรรดาลูกศิษย์ของผม โดยไม่มีช่องว่างทางความคิดกันครับ ก็เพราะทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน ที่จะลงทุนแบบมี "คุณธรรม" และ "จริยธรรม" ใน "อสังหา ฯ ไม่บาน" ที่ "คุ้มค่า+ราคาประหยัด" หรือ "Budget Real Estate"อย่างไรให้ "อยู่รอดปลอดภัย" และ "คืนทุนได้ไว" และสามารถสร้างผล "กำไร" เป็นที่น่าพอใจ สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียดของ "BRIC" หรือ "Budget Real Estate Investor Club" ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 085-9923694 ก็ยินดีตอบทุกข้อสงสัยครับ

<Previous   Next>