สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

            จะว่าไปแล้วผมชอบคำว่า "Underdog Millionaire" มากครับ เพราะมีความหมายที่โดนใจผมเป็นอย่างยิ่งครับ ทั้งยังเป็นคำในแบบที่เปรียบเทียบ เปรียบเปรย ซึ่ง "Underdog" หากแปลตรงตัวนั้นก็คงไม่ได้ใจความ เพราะ "Under" หมายถึง "ต่ำต้อย" และ "dog" หมายถึง "สุนัข" หากแปลตรงตรงก็หมายความว่า "สุนัขที่ต่ำต้อย" หรือ "ต่ำต้อยกว่าสุนัข" ซึ่งคงไม่ได้ใจความอะไร สำหรับในความเห็นของผมนั้นความหมายที่แท้จริงก็น่าจะแปลว่า "ม้ามืด" ซึ่งหมายถึงพวก "มหาเศรษฐี" หรือ "Millionaire" ที่มาแบบ "ม้ามืด" อยู่นอกสายตา แต่ก็สามารถพุ่งแรงแซงโค้งแบบคาดไม่ถึง ก็น่าจะได้ใจความมากกว่าครับ

“Underdog Millionaire”

            การที่จะเป็นมหาเศรษฐีประเภท "ม้ามืด" หรือ "ม้านอกสายตา" นั้น จะต้องมี "คุณสมบัติสำคัญ 8 ประการ" ที่นำมาซึ่ง "อิสรภาพจากการเพิ่มพูน" ขึ้นของ "คุณภาพชีวิต" ในทุก "มิติ" ครับ ประการแรก คือ "การเติบโตและการเพิ่มพูนขึ้นของสินทรัพย์" หรือ "Growth of Assets" ที่ทวีมูลค่าขึ้นตลอดเวลา ประการที่ 2 "การเพิ่มพูนขึ้นของรายได้" หรือ "Growth of Income" บางทีผมก็เรียกว่า "Passive Income" ประการที่ 3 "อิสรภาพที่เพิ่มพูนขึ้นของเวลา" หรือ "Freedom of Time" หมายถึง เรามีเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการใช้ชีวิตตามแนวทางที่เราชื่นชอบและให้กับคนที่เรารัก ประการที่ 4 "อิสรภาพและการเพิ่มพูนขึ้นของความคิดด้านบวก" หรือ "Freedom of Positive Thinking" ประการที่ 5 "อิสรภาพที่เพิ่มพูนขึ้นของการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปัน" โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ด้อยโอกาสกับเพื่อน "ร่วมทุกข์" ที่อยู่ในสังคมเดียวและโลกใบเดียวกับเรา หรือ "Freedom to Share" ประการที่ 6 "อิสรภาพที่เพิ่มพูนขึ้นในการเรียนรู้" หรือ "Freedom to Learn" กับศาสตร์ใหม่ ๆ ศิลปะวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ ประการที่ 7 "อิสรภาพและการเพิ่มพูนขึ้นของรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม" ที่ผมเรียกว่า "Moral & Ethical Growth" ประการที่ 8 อันเป็นประการสุดท้าย ที่เป็นส่วนสำคัญที่ "Underdog Millionaire" ต้องมี ก็คือ "อิสรภาพที่เพิ่มพูนขึ้นของความสุขในการใช้ชีวิตและมิตรภาพที่นำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นโดยรวม" ที่ผมเรียกว่า "Growth of Happiness and Relationships Towards Better Society" ซึ่ง "คุณสมบัติที่สำคัญ" รวมทั้ง "อิสรภาพและการเพิ่มพูนขึ้น" ทั้ง "8 ประการ" นี้แหละครับเป็น "หัวใจสำคัญ" ของ "Underdog Millionaire" ประเภท "มาแรงแซงโค้ง" เป็น "ม้ามืดนอกสายตา" ที่ผมเชื่อว่าถึงพร้อมทั้ง "คุณค่า" และ "มูลค่า" ของการดำรงชีวิต เป็นกระบวนการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย "มิติ" มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนขึ้นทั้งในด้าน "จริยธรรม"และ "คุณธรรม" ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างสังคมในภาพรวมให้ดีขึ้นอีกด้วยครับ

            อธิบายไปอธิบายมาจากหลักการสำคัญทั้ง "8 ประการ" นี้ ก็ชักอยากจะร่วมเป็น "Underdog Millionaire" กับเขาอีกสักคนครับ ท่านผู้อ่านก็ลองนำเอาแนวคิดของผม 8 ประการนี้นำไปปรับประยุกต์ใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับ

<Previous   Next>