สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow คลินิคคนรักบ้านกับ ดร.ภัทรพล arrow “อสังหาฯไม่บาน”(Budget Real Estate) ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” (Agalio + Hiso + Lowcost)

          โชคดีครับที่ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาส "เรียนรู้" และ "รับรู้" ทั้ง "คุณค่า + มูลค่า" จากการที่ได้ช่วยผู้อื่นให้ได้เป็นเจ้าของโครงการและจากการที่ผมได้เป็นเจ้าของโครงการ "อสังหาฯ ไม่บาน" "(Budget Real Estate) ที่ "งามง่าย พอเพียง อันเป็นทั้งที่รักและที่พักอาศัย" กว่า 500 โครงการกระจายไปในสถานที่ต่าง กันทั่วประเทศ       เพราะในความเป็นจริงแล้ว "อสังหาฯไม่บาน" เป็นส่วนหนึ่งของสาระสำคัญในการดำรงชีวิตครับ เพราะเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินอยู่ใหม่ ไปจนถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย+ร่วมสมัยใหม่ (MODERN + CONTEMPORARY ARCHITECTURE) ซึ่งสำหรับผมแล้วความหลากหลายในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย หากไม่มีกระบวนการ "อนุรักษ์ + สืบสาน + พัฒนา" จนตกผลึกเกิดเป็นรูปแบบ "อสังหาฯ ไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอร์ส" ที่ "สวยทน,สวยทาน,สวยนาน,สวยประหยัด,สวยดูดี และสวยมีชาติตระกูล" ทั้งยังทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยและคืนทุนไว สามารถให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น สวยงามยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญ คือมี "ภูมิต้านทาน" มากขึ้นต่อ "วิกฤติการณ์" ทั้งทาง "เศรษฐกิจ + สังคม + การเมือง" ในปัจจุบันที่ขาดซึ่งเสถียรภาพมากขึ้น มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปของกระแส "โลกาภิวัตน์" ที่ถูกคลอบงำด้วยโครงข่ายของ "อินเตอร์เน็ต" มากขึ้นครับ

“อสังหาฯไม่บาน”(Budget Real Estate) ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” (Agalio + Hiso + Lowcost)

          ผมมี "ความฝัน" และ "ความหวัง" (อันเป็นของฟรี)อยู่เสมอที่จะทำการพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและทำการพัฒนาระบบการก่อสร้าง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ "อสังหาฯ ไม่บาน" เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ โดยผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่พัฒนารูปแบบ "อสังหาฯ ไม่บาน" เพื่อของตัวผมเองเพียงคนเดียว แต่จะขยาย "องค์ความรู้" ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูกกว่าสองทศวรรษนำไปถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ เพื่อให้นำไปปรับประยุกต์ใช้ "ต่อยอด" ทางความคิด เพื่อที่จะนำเราไปสู่กระบวนการ "บ้านสวย เมืองงาม" ในที่สุด

          จึงจะเห็นได้ว่าสำหรับผมแล้ว การลงทุนใน "อสังหาฯ ไม่บาน" สักโครงการแท้จริงแล้วจึงเป็น "กระบวนการทำงานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน เกิดเป็นความสุขจากการได้ให้" ดังนั้นผมจึงมักจะพูดในที่สาธารณะเสมอครับว่า หากท่านคิดที่จะลงทุนทำ "อสังหาฯ ไม่บาน" สักโครงการ ท่านจะต้องให้เกียรติความเป็น "มนุษย์" ของบรรดาผู้ที่เข้ามาพักอาศัยใช้งานในโครงการของท่าน ซึ่งหมายความว่าตัวท่านเองจำเป็นที่ต้องสามารถพักอาศัยใช้งานทุกพื้นที่ในโครงการ "อสังหาฯ ไม่บาน" ของท่านได้ หากตัวท่านเองยังไม่สามารถพักอาศัยใช้งานในทุกพื้นที่ของโครงการ ของท่านได้ ก็อย่าคิดที่จะลงทุนทำ "อสังหาฯไม่บาน" เลยครับเป็นการทำบาปต่อตัวท่านเองและทำร้ายเพื่อน "มนุษย์" เปล่า ๆ ครับ

          นอกจากนั้นผู้ที่ลงทุนทำ "อสังหาฯ ไม่บาน" ถือได้ว่าเป็น "SMEs" หรือ "ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก" ซึ่งเป็นการลงทุนที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกไม่มากก็น้อยและมีความเสี่ยงเสมอไม่มากก็น้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ "ความเป็นไปได้ของการลงทุน" อย่างรอบคอบ แบบ "รู้เขารู้เรา" และจะต้อง "ไม่เล็งผลเลิศ" จนเกินไป รวมทั้งการ "เปิดทางถอย" เมื่อตกอยู่ใน "สภาวะคับขัน" จึงควรเป็นการลงทุนที่ "งามง่าย พอเพียง" ทั้งยังเป็นการแสวงหา "ดุลยภาพ" ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหา "ประโยชน์" จากการลงทุนนั้น กับการแสวงหา "ความสุข" ที่ลงตัวพอเหมาะพอดีไปพร้อมกันครับ

            ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นแนวคิดที่นำไปสู่แนวทางในการลงทุนทำ "อสังหาฯ ไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก + ไฮโซ + โลว์คอส" ทั้งยังเป็นการเตรียมการโดยไม่ประมาทที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะ "ไร้เสถียรภาพ" อย่าง "มีสติรู้เท่าทัน" ทั้งยังเป็นการเพาะ "ต้นกล้าทางความคิด" แห่ง "คุณงามความดี" เป็นการลงทุนที่ "มีเกียรติ มีศักดิ์มีศรี" มีความเป็น "มนุษย์นิยม" แทนค่า "ทุนนิยม" ที่กำลังทำให้สังคมที่เคยสุขสงบ สันติ กลายสภาพเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่น ดังเช่นในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้นการลงทุนทำ "อสังหาฯ ไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส" ของผมยังเป็นกระบวนการ "แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน" ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนของผู้ที่เป็นเจ้าของและผู้ที่เข้ามาพักอาศัยใช้งานในโครงการ "อสังหาฯไม่บาน" ในสไตล์ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส" ครับ

<Previous   Next>