สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

4+1 อ.สำหรับ “คนรักษ์สุขภาพ”          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับอนาคตที่ยังไงก็มาแน่เกี่ยวกับจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการประมาณการว่า ในปี พ.ศ.2568 โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุขและประชากรในบ้านเราจะมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นกว่า 14 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลครับ ผลที่ตามมาคือ สังคมไทยต้องแบกภาระที่ต้องดูแลเอาใจใส่คนเหล่านี้ หากพูดถึง "เบี้ยยังชีพ" ที่รัฐบาลได้จัดให้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปี ขึ้นไป จึงได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เพียงเดือนละ 600 บาท เฉลี่ยวันละ 20 กว่าบาท จนนึกไม่ออกครับว่าจะกินจะอยู่อย่างไร ที่เห็นได้ชัดเจน คือ หากไปตามโรงพยาบาลของรัฐในสถานที่ต่าง ๆ ยกตัวอย่างใน "กรุงเทพฯ" เช่น "โรงพยาบาลศิริราช" , "โรงพยาบาลรามาธิบดี" และ "โรงพยาบาลราชวิถี" ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยผู้ป่วยสูงอายุและกำลังเจ็บป่วยในโรคยอดนิยม อาทิเช่น โรคความดัน,โรคเบาหวาน,โรคหัวใจ,โรคตับ, โรคไต และโรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ ที่ตามมาเป็น "แพ็กเก็จ" แบบ "โปรโมชั่น" ซึ่งโรคเหล่านี้ที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับบรรดานายแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน และแพทย์ทางเลือก ก็มีความเห็นคล้าย ๆ กันครับว่า โรคเหล่านี้นั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคไมเกรน, โรคเครียด โรคที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอล, ไตรกรีเซอร์ไรด์ ซึ่งลามไปถึงโรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคที่สามารถติดต่อกันได้ แต่เกิดจากวิถีการกินอยู่ การใช้ชีวิต ตลอดจนการดูแลสุขภาพแบบ "องค์รวม" ผมมีที่ปรึกษาหลายท่านที่มีอายุขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ เลข 7 ก็ยังดูดีกระฉับกระเฉง มีสุขภาพทั้งกายและใจดี ดูอ่อนวัยแบบย้อนวัยไปกว่า 20 ปี อะไรคือเคล็ดลับที่สำคัญทำให้ผู้คนเหล่านี้มีสุขภาพดี จริง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่เรามักจะคาดไม่ถึงและเรามักจะมองข้าม จากการที่ผมได้คุยกับ "หมอบุณย์" ซึ่งท่านเป็นแพทย์ทางเลือกอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีความรอบรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบ "องค์รวม" ท่านให้ข้อคิดที่น่าสนใจ 4 ประการ ที่เรียกว่า "4 อ." ถ้าใครสามารถทำได้ให้ถึงพร้อมรับรองว่า "โรคาพยาธิ" ต่าง ๆ ก็จะไม่มาเบียดเบียน มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นภาระแก่ใคร ทั้งคนใกล้ชิดและลูกหลาน เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ว่าด้วย "ไตรลักษณ์" คือ เกิดขึ้น คงอยู่และแตกดับ ก็ละสังขารไปด้วยอาการสงบสุขและสันติ

 • "อ.ที่ 1" คือ "อากาศ" ซึ่งมีความจำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิต หากขาดอากาศหายใจเพียงไม่กี่นาทีก็สิ้นลมกันแล้วครับ ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่อากาศบริสุทธิ์ อากาศที่มีการถ่ายเทและอากาศที่ไร้มลพิษจึงเป็นสาระสำคัญอันดับแรก

 • "อ.ที่ 2" คือ "อาหาร" จำเป็นที่จะต้องเป็น "อาหาร" ที่มีสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารประเภท "ออร์แกนิก" หรือ ปลอดสารเคมีก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องสร้างเสริมนิสัยให้ทานแต่น้อยเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณหรือรสชาติ ไม่ทานตามปากหรืออารมณ์อยาก ทานเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีสุขภาพดี

 • "อ.ที่ 3" คือ "อารมณ์" ซึ่ง "อารมณ์" เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะต้องเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนประเภทคิดบวก ต้องท่องคาถาที่ว่า "ปัญหาทุกปัญหา จะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเจ้าของปัญหาไม่เป็นตัวปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหา" หมายความง่าย ๆ ว่า ทุกปัญหาน้อยใหญ่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบ่อเกิดอารมณ์ที่หมองเศร้า ที่ต้องทนทุกข์ทรมานนั้น เมื่อปัญหาเกิดได้ก็แก้ได้และสามารถทำให้ดับลงได้ หากถึงพร้อมด้วย "สติ" และ "ปัญญา" ไม่นำพา "อารมณ์" เข้ามาเกี่ยว เมื่อเราเป็นคนที่มี "อารมณ์" ดีก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้าง ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาใกล้ชิด จึงทำให้เป็นคนที่อบอุ่นดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาหา

 • "อ.ที่ 4" คือ "ออกกำลังกาย" ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายกันเลย ถือว่าเป็น บ่อเกิดของบรรดา "โรคาพยาธิ" ทั้งหลายทั้งปวงจากการที่ท่านไม่ได้ "ออกกำลังกาย" นี่แหละครับ

          "อุจจาระ" ซึ่ง " อ." ในข้อนี้หมายถึงการขับถ่ายของเสียทั้ง อุจจาระและปัสสาวะ เพราะทุกสิ่งอย่างที่ท่านรับประทานหรือดื่มเข้าไป เมื่อได้ถูกร่างกายย่อยสลายนำไปใช้งานแล้วก็ต้องขับถ่ายของเสียออกมา ถ้าใครสามารถอุจาระได้ทุกวันก็จะสุขภาพดีโดยอัตโนมัติครับ

          แต่สำหรับผมแล้ว "4 อ." ยังไม่เพียงพอครับ ยังเหลือ "อ." สุดท้าย คือ "อยู่อาศัย" หมายถึงอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ สร้างถูกต้องตามหลัก "เคหะศาสตร์" หรือเรียกว่าหลัก "ฮวงจุ้ย" ถ้าแปลตรงตัว คือ "ลม+น้ำ" ซึ่งเป็นคำที่สั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ลึกซึ้งมากครับ จะต้องให้ลมสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวกทั้งยังไม่อับชื้น ในทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเรียกว่า "Cross Ventilation" รวมไปถึงการออกแบบวางผังอาคารโดยใช้หลัก "Universal Design" ที่หมายถึงอาคารที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยบางท่านเรียกว่า "อารยสถาปัตย์" คิดเผื่อทางลาดสำหรับรถเข็น เผื่อว่าในอนาคตจำเป็นต้องใช้

          นี่คือหลัก "4 อ. + 1" ที่ผมนำมาปรับประยุกต์ใช้ก็ได้ผลเป็นอย่างดียิ่งครับ ท่านลองนำเอาไปปรับประยุกต์ใช้กัน หลัก "5 อ." หรือ "4 อ.+1" ก็ขอฟันธงและคอนเฟิร์มว่าท่านได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนครับ

<Previous   Next>