สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "บ้านไม่บาน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมอันก่อให้เกิดบุญกุศลและสาธารณะประโยชน์ สืบเนื่องจากมีแฟน ๆ จาก "เมืองราช" ที่ฝักใฝ่ธรรมะท่านหนึ่งได้ร้องขอให้ผมออกแบบ "ศาลาเอนกประสงค์" สำหรับ "การปฏิบัติธรรม" ที่ในอนาคตก็จะมีการนิมนต์บรรดาเกจิอาจารย์ที่นับถือหลายท่านแวะเวียนสลับเปลี่ยนวันกันเพื่อมาแสดง "ธรรมเทศนา" อันเป็น "เนื้อนาบุญอันประเสริฐ" ที่นำมาซึ่งความ "สวัสดี มีชัย" ในการดำเนินชีวิต ซึ่งในความเห็นของผมการที่ได้ฟัง "ธรรมเทศนา" จะว่าไปแล้วก็เปรียบเหมือนกับการที่เราได้ตั้ง "สติ" เพราะมีโอกาสได้คิดทบทวนเกิด "ดวงตาเห็นธรรม" ในสภาวะเช่นนี้นะครับ เมื่อเราสามารถหยุด "อารมณ์" คิดฟุ้งซ่านทำให้สามารถตั้ง "สติ" เกิด "สมาธิ" ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น "ปัญญา" คือ "เพื่อนแท้" ที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเราอย่างเงียบเชียบ ก็จะค่อย ๆ เผยตัวตนออกมาจาก "ม่านแห่งอารมณ์" ที่บดบังอยู่

“ศาลาปฏิบัติธรรมไม่บาน”

          จะว่าไปแล้ว "อารมณ์" ที่ผมพูดถึงนั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่งครับ ไม่ว่าจะเป็น "อารมณ์รัก", "อารมณ์คิดถึง" , "อารมณ์โกรธ" , "อารมณ์เกลียด" ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นครับ ในทาง "ธรรม" แล้วเราจะต้องเป็น "ผู้ตื่น", "ผู้รู้" ให้ตื่นและรู้เท่าทันและไม่หลงไปกับ "อารมณ์" เช่น มี "สติ" สามารถรับรู้ได้ว่าในช่วงนี้กำลังตกอยู่ใน "อารมณ์รัก" ในช่วงนี้กำลังตกอยู่ใน "อารมณ์โกรธ" หรือในช่วงนี้กำลังตกอยู่ใน "อารมณ์เกลียด" ฯลฯ หลายสิ่งอย่างในชีวิตที่พังทลายลงอย่างที่ไม่น่าจะเป็นก็เพราะ "อารมณ์" นี่แหละครับเป็นสาเหตุสำคัญ การที่เราจะรู้เท่าทัน "อารมณ์" ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการที่มี "สติ" เป็นปฐม สมกับคำกล่าวที่ว่า พอมี "สติ" ขึ้นมา "ปัญญา" ก็เกิด การตั้ง "สติ" กับการทำ "สมาธิ" นั้น ใกล้เคียงกันมากครับ พอมี "สติ" จากการได้รับฟัง "ธรรมเทศนา" จนเกิด "สมาธิ" พอมี "สมาธิ" ก็เกิด "ปัญญา" ที่เป็นเสมือน "เพื่อนแท้" ก็ ตามมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนครับ

            "ศาลาปฏิบัติธรรมไม่บาน" แห่งนี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาใช้งานได้เกิด "สติ" เป็นการเตือน "สติ" ให้ได้ฉุกคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ทำมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการ "ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ฯ" หรือ "เยธัมมาฯ" เพราะ "มีสิ่งนั้น จึงมีสิ่งนี้" เป็นเหตุและเป็นผลของ "กรรม" อันเกิดจากการกระทำครับ การที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ "แก่น" ของ "ธรรม" หรือ "ธรรมชาติ" ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวิเศษมากครับ พอผมได้รับการร้องขอให้ออกแบบ "ศาลาปฏิบัติธรรม" ในใจลึก ๆ ก็มีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง จะว่าไปแล้ว "ศาลาปฏิบัติธรรมไม่บาน" หลังนี้ก็จัดได้ว่าเป็นสไตล์ "อกาลิโก" + "ไฮโซ" + "โลว์คอส" ที่ "สวยทน", "สวยทาน", "สวยนาน", "สวยประหยัด", "สวยดูดี", "สวยมีชาติตระกูล" อย่างแท้จริง ซึ่งผมพยายามนำเอาความเป็น "ไทยร่วมสมัย" ("Modern Thais Contemporary") มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ "ศาลาปฏิบัติธรรมไม่บาน" หลังนี้ นอกจากนั้นผมยังออกแบบให้มีชายคาที่ยื่นยาว ที่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝน รวมไปถึงชายคาที่ยื่นออกไปจากตัว "ศาลาปฏิบัติธรรมไม่บาน" เพื่อให้รถที่ทำการรับส่งบรรดาเกจิอาจารย์และญาติโยมสามารถจอดเทียบกับอาคารได้ โดยไม่ต้องตากแดดหรือเปียกฝน เป็นการอำนวยความสะดวกเวลานิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านจะมาปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมเทศนา ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย ซึ่งการยื่นชายคาในบริเวณที่รถจอดเทียบได้ในลักษณะนี้ ก็เป็นรูปแบบที่นิยมกันของอาคารบ้านเรือนในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่อยู่ดี ๆ ก็หายไป ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ทั้ง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์กับสภาพ "ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น" ของบ้านเราที่ "ฝนแปดแดดสี่" ดังนั้นผมจึงนำกลับมาใช้ใหม่ครับ

            เมื่อผมออกแบบ "ศาลาปฏิบัติธรรมไม่บาน" หลังนี้แล้วเสร็จก็เกิดมีความปิติสุขขึ้นมาอย่างประหลาดอาจจะเป็นเพราะผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำมานาน เพราะเป็นการออกแบบอาคารที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากที่จะได้มีโอกาสฟัง "ธรรมเทศนา" รวมทั้งมา "ปฏิบัติธรรม" ร่วมกันอันเป็นบ่อเกิดของ "สติ" , "สมาธิ"และ "ปัญญา" ก็ขออนุโมทนาบุญไว้ ณ โอกาสนี้ แฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ท่านใดมีความประสงค์จะให้ผมช่วยออกแบบ ศาสนสถาน (ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด) หรืออาคารสาธารณะประโยชน์, สาธารณะกุศลในลักษณะนี้ โดยแจ้งความจำนงมาได้ที่อีเมลล์ หรือโทร 02-2451399 ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ทุก ๆ ท่านครับ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายละเอียดย้อนหลังได้ที่ เว็ปไซต์ www.homeloverthai.com สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้ก็คงมีเพียงแค่นี้พบกันได้ใหม่ในอีกสองสัปดาห์หน้าครับ

<Previous   Next>