สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

อนาคต “ปลาเล็กกินปลาใหญ่”

            ในปัจจุบันนั้นการลงทุนในโครงการ "อสังหาริมทรัพย์" จะว่าไปแล้วเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเป็นอย่างยิ่งครับ แต่จะว่าไปแล้ว "ความไม่แน่นอนแท้จริงแล้วคือความแน่นอน" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ "ทุนนิยม" ในยุค "โลกาภิวัตน์" ที่ทุกสิ่งอย่างได้ถูกถักทอเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ด้วย "โครงข่าย" ("Networking") ของ "อินเตอร์เน็ต" ความเร็วสูง ในอดีตโครงสร้างหลักของระบบ "ทุนนิยม" นั้นจะเป็นระบบที่ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" แต่ "คลื่นลมแห่งการค้า" ("Trade wind") ที่กำลังสลับเปลี่ยนบทบาทกัน คือ "ปลาเล็กกินปลาใหญ่" ผมนึกถึงฝูง "ปิรันย่า" ซึ่งเป็นนักล่าลุ่มน้ำ "อะเมซอน" จะว่าไปแล้วก็เป็นเพียงแค่ปลาตัวเล็ก ๆ ที่มีเขี้ยวแหลมคมเล็ก ๆ แต่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งครับ ถึงแม้จะเล็กแต่ก็เป็น "เล็กพริกขี้หนู" มีพิษสงรอบตัว แหวกว่ายได้ฉับไว เจอปลาใหญ่หลงเข้ามาเมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละครับ ปลาใหญ่ถูกกินเรียบ ไม่เหลือหรอ

            ในอนาคตทุกอย่างต้องเป็น "โครงข่าย" หรือ "Networking" แม้แต่ "ผู้บริโภค"จะต้องบริโภคสินค้าและบริการอยู่บน "โครงข่าย" (Consumer Networking) หากไม่สามารถอยู่บน "Networking" หรือ "โครงข่าย" ได้ก็ยากที่จะประคองตัวให้อยู่รอดปลอดภัย เมื่อก่อนก็เป็นการทำธุรกิจธุรกรรมประเภท ซื้อมาขายไป ทำกำไรตามความเหมาะสม แต่ในปัจจุบัน "Consumer Networking" มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอีกนับสิบนับร้อยเท่า ตามความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของ "เทคโนโลยีดิจิตอล" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โครงข่าย" การสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นผลให้ จากเดิมที่บริษัท "อสังหาฯ" ขนาดใหญ่ไล่บี้บริษัท "อสังหาฯ" ขนาดเล็กแบบ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" แต่สถานการณ์ในปัจจุบันกำลังแปรเปลี่ยนไปครับ บริษัท "อสังหา ฯ" ขนาดเล็กที่สามารถพัฒนาค้นหารูปแบบนวัตกรรม "อสังหาฯ" รูปแบบใหม่ ๆ กำลังรุกคืบและเข้าโจมตีบริษัท "อสังหาฯ" ขนาดใหญ่ ในทุก "มิติ" ก็เพราะบริษัท "อสังหาฯ" ขนาดเล็ก ก็เหมือนปลา "ปิรันย่า" ตัวเล็ก ๆ เคลื่อนไหวได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและรวดเร็ว สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ทุกสภาวะภายใต้ความกดดันที่ยากลำบาก ผิดกับบริษัท "อสังหาฯ" ขนาดใหญ่ที่เชื่องช้า อุ้ยอ้าย มีพนักงานนับร้อยนับพันคนในแต่ละปี เปิดตัวโครงการนับสิบโครงการพร้อม ๆ กัน จึงเต็มไปด้วยกฎกติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ยิ่งแตกสาขาออกไปมากเท่าไหร่ กฎข้อบังคับก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ค่าใช้จ่ายที่เป็น "Fixed Costs" ในแต่ละเดือน ที่สูงลิบลิ่ว ก็เปรียบเหมือนเรือใหญ่กินน้ำลึก ที่สถานการณ์บีบบังคับให้เข้ามาในคลองเล็ก ที่แคบตื้นเต็มไปด้วยโคลนเลนจะเดินหน้าก็ไม่ได้ จะถอยหลังก็ไม่ดีติดในกับดักเกยตื้น ก็เหลือเพียงช้าหรือเร็วเท่านั้นครับ ไม่รู้ว่าจะถูกปลาเล็กรุมกินโต๊ะเมื่อไหร่

            สถานการณ์ "ปลาเล็กกินปลาใหญ่" นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับบริษัท "อสังหาฯ" ขนาดใหญ่ แต่ก็เกิดขึ้นกับบรรดาห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บรรดาธนาคารขนาดใหญ่ และบรรดาบริษัทอะไรก็ได้ที่มีขนาดใหญ่ การที่ "โครงข่าย" ("Networking") ได้เติบโตขึ้นในยุค "ดิจิตอลเทคโนโลยี" ซึ่งพัฒนาโดยผ่าน "Plateform" และ "Application" ต่าง ๆ ทำให้สมรภูมิธุรกิจการค้า,การลงทุนกลับกลายเป็นพื้นที่แคบและสลับซับซ้อน ที่ผมมักจะเรียกว่า เป็น "แมททริกซ์" ซ้อน "แมททริกซ์" ( "Matrix") หากยังขืนดึงดันต่อไปก็ไปไม่รอด            การเกิดขึ้นของ "Consumer Networking" และการหา "Plateform" ที่ถูกต้องและ "Application" ที่เหมาะสมคือกระบวนการ "ปลาเล็กกินปลาใหญ่" ในอนาคตอันใกล้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกหลายครั้งในยุค "Digital Networking" ครองโลก และที่น่ากลัวที่สุดคือ "โครงข่าย" ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีพรมแดน ไม่มีเชื้อชาติไม่มีภาษา พร้อมจะรุกเข้ามาจากทุกทิศทุกทางครับ

            ดังนั้นก็รู้ไว้เถอะครับว่า "ฝูงปลา" เล็กที่เฉลียวฉลาดปราชญ์เปรื่องในการสร้างนวัตกรรม ทั้งยังแคล่วคล่องว่องไวและมีความทรหดอดทนกำลังจะไล่ล่า "ปลาใหญ่" ที่เชื่องช้า,อุ้ยอ้าย ให้ค่อยทยอยสูญพันธ์กันไปครับ

<Previous   Next>