สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow คลินิคคนรักบ้านกับ ดร.ภัทรพล arrow “ตรึงใจนิรันดร์” กับ “เคล็ดลับของจักรวาล” ที่นำไปสู่ “เคล็ดลับความสำเร็จ”
“ตรึงใจนิรันดร์” กับ “เคล็ดลับของจักรวาล” ที่นำไปสู่ “เคล็ดลับความสำเร็จ”

ผมเป็นคนโชคดีมีบุญวาสนามากครับที่ได้เป็น "ลูกศิษย์" ที่ใกล้ชิดกับ "ครู" ที่เป็นยิ่งกว่า "ครู" ของผม  คือ ท่าน "ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ"  ตลอดระยะเวลากว่า  30  ปี   ผมมีโอกาสได้เรียน  ได้รู้  ได้ร่วมงาน   กับ "ครู"  ซึ่งผมถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ทรงคุณค่าอย่างที่สุดที่ไม่อาจประเมินค่าได้ครับ   ภาพของ "ครู"  ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จัก  "ครู" จนได้มาเป็น "ลูกศิษย์" จวบจนวันสุดท้ายก็ยัง "ตรึงใจนิรันดร์" เหมือนกับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้   ซึ่ง  "ครู" ได้สอนผมอะไรต่ออะไรมากมาย  ในทุก ๆ  "มิติ" ตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียน,การทำงาน ตลอดจน "วิถีคิด" และ "วิถีปฏิบัติ" ในการดำเนินชีวิตตาม "หน้าที่ทางจริยธรรม"  ที่ทุกคนพึงมีเพื่อยังประโยชน์สุขให้กับสังคมส่วนรวม

            "ครู" ที่เป็นยิ่งกว่า "ครู" ของผมท่านนี้  ได้พร่ำสอนอะไรต่ออะไรให้กับผมมากมาย    และหนึ่งในนั้น คือ "เคล็ดลับของจักรวาล"  ที่จะนำไปสู่ "เคล็ดลับความสำเร็จ"  ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต  ซึ่งผมได้นำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงมาโดยตลอดและเกิดทั้ง "ประสิทธิภาพ"  และ "ประสิทธิผล" ขึ้นจริงแบบดีเกินคาด ซึ่งผมสรุปเป็นหัวข้อหลัก ๆ  พอสังเขปได้ดังนี้ครับ

 • เมื่อใดที่เราสร้าง "ภาพแห่งอนาคตได้ชัดเจน" เท่ากับภาพในอดีต เหมือนกับว่าเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้ว รู้สึกว่าเกิดขึ้นจริงแน่นอน เมื่อนั้นเราก็จะสามารถกำหนดอนาคตให้เป็นดั่งภาพใน "จินตนาการ"ได้
 • เคล็ดลับของ "อัจฉริยะ" คือ "การสร้างภาพที่ชัดเจน" ขึ้นในใจให้ได้ก่อนเสมอ
 • มนุษย์มีสิ่งล้ำค่าอย่างหนึ่งนั่นคือ "สติสัมปชัญญะ" ที่คอยควบคุมดูแล "อารมณ์", "ความรู้สึก" ตลอดไปถึง "ความคิด"
 • "ความคิด" ส่งผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ ในทุกระบบของร่างกาย และสามารถส่งผลไปถึงเซลล์ของคนอื่นๆด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เซลล์ในระบบประสาท" ดังนั้นจงพยายาม "คิดบวก" เสมอ
 • "การให้บวก" คือ "การเพิ่มบวก" ในตัวคุณให้เพิ่มขึ้น "การให้ลบ" ลบในตัวคุณก็จะเพิ่ม เช่น ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งสอนยิ่งรู้ ยิ่งเรียนยิ่งฉลาด ยิ่งบริจาคยิ่งรวย เป็นต้น
 • "จักรวาล" มี "คลื่นความถี่" ตัวเราเปรียบเสมือน "จอรับภาพ" ถ้าต้องการภาพชีวิตแบบไหนก็เพียงแต่ "ปรับความถี่" ของ "จอรับภาพ" ให้ตรงกับ "คลื่นความถี่ของจักรวาล"
 • "จิตใต้สำนึก" คือ "ฐานข้อมูล" ของ "ความคิด" และ "ความรู้สึก" ที่เกิดขึ้นซ้ำกันบ่อยๆ จน "ตกตะกอน" แล้ว
 • เมื่อเราฝึก "คิดบวก" จนเป็นนิสัย "จิตใต้สำนึก" ก็จะบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดนั้นเกิดขึ้นได้จริง แล้วเราจะพบว่าสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ
 • "จิตใต้สำนึก" ทำงานแม้ในขณะหลับ ดังนั้น ในแต่ละวันควรระลึกถึงสิ่งดีๆ ที่ได้ทำลงไปก่อนล้มตัวลงนอน เพื่อจะได้ตื่นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่น สมองแจ่มใส
 • "จิตใต้สำนึก" มีพลังอำนาจมากกว่า "จิตสำนึก" หลายหมื่น หลายแสนเท่า การทำงานของ "จิตใต้สำนึก" อยู่เหนือ "มิติที่สี่"
 • "จิตใต้สำนึก" เป็นสิ่งที่เราสั่งสมไว้ใน "ภวังคจิต" มานานหลายภพหลายชาติ รวมทั้งชาติปัจจุบัน จึงทำให้เรามี "พื้นฐานจิต", "อุปนิสัย" หรือ "จริต" ที่แตกต่างจากคนอื่นตามประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา
 • ทุกครั้งที่ทำความดี จงจดจำความรู้สึกดีนั้นไว้ ให้ประทับอยู่ในใจเรา สิ่งนี้จะเป็นพลังให้เรามีกำลังใจที่จะทำความดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญกว่านั้น พลังนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์

            ถึงแม้วันนี้ "ครู" ที่เป็นยิ่งกว่า "ครู" ของผมได้ก้าวล่วง  "ละสังขาร" ไปแล้วตามกฎของ  "การเดินทางระหว่างเวลา"  ซึ่งผมก็ได้ไปร่วมรับเสด็จ  "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"  ที่เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพให้ "ครู"  ที่เป็นยิ่งกว่า "ครู" ของผม    เมื่อวันที่  5  มีนาคม  ที่ผ่านมา   ณ  เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์  วัดเทพศิรินทราวาส   กรุงเทพมหานคร  

"ครู" ก็ยังคงอยู่ในใจของผมเสมอ   ผมขอสัญญากับ "ครู" ว่า ความรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ  ที่ได้รับจาก "ครู"  ที่ "ครู" ได้พร่ำสอนถ่ายทอดให้จะไม่มีวันสูญเปล่า  "ครู" เป็น "ต้นแบบ" ของผมครับ    ผมได้เห็น  ได้เรียน ได้รู้  ได้มีส่วนร่วมกับหลายต่อหลายโครงการที่ "ครู" ได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ   เพื่อยังประโยชน์ให้แก่สังคมแก่ประเทศชาติถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้ว   "ครู" ก็ได้ทุ่มเททำงานหนัก (มาก) จนสังขารของ "ครู"  ทนไม่ไหว และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคภัยไข้เจ็บที่ "ครู" ได้รับ  

 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้จาก "ครู" ไม่มีวันสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ  ผมจะมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอย "ครู" ทำ "หน้าที่ทางจริยธรรม" ของผมให้ดีที่สุด     อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  เพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและเพื่อเป็นเครื่องบูชา "ครู"  เป็นกุศลผลบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ "ครู" ที่เป็นยิ่งกว่า "ครู" ที่ยังตรา "ตรึงใจนิรันดร์"  มิรู้ลืมครับ

<Previous   Next>
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 1

 

 

คนรักบ้าน : เจาะลึกเคล็ดลับที่ไม่ลับ กับ โครงการ The Chiva Sanctuary  ตอนที่ 2

 

  

 อพาร์ทเม้นท์ไม่บานที่เบิกบานเพื่อนักศึกษาย่าน .ธุรกิจบัณฑิตย์

images/stories/uuuuuu10.jpg

ในบรรดารูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดการลงทุนนั้น อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เพื่อนักศึกษา นับได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ไม่บานยอดนิยมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะหากสังเกตดูกันให้ดีในเรื่องของทำเลที่ตั้งจะพบว่าบริเวณใดที่เป็นแหล่งสถานศึกษาในบริเวณนั้นโดยรอบจะพบเห็นหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใกล้สถานศึกษากันเป็นจำนวนมากและมักจะไม่เพียงพอกับความต้องการของปริมาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

อ่ า น ต่ อ . . .

แก่น ใน  การลงทุน อสังหาฯ ราคาประหยัด” 


images/stories/ภาพประกอบ 11111.jpg

คงต้องยอมรับกันนะครับว่า ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในอสังหาฯราคาประ หยัดเช่นคอนโดฯราคาประหยัด,โรงแรมราคาประหยัด,อพาร์ทเม้นต์ราคาประหยัด ฯลฯ กำลังเป็น เทรนด์ที่มาแรงแซงโค้งการลงทุนในอสังหาฯประเภทอื่น ที่เคยทำกันมาในอดีตหลายครั้งหลายคราที่บรรดาคนทั่วไปแม้แต่ผมเองก็มักจะหลงไปจากแก่นซึ่งเป็นสาระสำคัญอันเป็นหลักในการลงทุนอสังหาฯราคาประ หยัดซึ่งในความคิดของผมแล้วแก่นนี้มีความสำคัญเป็นที่สุดในการพัฒนาทั้งในด้านวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ครับ  ผมมักจะย้ำเสมอ ว่าให้หาแก่นให้พบไม่ว่าจะคิดอ่านทำกิจการงานใด

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400