สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

บันไดบ้าน

บันไดบ้าน

          ความเชื่อเรื่องทิศทางการจัดวางบันไดบ้านนั้น เป็นความเชื่อที่บอกกล่าวเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นจากตำหรับตำรา หรือ คำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ที่เคารพนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่มักมีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในอดีต ที่เน้นการเคลื่อนย้ายบันไดได้สะดวกอาจจะเป็นบันไดที่สามารถชักขึ้นบ้านได้เพื่อให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในยามวิกาล และเมื่อท่านได้ทิศทางที่แน่นอนหรือเหมาะสมกับหลักความเชื่อตามหลักเคหะศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วจึงค่อย สร้างบันไดแบบถาวรครับ คนโบราณจึงมีหลักหรือเคล็ดลับในการดูทิศทางการจัดวางบันไดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและอาคารบ้านเรือน

          บันไดที่พาดอยู่ทางทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) สามารถทำได้แต่เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้บ้านมากยิ่งขึ้น เจ้าของบ้านควรเอาแก้วแหวน เงินทองที่ตัวเองมีอยู่ขึ้นบันไดไปบนบ้านก่อน แล้วจึงค่อยเคลื่อนย้าย ข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นตามไปทีหลังจะทำให้เจ้าของและอาคารบ้านเรือนยิ่งอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นครับ

          บันไดที่พาดอยู่ทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) เป็นทิศที่หลักเคหะศาสตร์ถือว่าดีที่สุดครับ สะดวกแก่การขึ้นลงไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหรือลงไปทำภารกิจอันใดก็รวดเร็วและราบรื่น แต่ควรมีการถือเคล็ดก่อนการขึ้นบ้านอย่างหนึ่งก็คือ เจ้าของบ้านไม่ควรขึ้นบันไดไปบนบ้านก่อน ควรให้บุพการีหรือญาติสนิทที่นับถือ เป็นผู้ถือข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไปให้หมดก่อนแล้วเจ้าของบ้านจึงค่อยตามไปทีหลังเพื่อเป็นเคล็ดที่ทำเกิดมงคลให้กับเจ้าของบ้านครับ

บันไดบ้าน          สุดท้ายคือบันไดที่พาดทาง ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ควรถือเคล็ดให้บ้านและเจ้าของบ้านอยู่ดีมีสุข ด้วยการนำสิ่งของที่เป็นสีขาวหรือน้ำนมวัวใส่ภาชนะขึ้นบันไดบ้านไปก่อนจะทำให้สร้างความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น
แต่ความเชื่อแต่โบร่ำโบราณบอกเล่ามาว่าถ้าจะให้ดีที่สุดให้อัญเชิญหรืออาราธนาพระพุทธรูปบูชาขึ้นไปก่อน จะถือว่าเลิศประเสริฐศรีเป็นอย่างยิ่งครับ อาจจะเป็นพระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิดหรือ จะเป็นพระพุทธรูปองค์อื่น ๆรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เจ้าของบ้านเคารพบูชาก็ไม่ผิดกติกาอะไรครับ

          แฟนๆ คนรักบ้านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าหากจะสร้างบ้านหรือบ้านที่สร้างแล้วของท่านควรให้บันไดอยู่ทางทิศใดถึงจะดีที่สุด เพราะแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกครับอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจและความร่มเย็นเป็นสุขของคนในบ้านท่านเองครับ

<Previous   Next>