สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow คลินิคคนรักบ้านกับ ดร.ภัทรพล arrow “มนุษย์” กับ “การสร้างสรรค์” ผลงานออกแบบ “นวัตกรรม” ทางสถาปัตยกรรม
“มนุษย์” กับ “การสร้างสรรค์” ผลงานออกแบบ “นวัตกรรม” ทางสถาปัตยกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและมีส่วนร่วมในการลงทุนใน  "อสังหาริมทรัพย์" น้อยใหญ่   ตลอดระยะเวลากว่า  30  ปี  ผมเริ่มสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ  "มนุษย์กับการสร้างสรรค์" อันนำไปสู่ "นวัตกรรม" ใหม่ ๆ  ทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบ  "อสังหาริมทรัพย์" ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ผมพอที่จะสรุปเป็นการ "ปุจฉา" และ  "วิสัชนา" ที่เกี่ยวข้องกับ  "มนุษย์" กับ  "การสร้างสรรค์" มาได้  10  ข้อ  ซึ่งเป็นทั้งการตั้ง  "คำถาม"  และการหา  "คำตอบ" ที่ผมมักจะ  "ถามตัวเอง" เสมอและ "หาคำตอบให้กับตัวเอง"  เสมอ ๆ   ดังนี้ครับ

คำถามข้อ  1   ความหมายที่แท้จริงใน  "การสร้างสรรค์" ของ "มนุษย์"  คือ อะไร

คำตอบ        การนำไปสู่ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น,การพัฒนามาตรฐานการอยู่อาศัยที่สูงขึ้น, การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น


คำถามข้อ 2  อะไรคือองค์ประกอบสำคัญที่สุดใน "การสร้างสรรค์นวัตกรรม" ของมนุษย์

คำตอบ  การคิดนอกกรอบจากองค์ความรู้เดิม


คำถามข้อ 3    ข้อแตกต่างระหว่าง  "การสร้างสรรค์" ที่เป็น  "นวัตกรรม" กับ "การสร้างสรรค์" ที่  "ไม่เป็นนวัตกรรม" คืออะไร

คำตอบ  :  องค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่เกิดจากการสร้างคำถามใหม่ที่ท้าทายและกระตุ้นให้ค้นหาคำตอบใหม่ ๆ ที่ท้าทาย


คำถามข้อ 4  ความแตกต่างของ "มนุษย์" ผู้  "สร้างสรรค์นวัตกรรม" กับ "มนุษย์" ผู้ "ลอกเลียนแบบนวัตกรรม" คืออะไร

คำตอบ  : เป็นมนุษย์ผู้ที่กล้าคิดนอกกรอบอย่างไร้ขอบขีดจำกัด

คำถามข้อ 5  "นวัตกรรม"  กับ  "ความคิดสร้างสรรค์" ของมนุษย์มีความสำคัญอย่างไร

คำตอบ  :   เป็นเสมือนเสียงเรียกเล็ก ๆ ในสมองที่กระตุ้นให้มนุษย์ทำงานสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมในทุกมิติ


คำถามข้อ 6  "นวัตกรรม" กับ  "การสร้างสรรค์"  ของ  "มนุษย์" มีความสำคัญต่อสังคมที่เราอยู่อย่างไร

คำตอบ  : ทำให้สังคมตื่นตัว เต็มไปด้วย "พลวัตร" ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 

คำถามข้อ 7  "นวัตกรรม" กับ  "การสร้างสรรค์" ของ "มนุษย์" มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างไร

คำตอบ  :  ทำให้ประเทศชาติเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กระหายการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

 

คำถามข้อ 8 การก้าวไปสู่สังคม "มนุษย์" ที่เต็มไปด้วย  "นวัตกรรม" แห่ง "การสร้างสรรค์" ต้องเริ่มอย่างไร

คำตอบ  :เริ่มจากการกระตุ้นให้ "มนุษย์" ในสังคมเกิดความกล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างไร้ข้อจำกัดใด ๆ

 

คำถามข้อ 9  "นวัตกรรม" ใน "การสร้างสรรค์" ของ "มนุษย์" ที่ดี คือ  อะไร

คำตอบ  :เป็นการทิ้งคำถามใหม่ ๆ  เพื่อการแสวงหาคำตอบใน "การสร้างสรรค์นวัตกรรม" ใหม่ ๆ  ในอนาคต

 

คำถามข้อ 10  "มรดกทางวัฒนธรรม" (Heritage) และ "ภูมิปัญญา" (Wisdom) เกี่ยวข้อง  "นวัตกรรมการสร้างสรรค์ของมนุษย์" หรือไม่

คำตอบ  : ใช่         เพราะ  เป็นส่วนหนึ่ง "พลวัตร"  ของการสร้างสรรค์  "นวัตกรรม" ของ "มนุษย์" ที่มีการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจะว่าไปแล้วทั้ง "ปุจฉา" และ "วิสัชนา"  อันเป็นการตั้ง  "คำถาม" และแสวงหา  "คำตอบ"  ของผมก็ไม่มีอะไรจะเสถียรหรอกครับ  "คำถาม" ก็เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปและ  "คำตอบ" ก็เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไป  เป็นไปตามกฎ  "ไตรลักษณ์" ที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้  ถาวร   เป็นกระบวนการ  เกิดขึ้น คงอยู่และแตกดับ 

ก็ลองพิจารณาทั้ง "คำถาม" และ "คำตอบ" ของผมดูและลองไปตั้ง "คำถาม" และหา "คำตอบ" ให้กับตัวท่านเองบ้าง   ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ


<Previous   Next>