สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow อ่านบทความย้อนหลังที่นี่ arrow คลินิคคนรักบ้านกับ ดร.ภัทรพล arrow “บันได 5 ขั้น” ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
“บันได 5 ขั้น” ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

"บันได  5  ขั้น" ที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนา "อสังหาฯแบบบูรณาการ"  ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเสมือนการ "ตกผลึก" ทาง  "ความคิด" (อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง)  นำมาซึ่ง "จินต+วิสัยทัศน์" (Visionary) ที่เป็นบ่อเกิดของ "นวัตกรรม" (Innovation) อันจะนำไปสู่  "กระบวนทัศน์" (Missionary )  อันเป็น  "กรอบ"  (Configuration) ในการ "ลงมือปฏิบัติ"   ซึ่งผมได้ลองทดสอบแนวคิด  "บันได  5  ขั้น"  โดยการนำเอามาปรับประยุกต์ใช้แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดครับ

            "บันได  5  ขั้น"  ที่ผมกำลังจะอธิบายต่อไปนี้  แท้จริงแล้วก็มี  "ราก"  ทางความคิดมาจาก การลงมือทำอย่าง  "เป็นระบบ" ไม่มีการ "เรียนลัด" หรือ "ข้ามขั้นตอน"  ทั้งยังไม่มี "การเติบโตแบบก้าวกระโดด"  อย่างไร้เสถียรภาพและขาดความยั่งยืน  ซึ่ง  "บันได  5  ขั้น"  นี้ประกอบไปด้วย   บันไดขั้นที่  1  คือ   "การสร้างเครือข่าย" ("Network") ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการพัฒนา  "อสังหาฯ แบบบูรณาการ"  กับชุมชนโดยรอบ   ตลอดไปจนถึงการสร้างกระบวนการรับรู้ของสาธารณะชนที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง  เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอย่างโปร่งใส,ตรงไปตรงมา  ซึ่งบันไดขั้นแรกนี้มีความสำคัญไม่น้อยครับ   บันไดขั้นที่   2    คือ   "การนำโครงการเสนอลูกค้าให้ได้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้"    จะว่าไปแล้วการลงทุนทำ  "Integrated  Real  Estate" หรือ "อสังหาฯ บูรณาการ" ในช่วงแรก ๆ   ก็คือการเริ่มจาก "จินตนาการ" ที่  "สร้างสรรค์"(Creation) ที่จะนำไปสู่  "นวัตกรรม"  (Innovation) แล้วสื่อสารทำให้คนเชื่อว่า   โครงการนี้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีจริงจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงครับ   บันไดขั้นที่  3   คือ  "เมื่อลูกค้าได้เห็นรายละเอียดโครงการ     ได้เห็นโอกาสแล้ว  ได้เห็นความเป็นไปได้แล้ว ได้เห็นความเหมาะสมในการไขว่คว้าโอกาสนั้นว่า  เกินเอื้อมหรือไม่"  เพราะถ้าเริ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากความสัมพันธ์ที่ดี  มีความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต  ตลอดจนเป็นโอกาสที่จะไขว่คว้าได้เพราะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม  เพราะผู้ซื้อมีศักยภาพพอในการที่จะซื้อ  โครงการนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วครับ   หลังจากนั้นก็คือการก้าวเข้าไปสู่   บันไดขั้นที่  4   คือ  "การลงมือปิดการขายในทันทีโดยไม่มีเหตุผลต้องรีรออีกต่อไป"  เมื่อคนขายอยากขาย  คนซื้ออยากซื้อ ทั้งยังมีอำนาจในการซื้อ   ก็ต้องทำการปิดการขายในทันทีทันใดครับ  ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลา  ยกแม่น้ำทั้งห้าเพื่อมาสาธยายคุณงามความดีหรือความคุ้มค่าในการลงทุนอีกต่อไป  พอถึงจุดนี้ห้ามลังเลหรือรีรอเป็นอันขาดครับ   บันไดขั้นสุดท้าย  คือ  ขั้นที่  5   ไม่ว่าการเดินก้าวข้ามบันไดแต่ละขั้นผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร แต่พอถึงขั้นที่  5   ซึ่งเป็นบันไดขั้นสุดท้ายก็ต้องเฉลิมฉลองความสำเร็จ อย่างที่ "เดล  คาร์เนกี"  ได้กล่าวไว้  คือ ต้องเฉลิมฉลองในทุกขั้นตอน  ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว  เพราะขั้นที่  5  คือ  "การที่ได้ก้าวขึ้นบันไดทั้ง 5 ขั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ"  ผมมักจะเรียกสภาวะเช่นนี้ว่า  "ความสมบูรณ์แบบของโลกาธรรมมาอสังหาฯ แบบบูรณาการ"  คือ  "โลก"  +  "ธรรม" ของ "การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการ"  คือ  "สอดคล้องและผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมและลงตัว"  

ดังนั้นหากขายได้สามารถปิดโครงการได้ก็ดีใจต้องเฉลิมฉลอง  แต่ถ้าหากขายไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจ ฟูมฟาย   เพราะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีครับ  เพราะในอนาคตจะได้ไม่ทำผิดพลาดในลักษณะนี้ซ้ำอีก  ในการลงทุนทำ "อสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการ"  นั้น  ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยผิดพลาด  ไม่เคยล้มเหลว  ยิ่งผิดพลาดมากเท่าไหร่  ยิ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่  ก็จะยิ่งแกร่งขึ้น   ยิ่งแข็งแรงขึ้น  ยิ่งฉลาดขึ้น  ยิ่งรอบคอบขึ้น ยิ่งครบถ้วน  สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

ในการก้าวขึ้น "บันไดทั้ง  5  ขั้น"  ของผมนั้น     ผมจะมี  "คติเตือนใจ" ผมเสมอครับว่า  "ไม่ยอมแพ้  ก็ไม่พ่ายแพ้" + "ไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลว" ครับ   หากไม่เชื่อผมก็ลองไปศึกษาอัตชีวประวัติของบรรดาอภิมหาเศรษฐีน้อยใหญ่ในธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ก็จะเห็นได้ทันทีว่าท่านเหล่านี้ก็ล้วนแต่เคยล้มลุกคลุกคลาน  เคยยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา  ฝ่าฟันอุปสรรคด้วย "สติ" + "ปัญญา" กันมาแบบเลือดตาแทบกระเด็นกันทั้งนั้นไม่มีความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนใด ๆ ที่ได้มาอย่างง่ายดายหรอกครับ

            "บันไดทั้ง  5  ขั้น"  ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนา "อสังหาฯ บูรณาการ" อย่างมั่นคงและยั่งยืนถ้าอ่านแบบผิวเผินก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีสาระอะไรมากมายนัก    แต่อยากให้ท่านลองตั้ง "สติ" แล้วใช้ "ปัญญา"  มาทบทวนกันใหม่อีกครั้งอย่างช้า ๆ  ชัด ๆ ก็จะเห็นว่าสาระที่ซ่อนอยู่นั้น     น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและน่าลองนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของท่าน  ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับ  ผมลองดูแล้วครับก็ได้ผลลัพธ์เหนือความคาดหมายและเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งครับ

<Previous   Next>