สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์”


การลงทุนอสังหาริมทรัพย์โครงการน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็น "บ้านเดี่ยว", "บ้านแฝด", "ทาวเฮ้าส์", "อาคารพาณิชย์",  "โฮมส์ออฟฟิศ",  "มินิอพาร์ทเม้นท์",  "อพาร์ทเม้นท์",  "บูทิคอพาร์ทเม้นท์",  "เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์",  "บูทิคโฮเทล",  "โรงแรม",  "รีสอร์ท",  "คอนโดมิเนียม",   "บ้านจัดสรร"  ฯลฯ   ไม่ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมากหรือน้อยเพียงใดสำหรับผมแล้วทุกโครงการจะต้องเป็น "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" หรือ  "Real Estate Innovation"  เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด  เป็นเสมือนการเตรียมการที่จะกลัด "กระดุมเม็ดแรก"  ซึ่ง  "ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล" ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็น "เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา"  ได้เคยสอนผมครั้งเมื่อผมทำงานกับ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ว่า   "กระดุมเม็ดแรก  หากกลัดผิด  กระดุมเม็ดที่  2,3,4  ถัดมา  ถึงจะตั้งใจทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถมากเท่าไรก็จะผิดหมด"  ดังนั้นการตั้ง "สมมุติฐาน" (Hypothesis) ที่มีความเป็นไปได้จะต้องมาจากพื้นฐานของความเป็น "นวัตกรรม" อันเป็นความคิด "สร้างสรรค์" เท่านั้น    และ "นวัตกรรม" จำนวนไม่น้อย  ล้วนแล้วแต่เป็น "นวัตกรรม" ที่คิด  "นอกกรอบ" นำมาซึ่งการปฏิวัติและปฏิรูปทั้งในด้านศิลปะและวิทยาการครั้งสำคัญและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับโลก  เช่น    "Smart Phone"  ที่  "สตีฟ จอบส์" เป็นผู้คิดค้น "นวัตกรรม" ชิ้นนี้ขึ้นได้  ส่งผลกระทบในมุมกว้างไปทั่วโลก  และเมื่อ "นวัตกรรม" ได้เกิดแล้วจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกครับ


บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับแนวหน้าของโลกก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าแห่ง "นวัตกรรม"  ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย "พื้นฐานความรู้" และ "การลงทุน"  ถ้าหากผลงานวิจัย ค้นคว้าชิ้นเยี่ยมจบลงแค่วิทยานิพนธ์  1  หรือ 2  เล่ม ในห้องสมุดก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดในวงกว้าง     เป็นได้เพียงแค่บทความที่กล่าวอ้างถึงในวงวิชาการ  ที่ทำอะไรไม่ได้  ทำอะไรไม่เป็น เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า  "ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด"   ดังนั้น  "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" ในมุมมองของผมจะต้องก่อให้เกิดผลกระทบทั้งแนวกว้างและลึกและก่อให้เกิดรายได้นำมาซึ่ง  "ประโยชน์"  และ  "ความสุข"  ให้แก่เจ้าของ "นวัตกรรม" เองและแก่สังคมโดยรวมครับ 

ผมยกตัวอย่าง  "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ  "นวัตกรรม" ในการก่อสร้าง "ระบบสำเร็จรูป" ("Pre-Fabrication" ) ซึ่งได้เข้ามาอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง 10  กว่าปี  โดยเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน,  การควบคุมคุณภาพ, การควบคุมเวลาและการควบคุมการใช้ทรัพยากร  นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน "นวัตกรรม" ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุน "อสังหาริมทรัพย์"    

หลังจากที่ได้ตัดสินใจลงทุนทำแน่แล้ว     จำเป็นต้องหา  "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"  ที่ทำให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่ง แบบ  "รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง  ชนะร้อยครั้ง"  ซึ่ง  "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" ทั้ง  8  ข้อ  ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้


นวัตกรรมข้อที่  1   "Real Estate  Hypothesis  Innovation"  ซึ่งหมายถึง  การสร้าง "สมมุติฐาน" ซึ่งนำไปสู่การสร้าง "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"  

นวัตกรรมข้อที่  2  "Real Estate  Feasible + Business  Model  Innovation"   ซึ่งหมายถึง  การศึกษาความเป็นไปได้และโมเดลธุรกิจที่เป็น "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"   

นวัตกรรมข้อที่  3   "Real Estate  Architectural  Design  Innovation"   ซึ่งหมายถึง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็น "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"  

นวัตกรรมข้อที่  4  "Real Estate  Construction  Innovation" ซึ่งหมายถึง  ระบบการก่อสร้างที่เป็น "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"  

นวัตกรรมข้อที่  5  "Real Estate  Working Process  Innovation"  ซึ่งหมายถึง  ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบในการพัฒนา "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"   

นวัตกรรมข้อที่  6  "Real Estate  Marketing  +  Service   Innovation"    ซึ่งหมายถึง   การทำตลาดและการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า  ที่เป็น "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" 

นวัตกรรมข้อที่  7   "Real Estate   Flexible  Innovation"  ซึ่งหมายถึง  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  เปลี่ยนไปของ "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"     นวัตกรรมข้อที่  8  "Real Estate   Assessment Innovation"  ซึ่งหมายถึง  กระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาในการพัฒนา "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์"   

ซึ่ง "นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์" ทั้ง  8  ข้อนี้แหละครับที่ผมจำเป็นต้อง "หาให้ได้  หาให้เจอ หาให้พบ" ก่อนตัดสินใจลงทุนทำ "อสังหาริมทรัพย์" ไม่ว่าจะเป็นโครงการน้อยใหญ่  เป็นกระบวนการที่สำคัญในการกลัด "กระดุมเม็ดแรก" ของผม ซึ่งหากน้อยกว่านี้ก็ไม่เอา จะต้องทำอย่างน้อยให้ได้เท่านี้หรือทำได้มากกว่านี้  ท่านผู้อ่านก็ลองนำเอาไปพิจารณากันดูครับ  และนำไปปรับประยุกต์ใช้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ผมลองนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วเกิดผลดีเป็นอย่างยิ่งครับNext>