สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

คอนโดฯ “The Chiva” ที่ “เขาใหญ่”

เมื่อปลายปีที่แล้วผมมีความตั้งใจแน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะเดินตามแนวทาง "ทฤษฎีใหม่" และ  "ความพอเพียง" ในการลงทุนใน  "อสังหาไม่บาน"  ประเภท  "คอนโดมิเนียมไม่บาน"   เมื่อคิดรอบคอบในทุกด้านแล้วจึงตัดสินใจตอกเข็มโครงการ "The Chiva"  ( "เดอะชีวา")  ที่ "เขาใหญ่"  โดยถือเอาวันที่  5  ธันวาคม  ปีที่แล้ว เป็นวัน "มหาฤกษ์"  ในการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ

จะว่าไปแล้วโครงการ  "The Chiva"  ที่ "เขาใหญ่"  ได้มีการคิดริเริ่มตระเตรียมงานกันยาวนานเกือบสองปีที่เดินตามแนวคิดแห่ง "ความพอเพียง"  ในการลงทุน "อสังหาฯไม่บาน" โดยผมได้ตั้งโจทย์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถลงทุนทำ "คอนโดมิเนียมไม่บาน" ในราคาเริ่มต้นที่  499,000  บาท++  (ในขณะที่โครงการรอบ ๆ ขายกันในราคา 1,500,000  บาท++ )  ซึ่งภายใต้กรอบความคิดเดิม ๆ  นั้น เป็นไปไม่ได้     ก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าหากจะทำให้เป็นไปได้จะต้องทำอย่างไรแก้ไขที่จุดไหน   จะว่าไปแล้ว "ทฤษฎีใหม่" ที่อยู่บนพื้นฐานของ "ความพอเพียง" นั้น  มีหลักสำคัญคือ  จะต้อง  "เข้าใจ  เข้าถึง"   ให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยคิด "พัฒนา"   สำหรับคอนโดฯ ราคา  499,000 บาท++  ซึ่งมีราคาต่ำกว่า "คอนโดฯ" ที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาด   2-3  เท่า  ไม่เคยมีใครทำและไม่มีใครที่คิดว่าจะทำได้  

ผมเป็นคนโชคดีมากครับที่ในช่วงหนึ่งของชีวิตมีบุญวาสนาได้มีโอกาสทำงานกับ "มูลนิธิชัยพัฒนา"  ผมได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้โดยอาศัย "ความรู้" บวก  "ความเพียรอันบริสุทธิ์"  มุ่งมั่นทุ่มเทไปเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคระหว่างทาง  ไม่ช้าหรือเร็วก็จะสำเร็จ   ยิ่งถ้าหากเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น    เป็นคุณงามความดีต่อสังคม     ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ก็อย่าลังเลที่จะเดินฝ่าปัญหาอุปสรรค      เมื่อตัดสินใจทำแล้วก็ต้องเดินมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคไปจนประสบผลสำเร็จ

"The Chiva"  ที่ "เขาใหญ่"  เป็นโครงการ  "คอนโดมิเนียมไม่บาน"  นำร่อง    ที่มีเป้าหมายอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีที่อยู่อาศัยที่ดีและมีราคาประหยัด   เมื่อ 6  ปีที่แล้ว     ผมได้ทำโครงการ  "บ้านเก้าพอเพียง" ย่าน  "รังสิตคลอง 7"  เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาด  200  หลัง  บ้านแต่ละหลังมีเนื้อที่  50  ตารางวา  เป็นบ้านที่ก่อสร้างใน "ระบบสำเร็จรูป"  ("Pre-Fabrication"   )   มีพื้นที่ใช้สอย  5  ห้องนอน,  2  ห้องน้ำ , 1  ห้องรับแขก,  1  ห้องแพนทรี่และรับประทานอาหาร,  มีที่จอดรถ  6  คัน  โดยเฉลี่ยแล้วบ้านบนเนื้อที่  50  ตารางวา  2  ชั้น  ในย่าน  "รังสิตคลอง 7"  ขายกันในราคา  3.5  ล้านบาท++   แต่  "บ้านเก้าพอเพียง" ที่เดินตาม  "ศาสตร์พระราชา" ว่าด้วย "ความพอเพียง"  ราคาขายเพียง  1,090,000  บาท!!! (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน!!!)   ถูกกว่าชาวบ้านร้านตลาด  3  เท่า    เป็นผลให้ภายในระยะเวลาเพียง  3  ชั่วโมง  ทั้ง  200  หลังก็ถูกจับจองจนหมด  ท่านที่สนใจในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูใน "YouTube" ค้นหาคำว่า "บ้านเก้าพอเพียง"  ก็เป็นตำนานกล่าวขานกันมาจวบจนทุกวันนี้ครับ

สำหรับโครงการ "The Chiva" ผมตั้งใจจะเดินตาม  "ศาสตร์พระราชา" อีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าทำได้จริงถึงแม้ว่าจะยากสักหน่อย แต่ก็ไม่เกินความรู้ความสามารถ โครงการ  "The Chiva"  ที่ "เขาใหญ่"     เป็น "คอนโดฯ" ที่มีความสูง  6  ชั้น   มีห้องพัก  79  ห้อง  ตั้งแต่เริ่มตอกเข็มต้นแรกในวันที่  5  ธันวาคม  เมื่อปีที่แล้ว  มาถึงบัดนี้การก่อสร้างได้คืบหน้าไปมาก  ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็น่าจะขึ้นไปถึงชั้น  6  ก็ชื่นใจครับ  เพราะผมได้พิสูจน์ว่าของดีราคาประหยัดนั้นมีจริง  สามารถทำได้จริง   ที่ผ่านมาก็มีแฟน ๆ  หลายร้อยท่าน ได้เข้าไปเยี่ยมชม  ก็ต่างประทับใจและอยากให้โครงการดี ๆ เช่นนี้  แพร่กระจายไปในที่ต่าง ๆ 

หลายท่านถามว่าทำไมผมไปสร้าง "The Chiva" ก็มีเหตุผลสำคัญ  2  ประการครับ  ประการแรก "เขาใหญ่" เป็น "ทำเลทอง"  เพราะอีกไม่นานก็จะมีทาง  "มอเตอร์เวย์"   จาก "กรุงเทพฯ" ไป  "โคราช"  และอีกไม่นานก็จะมี  "รถไฟความเร็วสูง"  ซึ่ง  "ครม." ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  การเดินทางก็จะสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้น  "เขาใหญ่" เป็นแหล่ง  "โอโซน" อันดับ  7  ของโลก  จะทำให้ครบหลัก  "6 อ." ของผมที่ทำให้ท่านมีสุขภาพ, แก่ช้า(ชะลอวัย) และสามารถย้อนวัย  คือ  อากาศ,อารมณ์,อาหาร,ออกกำลังกาย,อุจจาระ และอยู่อาศัย  จะเห็นได้ว่าที่  "เขาใหญ่" ครบถ้วนครับ ประการที่  2  ถ้าผมสามารถทำคอนโด ฯ  "The Chiva"  ราคา  499,000  บาท ที่ "เขาใหญ่" ได้สำเร็จผมก็สามารถทำได้ทั่วประเทศได้เช่นกัน 

สำหรับในสัปดาห์นี้ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการตามแผนการที่วางไว้ และที่ผมชื่นใจคือ โครงการ "The Chiva"  ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้สนใจใฝ่รู้หลายร้อยท่านก็ได้มาเยี่ยมชมโครงการที่ "เขาใหญ่"  แฟน ๆ ทั่วประเทศท่านใดสนใจในรายละเอียดก็สามารถติดต่อได้ที่  02-2451399  ผมยินดีที่จะให้ความรู้โดยไม่ปิดบังใด ๆ  ครับ  น็น


ส่วนท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ www.homeloverthai.com  และ  www.chivagroup.com   ครับ

<Previous   Next>